Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc

2 650 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:09

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục đích yêu cầu: -Rèn kĩ nói -HS biết tìm kể câu chuyệnđã nghe hay đọc phù hợp với y/c đề -Biết trao đổi với bạn nội dung ,ý nghĩa câu chuyện -Nghe bạn kể , NX lời kể bạn II Đồ dùng dạy –học: Một số truyện có viết người chống lại nghèo đói III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại 1-2 đoạn toàn câu chuyện Pa-xtơ em bé; nói điều em hiểu qua câu truyện 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu GV nêu mục đích, y/c tiết học SGV tr 293 HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện Kể câu chuyện … người Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung góp phần chống lại đói nghèo,lạc y/c? hậu,vì hạnh phúc ND HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo -Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà VD : +Người cha 8000 đứa em định kể ? trẻ _Hãy gạch đầu dòng giấy nháp +………… dàn ý sơ lược câu chuyện …… HĐ3:HS tập kể chuyện HS làm VBT -Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp HS hỏivề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: -ý nghĩa câu chuyện ? Kể chuyện nhóm Trao đổi với nhauvề nội dung ,ý nghĩa câu chuyện Nhóm khác NX +nội dung câu chuyện +cách kể chuyện +khả hiểu chuyện người kể HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn ...H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn