BÀI 11: CÔNG NGHIỆP SILICAT

18 309 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 05:03

Tiết 26: Công nghiệp silicat Thủøy tinh Đồ gốm Xi măng A.THUỶ TINH: PHT I THÀNH PHẦN HỐ HỌC VÀ T/C CỦA THUỶ TINH: - Thành phần chính: Na2SiO3, CaSiO3 - Thành phần hố học: Na2O.CaO.6SiO2 - Ngun liệu sản xuất thuỷ tinh: SiO2 (cát trắng), CaCO3, Na2CO3 - Cơ sở sản xuất thuỷ tinh: HN, HP, Bninh, Đà học tập 1: Thủy tinh có Nẵng,Phiếu TPHCM… thành phần hóa học chủ yếu gì? ất:chất, ch ấtdụng vơ định hình, khơng có - Tính ch Tính ứng ngun nhiệt tắc độsản nóng chả y xác đloại ịnh xuất? Có thủy nào?cửa kính, chai lọ… ng:tinhlàm - ứng dụ - Đ/c: cát trắng + đá vơi + sođa nung 1400oC II.Một số loại thuỷ tinh: Các loại Thành phần thuỷ tinh T.Tinh thường T.Tinh pha lê Na2SiO3, CaSiO3 Chứa nhiều oxit chì (PbO) SiO2 tinh T.Tinh thạch anh khiết T.Tinh có thêm oxit kim loại màu K2O.CaO T.Tinh 6SiO2 Kali ứng dụng Cửa kính, gương soi,chai lọ làm thấu kính lăng kính Sản phẩm mĩ nghệ, trang sức Làm đồ dùng, đồ trang sức Dùng làm dụng cụ thí nghiệm Hình ảnh B Đồ gốm: từ đất sét cao lanh ( Al2O3.2SiO2.2H2O) Cơng đoạn sản xuất Đất sét, cao lanh PHT số 2: Đồ gốm gì? Có loại đồ gốm? Cách sản xuất đồ gốm nào? Hãy Nhào với H2O Thành phần kể tên số sở sản xuất đồ gốm mà em biết?chính đồ Khối dẽo gốm? Tạo hình, sấy khơ Các đồ vật Nung t0 cao Đồ gốm I.Gạch ngói PHT Đất sét thường cát Nhào với H2O Tạo hình, sấy khơ Khối dẽo Nung 900 -1000oC Gạch, ngói II.Sành , Sứ: 1.Sành: Được làm từ đất sét nung 1200-1300oC Có màu xám nâu Để có độ bóng khơng thấm nước người ta phủ bên ngồi lớp men 2.Sứ: Có mấyfenspat, thạch anh số kim Được làm từ caolanh, loại khác nung loại? 10000C Để nguội tráng men sau nung 1400oC thu sứ - Phân loại: sứ dân dụng (chén, bát, bình, lọ…) sứ cách điện: sứ hố học (dụng cụ phòng TN…) C Ximăng I Thành phần hố học: 3CaO.SiO2; 2CaO.SiO2; 3CaO.Al2O3 II Sản xuất ximăng: ĐÁ VƠI ĐẤT SÉT Nung 1300-14000C Nguội +Phụ XI MĂNG Clanhke gia Các cơng đoạn sản xuất ximăng Đá vơi, đất sét (nhiều SiO2), quặng sắt NghiỊn nhá, trén víi c¸t vµ Nung ë 1400 C H2O ®Õn 1600 C Clanhke r¾n Xi m¨ng §Ĩ ngi, råi nghiỊn cïng víi chÊt phơ gia II.Sản xuất xi măng Nhà máy xi măng Tam Điệp Đất sét, đá vơi, cát Khí thải Chất đốt Clanhke Minh hoạ lò quay sản xuất clanhke III Q trình đơng cứng xi măng Ximăng trộn với nước có phản ứng 3CaO.SiO2 + 5H2O Ca2SiO4.4H2O + Ca(OH)2 2CaO.SiO2 + 4H2O Ca2SiO4.4H2O 3CaO.Al2O3 + 6H2O Ca3(AlO3)2.6H2O Mét sè h×nh ¶nh vỊ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng ë n­íc ta Hà Giang Bỉm Sơn Thăng Long Hà Tiên Nhà máy ximăng FiCo Tây Ninh Nhà máy ximăng Lam Thạch Dặên dò Về nhà học bài, làm tập SGK 2, 3, trang 83 n tập chương 1, để chuẩn bò thi học kì I [...]... Ca2SiO4.4H2O 3CaO.Al2O3 + 6H2O Ca3(AlO3)2.6H2O Mét sè h×nh ¶nh vỊ c¸c nhµ m¸y xi m¨ng ë n­íc ta Hà Giang Bỉm Sơn Thăng Long Hà Tiên Nhà máy ximăng FiCo Tây Ninh Nhà máy ximăng Lam Thạch Dặên dò Về nhà học bài, làm các bài tập SGK 2, 3, 4 trang 83 n tập chương 1, 2 để chuẩn bò thi học kì I ...Tiết 26: Công nghiệp silicat Thủøy tinh Đồ gốm Xi măng A.THUỶ TINH: PHT I THÀNH PHẦN HỐ HỌC VÀ T/C CỦA THUỶ TINH:... Sơn Thăng Long Hà Tiên Nhà máy ximăng FiCo Tây Ninh Nhà máy ximăng Lam Thạch Dặên dò Về nhà học bài, làm tập SGK 2, 3, trang 83 n tập chương 1, để chuẩn bò thi học kì I
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 11: CÔNG NGHIỆP SILICAT, BÀI 11: CÔNG NGHIỆP SILICAT, BÀI 11: CÔNG NGHIỆP SILICAT

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn