Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4

3 390 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:24

Tiết : Bánh chng, bánh giầy (Truyền thuyết tự học có hớng dẫn) A - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Nhân vật kiện, cốt truyện tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai đoạn đầu - Cốt lõi lịch sử thời kỳ dựng nớc dân tộc ta tác phẩm thuộc nhóm truyền thuyết thời kỳ Hùng Vơng - Cách giải thích ngời Việt cổ phong tục quan niệm đề cao lao động, đề cao nghề nông nét đẹp văn hoá ngời Việt Kỹ năng: - Đọc hiều văn truyền thuyết - Nhận việc truyện Thái độ - Có lòng hiếu thảo học tập thành tựu văn minh dân tộc B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy ổn định lớp : Kiểm tra cũ TaiLieu.VN Page - Em hiểu truyền thuyết ? - Truyện Con Rồng, cháu Tiên có ý nghĩa sâu sắc ? Bài : Giới thiệu : H: Em cú bit mi tt n xuõn v nhõn dõn ta thng cú phong tc gỡ? TL: Phong tc lm bỏng chng, bỏnh giy GV: Mi tt n xuõn v ngi Vit Nam chỳng ta li nh ti cõu i rt quen thuc, ni ting: Tht m, da hnh, cõu i Cõy nờu, trng phỏo, bỏnh chng xanh Bỏnh chng, bỏnh giy l nhng th bỏnh rt ni ting, rt ngon, b v c bit khụng th thiu mõm c ngy tt ca dõn tc VN Bỏnh chng, bỏnh giy cũn mang bao ý ngha sõu xa, lớ thỳ Cỏc em cú bit hai th bỏnh ú c bt ngun t truyn thuyt no ca thi Vua Hựng? bit c iu ú chỳng ta cựng tỡm hiu bi hc ngy hụm I - Đọc - thích - Cho học sinh đọc truyện (xung phong) - Yêu cầu học sinh kể lại truyện - Lu ý học sinh thích 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 II - Tìm hiểu văn - GV sử dụng hình thức : Dạy học theo nhóm để hớng dẫn HS tự học Chia lớp thành nhóm theo số lợng Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Vua Hùng chọn ngời nối hoàn cảnh ? ý định vua ? - Vua Hùng chọn ngời nối hình thức ? TaiLieu.VN Page Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Vì vua Hùng, có Lang Liêu đợc thần giúp đỡ ? - Vì thứ bánh Lang Liêu đợc chọn Lang Liêu đợc nối ? Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Truyện đề cao ? Thể tín ngỡng nhân dân ? - ý nghĩa truyện ? Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Tìm chi tiết tởng tợng, kì ảo ? - ý nghĩa chi tiết tởng tợng, kì ảo ? Tổng hợp : - Cho nhóm báo cáo kết - Cả lớp giáo viên nhận xét, rút kết luận chung III - Ghi nhớ: - Cho học sinh đọc, giáo viên tổng kết lại - Dặn học sinh học thuộc IV - Luyện tập - Hớng dẫn học sinh làm câu (SGK) * Cũng cố : Nhắc lại ý nghĩa truyện - Hớng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết TaiLieu.VN Page ... đọc truyện (xung phong) - Yêu cầu học sinh kể lại truyện - Lu ý học sinh thích 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 , 13 II - Tìm hiểu văn - GV sử dụng hình thức : Dạy học theo nhóm để hớng dẫn HS tự học Chia lớp... TaiLieu.VN Page Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Vì vua Hùng, có Lang Liêu đợc thần giúp đỡ ? - Vì thứ bánh Lang Liêu đợc chọn Lang Liêu đợc nối ? Nhóm : Tìm hiểu vấn đề - Truyện đề cao ? Thể tín ngỡng... tởng tợng, kì ảo ? Tổng hợp : - Cho nhóm báo cáo kết - Cả lớp giáo viên nhận xét, rút kết luận chung III - Ghi nhớ: - Cho học sinh đọc, giáo viên tổng kết lại - Dặn học sinh học thuộc IV - Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4 , Giáo án ngữ văn 6 bài 1 bánh chưng bánh giày4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn