Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô

3 514 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : ĐẠI TỪ XƯNG HÔ I- MỤC TIÊU Nắm khái niệm đại từ xưng hô Nhận biết đựơc đại từ xưng hô đoạn văn Chọn đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống ( bt2) HS nhóm A,B: Nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật dùng đại từ xưng hô II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - VBT Tiếng Việt SGK bảng phụ ghi lời giải BT3 - Lời giải BT3 : Đối tượng Gọi Tự xưng Với thầy cô giáo Thầy, cô Em, Với bố mẹ Bố, ba, cha, thầy, tía, mẹ Con Với anh chị Anh , chị Em Với bạn bè Bạn, cậu, đằng Tôi, tớ, Với em Em Anh (chị) III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Nhận xét kết kiểm tra HKI - Nghe Bài : 1- Giới thiệu : - Nghe 2- Phần nhận xét : Bài : Đọc yêu cầu nội dung TaiLieu.VN - HS đọc yêu cầu, HS đọc Page nội dung, lớp đọc thầm + Đoạn văn có nhân vật ? - Hơ Bia, cơm thóc gạo + Các nhân vật làm ? - Cơm Bơ Hia đối đáp với Thóc gạo giận Hơ Bia, bỏ vào rừng + Những từ in đậm đoạn văn ? + Những từ dùng để làm ? + Những từ người nói ? + Những từ người nghe ? + Những từ người hay vật mà câu chuyện hướng tới ? - HS nêu - HS nêu - HS nêu - HS nêu - HS nêu KL : Những từ in đậm đoạn văn gọi - Nghe, ghi nhận đại từ xưng hô Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu, lớp đọc + Nhận xét thái độ cơm, sau Hơ thầm Bia ? - Dành cho HS nhóm A,B: + Theo em, cách xưng hô nhân vật - Thảo luận nhóm đôi, nêu nhận đoạn văn thể thái ®é người nói xét ? - HS nêu Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối - Thảo luận theo cặp để hoàn thành tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - Gv nhắc HS tìm từ mà em thường tự xưng với thầy cô / bố mẹ / anh, chị , em / bạn bè Để lời nói đảm bảo tính lịch sự, cần lựa chọn từ xưng hô phù hợp với thứ bậc, tuổi tác giới tính - Nhóm đôi thảo luận để hoàn thành 3- Phần ghi nhớ : - HS đọc nội dung cần ghi nhớ SGK Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Các nhóm nối tiếp nêu (mỗi nhóm nêu nội dung) 4- Luyện tập : Chó ý ®Õn HS nhãm B TaiLieu.VN Page Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Thảo luận nhóm dựa vào gợi ý sau : + Đọc kĩ đoạn văn, + Gạch chân đại từ xưng hô + Đọc kĩ lời nhân vật có đại từ xưng hô để nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Nhóm đôi, thảo luận theo gợi ý, đại diện nhóm phát biểu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nhóm A,B nhận xét thái độ nhân vật - Nhận xét KL làm Bài : Đọc yêu cầu nội dung + Đoạn văn có nhân vật ? Nội dung đoạn văn kể chuyện ? - Yêu cầu tự làm - Trình bày - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - HS nêu - HS nhãm A làm bảng phụ, HS khác làm VBT - HS làm bảng phô trình bàyï, HS làm VBT nhận xét - 2HS đọc lại đoạn văn điền, lớp đọc thầm HS sai sửa - Nhận xét KL làm 3- Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt -Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ - Vận dung KT học đại từ xưng hô để biết lựa chọn, sử dụng từ xác, phù hợp với - Nghe hoàn cảnh đối tượng giao tiếp - Hướng dẫn chuẩn bị : Quan hệ từ TaiLieu.VN - HS Page ... Luyện tập : Chó ý ®Õn HS nhãm B TaiLieu.VN Page Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Thảo luận nhóm dựa vào gợi ý sau : + Đọc kĩ đoạn văn, + Gạch chân đại từ xưng hô + Đọc kĩ lời nhân vật có đại từ xưng. .. Những từ in đậm đoạn văn gọi - Nghe, ghi nhận đại từ xưng hô Bài : Đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu, lớp đọc + Nhận xét thái độ cơm, sau Hơ thầm Bia ? - Dành cho HS nhóm A,B: + Theo em, cách xưng hô. .. với Thóc gạo giận Hơ Bia, bỏ vào rừng + Những từ in đậm đoạn văn ? + Những từ dùng để làm ? + Những từ người nói ? + Những từ người nghe ? + Những từ người hay vật mà câu chuyện hướng tới ? - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài luyện từ và câu đại từ xưng hô

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn