Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh

3 443 4
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:39

Giáo án Tiếng việt Chính tả (Nghe – viết) : KÌ DIỆU RỪNG XANH I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Nghe – viết xác, trình bày đoạn Kì diệu rừng xanh Làm tập đánh dấu tiếng chứa yê, ya II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Một số tờ phiếu khổ to to nội dung BT3 bảng phụ III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : + Hãy viết tiếng có chứa ia, iê thành ngữ, tục ngữ nêu quy tắc đánh - HS nối tiếp lên bảng dấu tiếng ? thực theo yêu cầu, Nêu câu tục ngữ : Sớm thăm tối viếng – nhận xét, bổ sung Trọng nghĩa khinh tài – Ở hiền gặp lành – Làm điều phi pháp điều ác đến – Một điều nhịn chín điều lành – Liệu cơm gắp mắm - Nhận xét, ghi điểm Bài : 1- Giới thiệu : -Nghe 2- Hướng dẫn viết tả : a Trao đổi nội dung đoạn văn : - Đọc đoạn cần viết - HS đọc, lớp đọc thầm + Sự có mặt muông thú mang lại vẻ đẹp cho cánh rừng ? b Hướng dẫn viết từ khó : TaiLieu.VN Page + Tìm từ khó viết có đoạn văn ? - Nhắc em nhãm C ý từ ngữ dễ viết - Nhóm đôi trao đổi nêu từ sai : ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, len lách, mải khó viết miết - HS viết bảng c Viết tả :Đọc để HS nghe- viết - Đọc chậm lại tả - Viết tả d Chấm : - Dò bài, sốt lỗi - Chấm 10 - Nộp - Nêu nhận xét chung - Nghe nhận xét 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc nội dung yêu cầu - HS đọc nội dung, HS Gợi ý : Dùng bút chì gạch chân từ có chứa tiếng đọc yêu cầu yê ya - Thực theo yêu cầu + Hãy đọc tiếng vừa tìm ? Ghi : khuya, truyền thuyết, xuyên, yên - Nối tiếp nêu + Em có nhận xét cách đánh dấu - HS viết tiếng có chứa tiếng ? yê, ya KL : 1-Trong tiếng có âm đệm - HS nêu âm cuối, nguyên âm đôi iê viết ya Tiếng - Nghe, ghi nhớ để ứng Việt có từ chứa tiếng ya, từ từ dụng mượn, tất dấu : khuya, pơluya, xanh-tuya, phéc-mơ-tuya 2-Trong tiếng có âm đệm âm cuối, nguyên âm đôi iê viết yê : truyền thuyết, huyện, yên, hải yến Dấu đặt chữ thứ hai âm – chữ ê Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm - Yêu cầu Quan sát tranh minh họa, tự làm - Quan sát tranh minh họa TaiLieu.VN Page - Nhận xét KL : thuyền, thuyền, khuyên làm BT + Hãy đọc lại câu thơ ? - HS đọc, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc + Hãy quan sát tranh để gọi tên loại chim ? - Thực theo yêu cầu, ghi vào - Gọi trình bày - HS nêu, nhận xét, bổ sung - Nhận xét KL : yểng, hải yến, đỗ quyên + Em biết loại chim ? - Nhận xét, tuyên dương - Nối tiếp nêu 4- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Nhắc HS nhớ tượng tả luyện - Nghe tập để không viết sai tả Dặn HS chuẩn bị sau TaiLieu.VN Page ... viết bảng c Viết tả :Đọc để HS nghe- viết - Đọc chậm lại tả - Viết tả d Chấm : - Dò bài, sốt lỗi - Chấm 10 - Nộp - Nêu nhận xét chung - Nghe nhận xét 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc nội dung... tiếng có âm đệm - HS nêu âm cuối, nguyên âm đôi iê viết ya Tiếng - Nghe, ghi nhớ để ứng Việt có từ chứa tiếng ya, từ từ dụng mượn, tất dấu : khuya, pơluya, xanh- tuya, phéc-mơ-tuya 2-Trong tiếng. .. chứa tiếng đọc yêu cầu yê ya - Thực theo yêu cầu + Hãy đọc tiếng vừa tìm ? Ghi : khuya, truyền thuyết, xuyên, yên - Nối tiếp nêu + Em có nhận xét cách đánh dấu - HS viết tiếng có chứa tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn