Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa

3 365 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:39

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu : LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I- MỤC TIÊU Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm số từ nêu BT1 Hiểu đựơc nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa Biết đặt câu phân biệt nghĩa số từ nhiều nghĩa BT3 HS nhóm A,B biết đặt câu phân biệt nghĩa tính từ nêu BT 3ø II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bảng phụ, VBTTV5 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng thực + Lấy ví dụ từ đồng âm, đặt câu để phân biệt theo yêu cầu Nhận xét, bổ sung từ đồng âm + Lấy ví dụ từ nhiều nghĩa, đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa - Nhận xét, ghi điểm Bài : - Nghe 1- GV Giới thiệu 2- Hướng dẫn làm BT : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Làm theo nhóm - Hướng dẫn thực (đánh số thứ tự TaiLieu.VN -1 HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - Nhóm 3, trao đổi thảo luận để Page từ câu, sau nêu nhĩa từ) hồn thành - nhóm (3 thành viên) nối tiếp trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Thảo luận tìm nghĩa từ xuân -1 HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - Nhóm đôi thảo luận, HS - Đánh số thứ tự từ xuân sau yêu cầu HS nhóm nối tiếp phát biểu giải nghĩa từ nghĩa từ xuân Đáp án : Câu a : Từ xuân thứ mùa bốn mùa Từ xuân thứ có nghĩa tươi đẹp Câu b : Từ xuân có nghĩa tuổi Bài : Đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu tự làm -1 HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung, lớp đọc thầm - HS lên bảng (mỗi HS làm phần), HS khác làm - Nhận xét bạn bảng - Gọi HS lớp đọc câu đặt - Nhận xét, ghi điểm - HS đọc đọc câu đặt, HS khác nhận xét, bổ sung 3- Củng cố , dặn dò: + Em có nhận xét từ đồng âm từ nhiều - HS nối tiếp nêu nghĩa ? Chốt : Từ nhiều nghĩa có nghĩa gốc nhiều nghĩa chuyển Nghĩa chuyển thường suy từ nghĩa gốc Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Từ đồng âm từ giống hồn tồn âm khác hẳn Học xong này, HS biết: TaiLieu.VN - Nghe ghi nhớ Page - Con người có tổ tiên người nhớ ơn tổ tiên - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên - Biết làm việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên - Nghe - HS - HS nhóm A,B: Biết tự hào truyền thống gia đình, dòng họ nghĩa - Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Dặn HS ghi nhớ kiến thức học viết thêm câu văn đặt BT3 TaiLieu.VN Page ... HS - Đánh số thứ tự từ xuân sau yêu cầu HS nhóm nối tiếp phát biểu giải nghĩa từ nghĩa từ xuân Đáp án : Câu a : Từ xuân thứ mùa bốn mùa Từ xuân thứ có nghĩa tươi đẹp Câu b : Từ xuân có nghĩa. .. HS đọc đọc câu đặt, HS khác nhận xét, bổ sung 3- Củng cố , dặn dò: + Em có nhận xét từ đồng âm từ nhiều - HS nối tiếp nêu nghĩa ? Chốt : Từ nhiều nghĩa có nghĩa gốc nhiều nghĩa chuyển Nghĩa chuyển... nghĩa có nghĩa gốc nhiều nghĩa chuyển Nghĩa chuyển thường suy từ nghĩa gốc Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Từ đồng âm từ giống hồn tồn âm khác hẳn Học xong này, HS biết: TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn