Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai

3 537 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện : NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI I- MỤC TIÊU Rèn kĩ nói : - Dựa vào lời kể gv tranh minh họa, hs biết kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa lời gợi ý tranh, tưởng tượng nêu kết thúc câu chuyện cách hợp lí - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng Rèn kĩ nghe : - Tập trung nghe thầy ( cô ) kể chuyện , nhớ chuyện - Chăm theo dõi bạn kể chuyện ; nhận xét, đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời bạn II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh minh họa SGK - Nội dung truyện : Người săn nai III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS kể chuyện lần thăm cảnh đẹp -2 HS (1 em nhãm B, em địa phương nơi khác nhãm A) kể chuyện lần thăm cảnh đẹp địa - Nhận xét, ghi điểm phương nơi khác Bài : 1- Giới thiệu : Gv nêu mục đích, yêu cầu tiết học - Nghe 2- GV kể chuyện : Giọng kể cần truyền cảm TaiLieu.VN Page - Gv kể đoạn tương ứng với tranh Sgk Bỏ lại đoạn để hs tự đốn * Kể chuyện lần 1: giọng kể chậm rãi, diễn tả rõ lời -HS nghe nói nhân vật, bộc lộ cảm xúc đoạn tả cảnh thiên nhiên, tả vẻ đẹp nai, tâm trạng người săn * Kể chuyện lần : kết hợp tranh minh họa -HS quan sát tranh minh họa, nghe kể chuyện 3- Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện a) Kể nhóm : kể lại đoạn câu - Nhóm 5, kể chuyện (mỗi chuyện em kể đoạn chuyện) - Từng em kể đoạn theo tranh, dự đốn kết -HS kể lời mình, thúc câu chuyện không phụ thụôc vào lời kể thầy cô - Kể lại tồn câu chuyện theo kết thúc mà nhóm - Từng nhóm kể nhóm, đốn sau kể trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - GV kể tiếp đoạn - Nghe b)Kể tồn câu chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS tiếp nối kể tồn câu chuyện -2 HS nhãm B kể đoạnä - Gợi ý câu hỏi để trao đổi ý nghĩa câu chuyện câu chuyện ( trả lời câu hỏi bạn đưa nêu câu hỏi để + Người săn có bắn nai không ?Vì ? bạn trả lời) Nhằm rút ý + Tại dòng suối, trám khuyên người săn nghĩa chuyện đừng bắn nai ? + Câu chuyện muốn nói với điều ? - Nhận xét kể chuyện, ghi điểm cho HS - Nhận xét bạn kể chuyện hay, bạn nêu câu hỏi thú vị 3- Củng cố, dặn dò : TaiLieu.VN Page + Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện ? - HS nhãm B nhắc laị ý - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS, nhóm kể nghĩa câu chuyện chuyện hay - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - HS nghe thực - Chuẩn bị nội dung cho tiết KC tuần 12 : tìm - HS đọc kĩ câu chuyện em nghe, đọc có nội dung bảo vệ môi trường TaiLieu.VN Page ... trạng người săn * Kể chuyện lần : kết hợp tranh minh họa -HS quan sát tranh minh họa, nghe kể chuyện 3- Hướng dẫn kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện a) Kể nhóm : kể lại đoạn câu - Nhóm 5, kể chuyện. .. Nhóm 5, kể chuyện (mỗi chuyện em kể đoạn chuyện) - Từng em kể đoạn theo tranh, dự đốn kết -HS kể lời mình, thúc câu chuyện không phụ thụôc vào lời kể thầy cô - Kể lại tồn câu chuyện theo kết thúc... Từng nhóm kể nhóm, đốn sau kể trước lớp - Nhận xét, tuyên dương - GV kể tiếp đoạn - Nghe b )Kể tồn câu chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS tiếp nối kể tồn câu chuyện -2 HS nhãm B kể đoạnä
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài kể chuyện người đi săn và con nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn