quy tắc ứng xử trong trường mầm non

8 3,839 15
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015, 07:03

PHÒNG GD &ĐT TX SA ĐÉC TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Số: /BC-MNHD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thị xã sa Đéc, ngày 01 tháng 05 năm 2011 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-MNHD ngày tháng năm 2010 Chương I Những quy định chung Điều 1: Căn để đề quy tắc đạo đức ứng xử nhà giáo : 1) Quy định đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 2) Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/ QĐBNV ngày 26 thánh 02 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ 3) Công văn số 1153/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bậc học mầm non 4) Phong trào “ Mỗi thấy, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo’ 5) Phong trào “ Học btập làm theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh” Điều : Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo xử đội ngủ sư phạm trường mầm non Hướng Dương thi hành nhiệm vụ, công vụ, quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, cháu xã hội Đối tượng áp dụng tất thành viên hội đồng sư phạm nhà trường Điều : Mục đích Quy định chuẩn mực đạo đức ứng xử nhà giáo thi hành nhiệm vụ, công vụ quan hệ với đồng nghiệp,các cháu với phụ huynh học sinh quan hệ xã hội, bao gồm việc phải làm không làm nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất lương tâm nghề nghiệp sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phương pháp sư phạm, có lối sống cách ứng xử chuẩn mực Là để nhà trường xử lý trách nhiệm cán bộ, viên chức vi phạm chuẩn mực đạo đức xử thi hành nhiệm vụ mối quan hệ công tác, đồng thời để đánh giá xếp loại giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ, viên chức Thực công khai hoạt động nhiệm vụ, công vụ mối quan hệ công tác cán bộ, viên chức công tác phòng, chống tham nhũng Chương II Chuẩn mực đạo đức nhà giáo Điều : Phẩm chất trị Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo quy định pháp luật Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lý luận trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm phân công cấp trên; có ý thức tập thể sư phạm, tập thể học sinh nhà trường, phấn đấu nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường ,gìn giữ phát huy truyền thống “ Dạy tốt - Học tốt” Gương mẩu thực nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội Điều : Đạo đức nghề nghiệp Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thưong yêu, giúp đỡ đồng nghiệp sống công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã, dịu dàng với cháu, đồng nghiệp; sẳn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng học sinh, đồng nghiệp cộng đồng Tận tụy với công việc giao; thực điều lệ, quy chế, nội quy nhà trường, ngành Công giảng dạy giáo dục, đánh giá khách quan,đúng thực chất lực người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí Có thiện chí, sẳn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp, đồng thời chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục Điều : Những đòi hỏi thiết yếu nơi nhà giáo Nhà giáo cần phải thích nghề dạy học đáp ứng yêu cầu phải có nhiều kiên nhẩn, nhiều kiến thức, nhiều lương tâm Nhà giáo cần phải có lòng yêu thương học trò lôi kéo uốn nắn em mái học đường, phải coi công cụ giáo dục Nhà giáo cần thận trọng hành vi, vấn đề gương mẩu nên coi vấn đề số nghề dạy học Nhà giáo cần phải có uy quyền trước học sinh làm cho em kính phục lời Nhà giáo phải giữ lập trường, làm cho học sinh âm thầm cảm thấy chúng vượt qua quyền hạn người thầy, phải cho chúng biết rõ làm nầy bị trừng phạt, làm ngợi khen Nguyên tắc để tạo uy quyền cho nhà giáo nhà giáo phải tỏ có giáo dục, phải biết tự trọng mình; uy quyền phải lấy tận tâm làm gốc, phải kèm theo lòng nhân nhà giáo Nhà giáo cần phải nghiêm nghị, đứng đắn trước học sinh làm cho em kính trọng , sẳn sàng nghe theo lời giáo huấn Thái độ người thầy học trò, phải thái độ bậc cha mẹ 6.Kiến thức quảng bác nhà giáo điều tối cần thiết, giúp cho người thầy dạy dỗ học sinh có kết tốt vừa tạo lòng tín phục em Nhà giáo nên chịu khó lắng nghe học trò nói giành nói với em, nên đắn đo lời nói, không nói ba hoa điều không cần thiết Điều : Lối sống, tác phong Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động sáng tư sáng tạo; thực hành liêm, chính, chí công vô tư theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với sắc dân tộc thích ứng với tiến xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích biểu lối sống văn minh, tiến va phê phán biểu lối sống lạc hậu, ích kỷ Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch quan hệ xã hội, giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải công việc khách quan, tận tình, chu đáo Trang phục nội quy thực nhiệm vụ, công vụ, cần thiết phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm phân tán ý học trò Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp Quan hệ ứng xử mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp học sinh Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẩn nhau; chăm sóc học hành thật tốt, ngoan ngoãn, lễ độ; thực nếp sống văn hoá nơi công cộng Luôn ý thức có trách nhiệm tương lai học sinh, với tiền đồ dân tộc Điều : Các thái độ cần thiết tương giao thầy trò Thái độ trung thực thái độ Nhà giáo trung thực hay thành thực dám biểu lộ cảm xúc hữu trước học sinh, khiến em cảm thấy gần gủi tin cậy chia sẻ với chúng Thái độ tôn trọng ý kiến,cảm xúc người học sinh; quan tâm đến học sinh mà không làm cho em bị lệ thuộc; chấp nhận cá nhân học sinh người bất toàn, có giá trị tự tiềm Thái độ chấp nhận hay tôn trọng học sinh nhà giáo biểu lộ hành động niềm tin tưởng thâm sâu vào người tự đáng tin cậy Thái độ tạo bầu không khí học tập tự giác, thái độ hiểu biết cảm thông học sinh Nhà giáo đặt vị trí vào vị trí học trò, nhìn giới qua mắt em để có khả hiểu phản ứng nội tâm, ý thức bén nhạy chúng, với học sinh cảm nhận diển tiến giáo dục học tập nào, học tập có ý nghĩa gia tăng Điều : Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà cho học sinh nhân dân Không gian lận, thiếu trung thực học tập, nghiên cứu khoa họcvà thực nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 3 Không trù dập, chèn ép có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến học sinh; không tiếp tay, bao che cho hành vi tiêu cực giảng dạy, học tập, rèn luyện học sinh đồng nghiệp 4.Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt đồng nghiệp người khác 5.Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định Không hút thuốc lá, uống rượu, bia công sở, trường học thi hành nhiệm vụ giảng dạy tham gia hoạt động giáo dục nhà trường Không sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi Không gây bè phái,làm đoàn kết hội đồng sư phạm sinh hoạt cộng đồng Không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến nội dung trái với quan điểm, sách Đảng Nhà nước 10 Không trốn tránh nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không muộn sớm, bỏ giờ, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp nhà trường 11 Không tổ chức, tham gia hoạt dộng liên quan đến tệ nạn xả hội : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hoá phẩm độc hại Chương III Chuẩn mực xử nhà giáo thi hành nhiệm vụ, công vụ Mục I : Những việc đội ngũ sư phạm nhà trường phải làm Điều 10 : Trách nhiệm đội ngũ sư phạm nhà trường Phát việc thực sai không đầy đủ, không quy định đồng nghiệp để kịp thời đóng góp ý kiến trực tiếp phản ảnh với Ban giám hiệu Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch quy định; kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào lớp giờ, quản lý học sinh hoạt động giáo dục, tham gia hoạt động tổ chuyên môn; tích cực thực đổi phương pháp giảng dạy, thực phương châm giảng dạy nhà trường Thực định Hiệu trưởng, lãnh đạo cấp trên; chịu kiểm tra Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục Thực luật giáo dục, pháp lệnh Cán bộ, công chức , điều lệ trường mầm non, quy chế ngành, quy định nội Hưởng ứng vận động, phong trào thi đua ngành, trường Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; đối xử công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền lợi đáng học sinh Giữ gìn, vun đắp phát huy truyền thống “ Dạy tốt - Học tốt ”; ý thức bảo vệ danh nhà trường Điều 11 : Quy định việc chấp hành định đội ngũ sư phạm nhà trường Cán bộ, giáo viên, nhân viên thi hành nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành định, ý kiến đạo cấp có thẩm quyền; phải phối hợp với thành viên khác Hội đồng sư phạm nhà trường Khi thực định cấp có thẩm quyền cán bộ, giáo viên, nhân viên phát định trái pháp luật không phù hợp với thức tiển phải báo cáo với người định Trường hợp phải chấp hành định phải báo cáo lên cấp trực tiếp người định chịu trách nhiệm hậu gây thực định đó, Ban giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra việc giáo viên, nhân viên thực định, ý kiến đạo , với lắng nghe ý kiến giáo viên, nhân viên tính khả thi tính hợp lệ định đưa để điều chỉnh kịp thời Điều 12 : Quy định giao tiếp Cán bộ, giáo viên đến trường giảng dạy, làm việc, hội họp trường thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục quy định; phải giữ gìn uy tín, danh dự cho nhà trường, lãnh đạo đồng nghiệp Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học sinh trường cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ lịch sự, hoà nhả, văn minh Ban giám hiệu phải nắm bắt kịp thời tâm lý giáo viên, nhân viên để có cách thức điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động việc thực nhiệm vụ giao; phát huy dân chủ, tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện va phát huy sáng kiến kinh nghiệm giáo viên, nhân viên; tôn trọng tạo niềm tin cho giáo viên, nhân viên giao đạo thực nhiệm vụ; bảo vệ danh dự can bộ, giáo viên, nhân viên bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không thật Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tôn trọng địa vị người lãnh đạo, phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành nhà trường hoạt động đạt hiệu Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, viên chức phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình cộng bảo đảm đồng thuận, hiệp lực chung lo nghiệp giáo dục danh dự nhà trường Mục : Những việc đội ngũ sư phạm không làm Điều 13: Các quy định chung Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chấp hành quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Luật Phòng, chống tham nhũng pháp luật khác Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực thi nhiệm vụ, công vụ không mạo danh để giải công việc; không mượn danh nhà trường, tập thể giáo viên để thực ý đồ cá nhân Điều 14 : Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ Cán bộ, giáo viên, nhân viên không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khibthực nhiệm vụ, công vụ thực gây hậu ảnh hưởng đến hoạt động nhà trường, quan, đơn vị, tổ chức khác vi phạm tới quyền lợi đáng, danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, học sinh nhân dân 2 Cán bộ, giáo viên, nhân viên hành động vượt ngưỡng quan hệ thầy trò, quan hệ bất với đồng nghiệp Cán bộ, giáo viên, nhân viên không cố tình kéo dài thời gian từ chối phối hợp đồng nghiệp thực thi nhiệm vụ, công vụ Cán bộ, giáo viên, nhân viên không đặt điều sai thật để khiếu kiện, không che giấu, bưng bít làm sai lệch nội dung phản ảnh với Ban giám hiệu, với lảnh đạo cấp Cán bộ, giáo viên, nhân viên không làm mất, hư hỏng tài sản , thiết bị, kỷ thuật làm mất, sai lệch hồ sơ, tài liệu nhà trường; Cán bộ, giáo viên, nhân viên không tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật nhà trường, bí mật công tác, bí mật đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Chưong IV Chuẩn mực xử cán đội ngũ sư phạm nhà trường quan hệ xã hội Điều 15 : Các quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên phải làm quan hệ xã hội Khi tham gia hoạt động xã hội thể văn minh, lịch giao tiếp, ứng xử để người dân tin tưởng Hướng dẩn người dân tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường Hướng dẩn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền phổ biến pháp luật Nhà nước, chủ trương đường lối Đảng cộng đồng dân cư Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực kế hoạch dân số gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật Hướng dẩn cộng đồng dân cư thực phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá theo quy định chung cộng động Hướng dẩn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Điều 16: Các quy định việc cán giáo viên không làm quan hệ xã hội Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo tham gia hoạt động xã hội Không sử dụng tài sản, phương tiện công cho hoạt động xã hội không thuôc hoạt động nhiệm vụ, công vụ Không tổ chức hoạt động cưới hỏi, sinh nhật, tân gia, thăng chức thân gia đình mục đích vụ lợi Không tham gia chơi cờ bạc, cá độ, sử dụng chất kích thích gây nghiện, thù tạc say xỉn, gây gổ cự cải hành người khác, vi phạm luật giao thông Điều 17: Các quy định cán bộ, giáo viên không làm ứng xử nơi công cộng Không vi phạm quy định nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm chuẩn mực phong mỹ tục nơi công cộng để bảo đảm văn minh, tiến xã hội Không vi phạmcác quy định đạo đức công dân pháp luật quy định, chuẩn mực đạo đức truyền thống dân tộc cộng đồng dân cư thống thực Không xả rác, phóng uế bừa bải nơi công cộng Không có hành động vô tình hay cố ý làm hư hỏng tài sản nơi công cộng; thái độ bàng quan với học sinh, đồng nghiệp hữu nơi công cộng Chương V Trách nhiệm nhà giáo Điều 18 : Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Có trách nhiệm thực quy định quy tắc Có trách nhiệm vận động đồng nghiệp thực quy định quy tắc này; phát cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm quy tắc phải kịp thời góp ý để họ sửa đổi, đồng thời phản ảnh với Ban giám hiệu Điều 19 : Trách nhiệm Ban giám hiệu nhà trường Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực Qui tắc Niêm yết công khai Qui tắc Kiểm tra giám sát việc thực Qui tắc cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Chương V Tổ chức thực Điều 20: Qui tắc có hiệu lực kể từ ngày ký định ban hành Định kỳ kiểm tra việc thực cán bộ, giáo viên, nhân viên; xử lý nghiêm túc kịp thời pháp luật cá nhân vi phạm Qui tắc ... nhân viên nhà trường Có trách nhiệm thực quy định quy tắc Có trách nhiệm vận động đồng nghiệp thực quy định quy tắc này; phát cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm quy tắc phải kịp thời... &ĐT TX SA ĐÉC TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG Số: /BC-MNHD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thị xã sa Đéc, ngày 01 tháng 05 năm 2011 QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG MẦM NON ( Ban hành... kèm theo Quy t định số /QĐ-MNHD ngày tháng năm 2010 Chương I Những quy định chung Điều 1: Căn để đề quy tắc đạo đức ứng xử nhà giáo : 1) Quy định đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quy t định
- Xem thêm -

Xem thêm: quy tắc ứng xử trong trường mầm non, quy tắc ứng xử trong trường mầm non, quy tắc ứng xử trong trường mầm non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn