Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

71 1,009 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 19:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ÂU VĂN THỌ Tên đề tài: “THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ XUÂN TÌNH, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Địa Môi trường : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N03 : 2011 - 2015 : PGS.TS ĐỖ THỊ LAN THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Để báo cáo đạt kết tốt đẹp, trước hết em xin gửi tới thầy cô khoa Quản lý tài nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình thầy cô, giúp đỡ, động viên nhiệt tình bạn, đến em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chuyên đề: “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” Để có kết em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo PGS.TS: Đỗ Thị Lan quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hướng dẫn em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp thời gian qua Không thể không nhắc đến giúp đỡ nhiệt tình Ủy ban nhân dân xã Xuân Tình tạo điều kiện thuận lợi thời gian em thực tập quan Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo toàn thể bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Âu Văn Thọ ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Thống kê tổng diện tích đất tự nhiên……………………………… 16 Bảng 4.2: Thống kê diện tích đất nông nghiệp………………………………… 18 Bảng 4.3: Thống kê diện tích đất chuyên dùng…………………………………….19 Bảng 4.4: Thống kê diện tích đất ở……………………………………………… 19 Bảng 4.5: Thống kê diện tích đất chưa sử dụng……………………………………20 Bảng 4.6: Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng…………………………21 Bảng 4.7: Thống kê biến động đất đai…………………………………………… 24 Bảng 4.8: Lớp sử dụng tính riêng hệ thống thủy văn 38 Bảng 4.9: Mã loại đất khoanh đất chứa điểm địa vật quan trọng 39 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Hộp thoại Merge .28 Hình 4.2: Hộp thoại Select Files Manager 28 Hình 4.3: Hộp thoại Merge sau Add đồ địa .29 Hình 4.4: Hộp thoại Select Destination File .29 Hình 4.5: File đồ tổng thể xã Xuân Tình 30 Hình 4.6: Hộp thoại View levels 30 Hình 4.7: Hộp thoại Select By Attributes .31 Hình 4.8: Element Information for TEXT 31 Hình 4.9: Hộp thoại Select By Attributes .32 Hình 4.10: Hộp Thoại Drop Element 32 Hình 4.11: Hộp thoại Select By Text 33 Hình 4.12: Hộp thoại Microstation Manager 33 Hình 4.13: Hộp thoại Create Design File 33 Hình 4.14: Hộp thoại Select Seed File 33 Hình 4.15: Hộp thoại Reference Files .34 Hình 4.16: Hộp thoại Preview Reference 34 Hình 4.17: Hộp thoại Reference Files .34 Hình 4.18: Hộp thoại Copy Element 35 Hình 4.19: Chọn Workspace ht_qh1 lúc khởi động MicroStation 35 Hình 4.20: Giao diện sử dụng Workspace ht_qh1 .36 Hình 4.21: Hộp thoại Feature Collection 36 Hình 4.23: Lựa chọn ghi thủy văn .37 Hình 4.25: Số hóa đối tượng dạng cầu .38 Hình 4.26: Tham chiếu chép đồ địa hình .39 Hình 4.27: Hộp thoại Replace Text 40 Hình 4.28: Hộp thoại Cell Attach Library 40 Hình 4.29: Triễn cell lên khoanh đất chứa đối tượng độc lập 41 iv Hình 4.30: Hộp thoại Move Parallel 41 Hình 4.31: Biên tập ranh giới hành xã Xuân Tình 42 Hình 4.32: Hộp thoại Create Region .42 Hình 4.33: Ranh giới hành xã Xuân Tình hoàn thiện .42 Hình 4.34: Biểu thị ghi tên thôn .43 Hình 4.35: Tuyến khảo sát thực địa 44 Hình 4.36: Lựa chọn tính ranh giới loại đất trạng 46 Hình 4.37: Hộp thoại MRF Clean Setup Tolerances .47 Hình 4.38: Sửa lỗi Flag MRF Flag Fditor V8.0.1 48 Hình 4.39: Hộp thoại MRF Polygon V8.0 .48 Hình 4.40: Hộp thoại MRF Polygon Parameters 49 Hình 4.41: Hộp thoại Color Table hộp thoại Open Color Table 50 Hình 4.42: Hộp thoại Select MDL Application 51 Hình 4.43: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 xã Xuân Tình 55 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường CT : Chỉ thị DH : Địa hình DT : Diện tích GC : Ghi GT : Giao thông KH : Ký hiệu LUC : Đất trồng lúa nước MA : Mã loại đất NĐ-CP : Nghị định – phủ QH : Quốc hội QĐ : Quyết định TH : Thủy hệ TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân vi MỤC LỤC Trang PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .3 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm thống kê, kiểm kê đất đai 2.1.2 Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai 2.1.3 Cơ sở lí luận 2.1.4 Cơ sở pháp lý 2.2 Các quy định pháp luật đất đai thống kê, kiểm kê đất đai, 2.2.1 Quy định Luật Đất đai năm 2013 2.2.3 Một số quy định kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 3.4.2 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 12 3.4.3 Phương pháp quản lý khai thác hồ sơ địa 13 3.4.4.Phương pháp pháp chuyên gia 13 3.4.5 Phương pháp điều tra thực địa 13 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 4.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Xuân Tình 14 vii 4.1.1 Vị trí địa lý 14 4.1.2 Điều kiện tự nhiên 14 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 15 4.2 Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai Xã Xuân Tình 15 4.2.1 Thực trạng thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng 16 4.2.2 Thực trạng thống kê kiểm kê cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất 20 4.3 Thực trạng thống kê biến động đất đai xã xuân tình huyện lộc bình 21 4.3.1 Tổng diện tích đất tự nhiên .22 4.3.2 Đất nông nghiệp 22 4.3.3 Đất lâm nghiệp 22 4.3.4 Đất chuyên dùng: 23 4.3.5 Biến động đất .23 4.3.6 Biến động đất chưa sử dụng 23 4.4 Thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa xã Xuân Tình – Huyện Lộc Bình – Tỉnh Lạng Sơn .26 4.4.1 Công đoạn chuẩn bị 26 4.4.2 Thành lập đồ từ đồ địa 27 4.4.3 Nhân đồ đồ địa chính, vạch tuyến khảo sát thực địa 43 4.4.4 Công tác ngoại nghiệp 44 4.4.6 Chạy sửa lỗi: 47 4.4.7 Tạo vùng Polygon tô màu .48 4.4.8 Tạo khung đồ ( Sử dụng phần mềm lusmap để tạo khung cho đồ trạng) 51 4.4.9 Tạo sơ đồ vị trí, dẫn hướng Bắc – Nam, bảng dẫn biểu đồ cấu loại đất .52 4.4.10 Biên tập đồ .54 4.5 Thuận lợi khó khăn, việc thực thống kê, kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Xuân Tình 56 viii 4.5.1 Thuận lợi: 56 4.5.2 Khó khăn: 57 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Thống kê tổng diện tích đất tự nhiên……………………………… 16 Bảng 4.2: Thống kê diện tích đất nông nghiệp………………………………… 18 Bảng 4.3: Thống kê diện tích đất chuyên dùng…………………………………….19 Bảng 4.4: Thống kê diện tích đất ở……………………………………………… 19 Bảng 4.5: Thống kê diện tích đất chưa sử dụng……………………………………20 Bảng 4.6: Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng…………………………21 Bảng 4.7: Thống kê biến động đất đai…………………………………………… 24 Bảng 4.8: Lớp sử dụng tính riêng hệ thống thủy văn 38 Bảng 4.9: Mã loại đất khoanh đất chứa điểm địa vật quan trọng 39 48 Lúc hình xuất chữ D báo lỗi Hình 4.38: Sửa lỗi Flag MRF Flag Fditor V8.0.1 có chức năng: - Next: đến vị trí lỗi - Zoom in: phóng to vị trí có lỗi - Zoom out: thu nhỏ vị trí có lỗi - Zoom factor: đặt lại hệ số hiển thị loại chữ cờ hiệu thể - Deletel: xóa tất chữ cờ hiệu hành - Prev: trở lỗi trước → Sử dụng nút Next Previous để hiển thị lỗi → sử dụng công cụ MicroStation để chỉnh sửa lỗi Đến lúc chữ Next mờ lúc hết lỗi Sữa lỗi xong bấm Del Flag Delete All Flags sữa xong tất lỗi Lưu ý: Khi sửa lỗi xong ta nên thực lại tự động tìm, sửa lỗi (CLEAN) sửa lỗi FLAG để kiểm tra hết lỗi 4.4.7 Tạo vùng Polygon tô màu * Đóng vùng Để thực đóng vùng ta làm sau: - Từ cửa sổ MicroStation chọn Utilities →chọn MDL Applications → chọn MRFPOLY →xuất hộp thoại MRF Polygon V8.0 chọn Parameters Hình 4.39: Hộp thoại MRF Polygon V8.0 49 →xuất bảng MRF Polygon Parameters Hình 4.40: Hộp thoại MRF Polygon Parameters - Ta chọn thông số sau: Ở mục Select linework levels chọn lớp thời lớp lớp tham gia đóng vùng (ở hai bên) Ở mục No label color chọn màu Ở mục Output Poly Level chọn Ở mục Line work Option chọn Keep Linework Quay trở lại hộp thoại MRF Polygon V8.0 chọn MRFPolygon Bước tham chiếu đồ: Vào File chọn Reference xuất hộp thoại Reference file => chọn Tools => Attach => chọn file save bước “ lưu file nhãn thửa” => Ok Sau thực xong chuyển sang công đoạn tô màu có cách để tô màu: Cách :Ở công cụ “Chang Element to Active Fill Type” Chọn Fill Type => Opaque Fill color chọn màu đất trạng Cách 2: Ở công cụ “Create Region” => Methop chọn Flood PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tư liệu sản xuất quý loài người, yếu tố hàng đầu môi trường sống Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững mở hội kinh tế cho người dân nông thôn thành thị, đặc biệt cho người nghèo Nước ta lại công đổi nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển nghành, địa phương có thay đổi đáng kể Do vậy, nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lý, Bộ Tài nguyên Môi trường thực công tác tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015- 2020 Đây công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai, để từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp, rút ưu, khuyết điểm trình sử dụng đất làm sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhằm rà soát lại diện tích mục đích sử dụng loại đất đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm phương án tối ưu để tình hình biến động đất đai chuyển động theo hướng tích cực Để công tác quản lý đất đai địa phương đạt hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hương dẫn cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: “ Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 ” 51 →Thực tô màu: ta kích chuột trái vào rìa đất →thửa đất tô màu ban đầu chuyển màu xám (nếu không vào đất cần tô ta kích chuột phải cho đất cần tô) sau kích tiêp chuột trái →thửa đất tô màu có màu vàng Để tìm ta chọn nút Find Sau tô hết đất có mã LUC ta tiếp tục tô màu đất lại tương tự 4.4.8 Tạo khung đồ ( Sử dụng phần mềm lusmap để tạo khung cho đồ trạng) - Trên Main Microstation chọn công cụ Place Fence để bao Fence điểm góc khung đồ Tiến hành vẽ khung cho đồ - Khởi động công cụ MDL Applications Microstation: Từ Menu Microstation, chọn Utilities -> chọn MDL Applications - Xuất hộp hội thoại MDL Nhấn Browse hộp thoại MDL, tìm đường dẫn đến thư mục chứa "lusmapm" hộp thoại Select MDL Application Nhấn OK Trên hình làm việc Microstation xuất hộp thoại làm việc lusmap chọn “frameht.ma” Hình 4.42: Hộp thoại Select MDL Application Xuất cửa sổ tạo khung đồ trạng sử dụng đất, điền thông số vào hộp thoại tạo khung đồ: + Khung: Xã + Tỷ lệ: 1: 1000 + Tên xã: Xuân Tình + Tên huyện: Lộc Bình + Tên tỉnh: Lạng Sơn 52 + Đơn vị xây dựng: + Tọa độ khung: nhấp chuột vào Fence + Biểu đồ cấu đất đai: Đất nông nghiệp 89,62%, đất phi nông nghiệp 8,48%, đất chưa sử dụng 1,9% 4.4.9 Tạo sơ đồ vị trí, dẫn hướng Bắc – Nam, bảng dẫn biểu đồ cấu loại đất - Tạo sơ đồ vị trí: Ta tham chiếu đồ trạng năm 2015 Vào File chọn Reference xuất hộp thoại Reference file => chọn Tools => Attach => chọn file chưa đồ trạng 2015 => Ok Khi xuất đồ 2015 công cụ main ta chọn Place fence vị trí để bao fence sơ đồ vị trí sau copy (sao chép đối tượng)sơ đồ Tiếp tục vào File chọn Reference xuất hộp thoại Reference file => chọn Tools => Detach All => Ok Vậy ta có sơ đồ vị trí cần quang chuột chọn Move Element (dịch chuyển đối tượng) đặt vào góc bên trái đồ - Tạo ký hiệu dẫn hướng Bắc – Nam Trên cửa sổ MicroStation chọn Element →chọn Cells →File → Attach →tìm bảng ht1-5.cell OK Tìm cell CHI HUONG BAC (BN) phần Name Trong mục Active Cells ấn chọn Placement; Terminator; Point; Pattern Chọn công cụ Place Active Cell →xuất hộp Place Active cell  đánh dấu tích vào mục Relative chọn vị trí đặt cell - Tạo bảng dẫn biểu đồ cấu loại đất 53 + Tạo bảng dẫn Mở lớ 56 lên ta chọn công cụ Place Martline dùng chế độ bắt điểm để tạo khung bảng dẫn Dùng công cụ Place Block để vẽ ô hình chữ nhật ngang có kích thước 100 x 200 Sử dụng công cụ copy đối tượng để copy ô hình chữ nhật vừa vẽ (copy thành 19 ô) Vào công cụ Drop Element ấn giữ chuột trái để chọn công cụ thứ mục xuất bảng Create Region Ở mục Method chọn Foold Đánh dấu tích vào mục Keep Origional Ở mục Fill Type chọn Outlined Ở mục Fill Color chọn màu cần tô rùi đánh số màu vào (ví dụ ô LUC đánh số 5) Làm ô hết Sau tô màu xong cho ô ta sử dụng công cụ Place text  xuất bảng Place Text: Chọn thông số sau: Ở mục Method chọn Fitted Ở mục Height: chọn 10 Ở mục Width: chọn 10 Ở mục Font: đánh sô 165 (chọn Font VHtime) 54 Lần lượt gõ tên mã loại đất vào bảng Text Editor đặt vào ô vừa tô màu theo màu sắc vừa tô Sau đặt xong tên mã loại đất vào ta tiếp tục ghi thích cho tên mã loại đất sau: Cũng hộp thoại Place Text mục Font: ta gõ số 160 (font Vntime) đánh tên loại đất vào bảng Text Editor →đặt vào bên cạnh ô có màu để giải thích cho màu sắc mã loại đất ô Sau giải thích xong cho kí hiệu ta chọn font số 155 (font Vharial) đánh tiếp dòng chữ “chú dẫn” đặt vào bên khung + Tạo biểu đồ cấu loại đất Khi tạo khung đồ Lusmapm có biểu đồ cấu loại đất - Ta sử dụng Move Element (Dịch chuyển đối tượng) vào khung thực tô màu cho loại đất biểu đồ (tương tự tô màu cho bảng giải) + Nhóm đất chưa sử dụng (CSD) số màu 97 + Nhóm đất nông nghiệp (NNP) số màu + Nhóm đất Phi nông nghiệp (PNN) số màu 39 Thực tô màu cho múi (cách tô số màu tưỡng tự) viết thích bên cạnh công cụ Place Text (sử dụng font số 160) - Ghi tên cho biểu đồ chọn font số 155 (font Vharial) 4.4.10 Biên tập đồ Biên tập đồ công đoạn thiếu thành lập đồ nói chung đồ trạng nói riêng Nó định đến tính thẩm mỹ tính trực quan cao tờ đồ Biên tập nội dung đồ trạng sử dụng đất bao gồm: 55 - Nhóm lớp sở toán học gồm: khung đồ, lưới kilômét, lưới kinh vĩ tuyến, dẫn, trình bày khung nội dung có liên quan - Nhóm lớp địa hình gồm: dáng đất, điểm độ cao - Nhóm lớp thủy hệ gồm: thủy hệ đối tượng có liên quan - Nhóm lớp giao thông gồm: yếu tố giao thông đối tượng có liên quan Nhóm lớp địa giới hành gồm: đường biên giới, địa giới hành cấp Nhóm lớp ranh giới ký hiệu loại đất gồm: ranh giới khoanh đất, ranh giới khu đất khu dân cư nông thôn Nhóm lớp yếu tố kinh tế, xã hội Biên tập biểu đồ cấu sử dụng đất Trong trình biên tập phải tiến hành biên tập theo nhóm Nhưng theo kinh nghiệm làm việc tất nhóm nêu xảy sai sót, người kỹ thuật viên thường trọng tới việc biên tập nhãn cho nhìn vào khoanh đất người đọc biết loại đất Ngoài biên tập để thông tin không chồng chéo lên nhau, tránh trường hợp rối, nhiễu thông tin đồ Hình 4.43: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2014 xã Xuân Tình 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất xã Xuân Tình lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa phương đề xuất chế, sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài • Điều tra đánh giá trạng sử dụng đất đai xã Xuân Tình - Tổng diện tích tự nhiên - Hiện trạng đất nông nghiệp - Hiện trạng đất phi nông nghiệp - Hiện trạng đất lâm nghiệp - Hiện trạng đất chưa sử dụng • Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất xã Xuân Tình - Bản đồ kết điều tra - Bản đồ trạng sử dụng đất - Dữ liệu trạng sử dụng đất - Liệt kê khoanh đất - Biểu kiểm kê đất đai 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài • Đề tài cần đảm bảo yêu cầu sau: + Điều tra, đánh giá thu thập thông tin, số liệu đất đai phải đảm bảo xác, khách quan, đầy đủ • Ý nghĩa đề tài: - Ý nghĩa khoa học: đề tài thực dựa sở khoa học pháp lý chặt chẽ, quy trình thực tuân thủ cách nghiêm ngặt - Ý nghĩa thực tiễn: kết nghiên cứu đề tài tài liệu quý giúp cho quyền địa phương cấp nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng đất đai chung phục vụ công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015- 2020 57 Để đạt hiệu cán địa xã, có thuận lợi trình triển khai thực công tác thống kê: - Thống kê đánh giá nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai Đó công tác tiên phong, tiền đề để thực tiếp nội dung quản lý đất đai dùng số liệu thống kê dựa vào để đề dự án qui hoạch, kế hoạch, sử dụng đất đai… - Việc ban hành văn pháp luật biểu mẫu thống kê,chế độ báo cáo thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê đất đai Đây động lực thúc đẩy công tác thống kê nhanh chóng hoàn thành đạt hiệu cao - Có đạo quán, sát từ trung ương đến sở, hướng dẫn đạo chuyên môn khâu bước trình thực công tác - Các văn Uỷ ban nhân dân huyện tỉnh ban hành kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê - Sự bùng nổ khoa học công nghệ thông tin, đặc biệt việc áp dụng tiến công nghệ điện tử góp phần tạo đIều kiện thuận lợi cho việc tiến hành công việc nội nghiệp công tác thống kê đất đai 4.5.2 Khó khăn: 4.5.2.1 Vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác thống kê, kiểm kê, đất đai địa bàn xã Xuân Tình Thống kê đất đai phải dựa sở đồ Thống kê, kiểm kê, đất đai muốn xác phải dựa sở đo đạc lập đồ để tính diện tích Thửa đất có vị trí cố định, qúa trình sử dụng tác động người thiên nhiên có biến động loại đất chủ sử dụng hình thể … thực tế có trường hợp đất nằm ba tờ đồ đồ không ghi số trường hợp ghi vào số gây khó khăn cho công tác thống kê Bên cạnh đồ địa từ năm trước công tác đo vẽ, hiệu chưa cao Nay uỷ ban nhân dân xã huyện đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh sở địa đề nghị đo vẽ lại đồ theo phương pháp mới, chưa giải 58 Số liệu thống kê, kểm kê, đất phải có ý nghĩa pháp lý chặt chẽ số liệu thống kê phải gắn liền với sở pháp lý quyền sử dụng đất đất cụ thể, công tác thống kê, kiểm kê, muốn xác phải dựa sở đăng ký đất Nếu kết đăng ký đất mà tốt phối hợp thực nội dung nhiệm vụ quản lý đồng giá trị pháp lý số liệu thống kê nâng cao Nhưng thực tế huyện công tác đăng ký đất nhiều khó khăn công tác diễn chậm ảnh hưởng không tốt gây nhiều khó khăn công tác thống kê, kiểm kê đất đai Về nội dung thống kê, kiểm kê: Ta biết thống kê, kiểm kê theo thổ nhưỡng theo hạng đất có vai trò quan trọng việc quản lý sử dụng hợp lý đất đai Nó sở quan trọng làm tính toán quy hoạch phương án bố trí sản xuất trồng phương án cải tạo, sử dụng đất phù hợp với quỹ đất đai có vùng Nhưng xã Xuân Tình chưa thống kê đất đai theo tiêu chí Bên cạnh huyện thống kê biến động theo mục đích sử dụng mà chưa thống kê biến động theo đối tượng sử dụng 4.5.2.2 .Nguyên nhân Nhìn chung công tác thống kê, kiểm kê, xã Xuân Tình tháo gỡ khó khăn công tác quản lý nhà nước đất đai nhà kết thực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt Nguyên nhân có nhiều song theo ý kiến riêng cá nhân có số nguyên nhân sau: * Nguyên nhân chủ quan: - Công tác thu thập số liệu chậm chưa thực tập trung cán địa xã có phải tham gia đồng thời nhiều công việc khác như: giải tranh chấp nhà đất xác minh hồ sơ xin phép xây dựng, giải phóng mặt … - Sự điều hành cụ thể uỷ ban nhân dân xã, chưa thực tập trung số cán địa xã, chưa tích cực dẫn đến kết thực đạt mức thấp so với kế hoạch giao * Nguyên nhân khách quan: - Công tác đạo hướng dẫn quan chuyên môn chưa tập trung 59 -Việc ban hành văn công tác thống kê đất chậm, hệ thống văn chưa đồng - Nhiều địa phương địa hình phức tạp công tác quản lý đất đai buông lỏng, việc đo đạc đồ tổ chức công tác thiết kế gặp nhiều khó khăn Một số nơi đồ rách nát chỉnh sửa biến động nhiều độ xác thấp không đủ điều kiện thực hành thống kê - Cơ sở trang thết bị để thưc thống kê đất lạc hậu thiếu thốn Ngoài số địa phương quyền, ban nghành đoàn thể chưa quan tâm đạo mức trí khoán trắng cho quan chuyên môn chưa tập trung việc đạo, không quán mặt chuyên môn kế hoạch thực - Ý thức chấp hành pháp luật người liên quan tới công tác chưa cao, chưa có hiểu biết pháp luật làm cho công tác thống kê gặp nhiều khó khăn 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Đề tài kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất theo tỷ lệ 1: 1.000 từ 71 mảnh đồ địa xã Xuân Tình – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn Thông qua trình thực bước xây dựng chuyên đề đưa đánh giá công việc đạt + Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Xuân Tình – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn + Thu thập tài liệu, số liệu, hồ sơ địa bao gồm: Bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê + Thu thập tài liệu số liệu báo cáo thuyết minh công tác thống kê kiểm kê năm trước + Xây dựng hoàn thiện bảng biểu theo Thông tư số 28/2014/TTBTNMT + Xây dựng thành lập hoàn thiện đồ trạng từ đồ địa xã Xuân Tình phần mềm Microstation + Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 xã Xuân Tình giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng đất để có hướng đề xuất, bố trí hợp lý phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội; đồng thời nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cho năm + Ứng dụng phần mềm Lusmap phần mềm chuyên thành lập đồ trạng, quy hoạch sử dụng đất Chạy môi trường đồ hoạ MicroStation SE Thực tạo khung đồ, biểu đồ cấu diện tích Phần mềm tạo điều kiện thuận lợi lớn việc xây dựng đồ trạng, không tiết kiệm mặt thời gian mà tiết kiệm lớn mặt chi phí công trình nhiều đơn vị thành lập đồ trạng sử dụng đất 61 5.2 Đề nghị Để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng phần mềm tin học vào công tác thành lập đồ trạng, đề tài có số kiến nghị sau: +Bổ sung thêm địa cấp sở nắm rõ phần mềm chuyên ngành đồ địa + Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán địa cấp sở + Hệ thống phần mềm Microstation cần phải hoàn chỉnh nâng cấp mặt cấu trúc chức làm việc Các lỗi chương trình cần khắc phục triệt để, tạo tính ổn định cao cập nhật liệu có dung lượng lớn Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cần chi tiết cập nhật kịp thời để tạo thuận lợi cho người dùng cuối, nhằm góp phần nhanh chóng phổ cập diện rộng thực phần mềm chuẩn thống nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi trường, (2007) Quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất (Ban hành kèm theo định số 22/2007/QĐ- BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007) Bộ Tài Nguyên Môi trường, (2007) Kí hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất (Ban hành kèm theo định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007) Bộ tài nguyên môi trường, (2001) Quy định ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất (Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011) Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ – CP, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Quy định chung vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề sử dụng đất hạn mức đất, điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục hành liên quan đến việc sử dụng đất.Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định việc kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Luật Đất đai 2013, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Luật Đất đai 2003, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Ngô Thị Hồng Gấm (2009), Bài giảng thực hành Microstation - Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), giáo trình Quản lý Nhà nước đất đai, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên [...]... về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê - Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê Điều 53 Luật Đất đai năm 2003 nêu: Thống kê, kiểm kê đất đai 1 Việc thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện. .. cấu sử dụng đất theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng tại thời điểm thực hiện thống kê, kiểm kê; biến động diện tích của mục đích sử dụng đất và biến động của đối tượng sử dụng đất trong một số giai đoạn xác định giữa các kỳ thống kê, kiểm kê Tập hợp các số liệu thống kê, kiểm kê bao gồm số liệu thu thập và số liệu tổng hợp để lưu trữ và cung cấp cho các nhu cầu sử dụng Lập báo cáo thống kê, . .. tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất của xã Xuân Tình và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của địa phương và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể của đề tài • Điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai tại xã Xuân Tình - Tổng... cáo thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm phương pháp thu thập số liệu thống kê, kiểm kê đất đai và phân tích chất lượng số liệu thu thập và số liệu tổng 4 hợp; thuyết minh về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai gồm phân tích hiện trạng sử dụng đất, biến động về sử dụng đất Cần chú ý là nội dung thống kế đất đai và kiểm kê đất đai đều là các công việc trên, chỉ khác là thống kế đất đai được thực hiện trên cơ... tại xã Xuân Tình - Tổng diện tích tự nhiên - Hiện trạng đất nông nghiệp - Hiện trạng đất phi nông nghiệp - Hiện trạng đất lâm nghiệp - Hiện trạng đất chưa sử dụng • Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất xã Xuân Tình - Bản đồ kết quả điều tra - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất - Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất - Liệt kê khoanh đất - Biểu kiểm kê đất đai 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa của đề tài • Đề tài cần... đai giữa 2 kỳ kiểm kê và đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả; tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND các xã, thị trấn Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trong nhân dân Thành. .. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm kê đất đai trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị quân đội, công an xác định ranh giới sử dụng đất của các đơn vị vũ trang trên địa bàn Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của cấp xã báo cáo UBND huyện Ban chỉ đạo kiểm kê. .. xã phải có thêm biểu Kiểm kê hiện trạng đất trồng lúa (02 bộ giấy và 01 bộ số) 2.2.3.3 Tổ chức thực hiện; - Phòng Tài nguyên và Môi trường 10 Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; chủ trì xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp hành chính trên địa bàn huyện; hướng dẫn phương pháp kiểm kê đất. .. kê đất đai do đơn vị mình đang quản lý, sử dụng; cung cấp số liệu, hồ sơ cho Ban chỉ đạo cấp xã, tổ chuyên viên cấp huyện để tổng hợp 11 - Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp xã thực hiện; tổ chức thẩm định và nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; phân tích biến động đất. .. người sử dụng đất xung quanh; 3 Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 2.2.2 Quy định của Luật Đất đai năm 2013 Theo quy định tại Điều 34 Luật đất đai năm 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như sau: 1 Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống ... Luật đất đai năm 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất quy định sau: Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ kiểm kê đất đai theo chuyên đề Thống. .. đề: Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Xuân Tình huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 Để có kết em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành. .. xã hội 15 4.2 Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai Xã Xuân Tình 15 4.2.1 Thực trạng thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng 16 4.2.2 Thực trạng thống kê kiểm kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

Từ khóa liên quan