BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG

3 280 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 01:08

I III BÀI - NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG MỤC TIÊU: Khẳng định ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Phân biệt nguồn sáng vật sáng II CHUẨN BỊ: Đối với nhóm học sinh: Một hộp kín có dán sẵn mảnh giấy trắng; bóng đèn pin gắn hộp hình 1.2a SGK; pin; dây nối; công tắc Nhóm trưởng nhận dụng cụ giao lại cho giáo viên cuối tiết học HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp( 1’): Lớp trưởng báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: ( Không ) Giảng mới: Giáo viên tổ chức hoạt động Hoạt động học sinh Ghi bảng HĐ1: (3’) Tổ chức tình học Bài 1: Nhận biết ánh tập sáng – Nguồn sáng Ở hình 1.1 bạn học sinh có nhìn thấy vật sáng ánh sáng trực tiếp từ bóng đèn pin Tùy câu trả lời học I.Nhận biết ánh phát không ? s sáng Có mở mắt mà ta không nhìn thấy vật để trước mắt không ? Khi ta nhìn thấy vật ? Học sinh nhận xét trả Để có câu trả lời đúng, lời nghiên cứu nội dung học Giáo ( Thí nghiệm cho thấy: viên ghi bảng Kể đèn pin bật HĐ2: (3’) Khi ta nhận biết sáng có ta ánh sáng ? không nhìn thấy Giáo viên bật đèn pin để vị trí: ánh sáng từ bóng đèn để ngang trước mặt giáo viên để pin phát ) chiếu phía học sinh HĐ3: ( 10’) Khi mắt ta nhận biết ánh sáng ? ( Không có ánh sáng Trong câu hỏi sau đây, trường truyền vào mắt ) hợp mắt ta nhận biết có ánh (Có ánh sáng truyền sáng ? vào mắt ) Ban đêm đứng phòng có // cửa sổ đóng kín,không bật đèn, ( Không có ánh sáng mở mắt Ban đêm đứng phòng có cửa sổ đóng kín, bật đèn, mở mắt Ban ngày, đứng trời, mở mắt Ban ngày,đứng trời, mở mắt, lấy tay che kín mắt C1 Trong trường hợp mắt ta nhận biết ánh sáng , có điều kiện giống ? Vậy ta nhìn thấy vật ? Giáo viên ghi bảng HĐ4: ( 10’) Điều kiện ta nhìn thấy vật ? Cho học sinh đọc mục II, làm thí nghiệm, thảo luận trả lời câu hỏi C2 Sau thảo luận chung để rút kết luận C2: Cho học sinh thí nghiệm hình 1.2a; 1.2b a Đèn sáng b Đèn tắt Giáo viên cho học sinh nhận xét: Vì lại nhìn thấy mảnh giấy hộp bật đèn ? Cho học sinh nêu kết luận giáo viên ghi bảng Chúng ta nghiên cứu tiếp nội dung III HĐ5: (15’) Phân biệt nguồn sáng vật sáng Yêu cầu học sinh nhận xét khác dây tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng C3: Ở thí nghiệm hình 1.2a; 1.2b vật tự phát ánh sáng, vật hắt lại ánh sáng vật khác chiếu tới ? HĐ6: (2’) Vận dụng truyền vào mắt ) C1: Học sinh tự đọc SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1 Cả lớp thảo luận chung rút kết luận Mắt ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta II.Nhìn thấy vật (H 1.2a) Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta III.Nguồn sáng vật sáng (H 1.2b) C3: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng gọi nguồn sáng Mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ đèn chiếu vào gọi vật sáng C4: Bạn Thanh Vì đèn có bật sáng không chiếu thẳng vào mắt ta, ánh sáng từ đèn truyền vào mắt ta nên ta không nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn C5: Khói gồm nhiều hạt Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào C4: Tranh luận phần mở bài, bạn nhỏ li ti Các hạt khói đúng? Vì ? đèn chiếu sáng trở C5:Trong thí nghiệm hình 1.1, thành vật sáng Các ta thắp nắm hương khói vật sáng nhỏ li ti xếp bay lên phía trước đèn pin, ta gần tạo thành nhìn thấy vệt sáng từ đèn phát vệt sáng mà ta nhìn thấy xuyên qua khói Giải thích ? Biết khói gồm hạt nhỏ li ti bay lơ lửng 4.Củng cố: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ 5.Dặn dò: Học thuộc lòng nội dung ghi nhớ Làm tập nhà: 1.1; 1.2; 1.3; trang sách tập Vật lý Xem trước nội dung học chuẩn bị cho tiết học sau ... biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta II.Nhìn thấy vật (H 1. 2a) Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta III .Nguồn sáng vật sáng (H 1. 2b) C3: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng. .. không nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn C5: Khói gồm nhiều hạt Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào C4: Tranh luận phần mở bài, bạn nhỏ li... (15 ’) Phân biệt nguồn sáng vật sáng Yêu cầu học sinh nhận xét khác dây tóc bóng đèn sáng mảnh giấy trắng Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng C3: Ở thí nghiệm hình 1. 2a; 1. 2b vật tự phát ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG, BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG, BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG và vật SÁNG

Từ khóa liên quan