MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM KHÍ HOÁ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1

24 1,958 17

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

 • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 07:54

Thiết kế dự án này là 1 hệ thống khí hoá than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m (công nghệ làm nguội bằng khí) GIỚI THIỆU CƠNG NGHỆ KHÍ HỐ THAN NGUỘI, HAI GIAI ĐOẠN Mục lục Page 1 Giới thiệu dự án . ……………………………………………… …… …………4 2 Cơ sở thiết kế .………………………………………………… ………………… 5 3 Ngun tắc thiết kế ………………………………….…………………………… 5 4 Thiết kế quy trình cơng nghệ cho trạm khí than…….…………………………….5 5 Chủng loại than và các chỉ số khí hố .…………….…….……………………… 6 6 u cầu chất lượng than và chất lượng khí…… ……………………… 6 7 Lý thuyết khí hố than và quy trình kỹ thuật .………………………………7 8 tả trạm khí hóa than ……………………… 10 9 Đặc điểm cơng nghệ của trạm khí hố than 2 giai đoạn ….………13 10 Các model thiết bị chính……………………………………………………… 14 11 Hệ thống đường ống của trạm khí hố than ……………………………………19 12 Trình tự cơng nghệ ……………………………………………………….………19 13 Kết cấu xây dựng .…………………………………………………….………19 14 Nguồn điện ……………………………………………………….………19 15 Điều khiển tự động………………………………………………………. ………19 16 An tồn, mơi trường và phòng cháy . ……………………….…………23 17 Điện, nước và hơi cho trạm khí hố than …………………………….…………24 18 Nhân lực .………………………………………………………….……………26 19 Giao dịch . ……………………………………………………….……………27 20 Một số vấn đề khác ………………………………………………….……………27 1 HÌNH CƠNG NGHỆ TRẠM KHÍ HỐ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1 (CƠNG NGHỆ LÀM NGUỘI BẰNG KHÍ) 1. Giới thiệu dự án Thiết kế dự án này là 1 hệ thống khí hố than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m (cơng nghệ làm nguội bằng khí) TT Danh mục Đ. vị Giới hạn dưới Giới hạn trên 1 Số trạm khí hố trạm 1 2 Năng suất khí than mỗi giờ Nm 3 /h 6.000 7.000 3 Hiệu suất trạm khí than % 85 95 4 Nhu cầu khí than cho dự án mỗi giờ Nm 3 /h 4.615 5.430 5 Nhu cầu khí than cho dự án mỗi ngày Nm 3 /ng 110.760 130.320 6 Tiêu thụ than mỗi giờ kg/h 1.398 1.645 7 Tiêu thụ than mỗi ngày kg/ng 33.563 39.480 8 ? Tiêu thụ than mỗi tháng tấn/th 1.007 1.184 9 Tiêu thụ than mỗi năm tấn/năm 11.076 13.024 10 Lượng xỉ thải mỗi ngày (15 %) kg/ng 5.034 5.922 11 Lượng xỉ thải mỗi năm (15 %) tấn/năm 1.660 1.954 12 Tiêu thụ nước mềm mỗi giờ kg/h 594,5 1.049 13 Tiêu thụ nước mềm mỗi ngày kg/ng 14.269 25.178 14 Tiêu thụ nước nguội tuần hồn mỗi giờ m 3 /h 80 100 15 Nước cho sinh hoạt mỗi ngày m 3 /ng ? 5 16 Tiêu hao điện năng cho trạm khí hố than ? ? Cơng suất lắp đặt kw ? 391,5 Cơng suất sử dụng kw ? 213 Tiêu hao điện năng (hiệu quả) kw ? 292,5 17 Cơng nhân vận hành người ? 21 18 Tiêu hao hơi nước kg/h 720 960 2 19 Diện tích xây dựng chính m 2 ? 624 20 Diện tích cả trạm khí hoá than m 2 ? 724 21 Mặt bằng kho than m 2 ? 1.000 22 Mặt bằng bãi chứa xỉ m 2 ? 150 2. Cơ sở thiết kế Thiết kế theo những thông số do nhà máy cung cấp: Xây dựng một trạm khí hoá than nguội loại 2 giai đoạn đường kính φ?3.2 m đủ đáp ứng nhu cầu của sản xuất hiện tại. 3. Nguyên tắc thiết kế 3.1 Chọn thiết bị và công nghệ mới nhất, hoàn chỉnh và thực tế nhất. 3.2 Công nghệ thoả mãn nhu cầu nung đốt và bảo vệ môi trường. 3.3 Đảm bảo sự hợp lý của công nghệ và tính ổn định lâu dài. 3.4 Cân đối tính đầu tư thực dụng và kinh tế. 4. Thiết kế hệ thống công nghệ khí hóa than Nhà máy cần một lò khí hoá than nguội hai giai đoạn ệ3.2m và hệ thống làm sạch khí đáp ứng yêu cầu nung đốt của lò nung trong dây chuyền sản xuất. 5. Chủng loại than và các chỉ số khí hoá 5.1 Chủng loại than: Đề nghị sử dụng loại than mỡ hoặc anthracite có nhiệt trị >6.500 kcal/kg để đạt hiệu quả cao nhất. 5.2 Các chỉ số khí hoá chính Công suất khí hoá than 250-300 kg/m 2 h Tỷ lệ khí hoá đối với than khô 3-3.5 m 3 /kg Nhiệt trị khí than 1.350-1.500 kcal/m 3 Tỷ lệ kết xỉ < 10-15% Tỷ lệ tiêu hao hơi nước 0,3-0,5 kg/kg than Tỷ lệ tiêu thụ không khí 2,3-2,5 m 3 /kg than Tỷ lệ thải xỉ (tuỳ chất lượng than) 15-20% 3 6 Yêu cầu chất lượng thankhí than 6.1 Yêu cầu chất lượng than Để đảm bảo chất lượng khí than và đáp ứng yêu cầu của công nghệ khí hoá than 2 giai đoạn, loại than phù hợp là than không khói. Chi tiết xem bảng sau: Chỉ số Yêu cầu kỹ thuật Nhiệt trị ≥27 MJ/kg (6.500 kcal/kg) Chủng loại, kích thước Than không khói hoặc ít khói, kích thước: 40-60 mm Tỷ lệ cục lớn nhất / cục nhỏ nhất ≤2 Tỷ lệ nạp than bổ sung <10% Tỷ lệ đá <2% Tỷ số hoá hơi (cơ sở than khô) >25% Tỷ lệ tạo tro (cơ sở than khô) <18% Hàm lượng sulfur tổng cộng (khô) ≤2% Nhiệt độ chảy mềm của xỉ (ST) >1.250 o C Độ ổn định nóng (RW+6) >60% Cường độ bền vỡ (>25 mm) >60% Chỉ số Roga (R.I) <20 Chỉ số trương nở tự do (F.S.I), <2 6.2 Hàm lượng và chất lượng khí than Hàm lượng khí than (%) CO H 2 CO 2 N 2 CH 4 O 2 23-30 10-15 4-5 45-50 2-3 0,2-0,6 Chỉ số chất lượng khí than 4 TT Ch tiêuỉ Đơn vị Chỉ số 1 Hắc ín Mg/m 3 <100 2 Hàm lượng bụi trong khí than Mg/m 3 <100 3 Nhiệt trị khí than kcal/m 3 >1.350 7. Lý thuyết khí hoá than và quy trình kỹ thuật 7.1 Lý thuyết khí hoá than Phản ứng hoá học cơ bản Sản xuất khí cháy bằng tác nhân khí hoá là hỗn hợp hơi nước và không khí, đi qua nguyên liệu than cháy nóng đỏ cố định. Ô-xy và hơi nước trong không khí phản ứng với carbon trong nhiên liệu (than), tạo nên khí than gồm các chất khí như CO, CO 2 , H 2 , CH 4 , C 2 H 4 , N 2 .v.v. Phản ứng của hơi nước với carbon là phản ứng thu nhiệt: C + H 2 O = CO + H 2 Khi ô-xy và carbon phản ứng, chúng toả nhiệt: 2C + O 2 =2CO Phản ứng của carbon monoxide và hơi nước: CO + H 2 O = CO 2 + H 2 Một lượng nhỏ hơi nước phản ứng với carbon monoxide (CO). Cứ mỗi thể tích carbon monoxite chuyển thành carbon dioxide (CO 2 ), đồng thời nó tạo ra hydro với thể tích tương đương. Trong vùng thu nhỏ, các phản ứng xảy ra nhanh khi nhiệt độ giảm xuống dưới 1.200 o C. CO 2 + C = 2CO và H 2 O + C = H 2 + CO Khi khí than đi qua vùng thu nhỏ, hàm lượng khí cháy được tăng rất nhanh, lượng carbon dioxide và hơi nước giảm đi. Qua vùng thu nhỏ, một phần khí than được xuất ra đi qua đáy cyclone và bộ phận làm nguội bằng gió. Phần khí này được gọi là “khí than đáy”, nó có nhiệt độ khoảng 400-550 o C. Trong giai đoạn carbon hoá, than cho vào lò được sấy khô, đốt nóng và carbon hoá, tạo ra hơi, hắc ín và khí than. Tất cả đều thoát ra trên đỉnh lò. Phần khí này được gọi là “khí than đỉnh”, có nhiệt độ khoảng 100-120 o C. 5 7.2 Khái quát về công nghệ sản xuất (công nghệ làm nguội bằng khí) Than với kích thước 40-60 mm được đưa vào thùng chứa bằng hệ thống nâng, rồi được đưa vào tầng carbon hoá của lò khí hoá than 2 giai đoạn, điều khiển bằng chương trình. Không khí được thổi từ dưới đáy lò nhờ quạt thổi, đồng thời hơi nước áp suất thấp được đưa vào lò, trộn với không khí tạo thành hỗn hợp tác nhân khí hoá để tạo ra phản ứng khí hoá than bán cốc ở 1.200 o C trong giai đoạn khí hoá, tạo ra 31-33% CO, 9-10% H 2 , 0.4-0.5% CH 4 ; đồng thời, nhiệt thừa của khí than đáy tạo ra sự carbon hoá than ở trong giai đoạn carbon hoá, tạo ra 29-31% CO, 17-19% H 2 , 1- 3% CH 4 , 0.2-0.4% C n H m . Nhiệt độ của khí than đỉnh khoảng 100-150 o C, đi qua cyclone làm sạch và loại bỏ phần hắc ín hạt to, rồi qua tháp lọc hắc ín bằng điện để loại bỏ hắc ín, sau đó tới tháp làm nguội gián tiếp. Nước và hắc ín từ đáy tháp lọc hắc ín được dẫn tới bể chứa hắc ín. Nhiệt độ của khí than đáy khoảng 550-600 o C, đi qua cyclone và loại bỏ phần lớn bụi hạt to, tới tháp làm nguội bằng gió để hạ nhiệt độ rồi tới tháp làm nguội gián tiếp. Khí than đáy và khí than đỉnh trộn với nhau ở cửa vào tháp làm nguội gián tiếp. Nhiệt độ của hỗn hợp khí còn 35-40 o C, đi qua tháp lọc dầu nhẹ để lọc bỏ bụi mịn và dầu nhẹ, sau đó tới tháp chứa và được bộ phận tăng áp trực tiếp chuyển vào đường ống dẫn tới thiết bị tiêu thụ. Hỗn hợp tạp chất ở tháp làm nguội gián tiếp được phân tách, hắc ín nhẹ được chuyển tới bể chứa hắc ín, nước được dẫn tới bể nước phenol. Quá trình công nghệ được diễn tả ở sơ đồ sau: 6 Than 40~60mm 8. Thành phần của hệ thống Trạm khí hóa than gồm kho than, gầu nâng và hệ thống vận tải, thiết bị nạp than, hệ thống tạo khí, hệ thống làm sạch và làm nguội, hệ thống lưu chứa và vận chuyển. 8.1 Kho chứa than Kích thước kho than tuỳ thuộc vào khoảng cách vận tải than. Khoảng cách xa, cần 7 Tời điện Cyclone Làm mát bằng gióTháp lọc hắc ín Làm mát gián tiếp Lọc dầu nhẹ Tăng áp Thùng chứa than ф?2.0mĂ1 Lò khí hoá than 2 giai đoạn Quạt gió Bình tích hơi Điểm tiêu thụ đảm bảo than đủ cho một tháng hoặc 15 ngày sản xuất, diện tích tối thiểu là 500 m 2 . Do than dễ bị vỡ vụn vì vận chuyển xa, cần phải sàng than trước khi nạp vào lò khí hoá. Nếu kích thước than không đều, nên mua than lớn hơn 40-60 mm rồi nghiền tuyển. 8.2 Hệ thống nâng chuyển than Kho than ---- hệ thống sàng ---- tời điện ---- gầu (silô) chứa than. Thông thường, số lò khí hoá than của mỗi trạm nhỏ hơn 5, có thể dùng tời điện. Nếu lớn hơn 5, nên dùng băng tải để nạp than. Thể tích mỗi gầu (silô) thường khoảng 20m 3 . Lượng than trong đó đủ dùng cho 8 giờ. 8.3 Hệ thống khí hoá than Hệ thống khí hoá than là LÒ CÓ GHI CỐ ĐỊNH ÁP SUẤT THƯỜNG, gồm hệ thống nạp than, thân lò (đoạn trên, đoạn dưới), ghi lò, hệ thống dẫn động thuỷ lực, hệ thống gạt xỉ. 8.3.1 Hệ thống nạp than thuỷ lực Việc nạp nhiên liệu vào lò được thực hiện bằng một van nạp đôi, hoạt động 2 chiều. Có một thùng nâng ở giữa 2 van nạp. Việc nạp liệu được điều khiển bằng PLC trong tủ điều khiển. Có thể điều khiển tự động, bán tự động hoặc thủ công. Van nạp được dẫn động bằng hệ thống thuỷ lực. 8.3.2 Phần thân lò ở giai đoạn carbon hoá, trong thân lò có phần lớp lót chịu lửa tạo thành nhóm 36 lỗ thông hơi. Có một ống làm bằng thép không rỉ chịu nhiệt được đặt ở giữa lò, tạo cho truyền nhiệt có được cả từ phía trong và phía ngoài. Than vào lò sẽ nhận nhiệt truyền từ 2 phía tương đối là ống thép ở giữa lò và phần vật liệu chịu lửa ở thành lò, nhờ đó than được carbon hoá hoàn toàn. Phía trong lớp lót chịu lửa, ở trên ống dẫn khí than có một van điều chỉnh. Van này có thể điều chỉnh lưu lượng khí than của giai đoạn carbon hoá hay của giai đoạn khí hoá, tức là điều chỉnh được tỷ lệ khí đáy và khí đỉnh. Dưới đáy và ở vỏ lò có một lớp áo nước ở áp suất bình thường, có thể sản sinh ra hơi nước, phục vụ cho quá trình khí hoá. 8.3.3 Ghi lò 8 Ghi lò được làm bằng thép hợp kim đúc chịu nhiệt và chịu mài mòn. Nó được lắp đặt trên hệ giá đỡ. Giá đỡ ghi lò được làm bằng thép đúc chống ma sát. Tác nhân khí hoá đi qua khe lỗ của ghi lò để vào lò một cách đều đặn tạo ra các phản ứng khí hoá. 8.3.4 Hệ thống lưu chuyển xỉ bằng thuỷ lực Có một bộ khuấy đẩy xỉ lớn và dao gạt xỉ nhỏ được lắp đối xứng trên thân lò. Do chuyển động quay của khay xỉ, đùn xỉ ra, rơi xuống gầu chứa xỉ. Hệ thống này sử dụng phương thức loại xỉ ướt, dẫn động cho khay xỉ bằng thuỷ lực. 8.3.5 Hệ thống bôi trơn trung tâm Việc bôi trơn cho van nạp và hệ thống dẫn động cho khay xỉ được thực hiện bằng hệ thống bôi trơn trung tâm. Trung tâm này có thể rỏ dầu bôi trơn tới từng vị trí cần bôi trơn một cách tự động. 8.4 Hệ thống làm sạch và làm nguội Hệ thống này có thể được chia thành hệ thống lọc bụi và hệ thống làm nguội. Nó chủ yếu tách bụi và làm nguội cho khí than nóng thô sinh ra từ lò khí hoá. Khí than đỉnh đi qua xoáy cyclone và lọc hắc ín bằng điện để loại bỏ xỉ và bụi. Khí than đáy đi qua xoáy cyclone để loại bỏ bụi xỉ và được làm nguội nhờ hệ thống làm nguội bằng gió. Cả khí than đỉnh và khí than đáy đều được đồng thời làm nguội trong tháp làm nguội gián tiếp và sau đó được làm sạch bằng tháp lọc dầu nhẹ. Khí than sau khi xử lý sẽ có nhiệt độ 35-40 o C, có hàm lượng bụi thấp hơn 100 mg/m 3. 8.5 Hệ thống cấp nước mềm cho lò khí hoá Do lớp áo nước ở vị trí giai đoạn nhiệt độ cao của lò khí hoá, để tránh cho nước bị lắng cặn, nên dùng nước mềm cho lớp áo nước này. ● Tiêu hao nước mềm: 720-1.320 kg/h ● Loại bơm sử dụng: 2 bơm, mỗi bơm có công suất 5,5 kw ● Chiều cao bơm: P = 41-45 m, ● Lưu lượng: Q = 7-14 m 3 /h ● Chất lượng nước cần đáp ứng tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn chất lượng nước hoá hơi với nhiên liệu rắn 9 Chỉ tiêu Cấp nước Nước cho lò Xử lý hoá chất trong nồi nấu Xử lý hoá chất ngoài nồi nấu Xử lý hoá chất trong nồi nấu Xử lý hoá chất ngoài nồi nấu Huyền phù (mg/L) ≤20 ≤5 Tổng độ cứng (me/L) ≤3,5 ≤0,03 Tổng lượng kiềm (me/L) 10-22 ≤22 PH (ở 25 o C ) ≥7 ≥7 10-12 10-12 Chất rắn không tan (mg/L) <5000 <5000 Lượng kiềm tương đối (NaOH tự do / chất rắn không tan) <0,2 0,2 Ghi chú: me/L là đại lượng đo không chính thức, 1 me/L=50 mg/L ?dùng CaCO 3. 8.6 Hệ thống vận chuyển khí than Đây là hệ thống mà khí than đi ra từ thiết bị làm sạch và sau khi được tăng áp, tới điểm tiêu thụ. Hệ thống này bao gồm cả quạt tăng áp và đường ống dẫn khí than. Quạt tăng áp có chức năng nâng áp suất của khí than lên để dễ dàng vận chuyển qua quãng đường dài, đáp ứng yêu cầu sử dụng. 8.7 Hệ thống xử lý dầu nhẹ Hệ thống xử lý dầu và hắc ín nhẹ gồm có bơm dầu (hắc ín) nhẹ, bể chứa, ống dẫn. Nó có chức năng thu hồi và thải dầu (hắc ín) nhẹ. 8.8 Hệ thống xử lý nước phenol Hệ thống này gồm bơm nước phenol, đường ống dẫn, bộ phận đốt nước phenol. Chức năng của nó là thu hồi và đốt bỏ. Dùng hắc ín và khí than được sản xuất ra để làm nhiên liệu, đốt cháy nước phenol được phun mù trong thiết bị đốt, tạo ra carbonic xả vào không khí và không để nước phenol làm ô nhiễm môi trường. 9. Đặc điểm kỹ thuật khí hoá của lò khí hoá than 2 giai đoạnkhí hoá than 2 giai đoạn có các đặc tính đặc biệt cả về kỹ thuật và công nghệ. 10 [...]... tới môi trường 21 .3 Chống cháy A Bố trí một số thiết bị chống cháy ở khu vực này B Bố trí đường cho xe cứu hoả và họng nước cứu hoả 22 Điện, nước và hơi cho trạm khí hoá than 22 .1 Điện 21 GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ KHÍ HOÁ THAN NGUỘI, HAI GIAI ĐOẠN Tiêu thụ điện cho trạm khí hoá than 2 giai đoạn ễ3.2m Công suất Công suất kW/bộ lắp đặt kW sử dụng kW Tần suất sử dụng %? Tiêu thụ thực tế kw 5 50% 2, 5 22 11...9.1 Công nghệ của lò khí hoá than 2 giai đoạn ệ3,2m là công nghệ khí hoá mới cập nhật, dựa trên cơ sở các thiết bị và công nghệ ngoại nhập, sau đó được sắp xếp lại, chuyển hoá và tối ưu hoá liên tục không ngừng 9 .2 Sử dụng lò khí hoá than 2 giai đoạn để sản xuất khí than cho hiệu quả khí hoá cao, chi phí vận hành thấp, tính tự động hoá cao, áp lực làm việc thấp, môi trường làm việc... Lò khí hoá thankhí hoá than 2 giai đoạn ệ3.2m có các đặc tính kỹ thuật như sau: TT Chỉ tiêu Đặc tính và thông số 1 Đường kính lò 3 ,2 m 2 Diện tích thiết diện của lò 3 Nhiên liệu phù hợp 4 Các cỡ than 5 Tiêu thụ than (theo công suất lò) 2. 000 -2. 400 kg/h 6 Sản lượng khí than 6.000-7.500 m3/h 7 Nhiệt trị khí than 8,04 m2 Than không khói hoặc ít khói, cỡ 4060 mm 20 -40 ?25 -50 ?30-60 9 áp suất khí than. .. THIỆU CÔNG NGHỆ KHÍ HOÁ THAN NGUỘI, HAI GIAI ĐOẠN Thiết bị đo lường Thiết bị đo Đối tượng đo Chỉ tiêu đo và ký hiệu Vị trí đồng hồ báo Điều khiển trung tâm Điều khiển trung tâm Điều khiển trung tâm Điều khiển trung tâm Điều khiển trung tâm Điều khiển trung tâm Đặc tính đồng hồ Nhiệt độ khí than đỉnh P1 Khí than Nhiệt độ khí than đáy T2 Khí than áp suất khí than đáy P2 Khí than áp suất khí bão hoà P3 Khí. .. khí chính P4 khí Nhiệt độ khí bão hoà T3 Khí bão hoà Điều khiển trung tâm mục tiêu Nhiệt độ điểm kiểm tra lò khí hoá Lọc hắc ín C -21 Khí than áp suất khí than đỉnh Lò khí hoá than ệ3 .2 m T1 T4 Khí than Điều khiển trung tâm mục tiêu Nhiệt độ hộp cách nhiệt T5 khí Điều khiển trung tâm, cục bộ Nhiệt độ khí than đầu ra T6 Khí than Cục bộ 17 Đơn vị Thông số vận hành bình thường Khoảng đo mục tiêu o C 120 ... 20 -40 ?25 -50 ?30-60 9 áp suất khí than (1 .20 0-1.300) X4.18 kJ/m3 Khí than hỗn hợp Nhiệt độ khí than (1.600-1.700) X4.18 kJ/m3 Khí than đáy 8 Khí than đỉnh (1.450-1.550) X4.18 kJ/m3 Khí than đỉnh 100 -150 oC Khí than đáy 550 - 600 oC Khí than đỉnh 980-1.960Pa (100 -20 0mm H2O) Khí than đáy 1.960 -2. 940Pa (20 0-300mm H2O) 10 áp suất hơi bão hoà 7,0 kPa 11 Nhiệt độ hơi bão hoà 55 - 65 oC 12 Diện tích áo nước được gia... 100% 7,5 c c c 1 2 2 15 37 90 15 74 180 15 37 90 100% 100% 100% 15 37 90 c 2 27 54 27 100% 27 c 2 4 8 4 30% 1 ,2 KCB -20 0 Q = 4.4 ô8.3 m3/ h P = 50 ô48 m3/ h Q =20 0L/min; P=0,36Mpa c 2 4 8 4 30% 1 ,2 IS50- 32- 200B Q=7-14 m3/h P=41-45 m c hệ 2 5.5 11 5 391,5 5.5 5 21 3 50% 40% 2, 75 2 1 92, 45 TT Tên thiết bị Model Đặc điểm Đ.vị SL 1 Tời điện BH43-3Tx30 P = 3 tấn c 2 5 10 2 Hệ thống thuỷ lực c 1 22 3 DDB-18 c 1... GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ KHÍ HOÁ THAN NGUỘI, HAI GIAI ĐOẠN Phễu than định lượng luôn phải đảm bảo có đầy than Hệ thống nạp than tự động được điều khiển bằng PLC Nạp than vào khi nhiệt độ khí than đỉnh ở đầu ra vượt quá 125 oC, van 2 sẽ mở, lượng than có sẵn trong phễu sẽ được nạp vào lò, đóng van 2mở van 1, than từ thùng chứa sẽ vào phễu định lượng, sau đó đóng van 1 Đó là chương trình nạp than Mỗi van... hệ thống nạp than bán tự động và thủ công Nạp than tự động hay thủ công không được ảnh hưởng tới thiết bị nạp than Nếu bất kỳ chi tiết nào trong hệ thống nạp than tự động bị hỏng, nó cũng không được ngăn cản việc nạp than thủ côngkhí hoá than 2 gai đoạn 2. 0m có hệ thống nạp than tự động theo sơ đồ sau: van 1 van 1 van 2 van 2 Nạp than bán tự động Khi chuyển sang chế độ bán tự động, than sẽ được... Q=9.988 m3/h, công suất tơ là 37 kW, trong đó, một quạt làm việc và một quạt dự phòng 10.8 Quạt tăng áp khí than Đây là thiết bị vận chuyển khí than ở trong buồng tăng áp khí than Chức năng chính là tăng áp suất cho khí than sạch để chuyển tới nơi sử dụng Theo thiết kế, có 2 quạt tăng áp loại MZ 120 -22 00 với các thông số Q=9.040 m 3/h; P =21 . 720 Pa Một quạt làm việc, một quạt dự phòng Công suất tơ là
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM KHÍ HOÁ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1, MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM KHÍ HOÁ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1, MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM KHÍ HOÁ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1, Giới thiệu dự án Cơ sở thiết kế Ngun tắc thiết kế Thiết kế hệ thống cơng nghệ khí hóa than Chủng loại than và các chỉ số khí hố, Lý thuyết khí hố than Khái qt về cơng nghệ sản xuất cơng nghệ làm nguội bằng khí, Kho chứa than Hệ thống nâng chuyển than Hệ thống làm sạch và làm nguội Hệ thống cấp nước mềm cho lò khí hố, Đặc điểm kỹ thuật khí hố của lò khí hố than 2 giai đoạn, Lò khí hố than Thiết bị lọc hắc ín bằng điện Thiết bị làm nguội bằng gió Thiết bị làm nguội gián tiếp, Thiết bị lọc dầu bằng điện Quạt gió Quạt tăng áp khí than Hệ thống thuỷ lực, Điều khiển tự động, Chiếu sáng, chống sét và nối đất. Đấu nối cho các thiết bị tăng áp và quạt gió An tồn Bảo vệ mơi trường A Chống ồn: độ ồn dưới 85 db., Chống cháy Điện Tiêu thụ nước Tiêu thụ nước mềm: 720-1.340 kgh 80-32.160 m

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn