Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường

38 165 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:36

http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Lời mở đầu OBO OKS CO M Nhiều năm qua sau chiến tranh giới lần thứ hai, đồ địa lý kinh tế, trị giới đợc phân bố lại Sự thành công hay thất bại quốc gia đợc thời gian khẳng định nh giá trị chung trình phát triển nhân loại Một nớc thành công công xây dựng phát triển kinh tế xã hội phải kể đến Nhật Bản nớc NICs, Châu tất nhiên dựa vào vài khía cạnh kinh tế xã hội để định giá phát triển, song nhiều công trình nghiên cứu nhà khoa học giới, đặc biệt nhà hoạch định sách khẳng định đợc mấu chốt chỗ nớc phát triển kinh tế thị trờng mở rộng giao lu quốc tế Quá trình khu vực hoá toàn cầu hoá quan hệ kinh tế quốc tế không xu hớng mà trở thành quy luật khách quan Tuy nhiên để thúc đẩy nhanh chóng trình hội nhập phụ thuộc nhiều vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể nớc việc hoạch định sách đắn biện pháp thực có vai trò đặc biệt quan trọng KI L Việt Nam nớc trình thực công nghiệp hoá, phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung, thúc đẩy xuất nói riêng đợc coi nội dung quan trọng hàng đầu chiến lợc phát triển kinh tế xã hội Thúc đẩy xuất nhằm khai thác lợi đất nớc thực trình hội nhập kinh tế phạm vi khu vực nh quốc tế đồng thời phát triển nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho trình công nghiệp hoá đại hoá Trong năm gần đây, xuất Việt Nam đạt đợc kết định, chẳng hạn nh việc chuyển hớng mở rộng thị trờng, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp thay đổi cấu mặt hàng ngày phù hợp với yêu cầu thị trờng Tuy nhiên số điểm cần lu ý việc cấu hàng xuất chủ yếu sản phẩm thô sơ chế, khả cạnh tranh hàng Việt Nam thị trờng giới hạn chế, chủ yếu tiêu chuẩn giá thành nhiều mặt hàng cha đạt tiêu chuẩn quốc tế Do cần phải có hệ thống sách thúc đẩy xuất khẩu, giảm thiểu hạn chế Chuyên đề: Trong xu hội nhập thị trờng doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp bạn) phải làm để nâng cao chất lợng hàng hoá bắt kịp thị trờng Việt Nam tên đề án môn học thơng mại hớng tới hội nhập kinh tế quốc tế http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chơng i Sự cần thiết phải thực thi chiến lợc hớng xuất OBO OKS CO M Các nhà kinh tế học đại : có hai phơng pháp thực trình công nghiệp hoá (CNH) chiến lợc thay nhập chiến lợc hớng xuất Còn chiến lợc xuất sản phẩm thô đợc coi chiến lợc tạo nguồn vốn ban đầu cho trình CNH Đồng thời, họ việc lựa chọn chiến lợc cho phát triển kinh tế đất nớc tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiện nớc.Tuy nhiên, nớc áp dụng chiến lợc thay nhập phát huy tác dụng thời gian ngắn phạm vi định quy mô thị trờng nhỏ dung lợng thơng mại không lớn Trong đó, công nghiệp hoá trình đa ngành công nghiệp tác động vào kinh tế xã hội cách toàn diện, liên tục với trình độ công nghệ ngày cao Quá trình làm thay toàn diện kinh tế đa đất nớc từ nớc có nông nghiệp lạc hậu lên nớc có công nghiệp đại, phát triển Điều có nghĩa trình CNH đòi hỏi khoảng thời gian dài để xây dựng kinh tế có tiềm lực mạnh mặt Đây đợc xác định nhiêm vụ trung tâm chiến lợc phát triển quốc gia KI L Trong lịch sử phát triển CNH, quốc gia bắt đầu xây dựng từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp phát triển sơ khai trở thành nớc xuất lơng thực, công nghiệp đại với công nghệ cao Nhng trình nớc khác thời gian hoàn thành không giống : Anh cần khoảng 120 năm, Mỹ cần khoảng 80 năm, nhóm nớc NICs cần khoảng 30 năm Nh xu hớng chung nớc tiến hành CNH cần thời gian hoàn thành ngắn nhng lại đạt đợc kết cao Sở dĩ có xu hớng trình CNH nớc khác tiến hành vào thời kỳ khác nhau, thời kỳ trình độ phát triển khoa học công nghệ không giống mà cụ thể ngày phát triển, đại Mặt khác, trình công nghiệp hoá thời kỳ khác đợc tiến hành theo trình tự khác từ thứ tự đến nhảy vọt kết hợp hai can thiệp Chính phủ vào trình khác Đây khác biệt trình công nghiệp hoá Châu nớc phơng Tây Đối với nớc NICs ASEAN can thiệp Chính phủ coi nhân tố quan trọng định thành công trình CNH Điều chứng tỏ vai trò cần thiết Nhà nớc quản lý vĩ mô, lựa chọn đờng nớc bớc kết hợp với việc lựa chọn sách phát triển kinh tế, tạo hớng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN để phát huy lợi so sánh đất nớc Từ đó, tạo chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp dịch vụ kinh tế đất nớc OBO OKS CO M Trong thời kỳ đầu nớc NICs ASEAN lựa chọn sách phát triển kinh tế dựa vào nguồn lực có sẵn nớc hàng tiêu dùng Thời kỳ này, vai trò Chính phủ việc định hớng chiến lợc, tạo khuôn khỗ pháp luật, đặc biệt đầu t phát triển sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh Khi chiến lợc bộc lộ hạn chế đặt yêu cầu khách quan phải chuyển hớng chiến lợc Chính phủ nhanh chóng định hớng lái kinh tế cho phù hợp với quy luật thời đại Nh vậy, trình chuyển hớng chiến lợc hớng xuất đắn phù hợp với quy luật cũ thay mới, bắt kịp xu hớng hội nhập kinh tế với khu vực giới Để thấy đợc tính quy luật này, vai trò Chính phủ thể nh tiện liên hệ với điều kiện, đặc điểm nên khái quát mô hình CNH nớc NICs ASEAN điểm sau : I - Nội dung chiến lợc thay nhập Chiến lợc thay nhập để đẩy mạnh nghành công nghiệp nớc trớc hết công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, sau nghành công nghiệp khai thác, sản xuất sản phẩm nội địa thay sản phẩm từ trớc đến phải nhập từ nớc KI L Năm 1971, ALin Coln nói: Tôi nhiều thuế quan Nhng biết rõ mua áo nớc Anh, có áo nớc Anh có tiền Khi mua áo Mĩ có áo nớc Mĩ có tiền Có thể thấy trọng vào thị trờng nội địa, lấy làm trung tâm để sản xuất lu thông hàng hoá Bảo hộ hàng sản xuất nớc, chống lại cạnh tranh hàng ngoại nhiệm vụ trung tâm chiến lợc thay nhập Chiến lợc đợc áp dụng rộng rãi từ cuối thập kỷ 50 đến gần cận nớc NICs ASEAN Về chiến lợc đợc áp dụng giai đoạn đầu với khoảng thời gian ngắn nhằm tạo tiền đề chuyển hớng chiến lợc hớng xuất Cụ thể Hàn Quốc việc thực kế hoạch năm tạo điều kiện tăng dần dung lợng thị trờng nội địa đẩy mạnh ngành công nghiệp nhẹ có khả sử dụng nhiều sức lao động nhng cần vốn nh ngành : dệt, may mặc, chế biến http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M Trong đó, Đài Loan sử dụng chiến lợc phát triển ông nghiệp gắn với chiến lợc phát triển công nghiệp thay nhập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa giải việc làm Tuy nhiên, giai đoạn Đài Loan thấy đợc khuyết điểm chiến lợc mà họ sử dụng thị trờng nớc có quy mô nhỏ sức mua không lớn lên tăng trởng chậm lại Kế hoạch năm 1966 - 1970 Malaixia thể rõ đờng lối phát triển kinh tế thực thi chiến lợc thay nhập để khẳng Malaixia buôn bán nh phân công lao động quốc tế Thời kỳ Malaxyia trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp đặc biệt sản xuất nông nghiệp nhằm giới hoá việc gieo trồng loại mà Malayxia phải nhập Có thể thấy kế hoạch năm 1966-1970 Malayxia tiến hành chiến lợc thay nhập nhng lại không lấy lúa làm trọng tâm mà lại phát triển công nghiệp dài ngày để thu sản phẩm xuất Do đó, kết việc thực chiến lợc Malayxia đảm bảo nhu cầu lơng thực mà tiết kiệm đợc ngoại tệ làm tiền đề chuyển hớng chiến lợc hớng xuất KI L Khác với Malayxia, Thái Lan từ đầu có sở kinh tế vững vàng Mỹ xây dựng thời kỹ chiến tranh Đông Dơng Cộng với vị trí địa lý thuận lợi, Thái Lan bớc vào chiến lợc thay nhập với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để tận dụng nguồn lao động nớc Nếu nh Malayxia tong sách phát triển nông nghiệp trọng vào công nghiệp : cọ dừa, cà fê, ca cao Thái Lan lại tập chung vào phát triển lơng thực, áp dụng sách khuyến khích xuất hàng nông sản sản phẩm dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên Kết Thái Lan nớc xuất lơng thực lớn thị trờng giới, đồng thời giải đợc vấn đề việc làm cho xã hội góp phần ổn định đất nớc Tóm lại, việc thực thi chiến lợc thay nhập nớc NICs nh tiến hành chiến lợc thay nhập nớc khắc phục đợc vấn đề lơng thực giải đợc việc làm cho xã hội Ngay từ nhận định ban đầu, chiến lợc thay nhập phát huy thời gian ngắn với quy mô thị trờng nhỏ Sau đó, bộc lộ hạn chế nh giới hạn thị trờng nớc, không cập nhật đợc với khoa http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN học công nghệ đại đặc biệt làm chậm tiến độ công nghiệp hoá đất nớc II Hạn chế chiến lợc thay nhập OBO OKS CO M Những hạn chế chiến lợc hớng nội xuất phát từ phạm vi áp dụng yêu cầu để thực chiến lợc có hiệu Khi đối tợng áp dụng cho chiến lợc không phù hợp u điểm không đợc phát huy mà bộc lộ hạn chế làm kìm hãm xu hớng phát triển kinh tế đất nớc Thực vậy, thực đờng lối, vạch phơng hớng phát triển không tính đến thị trờng ảnh hởng Xuất phát từ nội dung chiến lợc thay nhập sản xuất mặt hàng đáp ứng nhu cầu tối thiểu đất nớc tức lấy thị trờng nớc làm trọng tâm để buôn bán lu thông hàng hoá chí quy mô thị trờng trớc hết phải rộng rãi Đối với nớc thị trờng nội địa đợc coi phù hợp với chiến lợc đất nớc có quy mô dân số đông, sức tiêu thụ lớn Khi quy mô dân số đông khả tiêu dùng lớn tơng quan sản xuất tiêu dùng cân đối tức sản xuất mở rộng tiêu thụ hết Do đó, với nớc có quy mô dân số nhỏ bé dung lợng thị trờng nhỏ, cần sản xuất dới mức tối u đáp ứng đủ nhu cầu Điều đồng nghĩa với động lực để mở rộng sản xuất hay tối u hoá yếu tố nguồn lực.Thực tế điều xảy nớc có quy mô nhỏ bé nh Hàn Quốc Nh với nớc có phạm vi, quy mô thị trờng nhỏ việc áp dụng chiến lợc hớng nội không phù hợp Đây coi yêu cầu để thực chiến lợc nhng coi hạn chế chiến lợc KI L Tuy nhiên nói nh nghĩa quy mô thị trờng lớn áp dụng chiến lợc hớng nội thành công mà điều kiện đợc đáp ứng hạn chế khác chiến lợc nh làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp nớc lại tăng lên Sở dĩ nảy sinh vấn đề xuất phát từ can thiệp Chính phủ Khi mà động có tác động mạnh mẽ để doanh nghiệp sản xuất cạnh tranh với lợi nhuận yếu tố bị triệt tiêu có can thiệp Chính phủ Bởi vì, Chính phủ bảo hộ hạn ngạch hay thuế quan tức Chính phủ chịu phần thua lỗ thực mà doanh nghiệp hoạt động hiệu mang lại Do đợc bảo hộ mua nguyên vật liệu đầu vào với giá rẻ http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M nên nhà sản xuất yên tâm lo cạnh tranh tìm kiếm thị trờng để mua đợc nguyên liệu rẻ, hay cải tiến công nghệ để nâng cao xuất, hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh với giá hàng nhập thị trờng quốc tế Tất trình đáng nhẽ họ phải tìm tòi nghiên cứu họ lại trông chờ vào bảo hộ Chính phủ Kết bảo hộ làm thất thu cho ngân sách nhà nớc đồng thời làm tăng khoảng cách chênh lệch trình độ sản xuất nớc khu vực nh thị trờng quốc tế Quá trình không kịp thời nhận ra, bãi bỏ bảo hộ làm cho kinh tế trì trệ lạc hậu, ngày tụt hậu so với thời đại Thực tế nớc NICs ASEAN nhanh chóng nhận hạn chế họ khắc phục cách giảm dần bảo hộ thay đổi chiến lợc bảo hộ cho phù hợp với điều kiện đất nớc Hàn Quốc ví dụ: giai đoạn phát triển mậu dịch 1962-1971 Hàn Quốc thực thi chiến lợc thay nhập gặp khó khăn lực xuất hạn chế dẫn tới cân đối xuất nhập Hàn Quốc phát triển số ngành công nghiệp nặng tạo điều kiện chuyển mạnh sang sách hớng xuất Nh vậy, hạn chế thứ chiến lợc hớng nội làm giảm cạnh tranh doanh nghiệp nớc đợc xuất phát từ can thiệp Chính phủ Nhng không mà Chính phủ bỏ mặc cho kinh tế tự vận động theo chế thị trờng mà cần phải khẳng định cách chắn rằng: vai trò Chính phủ điều kiện quan trọng để thực chiến lợc hớng nội thành công Bởi vì, thời kỳ đầu công nghiệp nớc non trẻ cha thể đa để cạnh tranh thị trờng quốc tế Chính phủ cần phải bảo hộ để nuôi dỡng cho đủ lông đủ cánh phải đa thi trờng cho tự vận động Cho nên, biện pháp bảo hộ biện pháp tạm thời cần phải đợc giảm dần ngành sản xuất nớc phát triển KI L Hạn chế thứ hai chiến lợc hớng nội tệ nạn phát sinh từ việc thực không nghiêm túc đối tợng chịu thuế quan thuế vụ Điều dẫn đến tình trạng trốn lậu thuế, hối lộ đội ngũ cán thuế quan gây thất thu cho ngân sách nhà nớc, làm lòng tin nhân dân Đây không vấn đề vi phạm luật đơn mà ngày đặc biệt nớc ta trở thành quốc nạn Bên cạnh việc trốn lậu thuế việc xin xỏ, hối lộ quan chức phụ trách phân phối hạn ngạch nhập Việc đánh giá thành công doanh nghiệp không xác nhìn vào mà đánh giá thực lực doanh http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN nghiệp nh khả quản lý lãnh đạo mà thành công nhờ vào tài khéo léo, biết thơng lợng có hiệu với nhà chức trách phụ trách thuế quan hay hạn ngạch Điều không khuyến khích t nhân giỏi phát huy lực OBO OKS CO M Một hạn chế chiến lợc thay nhập hạn chế xu hớng công nghiệp hoá đất nớc Chiến lợc bắt nguồn từ công nghiệp hàng tiêu dùng sau tiếp tục tạo thị trờng cho ngành sản xuất sản phẩm trung gian Thờng thị trờng trung gian nhỏ thị trờng hàng tiêu dùng nên đầu t vào lĩnh vực lại gặp khó khăn định Do vậy, lại trông chờ vào bảo hộ điều làm tăng giá đầu vào ngành sản xuất hàng tiêu dùng Để đảm bảo lợi nhuận ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục phụ thuộc vào nguyên liệu nhập làm cho ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu nớc khả phát triển hạn chế hình thành cấu công nghiệp đa dạng đất nớc KI L Theo số nhà kinh tế đại chiến lợc thay nhập không đồng với đóng cửa kinh tế mà song song diễn hai trình : mặt hạn chế chí ngăn cấm việc nhập hàng hoá nớc có khả sản xuất, khuyến khích tiêu dùng nội địa, Mặt khác cho phép nhập yếu tố để sản xuất hàng hoá thay nhập Trong để khuyến khích nhà đầu t phát triển sản xuất hàng hoá thay nhập khẩu, Chình phủ áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, quan trọng hàng hoá sản xuất nớc thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, u đãi đầu t, Chính từ u đãi nên sản phẩm sản xuất nớc khả cạnh tranh khả tiêu thụ thị trờng quốc tế Do đó, khoản thu ngoại tệ từ xuất nhng ngoại tệ để nhập máy móc thiết bị ngyuên liệu từ nớc dẫn tới tình trạng thâm hụt cán cân thơng mại nợ nớc gia tăng Nền kinh tế trái hẳn với mô hình kinh tế mà nớc phát triển xây dựng : xây dựng kinh tế độc lập, phát huy nội lực chính, bị phụ thuộc vào nớc Do chiến lợc hớng nội có hạn chế trên, muốn khắc phục để đa kinh tế phát triển lên tất yếu phải tìm cách thay đổi chiến lợc Các nớc phát triển nhận thấy để khắc phục vấn đề nợ nớc ngoài, cân đối hoạt động xuất khẩu, quy mô thị trờng nhỏ hẹp có cách dựa vào thị trờng rộng lớn bên Muốn vậy, phải mở cửa tiến hành chiến lợc hớng ngoại http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN III Tính tất yếu khách quan thực thi chiến lợc hớng vào xuất OBO OKS CO M Nh phân tích trên, lựa chọn chiến lợc phát triển kinh tế cho đất nớc có tầm quan trọng nh tới thành công hay thất bại nớc Nó định nhanh chóng phát triển với xu hớng thời đại hay không, hoàn thành trình CNH nhanh hay chậm Chiến lợc thay nhập nhanh chóng bộc lộ hạn chế đặt đòi hỏi tất yếu cho nớc áp dụng phải đổi hớng chiến lợc Điều phù hợp với xu hớng phát triển kinh tế, phù hợp với quy luật khách quan cũ phải đợc thay tiến hơn, chiến lợc hớng xuất Với chiến lợc nớc khắc phục đợc điều kiện không phù hợp với chiến lợc thay nhập thị trờng nớc nhỏ hẹp, kinh tế cân đối nợ chồng chất nớc Đồng thời chiến lợc cho phép tất nớc tiêu dùng lợng hàng hoá dịch vụ nhiều mức tiêu dùng với giới hạn sản xuất nớc dựa vào lợi so sánh Điều có nghĩa tiêu dùng mức nhiều khả sản xuất trao đổi với anh ngợc lại anh đợc lợi anh trao đổi với Xét cách khái quát chiến lợc hớng xuất tác động vào phát triển kinh tế mặt sau KI L -Tạo khả xây dựng cấu kinh tế mới, động Sự phát triển ngành công nghiệp trực tiếp xuất tác động đến ngành cung cấp đầu vào tạo mối liên hệ ngợc có hệ thống thúc đẩy ngành phát triển Không thế, có tích luỹ từ việc xuất sản phẩm tìm mối liên hệ xuôi sản phẩm thô ngành công nghiệp chế biến phát triển Sự phát triển tất ngành làm tăng thu nhập cho ngời lao động, tạo mối liên hệ gián tiếp cho phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng dịch vụ Nh vậy, chiến lợc hớng ngoại kéo ngành kinh tế lại gần buộc chúng phải có quan hệ với - Nếu nh chiến lợc thay nhập lấy thị trờng nớc làm trọng tâm cho phát triển chiến lợc hớng vào xuất lại lấy thị trờng quốc tế làm trung tâm cho phát triển Trong chiến lợc hớng nội doanh nghiệp Nhà nớc ỷ lại vào Chính phủ, khả cạnh tranh chiến lợc hớng ngoại doanh nghiệp nớc muốn đứng vững cạnh tranh phải dựa vào tiêu chuẩn quốc tế Mặt khác, doanh http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN nghiệp không bị giới hạn quy mô thị trờng nhỏ hẹp họ mở rộng sản xuất để lợi dụng lợi quy mô OBO OKS CO M -Không xây dựng kinh tế mở tiếp cận đợc với kinh tế có trình độ, phát triển cao mà nhờ vào xuất đất nớc có nguồn thu nhập ngoại tệ, nợ lần bị động mà có tiền để mua sắm máy móc thiết bị đại, đầu t cho nghiên cứu phát triển máy móc điều giúp cho kinh tế chủ động chiến lợc Tất u điểm mà chiến lợc hớng ngoại khắc phục đợc hạn chế chiến lợc hớng nội nguyên nhân để nớc chuyển hớng chiến lợc phát triển nguyên nhân thứ hai xu hớng hội nhập kinh tế quốc tế Có thể nói hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu cần thiết trình phát triển lực lợng sản xuất Sự lớn mạnh lực lợng sản xuất khiến thị trờng nội địa trở nên nhỏ hẹp, buộc quốc gia phải ngồi lại với để tìm cách khơi thông dòng chảy hàng hoá, dịch vụ, đồng vốn sức lao động Họ đấu tranh thoả hiệp với nhằm mở rộng thị trờng cho phát triển kinh tế Xét phơng diện nhu cầu phát triển thân, phơng diện buôn có bạn, bán có phờng.Việt Nam đứng xu IV Tác động trình hội nhập hình tế quốc tế đến hoạt động ngoại thơng Việt nam Hoạt động đối ngoại gồm ba nội dung bản, hoạt động ngoại thơng, hoạt động hợp tác hoạt động du lịch-dịch vụ hoạt động ngoại thơng chiếm vị trí quan trọng KI L Thông qua hoạt động ngoại thơng quốc gia phát lợi phát huy thị trờng quốc tế Hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho quốc gia tận dụng đợc lợi so sánh, mà muốn tận dụng đợc phải thông qua buôn bán ngoại thơng Quan hệ hội nhập quốc tế hoạt động ngoại thơng quan hệ hữu với Khi hội nhập mạnh mẽ ngoại thơng cần đợc tự hoá, xoá bỏ độc quyền Do đó, hoạt động ngoại thơng đợc quan tâm vào bậc tất quốc gia Bản thân hoạt động ngoại thơng có tác động đến tăng trởng kinh tế Kết hoạt động ngoại thơng đợc đánh giá qua cán cân toán xuất nhập biểu tăng giảm thu nhập ngoại tệ đất nớc nớc ta, đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế chủ trơng đại hội VIII mà đảng ta đặc biệt trọng nâng cao hiệu hoạt động kinh tế http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN đối ngoại Kết hợp chặt chễ hoạt động ngoại giao nhà nớc hoạt động đối ngoại Đảng hoạt động đối ngoại nhân dân Hoàn thiện chế quản lý thống hoạt động đối ngoại, tạo thành sức mạnh tổng hợp lĩnh vực OBO OKS CO M Nói tóm lại, yêu cầu khách quan đất nớc phải phù hợp với thực tiễn thời đại nên hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động ngoại thơng nói riêng có thay đổi đáng kể thể mặt sau : - Nớc ta mở rộng quan hệ với nớc giới tinh thần Viêt Nam muốn làm bạn đối tác tin cậy nớc cộng đồng quốc tế, phấn đấu hoà bình, độc lập phát triển - Mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phơng đa phơng lẫn tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ - Những ngành thay đổi hoạt động kinh tế đối ngoại dẫn tới chuyển biến quan trọng toàn hoạt động kinh tế đất nớc ta nhiều lĩnh vực đầu t, hợp tác quốc tế đặc biệt hoạt động ngoại thơng - Nhà nớc xoá bỏ độc quyền ngoại thơng sang tự ngoại thơng - Cán cân thơng mại đợc cải thiện đáp ứng đợc 4/5 kim ngạch ngoại tệ để nhập máy móc thiết bị - Cơ cấu nhóm hàng, mặt hàng xuất đợc mở rộng đặc biệt nhóm, mặt hàng xuất chủ lực - Thị trờng xuất Việt Nam đựơc khai thông, mở rộng quy mô tỷ trọng thị trờng - Nhập có thay đổi cấu mặt hàng giảm mạnh nhập thiết bị toàn tăng tỷ trọng hàng lẻ gồm nguyên nhiên liệu, thiết bị phụ tùng KI L V- ảnh hởng sách kinh tế đối ngoại tới hoạt động xuất nớc ta Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm đẩy mạnh CNH-HĐH hội nhập kinh tế tạo điều kiện thu hút nguồn vật chất nh vốn, thiết bị, vật liệu mà nớc ta thiếu cần Tuy nhiên để thu hút đựợc nguồn vật chất đó, nớc ta phải tạo hội đầu t hấp dẫn để thu hút vốn nớc ngoài, phải có ngoại tệ để nhập máy móc thiết bị tiến kịp khoa học công nghệ đại Đồng thời phải đón đầu kiến thức quản lý kinh tế vận dụng có hiệu http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chính sách, chiến lợc xúc tiến xuất OBO OKS CO M Khái niệm xúc tiến thơng mại đợc coi nớc có kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhìn từ góc độ nghiệp vụ kinh doanh quốc tế xúc tiến thơng mại xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến nhập phát triển thơng mại nội địa Xúc tiến xuất phận xúc tiến thơng mại nhng tầm quan trọng nên nhiều ngời ta thờng nói tới nh khái niện riêng biệt Xúc tiến xuất gồm ba nhóm yếu tố sau: Kết cấu hạ tầng Chế độ tỷ giá hối đoái, sách lãi suất biện pháp khuyến khích nhằm tạo môi trờng thuận lợi cho xuất khaảu Biện pháp công cụ cụ thể để nớc tham gia thành công vào thị trờng quốc tế Quá trình phát triển xuất Việt Nam, vấn đề kết cấu hạ tầng thiếu lĩnh vực đặc biệt hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc cản trở nhiều cho hoạt động xuất nói chung xuất thuỷ sản nói riêng Hầu hết sản phẩm hải sản khai thác có tính tơng đồng cao Do sức cạnh tranh mặt hàng với công nghệ bảo quản sau thu hoạch định phần lớn u thị trờng quốc tế Trong Việt Nam bảo quản thuỷ sản chủ yếu hầm đá mắt tredo gây giảm sút chất dinh dỡng dẫn đến giá bị tụt xuống Mặt khác, khai thác thuỷ sản nớc ta, phơng tiện đánh bắt xa bờ thô sơ, lạc hậu thiếu thốn ảnh hởng không nhỏ tới việc bảo quản sau thu hoạch KI L Vai trò to lớn kết cấu hạ tầng đòi hỏi phải thành lập khu chế xuất để tạo nguồn xuất sản phẩm chế biến Việc cung cấp số kết cấu hạ tầng khu vực địa lý đợc phân định rõ theo khu chế xuất góp phần xúc tiến xuất thời gian tơng đối ngắn thông qua khả cung cấp cho nhà công nghiệp Việt Nam nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quản lý, marketing, thu hút công nghệ,Tuy nhiên lợi ích khu chế xuất mang lại không đợc nh ngời ta mong đợi nên không coi chúng biện pháp xúc tiến xuất Việt Nam, áp dụng biện pháp xúc tiến xuất sau: Thứ nhất, tỷ giá hối đoái: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thống Ngày 27/2/1998, thống đốc ngân hàng Nhà nớc Việt nam định http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 45/QĐ-NH việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua, bán ngoại tệ tổ chức tín dụng đợc phép kinh doanh ngoại tệ phạm vi biên độ dao động 5% so với tỷ giá thức thống đốc ngân hàng công bố hàng ngày theo OBO OKS CO M định 16-1998 QĐNHNN7 ngày 10/1/1998 biên độ 10 so với tỷ giá thức Điều tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất đẩy mạnh công tác xuất doanh nghiệp Thứ hai, tín dụng xuất đợc thông qua ngân hàng thơng mại Việc mở rộng quyền cấp tín dụng xuất cho doanh nghiệp xuất nớc ngân hàng thơng mại bớc tiến lớn hệ thống ngân hàng Chủ trơng chuyển hoá từ cho vay nhập sang cho vay đầu t xuất ngân hàng góp phần nâng cao hệ số sử dụng vốn Để khắc phục vấn đề khát vốn cho doanh nghiệp xuất Việt Nam hình thức tín dụng thuê mua đời Công ty cho thuê tài quốc tế Việt Nam đời có ý nghĩa lớn doanh nghiệp không đủ vốn thuê đợc máy móc, thiết bị thay đổi công nghệ sản xuất, chất lợng sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh hàng xuất Việt Nam thị trờng quốc tế Thứ ba sách lãi suất: Sự điều chỉnh linh hoạt sách lãi suất ngân hàng việc làm tích cực giúp doanh nghiệp xuất mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh xuất khẩu, hạ giá thành nhờ lợi quy mô, nâng cao khả cạnh trang hàng Việt Nam KI L Tóm lại, 10 năm tới GDP nớc ta phát triển tăng chí gấp đôi đến năm 20 trở thành nớc công nghiệp Để thực nhiệm vụ này, xuất chiếm vị trí quan trọng, tốc độ phát triển chí phải gấp đôi tốc độ tăng trởng GDP, đồng thời hạn chế tới chấm dứt tình trạng nhập siêu, cân cán cân thơng mại quốc tế Để đẩy mạnh xuất năm tới có ba khâu then chốt gắn quyện với đổi cấu mặt hàng, mở rộng thị trờng nâng cao sức cạnh tranh Về cấu mặt hàng thuận chiều với cấu kinh tế giới, bám sát tín hiệu thị trờng, phù hợp với nhu cầu không ngừng ngời tiêu dùng Tức sản xuất mặt hàng xuất mà thiên hạ cần không làm ta có Theo tỷ trọng hàng thô sơ chế không ngừng giảm tơng đối, sản phẩm chế biến, chế tạo tăng mạnh, sản phẩm ngành công nghệ cao, hàm lợng chất xám nhiều phải chiếm vị trí thoả đáng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Tuy nhiên đôi với phơng châm cần khai thác nguồn lực để đẩy mạnh xuất theo phơng châm nặng nhặt, chặt bị Bởi trình chuyển dịch cấu hoàn thành sớm chiều, lao động nớc ta d thừa nhiều, vấn đề việc làm xúc OBO OKS CO M Bên cạnh cấu hàng nhập cần trì theo hớng chủ yếu nhập công nghệ, vật t phục vụ sản xuất trọng nhập công nghệ nguồn Nâng cao hiệu sản xuất nh chất lợng thiết bị vật t nội địa Vấn đề mở rộng thị trờng cần tính đến phơng châm sau: Một là, tìm cách không ngừng mở rộng thị trờng số lợng nớc bạn hàng ta có quan hệ lẫn khối lợng giá trị hàng hoá ta tiêu thụ đợc Hai là, mở rộng tới mức tối đa thị trờng cần kiên trì sách đa dạng hoá có trọng tâm, trọng điểm trớc hết nhằm vào thị trờng có dung lợng lớn, khả toán cao Ba là, chủ động tích cực tìm kiếm thị trờng bạn hàng, khai thác thông tin không thụ động ngồi nhìn Bốn là, chủ động hội nhập với kinh tế khu vực giới cạch tranh thủ điều kiện thuận lợi nh hàng rào thuế quan thấp Các doanh nghiệp cần nhanh nhậy nắm bắt hội, thông qua cạnh tranh để trởng thành nâng cao hiệu xản xuất kinh doanh, chất lợng sản phẩm Tuy nhiên điều có ý nghĩa định nhu cầu không ngừng nâng cao khả cạnh tranh ba cấp độ: nhà nớc, doanh nghiệp nh mặt hàng dịch vụ KI L cấp độ nhà nớc ổn định trị- xã hội, quan hệ quốc tế tốt đẹp, hành lang pháp lý hoàn chỉnh rõ ràng, minh bạch theo phơng hớng ổn định; máy điều hành nhanh nhậy, chế sách, công cụ điều hành vĩ mô hợp lý, có lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đoái có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập Nâng cao khả cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp khả không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nhanh nhậy nắm bắt tình hình cung - cầu (cả lợng lẫn chất) thị trờng giới sản xuất kinh doanh cấp độ mặt hàng loại hình dịch vụ khả cạnh tranh đợc thể trớc hết giá thành hạ, chất lợng cao, mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng đợc tiếp thị rộng rãi http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M Đơng nhiên nhân tố quan trọng nhng cha phải tất Bên cạnh có sách đầu t thích hợp, tổ chức kinh doanh phải bắt nhịp với thông lệ chuyển biến nhanh chóng thị trờng giới, lựa chọn bồi dỡng cán kinh doanh xuất nhập thành thạo nghiệp vụ, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ cảc phơng tiện kinh doanh đại Chơng III : Phơng hớng thực số sách KI L nhằm thúc đẩy xuất I.Quan điểm nhà nớc ngoại thơng nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế chủ trơng đảng ta Mở rộng đa phơng hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại thực lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với cam kết nớc ta quan hệ song phơng đa phơng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Coi trọng sức phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với nớc xã hội chủ nghĩa nớc láng giềng Mở rộng quan hệ hợp tác với nớc ASEAN, bớc nâng cao hiệu chất lợng hợp tác OBO OKS CO M Tiếp tục củng cố mở rộng quan hệ với nớc bạn bè truyền thống, nớc độc lập dân tộc, nớc phát triển Châu á, châu Phi, trung Đông nớc Mỹ la tinh, với phong trào không liên kết ủng hộ lẫn phát triển Về xuất nhập khẩu: Tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu, bảo đảm nhập vật t thiết bị chủ yếu có tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh Tạo thị trờng cho số mặt hàng nông sản thực phẩm hàng công nghiệp có khả cạnh tranh tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng Nâng cao chất lợng mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm thị phần thị trờng truyền thống, tiếp cận mở rộng thị trờng Tiếp tục đầu t nâng cao chất lợng để nâng cao kim ngạch xuất cho mặt hàng chủ lực nh dầu khí, gạo, cafê, thuỷ sản, điện tử linh kiện máy tính II.Thách thức hoạt động ngoại thơng Việt Nam tham gia hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế không mang lại hội to lớn cho nớc ta mở rộng thị trờng, tận dụng đợc lợi so sánh mạnh xuất khẩu, giao lu kinh tế với quốc tế mà đa nớc ta đứng trớc thách thức mạnh mẽ Hạn chế hay khó khăn lớn Việt Nam cha làm tốt công tác chuẩn bị hội nhập Mặt khác Việt Nam cha hiểu thật sâu, cha nắm thật toàn định chế tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu WTO nhiều văn kiện quốc tế khác mà nớc ta cần vận dụng gia nhập tổ chức KI L Việc cha hình thành kế hoạch tổng thể dài hạn hội nhập kinh tế quốc tế lộ trình hội nhập cho việc thực cam kết quốc tế Do thờng bị động đối phó với nhiều khuyến nghị đối tác nớc nêu không đủ sở để hớng dẫn doanh nghiệp xây dựng chơng trình cải tiến quản lý nâng cao khả cạnh tranh Những lợi nhân công bị việc đầu t vào ngời cha ngang tầm với đòi hỏi Tích luỹ nội thấp mà tỷ lệ đầu t nớc sau khủng hoảng giảm đáng kể đến vốn đâù t cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Quá trình chuyển đổi cấu kinh tế tiến hành yêu cầu hội nhập gay gắt làm cho kinh tế gặp nhiều khó khăn OBO OKS CO M Nh vậy, thách thức mà Việt Nam phải đơng đầu to lớn trình hội nhập đến gần Điều buộc Việt Nam phải xúc tiến thực số biện pháp gấp rút đặc biệt sách khuyến khích số ngành hàng chủ lực xuất khẩu, thuỷ sản ngành Tuy nhiên trớc mắt ngành thuỷ sản gặp nhiều khó khăn Cụ thể nh tăng nhanh tổng kim ngạch xuất bảo đảm nhập vật t, thiết bị chủ yếu có tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh Tạo thị trờng cho số loại mặt hàng nông sản thực phẩm hàng công nghiệp có khả cạnh tranh cao, tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng xuất Nâng cao chất lợng mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm thị phần thị trờng truyền thống, tiếp cận mở thị trờng Tiếp tục đầu t, nâng cao chất lợng để tăng nhanh kim ngạch xuất mặt hàng chủ lực nh dầu khí, gạo, càfê, cao su, hàng thuỷ sản, dệt may, giầy da, điện tử linh kiện máy tính Ngành thuỷ sản Việt Nam trình hội nhập gặp khó khăn thách thức mà hoạt động xuất nói riêng ngoại thơng gặp phải Gần ba chơng trình kinh tế: chơng trình khai thác hải sản xa bờ, chơng trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản, chơng trình phát triển xuất thuỷ sản phát triển sâu rộng toàn quốc Trong năm tới, ba chơng trình có bất cập sau: Đối với khai thác hải sản xa bờ: vấn đề thiếu vốn để đóng tàu bè lớn, phơng tiện hậu thu hoạch lạc hậu mang nặng tính kinh nghiệm Điều hạn chế việc đánh bắt, chất lợng dinh dỡng bảo đảm KI L Đối với nuôi trồng thuỷ sản: Việc sản xuất giống cá, tôm cho nuôi trồng mức độ khiêm tốn, chất lợng giống kém, giá thành cao dẫn đến việc sản lợng giống tự nhiên mối nguy hại cho nguồn lợi thuỷ sản đa dạng tơng lai Việc thu mua, chế biến xuất thuỷ sản nhiêu khê cha tạo đợc ổn định chất lợng uy tín sản phẩm để cạnh tranh bền vững thị trờng Cộng với thị trờng tiêu thụ thuỷ sản bấp bênh, lại nhiều rủi ro vấn đề hàng đầu ngời sản xuất chế biến thuỷ sản Một trở ngại có tính xúc việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản vấn đề giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi phòng trừ bệnh Nếu không giải đợc vấn đề ngành thuỷ sản khó mà phát triển xa đợc http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M Đối với phát triển xuất Thuỷ sản nguyên liệu toán khó giải Hiện yếu tố an toàn thực phẩm, thị trờng tiêu thụ hàng thuỷ sản chế biến giới đòi hỏi nhà cung cấp, nhà xuất có ổn định khối lợng hàng chất lợng sản phẩm Không thể ổn định đợc yếu tố ngành chế biến xuất thuỷ sản đợc nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định kiểm soát đợc chất lợng Một khó khăn ngành nuôi trồng thuỷ sản việc quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản năm gần tốc độ phát triển lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đạt bình quân từ 4-5%/năm, nhng chủ yếu tăng diện tích nuôi Điều dẫn đến cân sinh thái ô nhiễm môi trờng Việc khoanh riêng bắt tôm tỉnh Cà mau tận dụng mức yếu tố tự nhiên mà quy hoạch dẫn đến đất rừng bị nhập mặn, tôm chết hàng loạt Vấn đề đặt ra: việc quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản cần có phối hợp giã ngành thuỷ sản với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, hàng hải, để tránh chồng chéo việc phân định quyền quản lý Hiện nay, định 244/1998/QĐ-TT phủ chơng trình phát triển lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đợc triển khai Theo phó vụ trởng vụ nghề cá- Nguyễn Văn Thành việc triển khai nuôi trồng thuỷ sản địa phơng cần phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, trình độ công nghệ nhu cầu thị trờng Nhng bên cạnh việc nuôi trồng thuỷ sản phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể địa phơng để tạo khung sách thích hợp Về chế biến xuất khẩu: Thiếu quy hoạch phát triển nhà máy chế biến thuỷ sản xuất Hai phần ba số nhà máy đợc phát triển từ năm 90 có mặt hàng đơn điệu, phần lớn bán chế phẩm, tiêu hao nguyên liệu cao, giá bán lại thấp, hệ thống kiểm tra chất lợng xuất thuỷ sản cha đòng bộ, chất lợng sản phẩm cha ổn định dẫn đến uy tín thị trờng quốc tế cha cao KI L Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu loại giống thuỷ, hải sản, thức ăn, công nghệ chế biến giải pháp xử lý bệnh tôm cá yếu dẫn đến hiệu ngành cha cao http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN III Phơng hớng thực số sách Chú trọng tới mục tiêu nâng cao chất lợng, hiệu sức cạnh tranh, tăng trởng OBO OKS CO M hay nói cách khác bên cạnh tốc độ tăng trởng cần ý chất lợng Cho tới xuất đợc bán nhiều mặt số lợng Các tiêu nh kim ngạch, tốc độ tăng trởng, tỷ trọng nhập siêu đợc quan tâm vấn đề mang tính định nh chất lợng, hỉệu sức cạnh tranh đợc đề cập cách chung không đợc chi tiết hoá thành biện pháp cụ thể tất khâu từ đầu t đến quản lý sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm T trọng chạy theo giá kim ngạch cần phải đợc thay đổi Tất biện pháp khuyến khích xuất cần đợc tập trung vào việc nâng cao chất lợng, hiệu nh sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam Hoạt động xuất đợc coi có chất lợng đợc tiến hành cách có dựa tính toán với tầm nhìn dài hạn Còn hiệu số nh hiệu sử dụng yếu tố đầu vào, mức độ đóng góp cho GDP mức độ đầu tầu lôi kéo thúc đẩy ngành công nghiệp khác phát triển Về sức cạnh tranh: KI L Một là, dựa vào lợi có sẵn nh lao động, tài nguyên, vị trí địa lý Nhng hớng có phần thụ động có tác động ngắn hạn Hai là, dựa vào lợi có đợc nhờ nâng cao lực việc cắt giảm chi phí bình quân hợp lý hoá quy trình sản xuất, kinh doanh Đây hớng chủ động có tác động dài hạn Đó mấu chốt vấn đề biện pháp khuyến khích Trong thời gian cần tìm cách tìm môi trờng thích hợp để thúc đẩy doanh nghiệp theo hớng chủ động, xoá bỏ chiến lợc kinh doanh thụ động Coi xuất hớng u tiên trọng điểm hoạt động kinh tế đối ngoại Hiện nay, nớc ta nớc nghèo, muốn ngang tầm với quốc gia khác khu vực phải đạt đợc tốc độ tăng trởng cao bền vững Để có đợc tốc độ tăng trởng cao, thiên chiến lợc thay nhập lại không bền vững Do đó, phát triển theo hớng xuất sản xuất đạt đến quy mô kinh tế ( không chịu hạn chế quy mô) http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN sử dụng nguồn lực đợc tối u hoá qua phải đảm bảo tốc độ tăng trởng cao bền vững thời gian tơng đối dài Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa OBO OKS CO M phơng hoá Muốn chủ động thâm nhập vào thị trờng phải nâng cao sức cạnh tranh thị trờng quốc tế sở cân mối quan hệ với đối tác chủ yếu tránh phụ thuộc vào bạn hàng Đây nguyên tắc quan trọng Việt Nam không hoạt động xuất- nhập mà tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Bởi Việt nam có khác biệt chế độ trị, cục diện kinh tế giới chứa đựng nhiều nhân tố khó xác định Vì vậy, không nên mở rộng thị trờng cách mức tiềm ẩn quy mô bất lợi lâu dài Đa phơng hoá không đơn chuyển dịch kim ngạch từ nơi sang nơi khác mà cần phải đạt đợc tốc độ tăng trởng tất thị trờng hợp lý Hớng tới thay đổi đối tợng phơng thức quản lý Ta biết đến 2006 công cụ để điều tiết nh hạn ngạch, tính phụ thu phải cần đợc bãi bỏ Trong số công cụ mà nớc sử dụng phổ biến giới nh: Hạn ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối cha đợc áp dụng nớc ta mà công cụ lại không thuộc yêu cầu bị bãi bỏ Vì vậy, định hớng chế quản lý thời kỳ 2001-2005 giảm dần công cụ phi thuế quan thuộc nhóm ta áp dụng (nhóm thứ nhất) tăng công cụ thuộc nhóm thứ Một số kiến nghị hoạt động khai thác đánh bắt thuỷ sản KI L Nh khẳng định việc nuôi trồng thuỷ sản khai thác thuỷ sản thiếu quy hoạch gây tợng ô nhiễm môi trờng, cân sinh thái Vậy để hạn chế nguy cạn kiệt thuỷ sản nên áp dụng hạn ngạch tầu khai thác thuỷ sản Việc cấp hạn ngạch trớc hết bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Sau tạo điều kiện chủ động mùa vụ chuyến sang hoạt động kinh doanh khai thác đánh bắt hải sản Đồng thời giúp sở chế biến xác định đợc mặt hàng mạnh xuất khẩu, bố trí cấu sản xuất hợp lý để từ nâng cao sức cạnh tranh ngành thuỷ sản Tuy nhiên vấn đề đặt cho việc cấp hạn ngạch : http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Cá vùng biển Việt Nam bao gồm nhiều loài với kích cỡ khác Trong để cấp hạn ngạch đòi hỏi nguồn lực tự nhiên phải đồng OBO OKS CO M Tiếp đến công tác điều tra nguồn lợi cha đợc tiến hành đồng với chủ trơng đóng tàu, khai thác xa bờ Hiện ng dân chủ yếu đánh bắt với kinh nghiệm cha có dẫn di chuyển luồng cá Cuối việc thu nợ cho ngân sách nhà nớc chơng trình đánh bắt hải sản xa bờ thấp Nếu cấp hạn ngạch hạn chế số lợng khai thác đến số nợ toán đợc gốc lẫn lãi Nh việc hạn ngạch khai thác hải sản xa bờ nhiều điều cha phù hợp Thiết nghĩ để ng dân nuôi biển cách giao quyền khai thác nghĩa vụ quản lý theo vùng khai thác dới quản lý lực lợng kiểm ng Mục tiêu, nguyên tắc đạo sách nhà nớc cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến 2010 a Mục tiêu: Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm, tạo nguồn nguyên liệu chủ yếu cho xuất Phấn đấu đến năm 2010 tổng sản lợng nuôi trồng thuỷ sản đạt triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt 2,5 tỷ USD tạo việc làm thu nhập cho khoảng triệu ngời ; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội cho đất nớc an ninh ven biển b Nguyên tắc đạo - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hớng phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trờng sinh thái, đảm bảo sản xuất đời sống nhân dân KI L - Nuôi trồng thuỷ sản phải bớc đợc đại hoá, phát triển theo phơng pháp nuôi công nghiệp chính, kết hợp với phơng pháp khác phù hợp với vùng - Hớng vào phát triển nuôi thuỷ sản vùng nớc lợ ven biển, đồng thời phát triển nuôi nớc - Tạo chuyển biến mạnh mẽ nuôi tôm xuất khẩu, đồng thời trọng nuôi trồng thuỷ sản khác phục vụ tiêu dùng nớc xuất c Về sách - Sử dụng đất mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Giao cho thuê đất mặt nớc, eo, vịnh, đầm phá, hồ chứa mặt nớc lớn đợc quy hoạch cho thành phần kinh tế sử dụng vào nuôi trồng thuỷ sản ổn định lâu dài, theo nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 phủ OBO OKS CO M Đợc chuyển đổi ruộng nhiễm mặn, ruộng trũng, đất làm muối, đất ngập úng sản xuất lúa bấp bênh, hiệu sang nuôi trồng thuỷ sản - Chính sách đầu t + Các thành phần kinh tế đợc nhà nớc khuyến khích việc đầu t nuôi trồng thuỷ sản theo luật khuyến khích đầu t nớc quy định hành, nhà nớc có sách cho nông ng dân nghèo có lao động có đất nuôi trồng thuỷ sản đợc vay vốn chấp tài sản, nông, ng dân vùng sâu vùng xa, hải đảo vay vốn phát triển nuôi trồng thuỷ sản đợc hởng quy chế u đãi theo quy định hành + Vốn ngân sách nhà nớc đầu t cho: Quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho vùng nuôi tập trung gồm: đê bao, kênh cấp thoát nớc, trạm bơm lớn, cảng cá, chợ sở hạ tầng kỹ thuật cảng, chợ quốc gia địa phơng có nghề Xây dựng hoàn thiện trung tâm giống quốc gia, cải tạo nâng cấp trại giống cấp Nghiên cứu khoa học nhập đối tợng nuôi mới, công nghệ Xây dựng trạm quan trắc, dự báo môi trờng kiểm dịch Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Đào tạo nguồn nhân lực Hoạt động khuyến ng Quản lý điều hành hoạt động chơng trình KI L + Vốn tín dụng trung hạn, dài hạn đầu t cho cải tạo, nâng cấp xây dựng sở sản xuất thức ăn, sản xuất bột cá, sở sản xuất giống cấp 1,2 cải tạo ao, đầm nuôi thành phần kinh tế + Vốn tín dụng ngắn hạn đầu t cho sản xuất kinh doanh giống, thức ăn, thuốc chữa bệnh cho tôm cá, cac vật t chuyên dụng phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản + Vốn đầu t nớc thông qua cac dự án đợc đầu t vào việc trợ giúp kỹ thuật, t vấn, đào tạo, nhập công nghệ mới, chuyển giao công nghệ khuyến ng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN - Về thuế: OBO OKS CO M + Các tổ chức, nhân thuộc thành phần kinh tế tham gia thực chơng trình phát triển nuôi trồng thủy sản đợc hởng u đãi thuế theo quy định luật thuế khuyến khích đầu t nớc (sửa đổi) quy định hành + Nuôi trồng thuỷ sản đất, mặt nớc thuộc đất nông nghiệp, thực sách thuế theo luật thuế sử dụng đất nông nghiệp hành + Miễn thuế vận chuyển giống thuỷ sản đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo Phân tích toàn phơng hớng sách nhằm khuyến khích xuất nói chung xuất thuỷ sản nói riêng với vấn đề liên quan đến ngành thuỷ sản Để hội nhập kinh tế với khu vực giới, hoạt động xuất nh hoạt động ngọai thơng cần phả đợc tăng trởng tốc độ, hoàn thiện sách Lời kết Hội nhập kinh tế quốc tế quy luật khách quan trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nằm quy luật phát triển không muốn khoảng cách tụt hậu ngày xa so với khu vực giới để hội nhập thành công Việt Nam phải tận dụng tối đa hội mà khách quan đem lại nhng phải đối phó với khó khăn chủ quan khách quan đa tới KI L Hoạt động ngoại thơng nói chung hoạt động xuất nói riêng thời thách thức chung mà đất nớc đợc hởng đối phó có điểm mạnh điểm yếu mà phát sinh Trong phần phân tích tình hình xuất phân tích khó khăn thuận lợi hoạt động xuất thuỷ sản nói nên điều Thực trạng cho thấy để hội nhập Việt Nam phải có chuyển biến đặc biệt chiến lợc phát triển nh sách khuyến khích, thúc đẩy hoạt động xuất Những kết đạt đợc năm qua cho phép hy vọng với sách kịp thời, sát thực hoạt động xuất nớc ta đạt tới thành công lớn góp phần http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN thúc đẩy hoạt động ngoại thơng nớc nhà phát triển bắt kịp xu hớng khu vực giới OBO OKS CO M Qua hiểu sâu sắc điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để hạn chế, khắc phục sách kịp thời mang lại hiệu kinh tế cao Danh mục tài liệu tham khảo 1.Văn kiện đại hội VI, VII, VIII Dự thảo văn kiện đại hội lần thứ IX Đảng 3.Tạp chí cộng sản số 14, 17, 18, 19, 20 4.Tạp chí kinh tế dự báo số 10/99 KI L 5.Kinh tế phát triển số 38-8/2000 Phát triển kinh tế số 7/2000 7.Tạp chí thuỷ sản 1,3,4/2000 8.Thị trờng giá số 10/2000 9.Hội nhập kinh tế quốc tế-thời thách thức 10.Báo đầu t số 79,86,90 100/2000 11.Báo ngoại thơng http://kilobooks.com OBO OKS CO M THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Mục lục Lời mở đầu KI L Chơng I Sự cần thiết phải thực thi chiến lợc hớng xuất I - Nội dung chiến lợc thay nhập II Hạn chế chiến lợc thay nhập III Tính tất yếu khách quan thực thi chiến lợc hớng vào xuất IV Tác động trình hội nhập hình tế quốc tế đến hoạt động ngoại thơng Việt nam V- ảnh hởng sách kinh tế đối ngoại tới hoạt động xuất nớc ta 10 VI Các sách thúc đẩy hoạt động xuất 19 Chính sách thuế u đãi hàng xuất 19 Chính sách tỷ giá hối đoái 20 http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chính sách đầu t doanh nghiệp sản xuất hàng xuất tham gia hoạt động xuất 22 Chính sách, chiến lợc xúc tiến xuất 24 OBO OKS CO M Chơng III : Phơng hớng thực số sách nhằm thúc đẩy xuất 27 I.Quan điểm nhà nớc ngoại thơng nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng 27 II.Thách thức hoạt động ngoại thơng Việt Nam tham gia hội nhập 28 III Phơng hớng thực số sách 31 Chú trọng tới mục tiêu nâng cao chất lợng, hiệu sức cạnh tranh, hay nói cách khác bên cạnh tốc độ tăng trởng cần ý chất lợng tăng trởng 31 Coi xuất hớng u tiên trọng điểm hoạt động kinh tế đối ngoại 31 Bảo đảm mục tiêu thâm nhập vào thị trờng quốc tế theo nguyên tắc đa phơng hoá 32 Hớng tới thay đổi đối tợng phơng thức quản lý 32 Một số kiến nghị hoạt động khai thác đánh bắt thuỷ sản 32 Mục tiêu, nguyên tắc đạo sách nhà nớc cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến 2010 33 Lời kết .35 KI L Danh mục tài liệu tham khảo 36 [...]... cho các doanh nghiệp xu t khẩu đẩy mạnh công tác xu t khẩu ở doanh nghiệp mình Thứ hai, về tín dụng xu t khẩu đợc thông qua ngân hàng thơng mại Việc mở rộng quyền cấp tín dụng xu t khẩu cho các doanh nghiệp xu t khẩu trong nớc của các ngân hàng thơng mại là một bớc tiến lớn trong hệ thống ngân hàng Chủ trơng chuyển hoá từ cho vay nhập khẩu sang cho vay đầu t xu t khẩu của các ngân hàng góp phần nâng cao. .. xu t khẩu bảo đảm nhập khẩu những vật t, thiết bị chủ yếu có tác động tích cực đến sản xu t kinh doanh Tạo thị trờng cho một số loại mặt hàng nông sản thực phẩm và hàng công nghiệp có khả năng cạnh tranh cao, tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng xu t khẩu mới Nâng cao chất lợng mặt hàng xu t khẩu, tăng thêm thị phần ở các thị trờng truyền thống, tiếp cận và mở ra thị trờng mới Tiếp tục đầu t, nâng cao chất. .. công nghiệp có khả năng cạnh tranh tìm kiếm thị trờng cho mặt hàng mới Nâng cao chất lợng mặt hàng xu t khẩu, tăng thêm thị phần ở các thị trờng truyền thống, tiếp cận và mở rộng ra thị trờng mới Tiếp tục đầu t nâng cao chất lợng để nâng cao kim ngạch xu t khẩu cho các mặt hàng chủ lực nh dầu khí, gạo, cafê, thuỷ sản, điện tử và linh kiện máy tính II.Thách thức đối với hoạt động ngoại thơng Việt Nam. .. đánh thuế vào hàng hoá xu t khẩu hay đầu vào dùng để xu t khẩu đều đợc hởng những u đãi nhất định Đặc biệt là ở Việt Nam khi mà thiếu ngoại tệ để nhập công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật thì những chính sách thuế đối với hàng hoá xu t khẩu đợc các nhà lập chính sách cân nhắc rất kỹ sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp sản xu t hàng xu t khẩu, tham gia hoạt động xu t khẩu Cụ thể là : Điều 3 của luật thuế... chính sách lãi suất của ngân hàng là một việc làm tích cực giúp doanh nghiệp xu t khẩu mạnh dạn vay vốn phát triển sản xu t kinh doanh xu t khẩu, hạ giá thành nhờ lợi thế quy mô, và nâng cao khả năng cạnh trang của hàng Việt Nam KI L Tóm lại, trong 10 năm tới GDP nớc ta phát triển tăng chí ít là gấp đôi và đến năm 20 về cơ bản trở thành nớc công nghiệp Để thực hiện nhiệm vụ này, xu t khẩu chiếm vị trí... đẩy xu t khẩu, hạn chế nhập khẩu Nâng cao khả năng cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp là khả năng không ngừng nâng cao hiệu quả sản xu t kinh doanh, nhanh nhậy nắm bắt tình hình cung - cầu (cả lợng lẫn chất) trên thị trờng thế giới cả sản xu t và kinh doanh ở cấp độ mặt hàng và loại hình dịch vụ thì khả năng cạnh tranh đợc thể hiện trớc hết ở giá thành hạ, chất lợng cao, mẫu mã, bao bì phù hợp với thị. .. chung và hoạt động xu t khẩu nói riêng cũng không những thời cơ và thách thức chung mà đất nớc đợc hởng và đối phó và còn có những điểm mạnh và điểm yếu mà chỉ nó phát sinh ra Trong những phần trên ngoài những phân tích về tình hình xu t khẩu thì phân tích những khó khăn và thuận lợi của hoạt động xu t khẩu thuỷ sản cũng đã nói nên điều đó Thực trạng trên cho thấy để hội nhập Việt Nam phải có những. .. năng thanh toán cao Ba là, chủ động tích cực tìm kiếm thị trờng và bạn hàng, khai thác thông tin chứ không thụ động ngồi nhìn Bốn là, chủ động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới bằng cạch đó tranh thủ những điều kiện thuận lợi nh hàng rào thuế quan thấp Các doanh nghiệp cần nhanh nhậy nắm bắt những cơ hội, thông qua cạnh tranh để trởng thành nâng cao hiệu quả xản xu t kinh doanh, chất lợng sản... rất hấp dẫn thúc đẩy hoạt động xu t khẩu thay đổi một cách toàn diện trên các mặt nhu : quy mô mở rộng và tốc độ tăng trởng nhanh, cơ cấu nhóm hàng, mặt hàng xu t khẩu cũng đợc mở rộng theo chiều sâu cơ cấu thị trờng xu t khẩu đợc mở rộng đặc biệt là hàng xu t khẩu Việt Nam đã xâm nhập vào một số thị trờng khó tính nhất trên thế giới là Mỹ và EU Bớc vào thế kỷ mới Việt Nam vẫn phát triển trên tinh thần... khách hàng, lấy xu t khẩu làm trọng tâm của ngành thuỷ sản Cùng với chính sách hỗ trợ của Chính Phủ về thuế, tín dụng, đầu t các doanh ngiệp xu t khẩu thuỷ sản đã phát huy hết khả năng và tích cực mở rộng thị trờng Việt Nam hiện nằm trong danh sách một xu t khẩu vào liên minh châu Âu (EU) và có 40 cơ sở nớc ta có mã số cho thị trờng này Đây chính là bàn đạp quan trọng cho xu t khẩu thuỷ sản Việt Nam vào ... http:/ /kilobooks. com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M xuất sang thị trờng EU, liệt kê số doanh nghiệp nh An Giang fisery import-export company, work shop No 1- AGIFISH Ngoc Ha company... mô, lựa chọn đờng nớc bớc kết hợp với việc lựa chọn sách phát triển kinh tế, tạo hớng http:/ /kilobooks. com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN để phát huy lợi so sánh đất nớc Từ đó, tạo chuyển dịch cấu... nhẹ có khả sử dụng nhiều sức lao động nhng cần vốn nh ngành : dệt, may mặc, chế biến http:/ /kilobooks. com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN OBO OKS CO M Trong đó, Đài Loan sử dụng chiến lợc phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá và bắt kịp thị trường

Từ khóa liên quan