Thói quen sử dụng xe máy của sinh viên đại học ngoại thương

32 564 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 21:06

MỤC LỤC MỤC LỤC .1 LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU II, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .4 ĐỐI TƯỢNG: PHẠM VI ĐIỀU TRA .5 THỜI GIAN ĐIỀU TRA III, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IV HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SỬ DỤNG V LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA VI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHẦN II: TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 I CÁCH THỨC SỬ DỤNG XE MÁY 10 Kết điều tra loại xe sử dụng số sinh viên xe máy trường đại học ngoại thương 10 Kết điều tra thời gian chờ đèn đỏ mà số sinh viên ngoại thương tắt máy .11 Mục đích sử dụng xe máy 11 Sử dụng xe theo lời khuyên nhà sản xuất 13 Tần suất sử dụng xe máy 13 II CHI PHÍ CHO VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY .15 Mức độ quan tâm đến giá xăng 15 Chi phí trung bình cho việc đổ xăng tháng 15 Tỷ lệ tiền xăng tổng chi tiêu hàng tháng 16 Sự quan tâm đến việc tiết kiệm sinh viên xăng tăng giá .16 Phương pháp tiết kiệm xăng tăng giá 17 Sự quan tâm sinh viên tới việc bảo dưỡng xe định kì .18 Chi phí cho lần bảo dưỡng 19 Khoảng thời gian trung bình lần thay dầu 21 Chi phí lần thay dầu 22 10 Số tiền gửi xe trung bình tháng .23 11 Bị phạt hành vi phạm giao thông 24 12 Mức phạt vi phạm giao thông 25 13 Trong tháng gần bạn có phải sửa xe không: 26 14 tổng số tiền bạn phải sửa xe tháng gần đây: 26 KẾT LUẬN 28 PHẦN III: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂNTRONG ĐIỀU TRA 31 I THUẬN LỢI 31 II KHÓ KHĂN 31 LỜI MỞ ĐẦU Sau trình học tập, tìm hiểu môn “Nguyên lý thống kê kinh tế”, hướng dẫn Giảng viên Nguyễn Thị Kim Ngân, để vận dụng phương pháp thống kê học vào nghiên cứu vấn đề cụ thể sống hàng ngày, từ hiểu sâu nội dung học tập, có điều kiện thực hành kỹ sử dụng phần mềm máy tính, kỹ viết báo cáo, rèn luyện khả làm việc theo nhóm, thực đề tài nằm phạm vi kiến thức môn Nguyên lý thống kê Nhóm sau trình tìm hiểu, quan sát nhận thấy: Việc sinh viên sử dụng xe máy phổ biến, vấn đề xung quanh việc sử dụng xe máy như: giá xăng, cách thức sử dụng, thời gian sử dụng xe máy, chi phí cho việc sử dụng xe máy ảnh hưởng việc sử dụng xe máy tới môi trường vấn đề đáng bàn đáng quan tâm Từ nhóm định chọn đề tài vừa gần gũi với thân nói riêng sinh viên nói chung, “Thói quen sử dụng xe máy sinh viên Đại học Ngoại Thương’’ Do điều tra thực thời gian ngắn phạm vi điều tra hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót, mong có đánh giá, góp ý cô giáo bạn để nghiên cứu hoàn thiện Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên: Nguyễn Thị Kim Ngân có công lớn việc định hướng, hướng dẫn nhóm thực nghiên cứu Xin cảm ơn bạn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương dành thời gian, nhiệt tình giúp đỡ để hoàn thành đề tài nghiên cứu PHẦN I: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thứ nhất, Chúng muốn điều tra mức độ sử dụng xe máy sinh viên Thứ 2, Loại xe máy thường sinh viên sử dụng cách thức sử dụng xe máy sinh viên (có thể hiểu thói quen sử dụng xe máy sinh viên) Thứ 3, Các vấn đề liên quan đến giá xăng ảnh hưởng xung quanh việc sử dụng xe máy sinh viên Thứ 4, Chi phí bảo dưỡng chi phí phát sinh trình sử dụng xe máy sinh viên Cuối cùng, qua điều tra muốn đến việc rút nhận xét chung tình hình, thực trạng việc sử dụng xe máy sinh viên Qua rút kết luận chung tình hình sử dụng sinh viên nói chung sinh viên Ngoại Thương nói riêng nhằm đưa nhìn tổng quan tìm giải pháp sử dụng xe máy hiệu II, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG: Đối tượng nghiên cứu : Sinh viên Đại học Ngoại Thương Sinh viên sử dụng xe máy không vấn đề xa lạ, sinh viên nhóm đối tượng dễ tiếp cận, động nhiệt tình Do việc thu thập số liệu từ sinh viên, cụ thể Sinh viên Ngoại thương dễ dàng, đạt hiệu xác cao Đối tượng sinh viên bao gồm tất sinh viên từ năm đến năm thứ PHẠM VI ĐIỀU TRA Đại học Ngoại Thương Để cho kết nghiên cứu xác, không rộng vượt tầm kiểm soát, chọn phạm vi nghiên cứu Trường đại học Ngoại thương Mặc dù phạm vi nghiên cứu không rộng với ủng hộ bạn sinh viên tham gia đánh giá qua phiếu điều tra, hi vọng nghiên cứu phản ánh cách khách quan trung thực tình hình sử sụng xe máy sinh viên trường đại học Ngoại Thương THỜI GIAN ĐIỀU TRA Vì điều kiện thời gian không cho phép, phải thu nhập số liệu, tổng hợp lại số liệu để đưa nhận xét khoảng thời gian cho phép nên tiến hành điều tra từ ngày: 24/5/2012 đến ngày 26/5/2012 III, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Dựa theo mục đích nghiên cứu, đối tượng không gian thời gian nghiên cứu, nhóm lập bảng hỏi gồm 19 câu hỏi khác phương diện, cách thức ,mục đích với tiêu chí định Nội dung nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực sau : • Thứ nhất, thực trang chung cách thức sử dụng xe máy sinh viên: sử dụng xe ga hay xe số, tần suất sử dụng • Thứ 2, chi phí cho việc sử dụng xe máy sinh viên: chi phí mua xăng, bảo dưỡng, gửi xe chi phí khác Cuối thông qua điều tra tổng hợp thông tin đưa thông tin khách quan tình hình thực tế đồng thời dự doán xu hướng phát triển vấn đề Bài điều tra chúng em nhiều khuyết điểm, mong cô bạn đọc, đánh giá đưa nhận xét để chúng em rút kinh nghiệm cho tập nhóm Sau bảng câu hỏi điều tra nhóm chúng tôi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Bộ môn nguyên lí thống kê Phiếu điều tra thống kê Về thói quen sử dụng xe máy sinh viên ngoại thương Xin chào bạn! sinh viên ngoại thường K49 Hiện có mẫu phiếu điều tra thói quen sử dụng xe máy sinh viên ngoại thương Mong bạn bớt chút thời gian điền vào mẫu phiếu điều tra giúp chúng mình! Họ tên: Khoa: Khóa: I Cách thức sử dụng xe máy Bạn sử dụng loại xe nào? a) Xe ga b) Xe số Bạn có tắt máy thời gian dừng đèn đỏ… a) Luôn không tính đến thời gian c) 15-25s b) 10-15s d) >25s Bạn thường sử dụng xe máy vào việc nào? a) Đi học c) Đi làm thêm b) Đi chơi d) Cứ dùng Bạn có sử dụng xe theo lời khuyên nhà sản xuất không a) Có b) Không Tần suất sử dụng xe máy bạn? a) Hằng ngày II b) Thỉnh thoảng Chi phí cho việc sử dụng xe máy Bạn có quan tâm đến giá xăng không? a) Rất quan tâm b) Không quan tâm c) Không quan tâm Chi phí trung bình cho việc đổ xăng tháng bạn bao nhiêu?(VNĐ) a) 600000 Tỷ lệ tiền xăng tổng chi tiêu hàng tháng bạn bao nhiêu? a) 30% Khi xăng tang giá bạn có thực biện pháp để tiếp kiệm k? a) Có b) Không quan tâm Cách bạn tiết kiệm chi phí a) Sử dụng phương tiện khác b) Hạn chế lại c) Không tiết kiệm Bạn có bảo dưỡng xe định kì không a) Có b) Không Chi phí cho lần bảo dưỡng?(VNĐ) a) 300000 Trung bình bạn thay dầu lần? a) 3 tháng Mỗi lần bạn thay dầu hết bao nhiêu?(VNĐ) a) 100000 a) 70000 b) 30000-50000 c) 50000-70000 11 Trong tháng gần bạn có bị phạt hành vi phạm luật giao thông không? a) Có b) Không 12 Nếu có tổng số tiền bạn bị phạt bao nhiêu?(VNĐ) a) 150000 b) 150000-300000 c) 300000-500000 d) >500000 13 Trong tháng gần xe bạn có phải sửa chữa không? a) Có b) Không quan tâm 14 Nếu có tổng số tiền bạn phải sửa chữa bao nhiêu?(VNĐ) a) 200000 IV HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SỬ DỤNG Hình thức : Thống kê chọn mẫu Phương pháp điều tra : Phỏng vấn gián tiếp thông qua bảng câu hỏi V LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA Tất thành viên nhóm với nhiệt tình, động hoàn thành việc thu thập thông tin thành công với 100 bảng câu hỏi VI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Nhóm tiến hành điều tra với số lượng bảng câu hỏi 100 sau tiến hành điều tra tổng hợp kết Chúng thu kết : • 88 bảng câu hỏi hợp lệ • 12 bảng câu hỏi không hợp lệ Bởi lý quên điền tên, trả lời không nội dung câu hỏi yêu cầu Nên kết đánh giá đánh giá 88 kết hợp lệ PHẦN II: TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I CÁCH THỨC SỬ DỤNG XE MÁY Kết điều tra loại xe sử dụng số sinh viên xe máy trường đại học ngoại thương Kết luận: Loại xe đc sử dụng nhiều xe số Loại xe cần nhiên liệu so với xe ga Kết luận: Có nhiều phương pháp để giảm chi phí cho việc lại xăng tăng giá, nhiên hầu hết khó thực Điều thể chỗ số người sử dụng phương tiện khác ( bus, xe đạp, xe đạp điện… ) (16%); số người chọn biện pháp hạn chế lại chiếm tỉ lệ cao (56%); bên cạnh đó, không người chọn câu trả lời tiết kiệm (28%), nguyên nhân họ, xe máy phương tiện phổ biến tiện lợi nhất, họ buộc phải sử dụng phương tiện lại bất chấp leo thang giá xăng Sự quan tâm sinh viên tới việc bảo dưỡng xe định kì PHƯƠNG ÁN CHỌN CHỈ SỐ TỶ LỆ (%) CÓ 57 65% KHÔNG 31 35% Kết luận: Số liệu thống kê cho thấy chi phí sử dụng xe ngày cao bạn sinh viện dành khoản chi phí cho việc bảo dưỡng định kỳ xe, góp phần làm tăng tuổi thọ xe độ an toàn tham gia giao thông Chi phí cho lần bảo dưỡng Chi phí cho lần bảo dưỡng Số người 300000 12 Chi phí trung bình cho lần bảo dưỡng: = i = 171590,9 (VNĐ) Mức độ phổ biến Mode: Vì khoảng cách tổ lên tổ có tần số lớn tổ chưa Mode: tổ hM f M − f M 0− ( f M − f M 0− ) + ( f M − f M + ) Mo = XMomin + = 144680,85 (VNĐ) Trung vị: Tổ thứ tổ chứa trung vị ∑f Me= XMemin + hMe × i − S M e −1 fMe = 158536,59 (VNĐ) Kết luận: Nhìn chung, bạn sinh viên lần trung bình 171590,9 VNĐ cho lần bảo dưỡng xe Qua biểu đồ ta thấy phần lớn số bạn sinh viên hỏi dành từ 100000-200000 VNĐ cho lần bảo dưỡng xe máy ( 46% ) Tiếp đến chi phí thấp 100000 VNĐ với tỉ lệ 23% thấp chi phí cho lần bảo dưỡng lớn 300000 VNĐ với tỉ lệ 14% Khoảng thời gian trung bình lần thay dầu Thời gian trung bình lần thay dầu Số người 3 tháng 26 Thời gian trung bình: : = i = 2,4 (tháng) Mức độ phổ biến Mode: tổ thứ tổ chứa Mode hM Mo = XMomin + fM − fM 0−1 ( f M − f M 0− ) + ( f M − f M + ) = 2,62 (tháng) Trung vị: tổ thứ tổ chứa trung vị ∑f Me= XMemin + hMe × i − S M e −1 fMe = 2,47 (tháng) Kết luận: Nhìn chung, bạn sinh viên thường thay dầu sau khoảng thời gian từ đến tháng (39%) để xe hoạt động tốt Chỉ có phận nhỏ bạn sinh viên hỏi xe máy với tần số lớn nên khoảng thời gian lần thay dầu liên tiếp nhỏ tháng (8%) Chi phí lần thay dầu Số tiền Số người 100000 Thời gian trung bình : i = = 79090,9 (VNĐ) Mức độ phổ biến Mode: hM fM − fM 0−1 ( f M − f M 0− ) + ( f M − f M + ) Mo = XMomin + = 75217,39 (VNĐ) Trung vị: tổ thứ tổ chứa trung vị ∑f i − S M e −1 fMe Me= XMemin + hMe × = 77619,05 (VNĐ) Kết luận: Qua biểu đồ ta nhận thấy chi phí trung bình thầy thay dầu bạn sinh viên 79090,9 VNĐ Phần lớn bạn sinh viên sử dung loại dầu máy có giá từ 60000 đến 80000 cho lần thay đầu, loại dầu máy tốt mức giá phù hợp với túi tiền bạn sinh viên Trong đó, có 8% bạn sinh viên hỏi trung bình chi cho việc thay dầu thấp 60000 VNĐ Tỉ lệ với mức chi phí từ 80000 đến 100000 VNĐ 35% với mức giá lớn 100000 VNĐ 9% 10 Số tiền gửi xe trung bình tháng Số tiền 70000 Chỉ số 11 36 19 22 Kết luận: Số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ số tiền gửi xe 500000 có người) 13 Trong tháng gần bạn có phải sửa xe không: Sửa xe Số lượng Tỉ lệ (%) Có 54 61 Không 34 39 Tổng 88 100 Kết luận: Từ biểu đồ ta thấy tháng gần sinh viên tỉ lệ sinh viên Ngoại Thương phải sửa xe (61%) cao so với tỉ lệ sửa xe (39%) Như nhận thấy sử dụng xe bạn có vấn đề điều khó tránh khỏi 14 tổng số tiền bạn phải sửa xe tháng gần đây: Số tiền Số lượng Tỉ lệ (%) 200.000 11 20 Tổng 54 100 Kết luận: số tiền bạn sinh viên Ngoại Thương sử dụng để sửa xe chủ yếu năm mức trung bình từ 50.000- 100.000 100.000- 200.000 ( chiếm tới 65%) gấp đôi số tỉ lệ khoảng lại Nhìn chung sinh viên Ngoại thương gặp cố lớn sử dụng xe vòng tháng qua KẾT LUẬN Xe máy phương tiện di chuyển chủ yếu người dân Việt Nam, phương tiện lại phần lớn phận sinh viên Ngoại Thương Qua điều tra ta nhận nhu cầu sử dụng xe máy sinh viên ngoại thương lớn với mục đích đa dạng: học , làm thêm, chơi Có tới gần 80% sinh viên sử dụng xe máy hàng ngày để phục vụ cho việc lại Vì sử dụng với tần suất lớn nên đa số sinh viên (56,8%) quan tâm sử dụng xe theo lời khuyên nhà sản xuất Điều cho thấy xe máy thực có vai trò lớn nhận sử quan tâm từ phía người sử dụng Khi sử dụng xe máy điều mà phần lớn sinh viên quan tâm đến chi phí phải bỏ trình sử dụng Không giống người làm có thu nhập ổn định, thu nhập sinh viên hạn chế yếu tố giá tiêu chí vô thiết yếu, với sinh viên gia đình chu cấp toàn giá tăng lên ngày nên họ cần cân nhắc để dụng tiết kiệm Chính vậy, có tới 77,2% số sinh viên quan tâm đến việc tăng giá xăng, chi phí thiết yếu chiếm phần lớn tổng chi phí trình sử dụng qua điều tra, có 19,3% sinh viên có chi phí xăng 200000 đồng/ tháng, có 47,7% số sinh viên chi trả tiền xăng từ 200000-400000 đồng/1 tháng, có 22,7% trả từ 400000-600000 đồng/ tháng tiền xăng có 10,3% số sinh viên phải trả 600000 đồng/1 tháng tiền xăng Với mức chi trả vậy, tiền xăng chủ yếu chiếm từ 10-20% tổng chi tiêu hàng tháng 39,7% sinh viên ngoại thương có sử dụng xe máy, 26,1% phận sinh viên số tiền mua xăng tháng chiếm từ 20-30% tổng chi tiêu tháng Và với 18,2% phận sinh viên khác tiền xăng chiếm tới 30% tổng chi tiêu Như thấy, giá xăng chiếm phần không nhỏ không chi phí sử dụng xe máy nói riêng mà tổng chi phí sinh hoạt nói chung sinh viên Điều lý giải có tới 60,2% số sinh viên ngoại thương xe máy thực biện pháp tiết kiệm chi phí hạn chế lại (55,7%) , sử dụng phương tiện khác ( 15,9%), …tuy nhiên biện pháp bất tiện tiết kiệm Do giá xăng tăng lên có nhiều ảnh hưởng đến việc sử dụng xe máy có ảnh hưởng nhiều đến đời sống phận sinh viên có ý định sử dụng xe máy Điều khiến người sử dụng xe máy có xu hướng lựa chọn loại xe tiết kiệm xăng, thông số kĩ thuật tốt nhằm tiết kiệm nhiều sử dụng Bên cạnh tiền xăng, người sử dụng xe máy trả cho khoản bảo dưỡng sửa chữa xe Có 67,77% số sinh viên sử dụng xe máy mang xe bảo dưỡng định kì với mức chi phí chủ yếu cho lần khoảng từ 100000-200000 đồng 38,6% sinh viên phải thay dầu xe khoảng 2-3 tháng/1 lần với mức chi phí chủ yếu từ 60000-80000 đồng khoản chi tiêu không nhỏ tránh khỏi yêu cầu bắt buộc sử dụng xe máy Không vậy, sử dụng xe máy , người sử dụng trả xe gặp cố, hỏng hóc cần sửa chữa có 61,36% số sinh viên sử dụng xe máy phải sửa chữa tháng gần Trong số có 28,4% phải trả từ 50000-100000 đồng/1 lần sửa chữa, 21,6% phải trả từ 100000-200000 đồng, 15,9% phải trả 200000 đồng cho lần sửa chữa Điều lý giải phần lớn phận sinh viên sử dụng xe hãng sản xuất có uy tín trước lựa chọn mẫu mã vừa nhằm đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm chi phí sửa chữa Vì phần lớn sinh viên trọ nên sử dụng xe máy họ trả thêm khoản tiền gửi xe hàng tháng, với mức phí chủ yếu từ 30000-50000 đồng Có thể thấy, sử dụng xe máy làm phương tiện lại, sinh viên trả nhiều khoản phục vụ cho việc sử dụng, bảo dưỡng , sửa chữa cất giữ Khi sử dụng xe máy tham gia giao thông, sinh viên trả khoản phí khoản phạt vi phạm luật Có 44,3% số sinh viên sử dụng xe máy vi phạm luật giao thông tháng gần với mức phạt chủ yếu từ 150000300000 đồng Tóm lại qua điều tra thống kê vấn đề sinh viên sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển ta đánh giá vai trò việc sử dụng xe máy đời sống sinh viên Bên cạnh ta nhận chi phí mà sinh viên phải bỏ sử dụng loại phương tiện Kết điều tra giúp có nhìn tổng quan trạng sử dụng xe máy chi phí sử dụng, qua có biện pháp phù hợp để sử dụng xe hợp lý tiết kiệm PHẦN III: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂNTRONG ĐIỀU TRA I THUẬN LỢI Thứ nhất, lần tiến hành chọn lựa đề tài bắt tay vào nghiên cứu, nhiệt tình hướng dẫn, bảo giảng viên, nhóm nắm bắt nội dung cần thiết, quan trọng phải thực hiện, phương pháp giúp trình điều tra diễn hiệu quả… Do đó, trình điều tra nhiều lúng túng Thứ hai, sau thời gian suy nghĩ, chọn lựa, đề tài nghiên cứu điều tra theo đánh giá chủ quan nhóm gần gũi cần thiết sinh viên trường nay, nhiều sinh viên muốn đề đạt ý kiến ngại ngùng Do vậy, tiến hành điều tra, nhóm nhận nhiệt tình tham gia hào hứng sinh viên hỏi, có nhiều sinh viên giới thiệu thêm bạn bè tham gia, khiến thời gian điều tra giảm nhiều… Cuối cùng, thành viên nhóm làm việc chuyên nghiệp nhiệt tình, thời gian tổng hợp thông tin rút ngắn đến mức tối thiểu II KHÓ KHĂN Tuy gặp nhiều thuận lợi trên, công việc khác, nhóm gặp phải số khó khăn: - Không phải tất sinh viên điều tra nhiệt tình, số cá nhân có thái độ không hợp tác, khiến trở nên bị động tiến hành điều tra - Vì thời gian tiến hành điều tra nằm khoảng thời kết thúc môn học, nên phạm vi điều tra chưa bao quát hết, số lượng hỏi không lớn lực lượng điều tra có ít… - Cũng tiến hành điều tra vào thời gian kết thúc môn học, thành vieent rong nhóm trình thi cử có quỹ thời gian lệch nên tạo số khó khăn việc họp nhóm nghiên cứu [...]... bộ phận sinh viên Ngoại Thương Qua bản điều tra ta có thể nhận ra nhu cầu sử dụng xe máy của sinh viên ngoại thương là khá lớn và với các mục đích đa dạng: đi học , đi làm thêm, đi chơi Có tới gần 80% sinh viên sử dụng xe máy hàng ngày để phục vụ cho việc đi lại Vì sử dụng với tần suất lớn nên đa số sinh viên (56,8%) quan tâm và sử dụng xe theo lời khuyên của nhà sản xuất Điều này cho thấy xe máy thực... sử dụng xe máy cũng như có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bộ phận sinh viên hiện đang và có ý định sử dụng xe máy Điều này cũng sẽ khiến những người sử dụng xe máy có xu hướng lựa chọn những loại xe tiết kiệm xăng, thông số kĩ thuật tốt nhằm tiết kiệm nhiều hơn khi sử dụng Bên cạnh tiền xăng, người sử dụng xe máy còn phải chi trả cho các khoản bảo dưỡng và sửa chữa xe Có 67,77% số sinh viên sử dụng. .. Phần lớn sinh viên có xe máy đều dùng làm phương tiện đi lại chính của mình, sử dụng xe máy mỗi khi ra ngoài (chiếm 43,81%) Trong số những sinh viên sử dụng xe máy không thường xuyên thì mục đích sử dụng chủ yếu là dung để đi học và đi chơi 4 Sử dụng xe theo lời khuyên nhà sản xuất Sử dụng xe theo lời khuyên Số lượng Tỷ lệ % Có 50 56,82% Không 38 43,18% Kết luận: Trong số những sinh viên được hỏi... vừa tiết kiệm chi phí sửa chữa Vì phần lớn sinh viên đều đang ở trọ nên khi sử dụng xe máy họ phải chi trả thêm một khoản tiền gửi xe hàng tháng, với mức phí chủ yếu từ 30000-50000 đồng Có thể thấy, khi sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại, sinh viên phải chi trả khá nhiều khoản phục vụ cho việc sử dụng, bảo dưỡng , sửa chữa và cất giữ Khi sử dụng xe máy tham gia giao thông, sinh viên còn phải chi trả... phạm luật Có 44,3% số sinh viên sử dụng xe máy vi phạm luật giao thông trong 2 tháng gần đây với mức phạt chủ yếu từ 150000300000 đồng Tóm lại qua bản điều tra thống kê về vấn đề sinh viên sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển ta có thể đánh giá được vai trò của việc sử dụng xe máy trong đời sống sinh viên Bên cạnh đó ta cũng nhận ra những chi phí mà sinh viên phải bỏ ra khi sử dụng loại phương tiện... số sinh viên được điều tra đều sử dụng xe máy hàng ngày, chiếm 79,55 % Chứng tỏ những bạn đã có xe máy đều sử dụng rất thường xuyên trong cuộc sống, ít có hiện tượng có xe máy nhưng không sử dụng đến II CHI PHÍ CHO VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY 1 Mức độ quan tâm đến giá xăng Mức độ quan tâm Số người Tỷ lệ % Rất quan tâm 68 77,27 Không quan tâm lắm 20 23,73 Không quan tâm 0 0 Kết luận: Tất cả các bạn sinh viên. .. Trong 3 tháng gần đây bạn có phải sửa xe không: Sửa xe Số lượng Tỉ lệ (%) Có 54 61 Không 34 39 Tổng 88 100 Kết luận: Từ biểu đồ ta thấy trong 3 tháng gần đây sinh viên tỉ lệ sinh viên Ngoại Thương phải sửa xe (61%) cao hơn so với tỉ lệ không phải sửa xe (39%) Như vậy có thể nhận thấy trong khi sử dụng xe của bạn có vấn đề là điều khó tránh khỏi 14 tổng số tiền bạn phải sửa xe trong 3 tháng gần đây: Số tiền... hỏi thì số lượng người có và không sử dụng xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất không chênh nhau rõ rệt Việc sử dụng xe theo lời khuyên của nhà sản xuất giúp xe bền hơn, chạy an toàn hơn và còn tiết kiệm xăng hơn Theo mẫu điều tra thì còn nhiều bạn sinh viên chưa ý thức được những ưu điểm của việc sử dụng xe theo đúng lời khuyên của nhà sản xuất 5 Tần suất sử dụng xe máy Tần suất Số lượng Tỷ lệ % Hàng... số sinh viên ngoại thương sẽ tắt máy Kết luận: Đa số các sinh viên được hỏi đều cho rằng nên tắt máy khi chờ đèn đỏ trên 25s Cách nghĩ này khá khoa học vì cứ tắt máy xe là bạn đã tiết kiệm đc một ít nhiên liệu trong thời gian dừng xe 3 Mục đích sử dụng xe máy Mục đích Số lượng Tỷ lệ % Đi học 25 23,81% Đi chơi 23 21,90% Đi làm thêm 11 10,48% Cứ mỗi khi ra ngoài là dùng 46 43,81% Kết luận: Phần lớn sinh. .. tiền các bạn sinh viên Ngoại Thương sử dụng để sửa xe chủ yếu năm trong mức trung bình từ 50.000- 100.000 và 100.000- 200.000 ( chiếm tới 65%) gấp đôi số tỉ lệ trong các khoảng còn lại Nhìn chung sinh viên Ngoại thương ít gặp sự cố lớn về sử dụng xe trong vòng 3 tháng qua KẾT LUẬN Xe máy là phương tiện di chuyển chính và chủ yếu đối với người dân Việt Nam, và đó cũng là phương tiện đi lại của một phần ... Chúng muốn điều tra mức độ sử dụng xe máy sinh viên Thứ 2, Loại xe máy thường sinh viên sử dụng cách thức sử dụng xe máy sinh viên (có thể hiểu thói quen sử dụng xe máy sinh viên) Thứ 3, Các vấn đề... Việc sinh viên sử dụng xe máy phổ biến, vấn đề xung quanh việc sử dụng xe máy như: giá xăng, cách thức sử dụng, thời gian sử dụng xe máy, chi phí cho việc sử dụng xe máy ảnh hưởng việc sử dụng xe. .. CỨU I CÁCH THỨC SỬ DỤNG XE MÁY Kết điều tra loại xe sử dụng số sinh viên xe máy trường đại học ngoại thương Kết luận: Loại xe đc sử dụng nhiều xe số Loại xe cần nhiên liệu so với xe ga 2 Kết điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thói quen sử dụng xe máy của sinh viên đại học ngoại thương , Thói quen sử dụng xe máy của sinh viên đại học ngoại thương , Thói quen sử dụng xe máy của sinh viên đại học ngoại thương , THỜI GIAN ĐIỀU TRA, III, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHẦN II: TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, tổng số tiền bạn phải sửa xe trong 3 tháng gần đây:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm