Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã nhượng bạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

52 1,098 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 19:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - BẾ QUANG VIỆT Tên đề tài: “THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NHƯỢNG BẠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan Khoa Quản lý Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - 2015 i LỜICẢMƠN Để báo cáo đạt kết tốt đẹp, trước hết em xin gửi tới thầy cô khoaQuản lý tài nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lời chúc sứckhỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗchỉ bảo tận tình thầy cô, giúp đỡ, động viên nhiệt tình bạn, đếnnay em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chuyên đề: “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” Để có kết em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo PGS.TS: Đỗ Thị Lan quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hướng dẫn em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp thời gian qua Không thể không nhắc đến giúp đỡ nhiệt tình Ủy ban nhân dân xã Nhượng Bạntạo điều kiện thuận lợi thời gian em thực tập quan Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế củamột sinh viên thực tập nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em rấtmong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo toàn thểcác bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý kiến thức mình, phục vụtốt công tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 24 tháng năm 2015 Sinh viên thực Bế Quang Việt ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thống kê tổng diện tích đất tự nhiên 25 Bảng 4.2: Thống kê diện tích đất nông nghiệp 27 Bảng 4.3: Thống kê diện tích đất chuyên dùng 28 Bảng 4.4: Thống kê diện tích đất 29 Bảng 4.5: Thống kê diện tích đất chưa sử dụng 29 Bảng 4.6:Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng 31 Bảng 4.7: Thống kê biến động đất đai 34 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Khoanh vẽ đồ địa 20 Hình 3.2: Bản đồ địa tạo khoảnh đất sau cập nhật biến động 21 Hình 3.3 Bản đồ địa tạo khoảnh đất sau cập nhật biến động 21 Hình 4.1 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn hoàn chỉnh 35 Hình 4.2 Một phần đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn phóng to 35 Hình 4.3 Bản đồ kết điều tra xã Nhượng Bạn 36 Hình 4.4 Một phần đồ kết điều tra 36 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QH : Quốc hội NĐ-CP : Nghị định – phủ BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường TT : Thông tư CT : Chỉ thị QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân DT : Diện tích TH : Thủy hệ GT : Giao thông DH : Địa hình MA : Mã loại đất KH : Ký hiệu GC : Ghichú LUC : Đất trồng lúa nước v MỤC LỤC Trang PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm thống kê, kiểm kê đất đai 2.1.2 Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai 2.1.3 Cơ sở lí luận 2.1.4 Cơ sở pháp lý 2.2 Các quy định pháp luật đất đai thống kê, kiểm kê đất đai 2.2.1 Quy định Luật Đất đai năm 2013 2.2.2 Quy định Luật Đất đai năm 2013 2.3 Một số quy định kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 10 2.3.2 Quy định thời gian sản phẩm kết kiểm kê đất đai; 12 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 vi 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.1.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.1.4 Phương pháp nghiên cứu 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Nhượng Bạn 23 4.1.1 Vị trí địa lý 23 4.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 4.2 Kiểm kê trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn 25 4.2.1 Thực trạng kiểm kê tổng diện tích đất tự nhiên 25 4.2.2 .Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng 25 4.2.3 Thực trạng kiểm kê cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất 30 4.2.4 thực trạng thống kê biến động đất đai Nhượng Bạn - Huyện Lộc Bình 31 4.2.5.Kết cập nhật biến động xây dựng liệu,thông tin đất đồ địa 35 4.2.6 Kết xây dựng đồ ,kết điều tra 36 vii 4.2.7 Thuận lợi khó khăn, việc thực thống kê, kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn 37 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tư liệu sản xuất quý loài người, yếu tố hàng đầu môi trường sống Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững mở hội kinh tế cho người dân nông thôn thành thị, đặc biệt cho người nghèo Nước ta lại công đổi nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển nghành, địa phương có thay đổi đáng kể Do vậy, nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lý, Bộ Tài nguyên Môi trường thực công tác tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015- 2020 Đây công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai, để từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp, rút ưu, khuyết điểm trình sử dụng đất làm sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhằm rà soát lại diện tích mục đích sử dụng loại đất đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm phương án tối ưu để tình hình biến động đất đai chuyển động theo hướng tích cực Để công tác quản lý đất đai địa phương đạt hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hương dẫn cô giáoPGS.TS Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài:“ Thực công tác thống kê ,kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất xã Nhượng Bạn lập đồ trạng sử dụng đất năm 2015, nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa phương đề xuất chế, sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài * Điều tra đánh giá trạng sử dụng đất đai xã Nhượng Bạn - Tổng diện tích tự nhiên - Hiện trạng đất nông nghiệp - Hiện trạng đất phi nông nghiệp - Hiện trạng đất lâm nghiệp - Hiện trạng đất chưa sử dụng * Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn - Bản đồ kết điều tra - Bản đồ trạng sử dụng đất - Dữ liệu trạng sử dụng đất - Liệt kê khoanh đất - Biểu kiểm kê đất đai 30 4.2.3 Thực trạng kiểm kê cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất Theo số liệu thống kê 2015 tổng diện tích tự nhiên xã Nhượng Bạn 1492,95 Trong 1492,95 đất giao,cho thuê phân theo đối tượng sử dụng cụ thể là: Đất cho hộ gia đình, cá nhân: 1222,6 chiếm 81,9%tổngdiện tích Đất UBND xã quản lý: 268,2 chiếm 18% tổngdiện tích Đất tổ chức nghiệp công lập: 2,03 chiếm 0,14 tổng diện tích Đất cộng đồng dân cư sở tôn giáo: 0,12 chiếm 0,01% tổng diện tích *Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp với tổng diện tích 1424,68 giao cho thuê thì: - Hộ gia đình cá nhân sử dụng: 1208,4 chiếm 84,8% diện tích đất nông nghiệp - UBND xã quản lý sử dụng: 216,3 chiếm 15,2% diện tích đất nông nghiệp *Đất chuyên dùng: Đất chuyên dùng với tổng diện tích 28,8 phân sau: - UBND xã quản lý sử dụng có: 26,69 chiếm 92,7% tổng diện tích - Đất tổ chức nghiệp công lập: 2,03 chiếm 7,04% tổng diện tích *Đất ở: Đất với tổng diện tích là: 13,16 giao, cho thuê sử dụng vào mục đích đất nông thônvà đất đô thị -Trong chủ yếu hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng Sau đâylà bảng đất giao, cho thuê phân theo đối tượng sử dụng 31 Bảng 4.6:Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng Đơn vị :ha Đối tượng Diện tích Diện tích Diện tích Tổng %so với đất nông đất đất chuyên diện tích tổng diện nghiệp dùng tích tự nhiên Hộ gia đình cá nhân 1208,4 13,12 1221,52 81,82 2.Các tổ chức kinh tế 0 0 0,04 26,69 243,03 16,28 0,08 0.006 1464,63 98,106 3.UBND xã quản lý sử 216,3 dụng 4.Cộng đồng dân cư 0 0,08 sở tôn giáo Tổng số 1424,7 13,16 26,77 4.2.4 thực trạng thống kê biến động đất đai Nhượng Bạn - Huyện Lộc Bình Trong năm qua, Đảng- Nhà nước quan tâm huyện Lộc Bình đầu tư vào sở hạ tầng, phát triển nông thôn Bên cạnh đó, với phát triển tỉnh kinh tế xã bước phát triển, đời sống nhân dân xã có nhiều thay đổi, nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình phục vụ cho sinh hoạt tăng Những thay đổi tác động đến đất đai cách trực tiếp, kinh tế phát triển nhu cầu sử dụng đất vào mục đích có thay đổi.Ảnh hưởng lớn tới điều suy giảm đất nông nghiệp đất có xu hướng giảm nhẹ, đất chưa sử dụng có xu hướng tăng hoạt động kinh tế phát triển,đời sống người dân ngày ấm no Vì khoảnh đất nông nghiệp khe suối sâu ,đường giao thông lại khó khăn ,cách xa khu dân cư canh tác đạt suất vii 4.2.7 Thuận lợi khó khăn, việc thực thống kê, kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn 37 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 33 4.2.4.4.Đất chuyên dùng: Đất chuyên dùng toàn xã có xu hướng tăng không đáng kể Giai đoạn 2013 đến 2015 diện tích đất chuyên dùng xã tăng 0,06 Trong đó: Đất có mục đích công cộng tăng 2,02 Đất sở tín ngưỡng thay đổi diện tích 0,04 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ không thay đổi diện tích là0,13ha Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối tăng 0,83 Đất xây dựng trụ sở quan giữ nguyên diện tích 0,02 Cùng với phát triển lên xã thời gian qua, kinh tế đất đai ngày khai thác sử dụng nhiều hơn, có hiệu Đất chuyên dùng xã có xu hướng tăng quan tâm nhà nước sách xóa đói giảm nghèo, đầu tư sở vật chất giao thông, công trìng phúc lợi công cộng 4.2.4.5 Biến động đất -Diện tích đất năm 2013 so với năm 2015 giảm 7,45 ha,do điều kiện kinh tế nhu cầu phát triển ,một số hộ gia đình chuyển đến vùng kinh tế 4.2.4.6.Biến động đất chưa sử dụng -Năm 2013 đến năm 2015 diện tích đất chưa sử dụng tăng 4,36 Trong : Đất chưa sử dụng tăng 3,46 Đất đồi núi chưa sử dụng tăng 0,09 34 Do thay đổi cấu kinh tế su hướng phát triển xã ,những khoảnh đất nông nghiệp khe suối sâu ,hẻo lãnh cách xa khu dân cư bị bỏ hoang khiến cho đất nông nghiệp giảm xuống đất chưa sử dụng tăng lên Sau biểu thống kê biến động đất đai qua hai năm 2013, 2015 Bảng 4.7: Thống kê biến động đất đai Đơn vị:Ha Loại đất I Đất nông nghiệp 1.Đất tròng câ1.1.Đất sản xuất nông nghiệp 2.Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản II Đất lâm nghiệp III Đất phi nông nghiệp III Đất chuyên dùng 1.Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng công trình nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất sở tín ngưỡng 6.Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 7.Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối IV Đất Đất đô thị 2.Đất nông thôn V Đất chưa sử dụng 1.Đất chưa sử dụng 2.Đất đồi núi chưa sử dụng 3.Núi đá rừng DT2013 1508,33 146,02 130,66 15,36 72,73 57,39 1,40 1360,91 55,85 28,74 0,22 28,52 6,50 20,61 20,61 14,46 14,46 DT2015 1424.68 179,33 158,57 20,76 81,22 77,36 1,49 1243,86 49,46 28,8 0,22 2.08 26,5 0,04 0,13 7,33 13,16 13,16 18,82 3,46 15,36 Tăng (+), giảm(-) so với năm trước 2015/2013 -83,65 33,31 27,91 5,4 8,49 19,43 0,09 -117,05 -6,39 0,06 0,22 1,86 -2,02 0,04 0,13 0,83 -7,45 -7,45 4,36 3,46 0,9 35 4.2.5.Kết cập nhật biến động xây dựng liệu,thông tin đất đồ địa Những biến động thông tin đấtđã thu thập ,đều cập nhật vào đồ Hình 4.1 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn hoàn chỉnh Hình 4.2 Một phần đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn phóng to 36 4.2.6.Kết xây dự ựng đồ ,kết điều tra Kết ợc thể th rõ đồ điều tra,thểể hiệ diện tích ,số mục đích sử dụng dụ loại đất Hình 4.3 4.3.Bản đồ kết điều tra xã Như ượng Bạn Hình 4.4 4.4 Một phần đồ kết điều u tra 37 Hoàn thiện bảng biểu kết điều tra Bao gồm bảng biểu 01-TKDD ,02-NN ,03-PHINN ,11-COCAU ,12BIENDONG năm 2014 Bộ Tài Nghuyên Môi Trường quy định thống kê kiểm kê đất đai việc thành lập đồ trạng sử dụng đất (tất bảng đưa xuống phần phụ lục ) 4.2.7 Thuận lợi khó khăn, việc thực thống kê, kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn 4.2.7.1 Thuận lợi: Trong năm qua việc thực công tác thống kê địa bàn xã Nhượng Bạn, đạt thành định Những năm trước xã gặp phải không khó khăn công tác thống kê đất đai Thông qua công tác thống kê đất đai, công tác quản lý nhà Nước quản lý đất đai, nhà có mhững chuyển biến tích cực, công tác thống kê ngày tăng cường để đáp ứng yêu cầu đặt cách hiệu Những số liệu thống kê ngày xác Nó phản ánh tình hình thực trang việc sử dụng đất xã Và công tác thống kê hàng năm thực theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Những số liệu thống kê ngày xác đầy đủ Nó phản ánh tình hình thực trạng việc sử dụng đất xã mà phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất tác động hệ thống sách pháp luật đất đai, từ kịp thời điều chỉnh bổ sung sách pháp luật đất đai cho phù hợp 38 Số liệu thống kê quỹ đất đai huyện sở cần thiết cho việc phân bố lực lượng sản xuất nhằm sử dụng đầy đủ hợp lý lực lượng sản xuất vào việc khai thác khả đất Bên cạnh số liệu thống kê đất đai thực sở cần thiết phục vụ việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho địa phương ngành sử dụng đất đạt hiệu cao Số liệu thống kê cho việc tính thuế sử dụng đất phục vụ ngành khác Tuy nhiên thực tế cho thấy để lâng cao hiệu công tác thống kê đất đai, đáp ứng yêu cầu qui định xã Nhượng Bạn, cần phải có nhiều cố gắng Để đạt hiệu cán địa xã, có thuận lợi trình triển khai thực công tác thống kê: - Thống kê đánh giá nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai Đó công tác tiên phong, tiền đề để thực tiếp nội dung quản lý đất đai dùng số liệu thống kê dựa vào để đề dự án qui hoạch, kế hoạch, sử dụng đất đai… - Việc ban hành văn pháp luật biểu mẫu thống kê,chế độ báo cáo thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê đất đai Đây động lực thúc đẩy công tác thống kê nhanh chóng hoàn thành đạt hiệu cao - Có đạo quán, sát từ trung ương đến sở, hướng dẫn đạo chuyên môn khâu bước trình thực công tác - Các văn Uỷ ban nhân dân huyện tỉnh ban hành kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tư liệu sản xuất quý loài người, yếu tố hàng đầu môi trường sống Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững mở hội kinh tế cho người dân nông thôn thành thị, đặc biệt cho người nghèo Nước ta lại công đổi nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển nghành, địa phương có thay đổi đáng kể Do vậy, nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lý, Bộ Tài nguyên Môi trường thực công tác tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015- 2020 Đây công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai, để từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp, rút ưu, khuyết điểm trình sử dụng đất làm sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhằm rà soát lại diện tích mục đích sử dụng loại đất đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm phương án tối ưu để tình hình biến động đất đai chuyển động theo hướng tích cực Để công tác quản lý đất đai địa phương đạt hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 40 Về nội dung thống kê, kiểm kê: Ta biết thống kê, kiểm kê theo thổ nhưỡng theo hạng đất có vai trò quan trọng việc quản lý sử dụng hợp lý đất đai Nó sở quan trọng làm tính toán quy hoạch phương án bố trí sản xuất trồng phương án cải tạo, sử dụng đất phù hợp với quỹ đất đai có vùng Nhưng huyện Lộc Bình chưa thống kê đất đai theo tiêu chí Bên cạnh huyện thống kê biến động theo mục đích sử dụng mà chưa thống kê biến động theo đối tượng sử dụng b Nguyên nhân Nhìn chung công tác thống kê, kiểm kê, xa Nhượng Bạn tháo gỡ khó khăn công tác quản lý nhà nước đất đai nhà kết thực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt Nguyên nhân có nhiều song theo ý kiến riêng cá nhân có số nguyên nhân sau: * Nguyên nhân chủ quan: - Công tác thu thập số liệu chậm chưa thực tập trung cán địa xã có phải tham gia đồng thời nhiều công việc khác như: giải tranh chấp nhà đất xác minh hồ sơ xin phép xây dựng, giải phóng mặt -Bên cạnh chế độ luân chuyển công tác phận cán địa theo định kỳ xã gây khó khăn công tác thu thập số liệu điều tra khoanh vẽ thực địa - Sự điều hành cụ thể uỷ ban nhân dân xã, chưa thực tập trung số cán địa xã, chưa tích cực dẫn đến kết thực đạt mức thấp so với kế hoạch giao * Nguyên nhân khách quan: - Công tác đạo hướng dẫn quan chuyên môn chưa tập trung 41 -Việc ban hành văn công tác thống kê đất chậm, hệ thống văn chưa đồng - Xã Nhượng Bạn địa hình phức tạp công tác quản lý đất đai buông lỏng, việc đo đạc đồ tổ chức công tác thiết kế gặp nhiều khó khăn Một số nơi đồ rách nát chỉnh sửa biến động nhiều độ xác thấp không đủ điều kiện thực hành thống kê - Cơ sở trang thết bị để thưc thống kê đất lạc hậu thiếu thốn Ngoài quyền, ban nghành đoàn thể chưa quan tâm đạo mức trí khoán trắng cho quan chuyên môn chưa tập trung việc đạo, không quán mặt chuyên môn kế hoạch thực - Ý thức chấp hành pháp luật người liên quan tới công tác chưa cao, chưa có hiểu biết pháp luật làm cho công tác thống kê gặp nhiều khó khăn 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Đề tài kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất theo tỷ lệ 1:1000 từ 71 mảnh đồ địa xã Nhượng Bạn – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn Thông qua trình thực bước xây dựng chuyên đề đưa đánh giá công việc đạt + Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Nhượng Bạn – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn + Thu thập tài liệu, số liệu, hồ sơ địa bao gồm: Bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê + Thu thập tài liệu số liệu báo cáo thuyết minh công tác thống kê kiểm kê năm trước + Xây dựng hoàn thiện bảng biểu theo Thông tư số 28/2014/TTBTNMT + Xây dựng thành lập hoàn thiện đồ trạng từ đồ địa xã Nhượng Bạn phần mềm Microstation.v.7.Microstation.v.8.i + Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 xã Nhượng Bạn giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng đất để có hướng đề xuất, bố trí hợp lý phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội; đồng thời nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cho năm + Ứng dụng phần mềm Gcadas phần mềm chuyên thành lập đồ trạng, quy hoạch sử dụng đất Chạy môi trường đồ hoạ MicroStation.v.8.i 43 Phần mềm tạo điều kiện thuận lợi lớn việc xây dựng đồ trạng, không tiết kiệm mặt thời gian mà tiết kiệm lớn mặt chi phí công trình nhiều đơn vị thành lập đồ trạng sử dụng đất 5.2 Đề nghị Để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng phần mềm tin học vào công tác thành lập đồ trạng, đề tài có số kiến nghị sau: +Bổ sung thêm địa cấp sở nắm rõ phần mềm chuyên ngành đồ địa + Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán địa cấp sở + Hệ thống phần mềm Microstation cần phải hoàn chỉnh nâng cấp mặt cấu trúc chức làm việc Các lỗi chương trình cần khắc phục triệt để, tạo tính ổn định cao cập nhật liệu có dung lượng lớn Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cần chi tiết cập nhật kịp thời để tạo thuận lợi cho người dùng cuối, nhằm góp phần nhanh chóng phổ cập diện rộng thực phần mềm chuẩn thống nước 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hương dẫn cô giáoPGS.TS Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài:“ Thực công tác thống kê ,kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất xã Nhượng Bạn lập đồ trạng sử dụng đất năm 2015, nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa phương đề xuất chế, sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài * Điều tra đánh giá trạng sử dụng đất đai xã Nhượng Bạn - Tổng diện tích tự nhiên - Hiện trạng đất nông nghiệp - Hiện trạng đất phi nông nghiệp - Hiện trạng đất lâm nghiệp - Hiện trạng đất chưa sử dụng * Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn - Bản đồ kết điều tra - Bản đồ trạng sử dụng đất - Dữ liệu trạng sử dụng đất - Liệt kê khoanh đất - Biểu kiểm kê đất đai [...]... thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề 2 Thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ được thực hiện theo quy định sau đây: a) Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; b) Việc thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai; c) Việc kiểm kê đất đai được tiến hành 05 năm một lần 3 Bản đồ hiện trạng sử dụng. .. hiện trạng sử dụng đất tại xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn 25 4.2.1 Thực trạng kiểm kê tổng diện tích đất tự nhiên 25 4.2.2 .Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng 25 4.2.3 Thực trạng kiểm kê cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng đất 30 4.2.4 thực trạng thống kê biến động đất đai tại Nhượng Bạn - Huyện Lộc Bình ... về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 2.2.3.1 Nội dung, đối tượng kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014; * Kiểm kê đất đai a) Kiểm kê diện tích đất đai theo các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ. .. đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm kê đất đai trên địa bàn; 15 phối hợp với các đơn vị quân đội, công an xác định ranh giới sử dụng đất của các đơn vị vũ trang trên địa bàn Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của cấp xã báo cáo UBND huyện Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập. .. sử dụng 31 Bảng 4.7: Thống kê biến động đất đai 34 8 - Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê Điều 53 Luật Đất đai năm 2003 nêu: Thống kê, kiểm kê đất đai 1 Việc thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: a) Đơn vị thống. .. sử dụng đất theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng tại thời điểm thực hiện thống kê, kiểm kê; biến động diện tích của mục đích sử dụng đất và biến động của đối tượng sử dụng đất trong một số giai đoạn xác định giữa các kỳ thống kê, kiểm kê Tập hợp các số liệu thống kê, kiểm kê bao gồm số liệu thu thập và số liệu tổng hợp để lưu trữ và cung cấp cho các nhu cầu sử dụng 5 Lập báo cáo thống kê, . .. 2 kỳ kiểm kê và đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả; tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND các xã, thị trấn Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trong nhân dân Thành lập Ban... cáo thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm phương pháp thu thập số liệu thống kê, kiểm kê đất đai và phân tích chất lượng số liệu thu thập và số liệu tổng hợp; thuyết minh về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai gồm phân tích hiện trạng sử dụng đất, biến động về sử dụng đất Cần chú ý là nội dung thống kế đất đai và kiểm kê đất đai đều là các công việc trên, chỉ khác là thống kế đất đai được thực hiện trên cơ... kê đất đai do đơn vị mình đang quản lý, sử dụng; cung cấp số liệu, hồ sơ cho Ban chỉ đạo cấp xã, tổ chuyên viên cấp huyện để tổng hợp - Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp xã thực hiện; tổ chức thẩm định và nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; phân tích biến động đất đai. .. người sử dụng đất xung quanh; 3 Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan 2.2.2 Quy định của Luật Đất đai năm 2013 Theo quy định tại Điều 34 Luật đất đai năm 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như sau: 1 Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống ... Luật đất đai năm 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất quy định sau: Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ kiểm kê đất đai theo chuyên đề Thống. .. đếnnay em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chuyên đề: Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 Để có... Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài:“ Thực công tác thống kê ,kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015 1.2 Mục tiêu đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã nhượng bạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã nhượng bạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã nhượng bạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

Từ khóa liên quan