Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ

3 473 4
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : ĐẠI TỪ I- MỤC TI£U - Hiểu đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ , động từ, tính từ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu để để khỏi lặp (ND ghi nhớ) - Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế( BT1,2) ; bước đầu biết dùng đại từ để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Bảng phụ ghi BT2,3 , VBTTV5 - GAĐT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê -3 HS nối tiếp đọc, HS khác em nơi em sinh sống nhận xét, bổ sung - Nhận xét, ghi điểm Bài : -GV thiệu 2- Phần nhận xét : - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung + Những từ in đậm đoạn a dùng để làm -1 HS đọc yêu cầu, HS đọc nội ? dung, lớp đọc thầm + Từ in đậm đoạn b (nó) dùng để làm ? - HS nêu Kl : Những từ : tớ, cậu, đựơc gọi đại từ + Đại từ dùng để làm gì? Thay cho loại từ - HS nêu câu ? - Nghe TaiLieu.VN Page KL : Đại từ dùng để xưng hô, thay cho danh - HS nêu từ câu - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc - Trao đổi thảo luận theo nhóm làm nội dung, lớp đọc thầm theo gợi ý : - Nhóm đôi thảo luận theo gợi ý + Đọc kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng BT1 - Trình bày -2 HS nối tiếp trình bày, nhận - Nhận xét Kl : Từ : vậy, đại từ dùng thay xét, bổ sung cho động từ, tính từ câu cho khỏi - Nghe lặp lại 3- Phần ghi nhớ: + Qua tập em hiểu đại từ ? Đại - Nối tiếp nêu từ dùng để làm ? - Nhận xét, chốt ND ghi nhớ SGK -2 HS đọc nội dung ghi nhớ + Hãy đặt câu có dùng đại từ để minh họa cho SGK, lớp đọc thầm nội dung ghi nhớ ? - HS đặt câu, nhận xét, bổ sung - Nhận xét, tuyên dương 4- Phần luyện tập : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm + Các từ in đậm đoạn thơ dùng để - HS nêu, nhận xét, bổ sung ? + Những từ viết hoa nhằm biểu lộ điều ? - HS nêu, nhận xét, bổ sung Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm TaiLieu.VN Page - Tự làm theo hướng dẫn : + Gạch chân đại từ dùng ca dao - HS lên bảng, HS khác làm VBT - HS nêu, nhận xét, bổ sung + Bài ca dao lời đối đáp với ? + Các đại từ ca dao là: mày, ông, tôi, - HS nêu, nhận xét, bổ sung dùng để làm ? - Nhận xét, KL làm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Nhóm đôi thảo luận theo gợi ý - Thảo luận nhóm dựa vào gợi ý sau : + Đọc kĩ câu chuyện + Gạch chân danh từ lặp lại nhiếu lần + Tìm đại từ thích hợp để thay cho danh từ - nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nghe + Viết lại đoạn văn sau thay - HS đọc lại đoạn văn sau -Lưu ý : Cần cân nhắc để tránh thay từ chuột thay đại từ, lớp đọc thầm nhiều từ nó, làm cho bị lặp nhiều, gây nhàm chán 3- Củng cố, dặn dò : - Nhắc lại ghi nhớ Nhận xét tiết học, hướng dẫn - Nghe, thực theo hướng chuẩn bị sau : Ôn tập dẫn TaiLieu.VN Page ... kĩ câu + Xác định từ in đậm thay cho từ + Cách dùng có giống cách dùng BT1 - Trình bày -2 HS nối tiếp trình bày, nhận - Nhận xét Kl : Từ : vậy, đại từ dùng thay xét, bổ sung cho động từ, tính từ. .. từ câu cho khỏi - Nghe lặp lại 3- Phần ghi nhớ: + Qua tập em hiểu đại từ ? Đại - Nối tiếp nêu từ dùng để làm ? - Nhận xét, chốt ND ghi nhớ SGK -2 HS đọc nội dung ghi nhớ + Hãy đặt câu có dùng đại. ..KL : Đại từ dùng để xưng hô, thay cho danh - HS nêu từ câu - Nghe Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc - Trao đổi thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu đại từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn