thiết kế e book tự học tiếng anh chuyên ngành – phần hóa hữu cơ dành cho giáo viên hóa học phổ thông

109 589 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2015, 09:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA HÓA  Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Phương pháp dạy học Đề tài: THIẾT KẾ E-BOOK TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – PHẦN HÓA HỮU CƠ DÀNH CHO GIÁO VIÊN HÓA HỌC PHỔ THÔNG Giảng viên hướng dẫn: ThS Đào Thị Hoàng Hoa Sinh viên thực hiện: Mai Thủy Tiên TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc đến ThS Đào Thị Hoàng Hoa tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Sự tâm huyết cô nguồn động lực to lớn để hoàn thành khóa luận Đồng thời xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Khang Bùi, Việt Kiều sinh sống học tập Úc giúp đỡ thực thu âm tốt để hoàn thiện khóa luận Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình bạn Trần Thị Công Danh – sinh viên lớp Hóa 4A khóa 35 Bạn người chọn đề tài vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành đề tài cách tốt Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Phi Trung – giảng viên môn tiếng Anh chuyên ngành Đại học Sư Phạm kĩ thuật, bạn Huỳnh Ngô Minh Tâm – sinh viên khoa Tiếng Anh, khóa 35 hỗ trợ nhiều thực khóa luận Tôi xin cảm ơn đến bạn sinh viên lớp 2A-khóa 37, lớp 3A, 3B-khóa 36 trường ĐHSP TP.HCM, giáo viên bạn học sinh trường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền giúp có kết thực nghiệm khách quan Và cuối cùng, gửi lời tri ân đến gia đình, thầy cô, bạn bè quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian học tập vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Mai Thủy Tiên Sinh viên khoa Hóa, khóa 35, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Website 1.1.2 E-book .5 1.2 Tự học 1.2.1 Khái niệm tự học 1.2.2 Các hình thức tự học .7 1.2.3 Năng lực tự học 1.2.4 Vai trò tự học 10 1.2.5 Các yêu cầu cần thiết hoạt động tự học 11 1.3 Phương pháp giảng dạy phần Hóa học hữu 11 1.3.1 Hệ thống kiến thức Hóa học hữu trường trung học phổ thông 11 1.3.2 Nguyên tắc sư phạm giảng dạy chất hữu 12 1.3.3 Phương pháp giảng dạy phần Hóa học hữu 13 1.4 Dạy học tích hợp nội dung ngôn ngữ (Content and language integrated learning - CLIL) 14 1.4.1 Khái niệm 14 1.4.2 Nội dung môn chuyên ngành 15 1.4.3 Bốn chữ “C” CLIL 16 1.4.4 Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành tích hợp tiết học CLIL 17 1.4.5 Thách thức áp dụng CLIL vào dạy học chuyên ngành ngoại ngữ .18 1.4.6 Cách khắc phục khó khăn khóa học CLIL 20 1.5 E-book 22 1.5.1 Khái niệm e-book 22 1.5.2 Ưu điểm, nhược điểm e-book 22 1.5.3 Mục đích thiết kế e-book 22 1.5.4 Các yêu cầu thiết kế e-book 22 1.5.5 Các phần mềm thiết kế e-book 24 1.6 Dạy môn Hóa học tiếng Anh trường trung học phổ thông 27 1.6.1 Tầm quan trọng việc sử dụng tiếng Anh dạy học Hóa học 27 1.6.2 Thực trạng việc dạy học Hóa học tiếng Anh trường phổ thông 28 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH– PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ DÀNH CHO GIÁO VIÊN HÓA HỌC PHỔ THÔNG 41 2.1 Nội dung kiến thức e-book 41 2.2 Nguyên tắc thiết kế e-book 48 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế hình thức 48 2.2.2 Nguyên tắc thiết kế nội dung 48 2.2.3 Nguyên tắc thiết kế tính ứng dụng 48 2.2.4 Nguyên tắc thiết kế tính hiệu 48 2.3 Qui trình thiết kế e-book 49 2.4 Thiết kế e-book 50 2.4.1 Cách thức tạo khóa học 50 2.4.2 Cấu trúc trang tài liệu (slide) Courselab 2.4 55 2.4.3 Cách thức chèn đối tượng vào slide 58 2.4.4 Thiết kế tập dựa phần mềm Hot Potatoes 65 2.5 Cấu trúc nội dung e-book 68 2.6 Hướng dẫn sử dụng e-book 72 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 76 3.1 Mục đích thực nghiệm 76 3.2 Đối tượng thực nghiệm 76 3.3 Tiến hành thực nghiệm 76 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 77 3.5 Kết thực nghiệm 77 3.5.1 Đánh giá hình thức 77 3.5.2 Đánh giá nội dung 78 3.5.3 Đánh giá tính khả thi 82 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVCN : Anh văn chuyên ngành CD-ROM : Compact disk-Read only memory-Đĩa dùng để ghi thông tin E-book : Electronic book – Sách điện tử GV : Giáo viên HTML : Hypertext Markup Language-Ngôn ngữ liên kết siêu văn HS : Học sinh HOTS : Higher order thinking skills – kĩ tư bậc cao KHTN : Khoa học tự nhiên LOTS : Lower order thinking skills – kĩ tư bậc thấp SCROM : The Sharable Content Object Reference Model – tập hợp tiêu chuẩn mô tả cho chương trình e-learning dựa vào web SV : Sinh viên THPT : Trung học phổ thông TNSP : Thực nghiệm sư phạm TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh XML : Extensible Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hệ thống kiến thức Hóa học hữu trường THPT 11 Bảng1.2: Một số chức phần mềm Hot Potatoes 27 Bảng 2.1: Nội dung học hỗ trợ tự học Hóa học tiếng Anh 44 Bảng 2.2: Chức đối tượng (Object) Courselab 2.4 56 Bảng 2.3: Nội dung unit “Hydrocarbons” 69 Bảng 2.4: Nội dung unit “Unsaturated hydrocarbons” 69 Bảng 2.5: Nội dung unit “Isomers” 70 Bảng 2.6: Nội dung unit “Hydrocarbon rings” 70 Bảng 2.7: Nội dung unit “Hydrocarbons from the Earth’s crust” 70 Bảng 2.8: Nội dung unit “Introduction to functional groups” 71 Bảng 2.9: Nội dung unit “Alcohols, phenol and ethers” 71 Bảng 2.10: Nội dung unit “Carbonyl compounds” 72 Bảng 2.11: Nội dung unit “The chemistry of life” 72 Bảng 3.1 Điểm quy đổi mức độ trả lời phiếu thăm dò 77 Bảng 3.2: Ý kiến đánh giá SV GV hình thức e-book 77 Bảng 3.3: Ý kiến đánh giá SV GV nội dung e-book 78 Bảng 3.4 Ý kiến đánh giá SV GV hiệu tính khả thi e- book 82 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1 : Mối quan hệ qua lại chữ C Coyle (1999) 16 Hình 1.2: Logo CourseLabs 2.4 24 Hình 1.3: Giao diện slide thiết kế CourseLabs 2.4 26 Hình 1.4: Giao diện Hot Potatoes 27 Hình 1.5 Biểu đồ mức độ tương thích nội dung giáo trình trường phổ thông sử dụng dạy Hóa học tiếng Anh so với nội dung chương trình Hóa học phổ thông hành Việt Nam 30 Hình 1.6: Biểu đồ phương pháp tổ chức hoạt động dạy học môn Hóa học tiếng Anh mức độ sử dụng GV 31 Hình 1.7: Biểu đồ việc HS có đủ khả môn chuyên ngành ngôn ngữ để tham gia hoạt động trao đổi lớp học 322 Hình 1.8: Biểu đồ mức độ nắm kiến thức trọng tâm môn chuyên HS 33 Hình 1.9: Biểu đồ việc mức độ cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành HS 333 Hình 1.10: Biểu đồ mức độ rèn luyện kĩ nghe-hiểu tiếng Anh tiết học Hóa học tiếng Anh HS 344 Hình 1.11: Biểu đồ mức độ rèn luyện kĩ nói (trong thuyết trình, thảo luận, giao tiếp, ) tiếng Anh tiết học Hóa học tiếng Anh HS 35 Hình 1.12: Biểu đồ mức độ rèn luyện kĩ đọc ( giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành,…) tiếng Anh tiết học Hóa học tiếng Anh HS 36 Hình 1.13: Biểu đồ mức độ rèn luyện kĩ viết (ghi nội dung học, viết báo cáo, tường trình, trình bày văn bản,…) tiếng Anh tiết học Hóa học tiếng Anh HS 37 Hình 1.14 Biểu đồ ý kiến đánh giá tỉ lệ sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt tiếng Anh) tiết học Hóa học tiếng Anh 38 Hình 2.1: Cửa sổ “New Course”- để tạo khóa học 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Đào Thị Hoàng Hoa MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Quá trình toàn cầu hóa giao lưu quốc tế ngày mạnh mẽ Nhu cầu chinh phục tri thức loài người ngày cao bể tri thức vô rộng lớn đòi hỏi cá nhân phải tự trang bị cho số công cụ hỗ trợ thiết yếu để không bị tụt hậu kiến thức Trong số đó, khả sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, có vai trò quan trọng việc nâng cao vốn kiến thức cho thân- dù cá nhân hoạt động lĩnh vực Đối với ngành sư phạm, giáo viên cần trang bị cho vốn ngoại ngữ chuyên ngành để tham khảo tài liệu nước cách thuận tiện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Bên cạnh đó, hội nghị trường THPT chuyên năm 2009, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa chủ trương “Nghiên cứu, thí điểm áp dụng số chương trình dạy học tiên tiến giới số trường THPT chuyên trọng điểm; thí điểm áp dụng việc giảng dạy môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học tiếng Anh số trường THPT chuyên” với định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” tạo nguồn động lực to lớn việc nâng cao lực ngoại ngữ cho giáo viên học sinh Việt Nam Mặt khác, thực trạng dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường đại học thật đáng báo động Cả giảng viên lẫn sinh viên không trọng việc này, chí có trường bỏ hẳn môn tiếng Anh chuyên ngành Đa số giảng viên tiếng Anh giảng viên chuyên ngữ, đơn dạy tiếng Anh Chính khả am hiểu nội dung, thuật ngữ, từ ngữ thuộc nghề nghiệp nhiều chưa đến ngành Nội dung giáo trình tiếng Anh chưa thật sát với môn học, dừng lại mức độ cho SV làm quen với thuật ngữ chuyên ngành, hiệu áp dụng vào thực tế chưa cao Việc học tiếng Anh chuyên ngành đòi hỏi khả tự học cao tài liệu tham khảo hạn chế Từ lí làm động lực thúc tác giả thực đề tài “Thiết kế e-book tự học tiếng Anh chuyên ngành – Phần Hóa hữu dành cho giáo viên Hóa học” SVTH: Mai Thủy Tiên - Về tính khả thi: E-book sử dụng số đông SV GV phổ thông có trình độ trung bình vi tính Kiến nghị đề xuất Qua trình nghiên cứu đề tài, tác giả có số đề xuất sau: 2.1 Đối với trường ĐHSP TP.HCM - Tăng cường phối hợp GV với đơn vị lập trình chuyên nghiệp, phối hợp khoa để tạo nhiều sản phẩm ứng dụng CNTT, giáo trình đạt chất lượng cao, hỗ trợ cho trình dạy học - Tăng cường mức đầu tư để không ngừng nâng cao, hoàn thiện đại hóa thiết bị, công nghệ dạy học 2.2 Đối với khoa Hóa ĐHSP TP.HCM - Cần đầu tư thêm sở vật chất phục vụ việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành Hóa học - Tăng cường mở buổi tọa đàm, hội thảo khoa học tiếng Anh, có giao lưu với chuyên gia nước - Tạo điều kiện thời gian, hỗ trợ ngân sách cho giảng viên tham gia lớp học giảng dạy Hóa học tiếng Anh, nâng cao kĩ tương tác lớp học tiếng Anh việc giảng dạy Hóa học - Tăng cường việc đầu tư phát triển trình độ chuyên ngành Hóa đồng thời trọng kĩ tiếng Anh chuyên ngành cho SV 2.3 Đối với giảng viên - Giảng viên cần phải nhận thấy tầm quan trọng tiếng Anh chuyên ngành Hóa - Giảng viên phải tự trang bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học cách tham gia khóa học tiếng Anh, buổi tập huấn chuyên ngành, buổi hội thảo tiếng Anh chuyên ngành Hóa học giành cho GV - Giảng viên khoa Anh khoa Hóa liên kết với để tạo nguồn tư liệu tiếng Anh chuyên ngành Hóa hoc hiệu có chất lượng 2.4 Đối với SV - Cần ý thức vai trò tự học trình tiếp thu kiến thức - Cần ý thức tầm quan trọng tiếng Anh giao tiếp việc tiếp cận nguồn tri thức để từ có kế hoạch học tập, nâng cao kĩ ngôn ngữ cho thân - Cần nhận thấy tầm quan trọng CNTT dạy học sống, tăng cường học học trau dồi trình độ CNTT Hướng phát triển đề tài - Trên tảng e-book mở rộng để nội dung phong phú tất vấn đề Hóa hữu cơ, bổ sung thêm hệ thống tập đề thi tích hợp kiến thức Hóa học tiếng Anh chuyên ngành - Nghiên cứu tích hợp thêm phần mềm để xây dựng e-book có tính chuyên nghiệp, hấp dẫn dễ sử dụng - Thiết kế hệ thống trò chơi sinh động, hấp dẫn, đa dạng hình thức cách chơi để đảm bảo học tiếng Anh học Hóa học đạt hiệu cao Hy vọng kết nghiên cứu đề tài góp phần tạo nguồn tư liệu tham khảo cho SV khoa Hóa GV phổ thông việc tự học để từ nâng cao khả tiếng Anh chuyên ngành số kĩ tương tác lớp học, nữa, đọc hiểu nghiên cứu tài liệu tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh việc giao tiếp trình bày vấn đề Hóa học tiếng Anh, giúp SV GV phổ thông định hướng cho phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học Chúng mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn đồng nghiệp để giúp bổ sung vào công trình nghiên cứu hoàn thiện công trình nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Biều (2000), Giảng dạy Hóa học trường phổ thông, Trường ĐHSP TP HCM Trịnh Văn Biều (2003), Các phương pháp dạy học hiệu quả, Trường ĐHSP TP HCM Trịnh Văn Biều (2004), Lí luận dạy học hoá học, Trường ĐHSP TP.HCM Trịnh Văn Biều (2004), Phương pháp thực đề tài nghiên cứu khoa học, Trường ĐHSP TP.HCM Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ diển Bách khoa Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Hoa (2010), Xây dựng website nhằm tăng cường lực tự học cho HS giỏi Hóa học lớp 11 THPT, Luận văn thạc sĩ, ĐHSP TP.HCM Đàm Thị Thanh Hưng (2009), Thiết kế e-book dạy học môn Hóa học lớp 12, chương trình nâng cao, Luận văn Thạc sĩ giáo dục học, ĐHSP TP.HCM Lê Thị Xuân Hương (2007), Thiết kế website hỗ trợ việc dạy tự học chương Halogen lớp 10 THPT, Khóa luận tốt nghiệp, ĐHSP TP.HCM Lê Minh Xuân Nhị (2011), Thiết kế e-book hỗ trợ việc tự học Anh văn chuyên ngành học phần cho sinh viên khoa Hóa- Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Khóa luận tốt nghiệp, ĐHSP TP.HCM 10 Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu (2006), Phương pháp dạy học chương mục quan trọng chương trình Hóa học phổ thông (Học phần PPDH 2), Trường ĐHSP Hà Nội 11 Hoàng Phê (chủ biên), Bùi Khắc Việt, Chu Bích Thu (1994), Từ điển Tiếng Việt, NXB Giáo dục 12 Nguyễn Trọng Thọ (2002), Ứng dụng tin học giảng dạy Hóa học, NXB Giáo dục 13 Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (1998), Quá trình dạy – tự học, NXB Giáo dục 14 Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2004), Học dạy cách học, NXB ĐHSP Hà Nội 15 Nguyễn Cảnh Toàn, Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục – tự học – tự nghiên cứu, tập 1, Trường ĐHSP Hà nội 16 Lê Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Đính, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền (2006), Hóa học 11, NXB Giáo dục 17 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề giáo dục đại, NXB Hà Nội 18 Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục Tài liệu tiếng Anh 19 Hồ Thị Phượng, Lê Thị Kiều Vân (2007), English for Chemistry, ĐHSP TP.HCM 20 Hoa Vy, Gia Huy, Hoàng Anh (2005), Từ điển Anh – Việt, NXB Thống kê 21 Frank J Mustoe, Michael Jansen, Ted Doram, Christina Clancy, John Ivanco, Anita Ghazariansteja (2002), Chemistry 11, McGraw-Hill Ryerson 22 Frank J Mustoe, Michael Jansen, Michael Webb, Ted Doram, Christy Hayhoe, Jim Gaylor, Anita Ghazariansteja (2002), Chemistry 12, McGrawHill Ryerson 23 Antony C.Wilbraham; Dennis D.Staley; Michael S.Matta; Edward L.Waterman (2005), Chemistry, Prentice Hall 24 Maitland Jones, Jr.Steven A Fleming (2012), Organic Chemistry (Fourth Edition), Norton and Company 25 McGraw-Hill, Dictionary of chemistry, McGraw-Hill Company 26 Jonathan Clayden, Nick Greevs, Stuart Warren, Peter Wothers (2012), Organic chemistry 27 Bentley, K and Phillips, S (2007) Teaching science through English – a CLIL aproach, University of Cambridge 28 Kay Bentley, The TKT Course CLIL Module 29 Trinh, Q.L &Rijlaarsdam, G (2003), An ELF curiculum for learner autonomy: design and effects Paper presented at the conference Independent Language Learning, Melbourne, Australia Các trang web 30 http://tuoitre.vn/Giao-duc/338991/%E2%80%9CNgacngoai%E2%80%9D-tieng-Anh-chuyen-nganh.html 31 http://www.hoctienganhmienphi.info/2010/04/tu-hoc-tieng-anh-phuongphap-hoc-hieu.html 32 http://www.funtrivia.com/quizzes/sci tech/chemistry/organic_chemistry html 33 http://quizlet.com/1263648/organic-chemistry-flash-cards/ 34 http://claweb.cla.unipd.it 35 http://oxforddictionaries.com/ 36 http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Trang_%C4%91%E1%BA%A7u 37 http://brightstorm.com/ 38 http://www.khanacademy.org/ 39 http://www.chemistrysat.blogspot.com/ 40 http://www.youtube.com/ 41 http://vi.wikipedia.org 42 https://portal.chem.ubc.ca:888/ 43 http://www.twig-world.com/twig-films/ PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu điều tra “Thực trạng dạy học Hóa học tiếng Anh trường phổ thông” Phụ lục Phiếu khảo sát “ Đánh giá e-book tự học tiếng Anh chuyên ngành – Phần Hóa hữu dành cho giáo viên Hóa học phổ thông” Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH Tiếng Anh ngôn ngữ quốc tế dùng phổ biến toàn giới.Hiện nay, xu hướng dạy số môn khoa học tự nhiên Tiếng Anh trường phổ thông ngày mở rộng Việt Nam số quốc gia giới Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng dạy học Hóa hoc Tiếng Anh trường phổ thông để có nhìn nhận đánh giá tổng quát hơn, từ đề phương hướng phương pháp, nội dung đánh giá việc dạy học Hóa Tiếng Anh đạt hiệu cao hơn, nhóm sinh viên chúng em tiến hành khảo sát này, mong nhận giúp đỡ quí thầy cô em học sinh! Thân chào! Họ tên:………………………………… Giáo viên Học sinh Trường:…………………………………………………………… 91 I Thực trạng giảng dạy Hóa học Tiếng Anh Trong chương trình giảng dạy Hóa học Tiếng Anh trường phổ thông, giáo viên thường sử dụng phương pháp để tổ chức hoạt động dạy học: Stt 10 Phương pháp Phương pháp đàm thoại Phương pháp hoạt động nhóm Phương pháp sử dụng phiếu học tập Phương pháp dạy học tình Phương pháp sử dụng sách giáo khoa, tài liệu học tập Phương pháp người học đặt câu hỏi Phương pháp động não Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thuyết trình theo chủ đề Phương pháp dạy học theo chủ đề Không sử dụng Rất sử dụng Thường sử dụng Luôn sử dụng Việc dạy học Hóa học Tiếng Anh trường phổ thông tiến hành dựa nội dung giáo trình nào? …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Nội dung giáo trình dạy học Hóa học Tiếng Anh trường phổ thông có tương thích với chương trình giảng dạy Hóa học phổ thông hệ thống chương trình Việt Nam không? 92 Giống hoàn toàn Giống phần Không giống Đánh giá hiệu việc dạy học Hóa học Tiếng Anh trường phổ thông: a Đánh giá chung Stt Nội dung đánh giá Mức độ thấp Học sinh có đủ khả môn chuyên ngành ngôn ngữ để tham gia hoạt động trao đổi tiết học Sau tiết học Hóa học Tiếng Anh, HS nắm kiến thức trọng tâm môn chuyên Sau tiết học Hóa học Tiếng Anh, vốn từ vựng chuyên ngành HS cải thiện Mức độ thấp Mức độ tương đối Mức độ cao b Đánh giá kĩ ngôn ngữ mà HS rèn luyện b1 HS rèn luyện kĩ nghe – hiểu Tiếng Anh mức độ: Có thể nghe hiểu thảo luận trao đổi sử dụng Tiếng Anh tiết học Có thể nghe – hiểu tương đối thảo luận trao đổi Tiếng Anh tiết học dựa vào suy đoán từ kiến thức môn chuyên biết Có thể nghe – hiểu thảo luận, trao đổi hướng dẫn Tiếng Anh GV thực yêu cầu GV đưa mức độ tương đối Có thể nghe – hiểu tốt hầu hết thảo luận, trao đổi hướng dẫn Tiếng Anh GV thực yêu cầu GV đưa 93 b2 HS rèn luyện kĩ nói (trongthuyết trình, thảo luận,giao tiếp, )ở mức độ: HS nhắc lại nội dung trọng tâm học Tiếng Anh HS tham gia trao đổi Tiếng Anh chủ đề khoa học, câu hỏi đặt tiết học mức độ tương đối HS sử dụng Tiếng Anh tốt để tham gia trao đổi, thảo luận; đưa bảo vệ ý kiến cá nhân vấn đề khoa học HS sử dụng Tiếng Anh tốt để tham gia trao đổi, thảo luận; đưa bảo vệ ý kiến cá nhân vấn đề khoa học; tự thuyết trình chủ đề hay vấn đề khoa học b3 HS rèn luyện kĩ đọc ( giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành,…) mức độ: HS đọc kiến thức giáo trình theo hướng dẫn GV để hoản thành câu hỏi đọc hiểu HS tự đọc làm hoàn thành đọc, tập đọc hiểu sau tiết học HS có khả tự đọc giáo trình chuẩn bị trước nội dung học HS có khả tự đọc giáo trình tham khảo thêm giáo trình Hóa học Tiếng Anh để tìm hiểu vấn đề khoa học b4 HS rèn luyện kĩ viết (ghi nội dung học, viết báo cáo, tường trình, trình bày văn bản,…) mức độ: HS hoàn thành yêu cầu đòi hỏi kĩ viết mức độ câu đơn giản HS hoàn thành yêu cầu đòi hỏi kĩ viết mức độ câu phức tạp (có sử dụng cấu trúc câu phức tạp đảm bảo nội dung câu trả lời) HS hoàn thành yêu cầu đòi hỏi kĩ viết mức độ đoạn văn để nêu ý kiến cá nhân quan điểm vấn đề khoa học HS tự viết kết luận, tóm tắt sau tìm hiểu nội dung học sau tiến hành thí nghiệm trực quan; từ nêu ý kiến, quan điểm cá nhân vấn đề khoa học nghiên cứu Tỉ lệ sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt Tiếng Anh) tiết dạy học Hóa học Tiếng Anh Bắt buộc sử dụng Tiếng Anh tất hoạt động giao tiếp, thảo luận trao đổi tiết học GV HS chủ yếu sử dụng Tiếng Anh để trao đổi thảo luận, xen kẽ Tiếng Việt để giải thích hướng dẫn nội dung khó, phức tạp 94 Tỉ lệ sử dụng hai ngôn ngữ trình dạy học GV HS chủ yếu sử dụng Tiếng Việt để trao đổi thảo luận tiết học Chỉ sử dụng tiếng Anh đủ để đảm bảo hoàn thành nội dung học (vd: nêu khái niệm, hoàn thành tập nghe, nói, đọc - hiểu, viết, …) GV tiến hành đánh giá hiệu việc dạy học môn Hóa Tiếng Anh trường phổ thông phương pháp nào? Những khó khăn gặp phải tiến hành dạy học môn Hóa học Tiếng Anh Phương pháp dạy học chưa hiệu Giới hạn kĩ ngôn ngữ HS Giới hạn kĩ ngôn ngữ GV Giáo trình chương trình giảng dạy chưa thống Giới hạn số tiết dạy Hóa học Tiếng Anh chương trình (chưa đủ để rèn luyện kĩ cần thiết cho HS) Chưa có hỗ trợ phù hợp ngân sách để mở rộng phạm vi ứng dụng việc dạy Hóa học Tiếng Anh Phương pháp đánh giá kết trình dạy học môn Hóa Tiếng Anh chưa hiệu thống trường phổ thông …… Xin chân thành cảm ơn …… 95 Phụ lục Trường ĐH Sư Phạm TPHCM Khoa Hóa học PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ “ E-BOOK TỰ HỌC HÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH – PHẦN HÓA HỮU CƠ DÀNH CHO GIÁO VIÊN HÓA HỌC PHỔ THÔNG” Kính chào quý thầy cô bạn sinh viên! Quá trình toàn cầu hóa giao lưu quốc tế ngày mạnh mẽ, khả sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, có vai trò quan trọng, dù cá nhân hoạt động lĩnh vực Việc học Tiếng Anh, đặc biệt Tiếng Anh chuyên ngành đòi hỏi khả tự học cao tài liệu tham khảo hạn chế Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu “Thiết kế e-book tự học Hóa học Tiếng Anh – Phần Hóa hữu dành cho giáo viên Hóa học phổ thông” Với mục tiêu đánh giá tính hiệu khả ứng dụng e-book, tiến hành khảo sát này, từ có nhận xét, điều chỉnh để ebook hoàn thiện khả ứng dụng cao Rất mong nhận giúp đỡ quý thầy cô bạn sinh viên! Họ tên: Trường: Giáo viên Sinh viên I Đánh giá hình thức Tiêu chí đánh giá (Rất thấp) Mức độ (Trung (Rất (Thấp) (Cao) bình) cao) Giao diện thân thiện, dễ sử dụng Bố cục hợp lí ( đơn vị xếp theo thứ tự logic từ đến 9, phần đọc, nghe, nói, viết, học trình bày rõ ràng, ) 96 Màu sắc hài hòa Cỡ chữ phù hợp, dễ nhìn Độ tương phản phù hợp nội dung (màu sắc làm bật nội dung, không làm nội dung che khuất) Hệ thống tranh ảnh, media, hiệu ứng đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung học II Đánh giá nội dung Mức độ hệ thống kiến thức hóa học Rất khó Khó Trung bình Cơ Hệ thống từ vựng Đa dạng, phong phú Đầy đủ để hiểu nội dung Nội dung đọc (Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ phù hợp nhất) Tiêu chí đánh giá Mức độ Quá dài, nhiều kiến thức Độ dài Vừa phải, cung cấp kiến thức cần thiết Quá ngắn, sơ sài Cung cấp vừa đủ hiểu nội dung Từ vựng Ít, sơ sài Đa dạng, phong phú Hệ thống tập Vừa đủ, đảm bảo rèn luyện khả đọc, hiểu Ít, chưa đa dạng nội dung hình thức Đảm bảo tương đối đầy đủ để hiểu nội dung Từ vựng ít, sơ sài, chưa đầy đủ Nội dung Nghe (Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ phù hợp nhất) Tiêu chí đánh giá Mức độ Thời gian nghe dài Độ dài Vừa phải, cung cấp kiến thức cần thiết Quá ngắn, sơ sài 97 Giọng đọc chuẩn, rõ ràng, dễ nghe Âm Mức độ nhanh chậm vừa phải, dễ nghe Âm khó nghe, đọc nhanh Đa dạng, phong phú nội dung hình thức Hệ thống tập Vừa đủ, đảm bảo rèn luyện khả nghe Ít, chưa đa dạng nội dung hình thức Nội dung phần Nói (Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ phù hợp nhất) Bài tập đa dạng, phong phú Đầy đủ tập, đảm bảo rèn luyện kĩ nói Nội dung phần Viết (Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ phù hợp nhất) Bài tập đa dạng, phong phú Đầy đủ tập, đảm bảo rèn luyện kĩ viết Bài tập đảm bảo tương đối mức độ rèn luyện kĩ viết Hệ thống tập ít, chưa đa dạng Bài tập đảm bảo tương đối mức độ rèn luyện kĩ nói Hệ thống tập ít, chưa đa dạng Nội dung phần Ngữ pháp(Thầy (cô) đánh dấu X vào mức độ phù hợp nhất) Tiêu chí đánh giá Cấu trúc ngữ pháp Hệ thống tập Mức độ Đa dạng, phong phú Các cấu trúc đầy đủ, phù hợp với nội dung kiến thức chuyên ngành Các cấu trúc vừa đủ, phù hợp với nội dung chuyên ngành Cấu trúc ngữ pháp không đầy đủ Cấu trúc ngữ pháp không phù hợp với nội dung chuyên ngành Đa dạng, phong phú nội dung hình thức Đầy đủ, đảm bảo rèn luyện cấu trúc ngữ pháp Đảm bảo tương đối rèn luyện cấu trúc ngữ pháp Ít, chưa đa dạng nội dung hình thức 98 Hệ thống trò chơi, mục thư giãn (Relax) (Thầy (cô) đánh dấu X vào ý phù hợp) Đảm bảo khả thư giãn, vừa học vừa chơi Hình thức sinh động, hấp dẫn Nội dung trò chơi đảm bảo ôn luyện kiến thức anh văn hóa học Hình thức chơi đơn điệu Nội dung trò chơi chưa phù hợp với nội dung Tiếng Anh Hóa học Ý kiến khác III Đánh giá tính khả thi e-book Tiêu chí đánh giá Tính khả thi Mức độ (Rất (Trung (Rất (Thấp) (Cao) thấp) bình) cao) Dễ sử dụng Phù hợp với trình độ tiếng Anh SV GV phổ thông Phù hợp với trình độ chuyên ngành Hóa học SV GV phổ thông Phù hợp với điều kiện thực tế ( có máy tính cá nhân) Theo thầy (cô) , e-book cần bổ sung điều để hoàn thiện hơn? 99 Xin chân thành cám ơn ý kiến quý thầy (cô)!!!  Mọi chi tiết xin liên hệ: Mai Thủy Tiên Khoa Hóa học- Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh Email: tienmth138@gmail.com 100 [...]... học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường THPT − Nghiên cứu phần mềm thiết kế e- book − Thiết kế e- book tự học tiếng Anh chuyên ngành − TNSP để đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng của e- book đối với việc tự học của SV và GV Hóa học 4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh 4.2 Đối tượng nghiên cứu Trình độ anh văn của HS, GV phổ thông chuyên ngành. .. phổ thông chuyên ngành Hóa học và việc thiết kế e- book hỗ trợ hoạt động tự học tiếng Anh chuyên ngành 5 Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế e- book có nội dung đầy đủ, hấp dẫn, bám sát nội dung Hóa học phổ thông, giao diện đẹp, dễ sử dụng sẽ kích thích hứng thú học tập bộ môn, hỗ trợ tốt quá trình tự học, góp phần nâng cao khả năng AVCN cho GV Hóa học phổ thông cũng như SV ngành Hóa học 6 Phương pháp nghiên... sát: quan sát lớp học, sinh viên, GV trong việc học tập và giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh - Phỏng vấn, trò chuyện, trao đổi với giáo viên phổ thông giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh, giáo viên giảng dạy AVCN, sinh viên chuyên ngành Hóa học, học sinh tại các trường THPT có dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh - Phương pháp điều tra: khảo sát thực trạng dạy và học Hóa học bằng tiếng Anh ở một số trường... của e- book 6.3 Phương pháp toán học để xử lý số liệu: Dùng thống kê toán học để xử lý số liệu, sau đó phân tích, tổng hợp và rút ra kết luận 7 Phạm vi của đề tài Thiết kế giáo trình hỗ trợ tự học tiếng Anh chuyên ngành- Phần Hóa hữu cơ dành cho SV và GV Hóa học phổ thông 8 Đóng góp mới của đề tài Thiết kế e- book nhằm cung cấp thêm cho SV khoa Hóa ĐHSP TP.HCM và những GV đã, đang, và sẽ dạy Hóa học. .. do giảng viên khoa Anh – trường Đại học Sư phạm TP.HCM biên soạn nên chưa thật sự sâu sát với kiến thức Hóa học Những nghiên cứu để tạo nguồn tài liệu tham khảo về tiếng Anh chuyên ngành cho SV chuyên ngành Hóa học cũng như GV giảng dạy Hóa học chưa nhiều và chưa phong phú, trong đó chỉ có hai đề tài “ Thiết kế e- book hỗ trợ việc tự học Anh văn chuyên ngành học phần 2 cho sinh viên khoa Hóa – ĐHSP TP.HCM”... thuật số - E- book có thể có những định dạng khác nhau Vì thế, muốn đọc được tập tin này, chúng ta cần phải có những chương trình tương ứng 1.5.3 Mục đích thiết kế e- book Tác giả thiết kế e- book nhằm hỗ trợ và nâng cao hoạt động tự học tiếng Anh chuyên ngành – Phần Hóa Hữu cơ phổ thông cho SV khoa Hóa ĐHSP TP Hồ Chí Minh và những GV đang và sẽ dạy môn Hóa bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông thông qua... THCS Bảng 1.1: Hệ thống kiến thức Hóa học hữu cơ ở trường THPT Vấn đề cơ bản Nội dung - Cung cấp kiến thức cơ bản về thuyết cấu tạo hợp chất hữu cơ cùng với thuyết electron, liên Các khái niệm mở đầu – đại kết hóa học tạo nên cơ sở lí thuyết chủ đạo cho cương về hóa hữu cơ phần hóa học hữu cơ - Khái niệm mở đầu, phân loại chất trong hóa học hữu cơ - Cách xác định thành phần định tính, định lượng, lập... Nhóm 1: Các động cơ hứng thú nhận thức • Nhóm 2: Các động cơ trách nhiệm, nhiệm vụ học tập Yêu cầu 2: Xác định mục đích và nhiệm vụ tự học Yêu cầu 3: Xây dựng kế hoạch tự học Yêu cầu 4: Lập thời gian biểu cho tự học 1.3 Phương pháp giảng dạy phần Hóa học hữu cơ 1.3.1 Hệ thống kiến thức Hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông Các kiến thức hóa học hữu cơ ở trường THPT mang tính chất kế thừa, phát triển... đây, e- learning nhanh chóng trở thành đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều SV và học viên cao học Các sản phẩm này đều tập trung vào các chương trình Hóa học lớp 10,11,12 nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và tự học của HS phổ thông, trong khi đó, nhu cầu tự học của SV cũng rất lớn, đồng thời tiếng Anh chuyên ngành Hóa khá được chú trọng và được quan tâm Giáo trình Anh văn chuyên ngành Hóa mà khoa Hóa đang... Thiết kế e- book AVCN hỗ trợ việc tự học tiếng Anh chuyên ngành – Phần Hóa học hữu cơ - Thực nghiệm sư phạm đánh giá tính hiệu quả và khả năng ứng dụng của ebook tự học AVCN 3 Nhiệm vụ nghiên cứu − Nghiên cứu cơ sở lý luận − Nghiên cứu về giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn AVCN − Sưu tầm chọn lọc các thông tin, hình ảnh, âm thanh liên quan đến AVCN − Nghiên cứu thực trạng việc dạy và học ... Thiết kế e- book tự học tiếng Anh chuyên ngành – Phần Hóa hữu dành cho giáo viên Hóa học SVTH: Mai Thủy Tiên Mục đích nghiên cứu - Thiết kế e- book AVCN hỗ trợ việc tự học tiếng Anh chuyên ngành. .. dụng tiếng Anh dạy học Hóa học 27 1.6.2 Thực trạng việc dạy học Hóa học tiếng Anh trường phổ thông 28 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E- BOOK HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH– PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ DÀNH... Hóa học tiếng Anh hỗ trợ GV tự học trau dồi kiến thức chuyên ngành Hóa học tiếng Anh điều cần thiết CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E- BOOK HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH– PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ DÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế e book tự học tiếng anh chuyên ngành – phần hóa hữu cơ dành cho giáo viên hóa học phổ thông , thiết kế e book tự học tiếng anh chuyên ngành – phần hóa hữu cơ dành cho giáo viên hóa học phổ thông , thiết kế e book tự học tiếng anh chuyên ngành – phần hóa hữu cơ dành cho giáo viên hóa học phổ thông , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH– PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ DÀNH CHO GIÁO VIÊN HÓA HỌC PHỔ THÔNG., CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm