Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV – quảng nam

44 2,027 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 21:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP “TÌM HIỂU QUY TRÌNH SÃN XUẤT TINH BỘT TẠI NHÀ MÁY FOCOCEVEV-QUẢNG NAM” SVTH: VÕ QUỐC HƯỚNG Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam LỜI CẢM ƠN Thực tập trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học vào thực tế công việc quan quản lý, công ty sản xuất… Báo cáo thực tập vừa hội để sinh viên trình bày nghiên cứu vấn đề quan tâm trình thực tập, đồng thời tài liệu quan trọng giúp kiểm tra đánh giá trình học tập kết thực tập sinh viên Để hoàn thành báo cáo thực tập này, nỗ lực thân, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám đốc, cô chú, anh chị cán công ty FOCOCEV Quảng Nam giúp đỡ trình thực tập, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh Hương tạo điều kiện giúp bạn đến thực tập công ty - Xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Bộ môn Công nghệ Sinh học, đại học Bách Khoa Đà nẵng truyền đạt kiến thức vô quý báu, kinh nghiệm hữu ích giúp hoàn thành tốt Báo cáo Bài báo cáo thực tuần Bước đầu vào thực tế tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn nhà máy FOCOCEV Quảng Nam, kiến thức nhiều hạn chế bước đầu tiếp cận thực tế nhiều bỡ ngỡ không tránh khỏi sai sót mong nhận góp ý quý thầy cô bạn đọc để Báo cáo hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TP.Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2013 SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam Sinh viên thực tập VÕ QUỐC HƯỚNG SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu địa điểm thời gian thực tập PHẦN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN .8 CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH LẤY MẨU KIỂM TRA CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU .10 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN TẠI NHÀ MÁY FOCOCEW QUẢNG NAM 18 CHƯƠNG IV: XỬ LÍ NƯỚC THẢI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 39 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 PHẦN GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu địa điểm thời gian thực tập - Địa điểm thực tập: Nhà máy sản xuất Tinh bột Sắn FOCOCEV Quảng Nam thuộc Thôn 2, Xã Quế Cường, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam - Thời gian thực tập: tuần, từ ngày 12/12/2012 đến ngày 03/02/2013 1.2 Giới thiệu sở thực tập 1.2.1 Vị trí Nhà máy Nhà máy Tinh Bột Sắn FOCOCEV Quảng Nam thuộc thôn 2, Xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Vị trí Nhà máy cách quốc lộ 1A khoảng 2km phía Tây, cách Thành phố Tam Kỳ 30km phía Bắc, cách trung tâm Thành phố Đà Nẵng 40 km phía Nam Ranh giới Nhà máy xác định - Phía Đông: Đường ven bao đất Nông nghiệp - Phía Tây: Công ty phân bón Quảng Nam SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam - Phía Nam: Đất trồng Lâm nghiệp - Phía Bắc: Đường giao thông Tỉnh lộ 611B 1.2.2 Lịch sử phát triển Nhà máy Tinh Bột Sắn Quảng Nam trực thuộc Công ty Thực Phẩm Đầu tư Công nghệ Đây doanh nghiệp chuyên sản xuất Tinh Bột Sắn từ nguyên liệu củ Sắn tươi Năm 2000 – 2001 Nhà máy giai đoạn lắp đặt chạy thử không tải Ngày 06/07/2001 Nhà máy bắt đầu vào hoạt động cho sản phẩm Dây giai đoạn nắm bắt trang thiết bị công nghệ ổn định hệ thống tổ chức Năm 2002 Nhà máy ưu tiên đầu tư phát triển vùng nguyên liệu toàn Tỉnh Quảng Nam Ngày 20/01/2003 Nhà máy áp dụng hệ thống quản lí ISO 9001 – 2000 toàn công ty Năm 2004 Nhà máy hoàn thiện nâng cao công suất Nhà máy lên 120 sản phẩm/năm, đến Nhà máy ổn định vào sản xuất sản 1.2.3 Cơ cấu tổ chức 1.2.3.1 Các cấp quản lí nhà máy Ban Giám đốc gồm có: - Giám đốc: Lượng Văn Xuân - Phó Giám đốc: Hồ Minh Tâm Các phòng ban Nhà máy gồm có: - Phòng tài – kế hoạch - Phòng Tổng hợp - Phòng KCS – Kỷ thuật 1.2.3.2 Chức phòng ban nhà máy Ban giám đốc : Quản lý tổng thể nhà máy Giám đốc người có quyền cao chịu trách nhiệm quản lý quan cấp hoạt động, kết sản xuất kinh doanh nhà máy Phòng tài – kế hoạch : Tham mưu cho ban giám đốc công tác đào tào, bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng cán công nhân viên SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam Phòng tổng hợp : Hoạch toán toàn quy trình sản xuất kinh doanh, tham mưu cho ban giám đốc việc phân tích hoạt động kinh tế, xác định kết kinh doanh Phòng KCS : Trực tiếp thực quản lý sản xuất tham mưu cho ban giám đốc lĩnh vực kỹ thuật sản xuất Phòng kỹ thuật sản xuất : Thực việc sản xuất SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 1.2.4 Tổng quan mặt Nhà máy Khu xử lý nước thải Khu thành phẩm Nhà cung cấp nhiệt Cửa Cửa Nhà kho Cửa Khu sấy làm ẩm Cửa KCS Khu phân ly Bã Nhà kho Khu ly tâm Khu băm mài Cửa Trạm biến áp Khu trích ly Khu chứa Nhà tái chế khô sắn Lò lưu huỳnh Cân Bài tập kết sắn Lấy mẫu KCS Cổng Đường giao thông tỉnh lộ 611B SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam PHẦN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH LẤY MẨU KIỂM TRA 1.1 Kiểm tra mẫu đầu vào Nguyên liệu trước đưa vào chế biến, trước hết cần phải xác định vài yếu tố cần thiết để tính tiền cho người bán Để xác định giá tiền người ta thường dùng vào hai tiêu, tiêu hàm lượng tinh bột có sắn hay điểm bột độ bẩn sắn 1.1.1 Kiểm tra hàm lượng tinh bột 1.1.1.1 Mục đích: Xác định hàm lượng tinh bột sắn củ tươi để định giá sắn củ cung cấp cho nhà máy tính tiền cho người bán xác định chất lượng sản phẩm, hiệu suất giá sản phẩm đầu 1.1.1.2 Phương pháp Phương pháp sử dụng phổ biến phương pháp mật độ Reinmann, hàm lượng tinh bột tính toán dựa việc đo tỷ trọng sắn củ Lấy kg sắn tươi (chọn ngẫu nhiên) cho vào giỏ sắt, bên giỏ sắt có cài thêm giỏ khác Đổ đầy nước buồng có lỗ thông bên Đặt giỏ có chứa sắn vào buồng khối lượng nước ghi lại máy đo Khối lượng nước nặng tương ứng với tỷ trọng củ cao hơn, đồng thời tương ứng với hàm lượng tinh bột lớn Sau số máy đem tra bảng xác định điểm bột (xem bảng) Tính tiền Giá tiền = [(∑khối lượng sắn x giá trị cân ướt)/5]x giá tiền SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 1.1.2 Kiểm tra độ 1.1.2.1 Mục đích Kiểm tra độ sản phẩm Nếu sản phẩm không hoàn trả lại cho người dân Thường độ nhỏ 50% 1.1.2.2 Tiến hành Lấy 5kg củ (chọn ngẫu nhiên) có m1=5kg đem rửa lít nước Sau rửa đem cân lại ta khối lượng m Lấy khối lượng m1 + kg nước – khối lượng m2 ta khối lượng chất bẩn m % chất bẩn = (m/m1).100% Bảng 1: Ước lượng giá trị cân ướt điểm bột Tinh bột Gía trị cân ướt điểm bột Gía trị cân ướt điểm bột Gía trị cân ướt điểm bột Gía trị cân ướt điểm bột 280 10.1 380 15.1 480 20.1 580 25.1 282 10.2 382 15.2 482 20.2 582 25.2 284 10.3 384 15.3 484 20.3 584 25.3 286 10.4 386 15.4 486 20.4 586 25.4 288 10.5 388 15.5 488 20.5 588 25.5 290 10.6 390 15.6 490 20.6 590 25.6 292 10.7 392 15.7 492 20.7 592 25.7 294 10.8 394 15.8 494 20.8 594 25.8 296 10.9 396 15.9 496 20.9 596 25.9 298 11 398 16 498 21 598 26 300 11.1 400 16.1 500 21.1 600 26.1 302 11.2 402 16.2 502 21.2 602 26.2 304 11.3 404 16.3 504 21.3 604 26.3 306 11.4 406 16.4 506 21.4 606 26.4 308 11.5 408 16.5 508 21.5 608 26.5 310 11.6 410 16.6 510 21.6 610 26.6 312 11.7 412 16.7 512 21.7 612 26.7 314 11.8 414 16.8 514 21.8 614 26.8 SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 316 11.9 416 16.9 516 21.9 616 26.9 318 12 418 17 518 22 618 27 10 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU 1.1 Nguồn gốc Cây sắn thuộc chi Manihot loài Manihot Esculenta, có tên khác: khoai mì, cassava, tapioca, singkong lương thực ăn củ, thuộc họ thầu dầu Euphrbiaceae Cây sắn có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ La tinh trồng cách khoảng 5.000 năm Trung tâm phát sinh sắn giả thiết vùng đông bắc Braxin, thuộc lưu vực sông Amazon, nơi có nhiều chủng loại sắn trồng hoang dại Hiện nay, sắn trồng 100 nước vùng nhiệt đới cận nhiệt đới, tập trung nhiều châu Phi, châu Á Nam Mỹ Cây sắn du nhập vào Việt Nam khoảng kỉ XVIII Sắn canh tác hầu hết tỉnh nước ta từ Bắc đến Nam Sắn trồng Việt Nam bao gồm nhiều loại giống người ta thường vào kích cở màu sắc củ, thân gân tính chất khoai mì đắng hay (quyết định hàm lượng HCN cao hay thấp khoảng 200÷ 300 mg/kg) mà tiến hành phân loại Giống sắn KM-60: Có tên gốc Rayong – 60, nhập từ Thái Lan Giống sắn có thân xanh, tán gọn, phân nhánh hẹp Thời gian thu hoạch tỉnh phía Nam 6-9 tháng suất 27,5 tấn/ha, tỉnh phía Bắc 9-10 tháng suất thấp khoảng 35 tấn/ha Giống sắn KM 94: Có tên gốc MKUC 28-77-3, nhập từ trung tâm có củ Thái Lan Giống có thân màu xanh, cong, không phân nhánh Ngọn có màu tím Năng suất củ tươi tỉnh phía Nam khoảng 40,6 tấn/ha, tỉnh phía Bắc khoảng 25-43 tấn/ha Hàm lượng chất khô 38,6% Hàm lượng tinh bột cao 27,4% Giống sắn KM 95: Tên gốc OMR 33-17-15 SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 10 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 30 Hệ thống gồm sàng cong có lưới inox kích thước lỗ 50 μm Dịch sữa sau trích ly tinh lần tận dụng cuối chuyển đến thùng chứa, máy bơm bơm đến ống phân bối vào vòi phun áp lực (2) Nhờ máy bơm mà áp lực dịch sữa gia tăng đẩy dịch sữa vào sàng cong Những vật có kích thước lớn so với màng lưới (1) giữ lại Còn hạt tinh bột có kích thước nhỏ lọt khỏi màng lưới theo dòng nước xuống đường thoát vào bề chứa đến khu phân ly Nhờ có bảng ngăn (5) mà cặn bã không bị quay trở lại dịch sữa theo đường thoát đến thùng chứa bã nước lần trích ly Để tăng hiệu sàng cong Công nhân liên tục dùng vòi phun phun vào màng lưới Mục đích việc hỗ trợ cho trình gạn lọc đồng thời thông lỗ màng bị ngăn chất bẩn tẩy nhanh tránh làm bẩn dịch sữa lại 2.2.7 Thiết bị phân ly 2.2.7.1 Mục đích Nhằm tách tạp chất mủ, protein, chất kết tụ công đoạn lọc có dịch sữa để thu hồi, dịch sữa có hàm lượng tinh bột tương đối cao 2.2.7.2 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động 11 10 12 15 13 14 Hình 2.9 Thiết bị phân ly lần SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 30 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 31 Động cơ, Trục quay roto, Bệ đỡ, Đường thoát dịch sữa, Thùng chứadịch sữa, Ống dẫn dịch sữa từ máy phân ly, Nắp máy phân ly, Đầu nước, Đầu vào dịch sữa, 10 Đầu nước từ ống lọc, 11 Ống dẫn dịch sữa từ ống lọc, 12 Đường vào dịch sữa, 13,14 Đầu bã cặn bẩn 15 Lỗ thoát tinh bột Dịch sữa từ thùng chứa bơm vận chuyển đến thiết bị phân ly gồm máy Lúc động làm việc làm cho roto quay làm cho trục nối với máng quay Máng quay với tốc độ 1480 – 1775 vòng/ phút Trên thành máng có lỗ bec nhỏ Dưới tác dụng lực ly tâm lực đẩy nước hạt có kích thước khối lượng nhỏ hạt bột đẩy theo đường ống xả nước thải công nghiệp, phân tử tinh bột có kích thước lớn bám vào thành theo lỗ Bên có máng thiết kế theo dạng nghiêng bên đầu có lỗ thoát thoát vào thùng chứa ổn định vào thùng chứa Dịch sữa sau phân ly đạt Be = 7-14 Phân ly giai đoạn II Phân ly giai đoạn I Hình 2.11 Sơ đồ bố trí hai giai đoạn trình phân ly Sau phân ly lần 1, dịch sữa chuyển sang phân ly lần 2, nguyên lắc làm việc máy phân ly lần tương tự thiết bị phân ly lần SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 31 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 32 với tốc độ quay roto khoảng 1480 – 5100 v/ phút, độ Bx đầu 17 – 20 Be Toàn dịch sữa giai đoạn phân ly chuyển đến khu trích ly để tách nước 2.2.7.3 Các thông số kỷ thuật - Công suất động điện : 50HP - Vận tốc quay : 5200 vòng/ phút - Năng suất làm việc : 10m3/ - Lỗ bec máy phân ly : Ф = 2mm - Lỗ bec máy phân ly : Ф = 2.5mm 2.2.8 Thiết bị Ly tâm 2.2.8.1 Mục đích Tách lượng lớn nước khỏi tinh bột (dịch sữa đặc) thu hồi bột có độ ẩm thấp 2.2.8.2 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động Thân thiết bị 10 Ống thoát 11 3,8 Trục đỡ Băng chuyền Động Thiết bị chứa tinh bột Cửa sổ quan sát Đường dẫn nguyên liệu vào 10 Dao cạo 11.Trục quay Hình 2.13 Thiết bị ly tâm Quá trình ly tâm tách nước dựa vào lực ly tâm với tốc độ quay tương đối cao để tách nước khỏi hỗn hợp, dịch sữa thu tinh bột tinh khiết có độ ẩm khoảng 32-37%, nước tách chảy thùng chứa sau trích ly tinh phân ly SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 32 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 33 Động (5) hoạt động làm cho roto (11) quay làm cho vòng kim loại có gắn màng lưới chuyển động Khi tốc độ quay ½ tốc độ quay cần thiết nguyên liệu cho vào máy theo đường ống nguyên liệu (9), lần 250kg Tốc độ quay roto khoảng 1020 – 1800 vòng/ phút Dưới tác dụng lực ly tâm, nước tách khỏi tinh bột theo đường thoát nước III I II IV Hình 2.14 Sơ đồ bố trí máy khu ly tâm 1.Thiết bị chuyển tinh bột lên thiết bị sấy, 2.Thùng chứa dịch sữa từ khu phân ly, Động cơ, Thùng chứa, Thiết bị ly tâm, Thùng chứa tinh bột thô, Cánh khuấy, Trục, Cửa sổ SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 33 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 34 Tinh bột sau ly tâm theo máng vào thùng chứa tinh bột thô Máng chứa tinh bột thô có cánh khuấy Chúng có tác dụng làm cho tinh bột tơi không bị vón cục Độ ẩm tinh bột sau vào thùng chứa tinh bột thô 31 – 35% 2.2.8.3 Thông số kỷ thuật - Tốc độ quay roto : 1029 - 1800 vòng/ phút - Công suất : 1.5 tấn/ - Động : 137 vòng/ phút - Độ ẩm : 31 – 35% 2.2.9 Thiết bị Sấy 2.2.9.1 Mục đích Làm giảm độ ẩm Tinh bột xuống độ ẩm yêu cầu (w = 12.5%) 2.2.9.2 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động Bột ẩm công đoạn ly tâm tách nước vít tải vận chuyển đến băng tải đưa thùng chứa Tại phận vít đánh tơi làm cho bột trở nên tơi xốp nhờ vít cấp định lượng (2) bột ẩm qua máy vung (3) vào hệ thống sấy Bộ phận vít tải định lượng nhằm đưa lượng bột đặn vào máy sấy tránh trường hợp có lúc bột nhiều cột sấy Tại máy vung bột ẩm, hạt bột vung lên phân tán rộng chuyển động với vận tốc nhanh cột sấy Không khí lấy từ môi trường qua phận lọc (6,12) trở thành không khí tương đối sạch, caloriphe (7) đốt nóng tới 160-195 oC Quạt hút bột (10,14) không khí nóng lên cột sấy (8) cao 30m, đường kính khoảng 0,8m, cột sấy bột tiếp xúc với không khí nóng làm giảm nhanh chóng ẩm bột Bột sau sấy đạt yêu cầu hỗn hợp bột-khí nhờ hệ thống thiết bị cyclon tách (9) bột khô khỏi hỗn hợp xuống hệ thống cyclone lọc Không khí nóng sau trao đổi nhiệt trở thành không khí nguội nhờ quạt hút thải môi trường SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 34 35 SVTH: Võ Quốc Hướng 12 11 10 17 16 13 14 15 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam Trang 35 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 36 Đường nguyên liệu vào, Vít định lượng, Máy vung bột, Lò đốt nhiên liệu, Bơm tuần hoàn dẩn nhiệt, 6, 12 Tấm lọc khí, Calorilphe, Ống sấy, Cyclon lọc, 10,14 Quạt hút khô, 11 Vít gom bột, 13 Cyclon tách, 15 Sàng rây, 16 Đường nguyên liệu, 17 Van quay bột 2.2.9.3 Các thông số kỷ thuật - Nhiệt độ sấy : 160 – 2000C - Nhiệt độ tinh bột : 55 – 700C - Độ ẩm bột trước sấy: 31-35% - Độ ẩm sau sấy: ≤12.5% 2.2.10 Làm nguội đóng bao 2.2.10.1 Nguyên tắc Bột sau tách khỏi hỗn hợp không khí nóng, nhờ quạt hút (10) hút cyclon rơi xuống, sau vít gom bột gom lại chuyển xuống hệ thống làm nguội Tại bột quạt hút (14) hút trộn với không khí nguội làm qua thiết bị lọc bụi (12) Lúc xảy trao đổi nhiệt bột khô với không khí nguội Sau trao đổi nhiệt, nhiệt độ bột giảm xuống, nhiệt độ không khí nóng lên, nhiệt độ đạt yêu cầu quạt hút vào hệ thống cyclon tách (13), tách không khí khỏi bột khô Không khí quạt đẩy môi trường, bột khô vít gom vận chuyển qua hệ thống rây, đóng bao thành phẩm Bột sau rây phân tán đều, tránh tình trạng vón cục bảo quản sản phẩm chuyển phận đóng bao thành phẩm Độ ẩm bột lúc w = 12-12.5% đạt yêu cầu Tại bột kiểm tra chất lượng, chưa đạt yêu cầu hồi lưu công đoạn mài, cuối kiểm tra quy cách đóng bao 2.2.10.2 Bảo quản thành phẩm Tinh bột sắn dễ hấp thụ ẩm Do đó, bột phải bảo quản bao bì nhựa Sau nhập kho, bột bảo quản nhiệt độ, độ ẩm bình thường tránh bị nắng mưa Khi xếp bột thành phẩm vào kho phải xếp có khoảng cách với mặt đất, với tường cho thuận tiện việc kiểm tra, bốc dở sau này, tránh tượng bốc nóng bột SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 36 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 37 bị nén làm bột bị đắng Không nên lưu trữ bột lâu kho, để lâu cần phơi nắng lại, tránh bị ẩm mốc Nếu trình kiểm tra định kỳ phát có cố thay đổi chất lượng đem công đoạn mài để sản xuất lại, nhiên việc làm hao hụt nhiều bột 2.3 Đánh giá tiêu chất lượng sản phẩm Bảng 3.3 Thông số đánh giá chất lượng tinh bột trình sản xuất Thông số Chỉ tiêu Thông số Chỉ tiêu Độ cứng Max 15% Bome PL2 – 14 Be pH nguyên liệu 6.0 – 8.5 Bome 17 – 20 Be pH (H2SO3) 2.3 – 2.8 Bome sữa đặc – Be Độ ẩm bã Max 87% Độ ẩm bã ướt Max 36% Tinh bột sót bã Max 1.0% Tinh bột sót NT [...]... dệt: Tinh bột dùng trong hồ vải sợi, in SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 17 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 18 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN TẠI NHÀ MÁY FOCOCEW QUẢNG NAM 2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ Nguyên liệu Băng tải Bóc vỏ Vỏ, đất, nước, sắt vụn Rửa Vỏ, đất, nước, sắt vụn Băng tải Chặt cùi Băm Mài H2SO3 Trích ly thô 1 Bã và nước H2SO3 Trích ly tinh. .. 10 17 16 13 14 15 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam Trang 35 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 36 1 Đường nguyên liệu vào, 2 Vít định lượng, 3 Máy vung bột, 4 Lò đốt nhiên liệu, 5 Bơm tuần hoàn dẩn nhiệt, 6, 12 Tấm lọc khí, 7 Calorilphe, 8 Ống sấy, 9 Cyclon lọc, 10,14 Quạt hút khô, 11 Vít gom bột, 13 Cyclon tách, 15 Sàng rây,... tâm, 6 Thùng chứa tinh bột thô, 7 Cánh khuấy, 8 Trục, 9 Cửa sổ SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 33 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 34 Tinh bột sau khi ly tâm theo máng vào thùng chứa tinh bột thô Máng chứa tinh bột thô có các cánh khuấy Chúng có tác dụng làm cho tinh bột tơi ra và không bị vón cục Độ ẩm tinh bột sau khi vào thùng chứa tinh bột thô là 31 – 35% 2.2.8.3 Thông... Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 15 thải ra theo nước dịch Ngoài ra, trong sắn còn có độc tố, tannin, sắc tố và hệ enzyme phức tạp Những chất này gây khó khăn cho chế biến và nếu quy trình không thích hợp sẽ cho sản phẩm có chất lượng kém 1.3 Tính chất của Tinh bột Sắn Tinh bột sắn được sản xuất trong quá trình chế biến củ sắn Có hai loại sắn: sắn đắng và sắn ngọt... Hướng Trang 15 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 16 Tinh bột sắn có hàm lượng amylopectin và phân tử lượng trung bình tương đối cao, 215000g/mol so với aylopectin của bắp là 30500, của tinh bột lúa mì là 130000 và của tinh bột khoai tây là 224000, của tinh bột bắp sáp là 276000 Hàm lượng amylose nằm trong khoảng 8-29%, nhưng nói chung đa số tinh bột sắn có tỷ lệ... Trong một số loại tinh bột thì hàm lượng amylopectin trong tinh bột sắn là cao nhất, cụ thể: amylopectin của tinh bột sắn là 75.64%, trong khi đó amylopctin của tinh bột sắn dây là 74.72%, của tinh bột huỳnh tinh là 67.48% Ngược lại hàm lượng amylose của tinh bột sắn là thấp nhất chiếm 24.36%, tinh bột sắn dây 25.28%, amyloze của tinh bột huỳnh tinh cao nhất chiếm 32.52% Tinh bột sắn có nhiệt độ hồ... tổn thất tinh bột Nguyên liệu sau khi mài thành bột được chuyển sang khu trích ly Hình 2.4: Máy băm 1.Thân trên 2.Trục máy 3.Thùng phân phối 4.Cánh gạt phân phối 5.Vít định lượng 6.Môtơ cánh gạt 7.Họng máy băm SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 25 Hình 2.5: Cấu tạo máy mài Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 26 1 Đế máy 2 Rôto 3 Vỏ máy 4 Môtơ 5 Hộp che dây đai 6 Trục máy 7... dụng Nước, bột, đất Trích ly thô 2 Nước, bột, keo Trích ly sàng cong Phân ly lần 1 Nước, bột, keo Phân ly lần 2 Nước Ly tâm Nước Nhiệt từ than Sấy Khí thải, bụi Không khí Làm nguội Bột từ cyclone Rây Bột kích thước lớn Đóng gói SVTH: Võ Quốc Hướng Nhập kho Trích ly tinh 2 Bột kích nhiễm bẩn Trang 18 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 19 2.2 Thuyết minh quy trình công... Máy mài Dịch sữa Trích ly thô (8 máy) Bã Dịch sữa 8 máy trích ly tận dụng đầu Bồn chứa 8 máy trích ly tinh Bồn chứa Bã Dịch sữa 8 máy trích ly tận dụng cuối Sàng cong Dịch sữa Dịch sữa Bồn chứa thông nhau SVTH: Võ Quốc Hướng Phân ly Xơ Máy trích ly thô Bã Thức ăn gia súc Trang 26 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 27 2.2.6.1 Thiết bị Trích ly a Mục đích: Tách bột. .. hòa lượng sắn vào máy bóc vỏ - Tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển củ mì sang băng tải một cách dể dàng - Chủ động được nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình sản xuất - Có thể loại bỏ được một phần tạp chất như đất, cát, cành cây…trước khi đưa vào sản xuất 2.2.2.2 Cấu tạo 3 2 4 1 5 SVTH: Võ Quốc Hướng Trang 20 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn tại Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 21 ... 15 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam Trang 35 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 36 Đường nguyên liệu vào, Vít định lượng, Máy. .. sản xuất tham mưu cho ban giám đốc lĩnh vực kỹ thuật sản xuất Phòng kỹ thuật sản xuất : Thực việc sản xuất SVTH: Võ Quốc Hướng Trang Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng. .. Trang 41 Tìm hiểu quy trình sản xuất Tinh bột sắn Nhà máy FOCOCEV – Quảng Nam 42 4.2 Xử lí chất thải rắn Chất thải sản xuất bao gồm: - Bả sắn thải từ trình chế biến tinh bột khu trích ly Sản lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV – quảng nam, Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV – quảng nam, Báo cáo thực tập tìm hiểu quy trình sản xuất tinh bột sắn tại nhà máy FOCOCEV – quảng nam, 1 Kiểm tra mẫu đầu vào, 2 Đặc điểm, Cấu tạo, 2 Thuyết minh quy trình công nghệ, 3 Đánh giá chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm