BÀI GIẢNG môn cơ sở CÔNG NGHỆ MAY bài 1 mô hình tổ chức sản xuất hàng may mặc

28 611 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015, 14:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May CƠ SỞ CƠNG NGHỆ MAY Số tiết: 45 ( 30 LT+15 BT) MỤC TIÊU MƠN HỌC  Trang bị kiến thức thời trang cơng nghiệp ngành may cơng nghiệp  Cung cấp kiến thức q trình tổ chức sản xuất may cơng nghiệp Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Thị Minh Hương, Lê Thị Kiều Liên, Dư Văn Rê ( 2004), Cơng nghệ may, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM, Hồ Chí Minh Clothing Technology, TEKOT International 1998 from page 132 Ruth E Glock, Grace I.Kunz (2005), Apparel Manufacturing Sewn Product Analysis, Pearson Prentice Hall, America Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ Giữa kì TN+TL Tiểu luận 30% 20% Cuối kì TN + TL 50% Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May      Lập kế hoạch, kiểm soát tổ chức phối hợp công việc bên phòng ban Lên kế hoạch thiết lập trình tự sản xuất đơn hàng, phân công điều độ công việc nhằm đáp ứng mục tiêu sản xuất Sắp xếp lòch bảo trì sửa chữa thiết bò Duy trì lòch trình sản xuất; ước lượng thời gian yêu cầu cho công nhân hoàn thành công việc giao Đề kế hoạch hỗ trợ tạo động lực cho nhân viên đạt mục tiêu công việc      Hỗ trợ phận bảo trì lên kế hoạch bảo trì dự phòng giám sát việc sửa chữa hư hỏng khẩn cấp Yêu cầu nguyên vật liệu thô thành phần cần thiết từ kho cho loạt sản xuất Yêu cầu lưu trữ thông tin loạt sản phẩm văn liên quan để làm tài liệu kiểm soát cho phận QA Trao đổi, phối hợp với giám sát khác phối hợp hoạt động phòng ban Tính toán yêu cầu thiết bò, lao động chi tiết kỹ thuật sản xuất       Chuẩn bò báo cáo quản lý v ề kết sản xuất Quan sát công việc, theo dõi máy đo số khác để đảm bảo máy móc vận hành phù hợp với sản xuất quy trình chuẩn Kiểm tra vật liệu, sản phẩm, thiết bò để phát lỗi hỏng hóc Làm văn báo cáo vấn đề xảy ngày Giám sát phối hợp nguyên vật liệu, máy móc nhân lực nhằm mang lại hiệu đầu tư cao Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng mong đợi cao khách hàng    Đưa phương thức cải tiến chất lượng sản phẩm, lực thiết bò phương thức sản xuất Đề nghò phương thức thay đổi điều kiện làm việc dụng thiết bò nhằm nâng cao hiệu nguồn lực có sẵn Phân tích giải vấn đề hỗ trợ công nhân giải vấn đề công việc Duy trì dòng hoạt động cách trực tiếp đạo công việc, bố trí công việc giao tiếp với yêu cầu sản xuất vấn đề để giao thông, QC, Dòch vụ khách hàng phòng ban liên quan khác     Quản lý tất hoạt động sản xuất nhắm đảm bảo sử dụng tối đa nguồn lực, đạt chi phí thấp chất lượng sản phẩm cao Đảm bảo nhân viên phận làm việc lực chức Tạo điều kiện cho môi trường làm việc nhóm Xác đònh thực biện pháp nhằm giảm chi phí, loại bỏ lãng phí cải tiến dòch vụ Thiết lập bảng hướng dẫn công việc, chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng trang thiết bò Chương 1: TỔNG QUAN Bài Mơ hình tổ chức cty sx hàng may mặc 1.1 Q trình phát triển ngành may 1.2 Hình thức sản xuất may mặc VN 1.3 u cầu q trình sản xuất may cơng nghiệp 1.4 Mơ hình tổ chức cty may mặc VN 1.5 Tiểu luận nhóm Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May BÀI Mơ hình tổ chức sản xuất hàng may mặc 1.1 Q trình phát triển ngành may: Phân loại sản xuất hàng may mặc: a Sản xuất đơn b Sản xuất may đo (cá thể) c Sản xuất may cơng nghiệp 1.2 Hình thức sản xuất may mặc VN: - Hình thức tự sản tự tiêu - Hình thức sản xuất may gia cơng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1.2 Hình thức sản xuất a Hình thức tự sản tự tiêu : - Tự bỏ vốn để mua ngun phụ liêu, tự thiết kế mẫu, may mẫu, thị trường tiêu thụ Ưu: Chủ động SX, lợi nhuận cao, Nhược: Cạnh tranh mẫu mã, thị trường tiêu thụ, rủi ro cao… b Hình thức sản xuất may gia cơng: - Nhận NPL, mẫu mã, tiêu chuẩn kỹ thuật từ khách hàng làm theo u cầu KH Lợi nhuận tiền cơng may Ưu: Khơng bỏ vốn, k phải tìm thị trường tiêu thụ, Rủi ro thấp, Nhược: Lợi nhuận thấp… Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1.3 u cầu q trình sản xuất May Cơng Nghiệp May Cơng Nghiệp Mục đích - Hạ giá thành sản phẩm - Năng suất, chất lượng cao ổn định - Phục vụ nhiều đối tượng sử dụng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Đặc điểm Nhiệm vụ - SX hàng loạt - Phục vụ đối tượng đáp ứng nhu cầu mặc đẹp - Chun mơn hóa ( sản phẩm, loại máy, cơng đoạn) - Tập thể hóa - Kỷ luật Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam 2011 Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam 2012 Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Định hướng chiến lược ngành đến năm 2020  Giá trị thiết kế (ODM) các sản phẩm x́t khẩu mới chỉ đạt khoảng 5% Định hướng phải đạt 20%  Việt Nam sẽ trở thành mợt trung tâm thời trang khu vực  ưu tiên số ngành dệt may giai đoạn để tận dụng hội thị trường; đa dạng hóa nâng cao đẳng cấp mặt hàng; thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh từ gia cơng sang tự sản tự tiêu Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Định hướng chiến lược ngành đến năm 2020  Tập trung phát triển ngun liệu, xơ sợi tổng hợp phụ liệu đồng thời đầu tư nhà máy kéo sợi Vinatex sẽ chủ đợng triển khai mơ hình bơng trang trại có tưới, trờng theo quy mơ cơng nghiệp để ứng dụng các tiến bợ kỹ tḥt, tăng nhanh diện tích, đạt khoảng 7.000 vài năm tới Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Định hướng chiến lược ngành đến năm 2020  Đầu tư sản xuất vải phụ liệu phục vụ may mặc xuất  các dự án đầu tư vải ngun phụ liệu Vinatex sẽ lựa chọn cơng nghệ hiện đại nhằm tạo bước nhảy vọt chất lượng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gây nhiễm mơi trường… Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Mơ hình tổ chức SX cty may – nguồn TeKot International Mơ hình tổ chức cơng ty thể máy quản lý cơng ty từ cao đến thấp Mục đích: Chỉ rõ u cầu cơng việc trách nhiệm đơn vị, phòng ban, cá nhân giai đoạn sản xuất Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Mơ hình tổ chức SX cty may cơng ty CPDM-ĐT-TM Thành Cơng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1.5 Tiểu luận nhóm + Phân theo nhóm (SL?), tiến hành gửi báo cáo lên e-learning tiến hành thuyết trình trước lớp ( phút) Điểm số ( chiếm 30%) đánh giá q trình làm việc chun cần nhóm Sẽ có thời gian nội dung triển khai cho nhóm làm việc Nhóm 1: Tìm kiếm thêm thơng tin vài mơ hình tổ chức cty may mặc Việt Nam ( DN VN DN NN) Nhóm 2: Tìm kiếm thơng tin Tập đồn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Nhóm 3: Tình hình kinh doanh may mặc nội địa Việt Nam thực vận động “ Ưu tiên dùng hàng Việt”, “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” Từ khóa: vinatex, ngành may mặc, may cơng nghiệp VN… u cầu: - Trình bày trước lớp powerpoint - Nội dung nộp cho Cơ file word Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May [...]... sản xuất may cơng nghiệp 1. 4 Mơ hình tổ chức cty may mặc VN 1. 5 Tiểu luận nhóm Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May BÀI 1 Mơ hình tổ chức sản xuất hàng may mặc 1. 1 Q trình phát triển ngành may: Phân loại sản xuất hàng may mặc: a Sản xuất đơn chiếc b Sản xuất may đo (cá thể) c Sản xuất may cơng nghiệp 1. 2 Hình thức sản xuất may mặc tại VN: - Hình thức tự sản tự tiêu - Hình thức sản xuất. .. đáp ứng nhu cầu mặc đẹp - Chun mơn hóa ( sản phẩm, loại máy, cơng đoạn) - Tập thể hóa - Kỷ luật Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam 2 011 Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam 2 012 Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Tình hình ngành Dệt May Việt Nam Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Định hướng... năng lực và chức năng Tạo điều kiện cho môi trường làm việc nhóm Xác đònh và thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí, loại bỏ lãng phí và cải tiến dòch vụ Thiết lập các bảng hướng dẫn công việc, các chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng trang thiết bò mới Chương 1: TỔNG QUAN Bài 1 Mơ hình tổ chức các cty sx hàng may mặc 1. 1 Q trình phát triển ngành may 1. 2 Hình thức sản xuất may mặc tại VN 1. 3 u cầu... và sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ít gây ơ nhiễm mơi trường… Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Mơ hình tổ chức SX cty may – nguồn TeKot International Mơ hình tổ chức của một cơng ty thể hiện bộ máy quản lý của cơng ty từ cao đến thấp Mục đích: Chỉ rõ u cầu cơng việc và trách nhiệm từng đơn vị, phòng ban, cá nhân trong mỗi giai đoạn sản xuất Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở. .. sản xuất may gia cơng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1. 2 Hình thức sản xuất a Hình thức tự sản tự tiêu : - Tự bỏ vốn ra để mua ngun phụ liêu, tự thiết kế mẫu, may mẫu, thị trường tiêu thụ Ưu: Chủ động trong SX, lợi nhuận cao, Nhược: Cạnh tranh mẫu mã, thị trường tiêu thụ, rủi ro cao… b Hình thức sản xuất may gia cơng: - Nhận NPL, mẫu mã, tiêu chuẩn kỹ thuật từ khách hàng và làm... KH Lợi nhuận là tiền cơng may Ưu: Khơng bỏ vốn, k phải tìm thị trường tiêu thụ, Rủi ro thấp, Nhược: Lợi nhuận thấp… Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1. 3 u cầu q trình sản xuất May Cơng Nghiệp May Cơng Nghiệp Mục đích - Hạ giá thành sản phẩm - Năng suất, chất lượng cao và ổn định - Phục vụ nhiều đối tượng sử dụng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Đặc điểm Nhiệm vụ - SX hàng loạt - Phục vụ... trách nhiệm từng đơn vị, phòng ban, cá nhân trong mỗi giai đoạn sản xuất Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Mơ hình tổ chức SX cty may cơng ty CPDM-ĐT-TM Thành Cơng Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May 1. 5 Tiểu luận nhóm + Phân theo nhóm (SL?), tiến hành gửi bài báo cáo tuần tự lên e-learning và tiến hành thuyết trình trước lớp ( 5 phút) Điểm số ( chiếm 30%) được đánh... cho từng nhóm làm việc Nhóm 1: Tìm kiếm thêm thơng tin 1 vài mơ hình tổ chức các cty may mặc tại Việt Nam ( DN VN và DN NN) Nhóm 2: Tìm kiếm thơng tin về Tập đồn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Nhóm 3: Tình hình kinh doanh may mặc nội địa của Việt Nam thực hiện cuộc vận động “ Ưu tiên dùng hàng Việt”, “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” Từ khóa: vinatex, ngành may mặc, may cơng nghiệp VN… u cầu: - Trình... tâm thời trang trong khu vực  ưu tiên số 1 của ngành dệt may giai đoạn để tận dụng cơ hội thị trường; đa dạng hóa và nâng cao đẳng cấp mặt hàng; thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh từ gia cơng sang tự sản tự tiêu Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Định hướng chiến lược ngành đến năm 2020  Tập trung phát triển cây ngun liệu, xơ sợi tổng hợp và phụ liệu đồng thời đầu tư các... phòng sản xuất       Kiểm tra tất cả các trang thiết bò đảm bảo sạch sẽ trước khi kiểm tra chất lượng sản phẩm Chủ động tham gia quá trình kiểm tra sản xuất mẫu Kiểm tra đònh kỳ việc cập nhật tiến độ sản xuất trong mỗi loạt sản phẩm Cập nhật tiến độ sản xuất hàng ngày Chỉ đạo và phối hợp các hoạt động của nhân viên tham gia vào việc sản xuất các loại vải thành phẩm Giải thích thủ tục sản xuất, ... VN 1. 3 u cầu q trình sản xuất may cơng nghiệp 1. 4 Mơ hình tổ chức cty may mặc VN 1. 5 Tiểu luận nhóm Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May BÀI Mơ hình tổ chức sản xuất hàng may mặc. .. mặc 1. 1 Q trình phát triển ngành may: Phân loại sản xuất hàng may mặc: a Sản xuất đơn b Sản xuất may đo (cá thể) c Sản xuất may cơng nghiệp 1. 2 Hình thức sản xuất may mặc VN: - Hình thức tự sản. .. May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May Bộ mơn Kỹ Thuật Dệt May Mơn học: Cơ sở Cơng Nghệ May      Lập kế hoạch, kiểm soát tổ chức phối hợp công
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG môn cơ sở CÔNG NGHỆ MAY bài 1 mô hình tổ chức sản xuất hàng may mặc, BÀI GIẢNG môn cơ sở CÔNG NGHỆ MAY bài 1 mô hình tổ chức sản xuất hàng may mặc, BÀI GIẢNG môn cơ sở CÔNG NGHỆ MAY bài 1 mô hình tổ chức sản xuất hàng may mặc, TÀI LIỆU THAM KHẢO, BÀI 1. Mơ hình tổ chức sản xuất hàng may mặc, Định hướng chiến lược ngành đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn