Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)

2 481 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:34

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Tả ngoại hình) I Mục đích yêu cầu: -Củng cố kiến thức đoạn văn -HS viết đoạn văn tả ngoại hình người em thường gặp dựa vào dàn ý KQquan sát có II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ viết y/c BT1 -Dàn ý văn tả người III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS trình bày dàn ý văn tả người mà em thường gặp 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích, y/c tiết học HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu Lớp đọc thầm theo cầu ? + viết đoạn văn tả ngoại hình … Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm theo GV mở bảng phụ ghi gợi ý 4, nhắc lại cấu trúc đoạn văn cần y/c gì? +Đoạn văn cần có câu mở đoạn +Nêu đủ ,đúng , sinh động nét tiêu biểuvề ngoại hình *Lưu ý:có thể tả số nét tiêu biểu người em chọn Thể t/c ,cũng tả riêng nét ngoại hình em với người đặc biệt +Cách xếp câu đoạn văn hợp lí Nhóm khác bổ sung HS nhắc lại Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò -Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Chuẩn bị cho tiết TLV Luyện tập làm biên họp -NX tiết học Bình hay ... y/c gì? +Đoạn văn cần có câu mở đoạn +Nêu đủ ,đúng , sinh động nét tiêu biểuvề ngoại hình *Lưu ý:có thể tả số nét tiêu biểu người em chọn Thể t/c ,cũng tả riêng nét ngoại hình em với người đặc biệt... HS đọc đề bài, xác định yêu Lớp đọc thầm theo cầu ? + viết đoạn văn tả ngoại hình … Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm theo GV mở bảng phụ ghi gợi ý 4, nhắc lại cấu trúc đoạn văn cần y/c... xếp câu đoạn văn hợp lí Nhóm khác bổ sung HS nhắc lại Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò -Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình) , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình) , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn