Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế việt nam

17 615 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 20:47

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam sau giai đoạn khủng hoảng dần hồi phục phát triển Nhà nước cố gắng áp dụng sách kích cầu để đẩy nhanh phát triển kinh tế Bên cạnh đó, đầu tư phủ cho công trình công cộng (như đường sá, bệnh viện, trường học…) ngày tăng Một vấn đề đặt nhà nước nguồn thu từ thuế thấp nhiều so với khoản tiền mà phủ chi Điều dẫn đến nợ công – vấn đề bàn cãi nhiều họp quốc hội Nhưng nợ công không đơn giản khoản vay cho chi tiêu phủ Vậy nợ công tính bao gồm khoản nào? Nợ công Việt Nam sao? Nợ công cao có tác động tới kinh tế Việt Nam nay? Những câu hỏi nhóm trình bày phần sau Do lượng tài liệu rộng nên trình tổng hợp, có thiếu sót nhóm chúng em mong nhận góp ý thầy bạn Chúng em xin chân thành cảm ơn! Trân trọng! Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam MỤC LỤC I.KHÁI NIỆM NỢ CÔNG…………………………………………………3 II.THỰC TRẠNG NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM……………………………4 III.NGUYÊN NHÂN GIA TĂNG NỢ CÔNG……………………………8 IV.TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG TỚI NỀN KINH TẾ……………… V GIẢI PHÁP VỀ TÌNH TRẠNG NỢ CÔNG………………………….12 KẾT LUẬN…………………………………………………………… 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 17 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam I.KHÁI NIỆM NỢ CÔNG Nợ phủ, gọi Nợ công Nợ quốc gia, tổng giá trị khoản tiền mà phủ thuộc cấp từ trung ương đến địa phương vay Một cách khái quát nhất, hiểu nợ phủ, nợ công nợ quốc gia tổng giá trị khoản tiền mà phủ thuộc cấp từ trung ương đến địa phương vay nhằm tài trợ cho khoản thâm hụt ngân sách, thế, nợ phủ, nói cách khác, thâm hụt ngân sách luỹ kế tính đến thời điểm Để dễ hình dung quy mô nợ phủ, người ta thường đo xem khoản nợ phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nợ công - truớc hết vấn đề cân đối thu chi ngân sách quốc gia Nhu cầu chi nhiều quá, thu không đáp ứng nổi, phủ vay tiền thông qua nhiều hình thức phát hành công trái, trái phiếu, hiệp định tín dụng,… để chi, từ dẫn đến tình trạng nợ Thâm hụt ngân sách kéo dài làm cho nợ công gia tăng Nợ không trả sớm, để lâu thành "lãi mẹ đẻ lãi con" ngày chồng chất thêm Theo Luật Quảnlý nợ công ban hành có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ công bao gồm nợ phủ, nợ phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương Như vậy, khoản vay vay vốn ODA, phát hành trái phiếu phủ (trong nước), trái phiếu công trình đô thị, hay tập đoàn kinh tế vay nợ nước phủ bảo lãnh xem nợ công Trước người thường nghĩ đến nợ phủ nói đến tổng nợ công Khi Chính phủ phát hành tỉ đô la trái phiếu nước ngoài, biết tính vào tổng nợ công đọc tin doanh nghiệp thu xếp ký kết khoản vay tỉ đô la với ngân hàng nước đó, có bảo lãnh Chính phủ, có người nghĩ nợ doanh nghiệp, đâu phải nợ công! Thực khoản tính vào nợ công 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Ngoài cần ý thêm khái niệm “nợ nước quốc gia”, tổng khoản nợ nước Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh, nợ doanh nghiệp tổ chức khác vay theo phương thức tự vay, tự trả Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á hay Ngân hàng Thế giới đương nhiên nợ nước doanh nghiệp vay từ đối tác nước vài trăm triệu đô la, chẳng hạn, dù có hay bảo lãnh phủ, khoản tiền phải tính vào tổng nợ nước quốc gia Khái niệm nợ công Bộ Tài hẹp so với khái niệm phổ biến quốc tế Theo Hệ thống quản lý nợ phân tích tài Hội nghị LHQ thương mại phát triển (UNCTAD), nợ công nợ phủ, nợ phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương bao gồm nghĩa vụ nợ ngân hàng trung ương, đơn vị trực thuộc phủ (bao gồm doanh nghiệp nhà nước) tất cấp quyền Có lẽ nguyên nhân làm cho số liệu nợ công Việt Nam sở liệu số tổ chức quốc tế cao hẳn so với số liệu Bộ Tài II.THỰC TRẠNG NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM Tại Việt Nam, tình trạng nợ công liên tục tăng làm cho yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý nợ công Việt Nam trở nên cấp thiết Theo CIA, nợ công Việt Nam đứng thứ 44/129 quốc gia ( chiếm 52% GDP) giới (Số liệu năm 2009) 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đây, báo cáo cho thấy nợ phủ tăng cao: 33,8% GDP năm 2007; 36,2% GDP năm 2008, 41,9% GDP năm 2009 dự báo lên đến 44,6% vào cuối năm 2010 Dựa vào số này, Ủy ban Tài - Ngân sách Quốc hội cảnh báo mức nợ phủ tăng sát mức trần cho phép.Nhưng có hai điểm cần làm rõ Mức nợ này, theo báo cáo, nợ phủ, chưa phải tổng mức nợ công chưa tính đến khoản nợ phủ bảo lãnh nợ quyền địa phương Hơn nữa, mức trần để xem nợ công an toàn tính tổng nợ công hay mức 50% GDP Nếu cộng hai khoản nói trên, khoản vay tập đoàn phủ bảo lãnh năm vừa rồi, nợ công Việt Nam vượt trần Theo báo cáo cuối năm Bộ Tài chính, nợ công Việt Nam tính đến hết năm 2009 44,7% GDP (trong nợ Chính phủ 35,4% GDP, nợ 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Chính phủ bảo lãnh 7,9% GDP nợ quyền địa phương 1,4% GDP) Rõ ràng hai số 41,9% GDP đưa vào cuối tuần trước 35,4% GDP theo báo cáo Bộ Tài có sai lệch lớn Nếu tính thêm khoản vay phát hành trái phiếu tiền đồng ngoại tệ, vay từ định chế tài quốc tế (như 500 triệu đô la từ Ngân hàng Thế giới ) tỷ lệ chắn cao nhiều Cũng báo cáo này, tổng số dư nợ nước trung dài hạn quốc gia khoảng 30,5% GDP Nợ công cán cân ngân sách Việt Nam (20012009) - Nguồn: EIU (số liệu 2009 ước tính) Vậy số liệu nợ công mà phủ công bố có thực phản ánh tình trạng nợ công Việt Nam hay không ? Có thể nói cách tính Việt Nam nợ phủ chưa phản ánh phần quan trọng khác: nợ phải trả tương lai công chức hưu Phần lớn, thí dụ Singapore lên tới 50% GDP Theo nguyên tắc tính nợ theo tiêu chuẩn quốc tế, công chức nhận lương, họ phải đóng vào quỹ hưu, phần khác, gấp đôi, phủ phải đóng vào quỹ Nhiều nước, không thiết lập quỹ này, mà đem chi hết, nhà nước hàng năm lấy tiền ngân sách chi trả quên quỹ Nguyên tắc phải tính quỹ nợ nhà nước với công chức (bao gồm công chức, giáo viên nhân viên y tế khu vực công, quân đội, cảnh sát, người làm việc cho doanh nghiệp nhà nước) Phần nhà nước đóng góp phải có (dù không đóng) phải tính vào chi tiêu Trong trường hợp dựa vào hợp đồng ký hưu trí, đóng góp không đủ để chi trả tương lai phải tính vào nợ Các nước phát triển không ghi đắn trên, tất nhiên có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Philippines Thái Lan Trong nước châu Á Singapore ghi theo chuẩn mực tỷ lệ nợ họ cao, xếp hàng thứ giới (xem bảng 2) Hầu phát triển có Mỹ, Canada, Úc, Nhật nước khối Liên hiệp châu Âu (EU) tính nợ theo tiêu chuẩn Liên hiệp 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam quốc Ở EU, việc tính thành luật Đó lý nước có tỷ lệ nợ GDP cao 50% nhiều Tỷ lệ 100% nước bắt đầu vượt ngưỡng an toàn Còn nước phát triển, không tính nợ hưu trí có lẽ 50% (tất nhiên tùy nước, tùy theo nước có sách hưu trí cho công chức không tỷ lệ nằm diện công chức lớn nào) Ở nước phát triển, tỷ lệ nợ công gần với tỷ lệ nợ nhà nước khu vực quốc doanh không đáng kể, họ tập trung vào nợ nhà nước Tỷ lệ nợ so với GDP Việt Nam năm qua (*): Dự kiến Số liệu: MPI, WB Theo biểu đồ ta thấy tỉ lệ nợ công GDP Việt Nam ngày tăng dẫn đén việc thâm hụt ngân sách ngày lớn Hiện nợ công phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Theo đồ nợ The Economist, năm 2010 số nợ chi tiết Việt Nam 50.716.438.356 USD (50,7 tỷ USD), chiếm 51,7% GDP Điều có nghĩa với dân số 87,6 triệu, người Việt Nam gánh 578,65 USD nợ công Cũng theo thống kê này, kể từ năm 2001 đến nay, số nợ đầu người Việt Nam ngày tăng Hồi 2001, tỷ lệ nợ công GDP tương đương 26,6% nợ công đầu người 106 USD Dự báo cho năm 2011 khả quan nợ công tăng thêm gần tỷ USD, tỷ lệ so với GDP giảm xuống 50,9% Tuy nhiên, vào lúc đó, nợ công đầu người 638 USD III.NGUYÊN NHÂN GIA TĂNG NỢ CÔNG Nhìn chung toàn giới, nguyên nhân nợ công phải kể đến, việc gia tăng mạnh chi tiêu từ ngân sách nhà nước, lương chi phí hoạt động máy nhà nước cấp có xu hướng ngày phình to, chương trình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, đầu tư phát triển có sở hạ tầng không ngừng tăng …, đặc biệt, hậu to lớn khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu vừa qua buộc nhiều nước nhiều để khắc phục Sự kiểm soát chi tiêu quản lý nợ Nhà nước kém, không chặt chẽ, chí bị buông lỏng, cộng thêm với tình trạng thất thoát, lãng phí đầu tư chi tiêu, với tệ tham nhũng phát triển nhiều nước, trở thành nguyên nhân không phần quan trọng Trong đó, nguồn thu (chủ yếu từ thuế) tăng không kịp với nhu cầu chi, chí số loại thuế chịu áp lực phải cắt giảm nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt thuế quan phí hải quan hầu phải cắt giảm loại bỏ phù hợp với quy định WTO thoả thuận thương mại khác mà họ tham gia Trong đó, vấn đề quản lý nguồn thu, từ thuế, gặp không 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam khó khăn nhiều nước tình trạng trốn thuế, tệ tham nhũng, hối lộ, kiểm soát không chặt xử lý không nghiêm quan chức Đối với Việt Nam, nguyên nhân trước dẫn đến tăng cao nợ công việc tiếp tục áp dụng biện pháp kích cầu Điều dẫn đến tỷ lệ bội chi Ngân sách cao Chính phủ phải vay nợ để bù đắp Một nguyên nhân khác chuyên gia kinh tế đề cập Chính phủ gia tăng huy động vốn Lượng ODA nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam năm 2010 ước khoảng tỷ USD (tăng 36% so với 2009) Bộ Tài phát hành thành công tỷ USD trái phiếu Chính phủ hồi đầu năm Theo đánh giá thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, tính riêng khoản vay nợ Việt Nam không đáng ngại, phần lớn khoản vay có hạn trả trung dài hạn Tuy nhiên, nhắc đến nợ công, người ta phải tính đến khoản quyền địa phương doanh nghiệp vay bảo lãnh Chính phủ Theo ước tính, khoản vay doanh nghiệp chiếm khoảng 10% tổng dư nợ công khoản đáng lo ngại phần lớn vay với kỳ hạn ngắn Trong trường hợp doanh nghiệp khả trả nợ, Chính phủ đương nhiên phải gánh trách nhiệm với tư cách người bảo lãnh Và đương nhiên số liệu nợ công theo tăng lên IV.TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG TỚI NỀN KINH TẾ “Nợ công có xu hướng tăng nhanh trở ngại lớn cho phát triển kinh tế năm gần đây” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền nhận định Báo cáo thẩm tra tình hình thực phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 - kế hoạch năm 2011, ngày 2-10 Hiện nợ công Mỹ lớn, 90% GDP, tình trạng báo động Joseph Stiglitz cảnh báo “Nền kinh tế Mỹ có khả rơi vào suy thoái lần thứ 2, sụp đổ đến gần” Tình hình nợ công Nhật Bản 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam tệ, nợ gần 200% GDP nhờ có tiềm lực kinh tế lớn, sách quản lý nợ công chặt chẽ, biết điều chỉnh kịp thời nên nhiều khả Mỹ Nhật Bản vượt qua khủng hoảng tài chính, tiền tệ Một số nước quản lý nợ công yếu dẫn đến tình trạng đất nước bất ổn trị xã hội, lệ thuộc vào chủ nợ có nguy vỡ nợ Chuyện đại liên quan đến nợ công châu Âu Hy Lạp cuối năm 2009, có mức nợ công chiếm 108,10% GDP thực vỡ nợ phải cầu cứu đến gói cứu trợ 120 tỷ euro Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nước thuộc Vùng Euro Trong năm gần đây, hầu hết nhà kinh tế cho dài hạn khoản nợ phủ lớn (tỷ lệ so với GDP cao) làm cho tăng trưởng sản lượng tiềm chậm lại lý sau: - Nếu quốc gia có nợ nước lớn quốc gia buộc phải tăng cường xuất để trả nợ nước khả tiêu dùng giảm sút - Một khoản nợ công cộng lớn gây hiệu ứng chỗ cho vốn tư nhân: thay sở hữu cổ phiếu, trái phiếu công ty, dân chúng sở hữu nợ phủ (trái phiếu phủ) Điều làm cho cung vốn cạn kiệt tiết kiệm dân cư chuyển thành nợ phủ dẫn đến lãi suất tăng doanh nghiệp hạn chế đầu tư - Nợ nước coi tác động góc độ kinh tế tổng thể chủ nợ công dân nước mình, nợ nước lớn phủ buộc phải tăng thuế để trả lãi nợ vay.Thuế làm méo mó kinh tế, gây tổn thất vô ích phúc lợi xã hội - Ngoài ra, có số quan điểm cho việc phủ sử dụng công cụ nợ để điều tiết kinh tế vĩ mô hiệu suất cao có tượng crowding out (đầu tư cho chi tiêu phủ tăng lên) ↑Chính phủ muốn tăng chi tiêu công cộng để kích cầu phát hành trái phiếu phủ Phát hành thêm trái phiếu phủ→ giá trái phiếu phủ giảm, thể qua việc phủ phải nâng lãi suất trái phiếu huy động 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam người mua Lãi suất trái phiếu tăng thì→ lãi suất chung kinh tế tăng Điều tác động tiêu cực đến động đầu tư khu vực tư nhân, khiến họ giảm đầu tư Nó tác động tích cực đến động tiết kiệm người tiêu dùng, dẫn tới giảm tiêu dùng Nó làm cho lãi suất nước tăng tương đối so với lãi suất nước ngoài, dẫn tới luồng tiền từ nước đổ vào nước khiến cho tỷ giá hối đoái tăng làm giảm xuất ròng Tóm lại, phát hành trái phiếu có làm tăng tổng cầu, song mức tăng không lớn có tác động phụ làm giảm tổng cầu Nếu coi việc nắm giữ trái phiếu phủ hình thức nắm giữ tài sản phủ tăng phát hành trái phiếu đồng thời phải tăng lãi suất, người nắm giữ tài sản thấy trở nên giàu có tiêu dùng nhiều Tổng cầu nhận tác động tích cực từ việc tăng chi tiêu phủ (nhờ phát hành công trái) tăng tiêu dùng nói Tuy nhiên, tăng tiêu dùng dẫn tới tăng lượng cầu tiền Điều gây áp lực lạm phát, tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng thực (bằng tốc độ tăng trưởng danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát) Ảnh hưởng nợ công kinh tế việt nam - Thứ nhất, nợ công không vấn đề nước chậm phát triển So khoản nợ công với GDP, nay, gánh vai gánh nặng nợ công lớn kinh tế phát triển - Thứ hai, nợ công lớn, việc thắt chặt chi tiêu, thực sách "thắt lưng buộc bụng" để giảm thâm hụt ngân sách điều kiện phải đáp ứng để nhận hỗ trợ cần thiết từ tổ chức tín dụng quốc tế, nhưng, "thắt lưng buộc bụng" lại dễ dẫn tới biểu tình phản đối quần chúng, gây căng thẳng, bất ổn trị, xã hội, người nghèo, người yếu xã hội người bị tác động mạnh từ sách cắt giảm phúc lợi, cắt giảm chi tiêu phủ - Thứ ba, thời điểm nay, kinh tế toàn cầu thoát khỏi khủng hoảng, bắt đầu có dấu hiệu phục hồi kết gói kích thích kinh tế mà 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam phủ nước chi năm trước đây, việc cắt giảm chi tiêu, tăng thuế làm giảm đầu tư, kìm hãm phục hồi kinh tế, làm chậm tốc độ tăng trưởng, chí đẩy kinh tế vào "khủng hoảng kép" Nghiêm trọng hơn, việc tung gói kích thích kinh tế nguyên nhân làm tăng nợ công phủ, khủng hoảng “tái xuất” liệu phủ có đủ khả xoay xở, cứu vãn kinh tế mình? Vấn đề đặt cho phủ phải chèo lái để giải thâm hụt ngân sách không đẩy kinh tế trở lại tình trạng suy thoái, biện pháp để giải hai vấn đề lại có tác động không thuận chiều - Thứ tư, nợ công liên tục tăng cao, kinh tế bị hạ bậc tín nhiệm theo báo cáo tổ chức chuyên đánh giá tín nhiệm công ty quốc gia khác, niềm tin người dân giới đầu tư bị lung lay, kinh tế dễ trở thành mục tiêu công lực đầu quốc tế - Thứ năm, việc vào mức nợ công GDP để xác định tình trạng nợ công quan trọng, nhiên, điều quan trọng không phân tích "thực chất" nợ công Đó là: nợ phủ vay nợ nước hay vay nợ nước ngoài; tốc độ tăng trưởng kinh tế, hay tình trạng "sức khỏe" nói chung kinh tế; lượng dự trữ quốc gia V GIẢI PHÁP VỀ TÌNH TRẠNG NỢ CÔNG Để tránh bị rơi sâu vào khủng hoảng nợ cứu vãn kinh tế khỏi sụp đổ, Chính phủ Thủ tướng Papandreou Hy Lạp phải thực hàng loạt biện pháp với trọng tâm sách “thắt lưng buộc bụng”, giảm lương công chức (kể lương hưu), cắt giảm chi tiêu (gồm chương trình an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng), đẩy mạnh tiết kiệm, tăng cường kiểm soát thu chi, tích cực chống tham nhũng chốn thuế, tăng số sắc thuế nguồn thu khác, chí tính tới khả bán tài sản quốc gia số đảo du lịch cho nước 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam ngoài, tiếp tục vay thông qua phát hành công trái để trả nợ trước mắt, đồng thời kêu gọi EU, IMF Mỹ giúp đỡ Nhiều biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ mà Hy Lạp tiến hành giống dao hai lưỡi Tăng thuế giảm chi tiêu, siết chặt tín dụng, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới thân kinh tế Hy Lạp khó khăn suy thoái, lại đẩy kinh tế vào khó khăn lớn tiếp tục lún sâu vào suy thoái Điều đồng nghĩa với sản xuất đình đốn, thất nghiệp gia tăng, đời sống khó khăn bất ổn xã hội nhiều Mặt khác, tăng thuế giảm chi tiêu, đặc biệt việc cắt giảm lương người lao động, huỷ bỏ thu hẹp chương trình an sinh xã hội, trực tiếp đánh vào nhiều tầng lớp nhân dân, đương nhiên gặp phải phản ứng, chí chống đối mạnh mẽ từ tầng lớp bị thiệt hại, từ làm cho tình hình xã hội trở nên căng thẳng có nguy dẫn đến xáo trộn lớn Thực tế cho thấy, nhiều người Hy Lạp phản ứng dội trước biện pháp “thắt lưng buộc bụng” phủ Trên đất nước Hy Lạp xảy nhiều biểu tình phản đối sách phủ dẫn đến tình trạng xô xát bạo lực người biểu tình với lực lượng cảnh sát Trông vào giúp đỡ từ bên ngoài, giải pháp cần thiết cấp bách để giải cứu, tránh đổ vỡ trước mắt kinh tế, song không dễ chút Thứ nhất, có sẵn tiền cho vay Thứ hai, có tiền người cho vay phải tính toán liệu người vay có đáng tin cậy không, khả trả nợ người việc cho vay ảnh hưởng tới lợi ích họ, v.v… Thứ ba, để vay, đương nhiên người vay phải chấp nhận điềukiện định mà không số làm cho người vay “phải trả giá” Và cuối hậu lâu dài việc vay thêm đeo đẳng, gánh nợ nần tiếp tục chồng chất thêm, việc quản lý nợ kém, kinh tế đất nước sa sút, nguy vỡ nợ lớn nguy hiểm hơn, hệ sau chịu hậu nặng nề Trường hợp Hy Lạp gương nhãn tiền, nhất, cho quốc gia vay nợ Vì khả trả nợ, Chính phủ Hy Lạp buộc phải đề nghị EU cho vay tiền để trả khoản nợ trước mắt trị giá nhiều chục 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam tỷ ơ-rô Liên minh châu xem xét, thảo luận gay gắt nội kế hoạch giải cứu Một số nước, đặc biệt Đức, không sẵn sàng chấp nhận kế hoạch giải cứu này, Đức không muốn việc EU rộng lượng Hy Lạp, “học trò xấu” bất chấp kỷ luật khối tiếp tục cố tình vi phạm, nhiều lần bị cảnh cáo, khuyến khích thành viên khác khối noi theo gương xấu Tuy nhiên, EU đứng trước áp lực lớn không cứu Hy Lạp sụp đổ kinh tế nước kéo theo tai hoạ dây chuyền EU, đặc biệt bối cảnh nhiều thành viên khác EU tình trạng báo động đỏ nợ Mặt khác, để mặc Hy Lạp, đương nhiên nước cầu cứu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Đây điều trêu, “anh em nhà lại không giúp mà để người giúp” điều xẩy bị “bẽ mặt” mà EU Hy Lạp bị đặt vào tình khó xử phải chấp nhận điều kiện ràng buộc IMF, chí không tương thích với quy định hành EU Ở Việt Nam, việc trước tiên cần phải thực thuê tư vấn độc lập có chuyên môn cao, với chuyên gia có uy tín nhà nước đánh giá toàn diện nợ quốc gia, phân tích số liệu gốc, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt lâu dài Các tổ chức thuộc nhà nước, đoàn thể sử dụng nguồn vốn ngân sách phải công khai có kiểm toán Cần phải sửa lại Luật ngân sách, tăng nguồn thu, kể lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp nhà nước phải thuộc quyền kiểm soát chi tiêu Chính phủ Các chi tiêu có kế hoạch nằm sách tài khóa thâm hụt phải tầm kiểm soát Tiền vay quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc, sử dụng hiệu sở Luật quản lý nợ công cách công khai, minh bạch có lộ trình trả nợ Phải có mô hình phát triển kinh tế phù hợp, vững bền, có cách làm công khai, sòng phẳng để chấm dứt tình trạng “nghiện vay mượn” dễ dẫn đến hậu khó lường Để đối phó với nợ công gia tăng, có đường phủ nước phải thực sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam công, cắt lương hưu , giảm biên chế, cấu lại kinh tế, vay nợ thể chế tài quốc tế để bù đắp thiếu hụt nghiêm trọng ngân sách, tăng cường nguồn thu Hệ sách phản đối người dân tăng lên nhanh chóng , việc làm, giảm nguồn thu, phúc lợi xã hội bị sụt giảm Tình trạng xã hội bất an dẫn đến biểu tình, bạo động xảy Hy Lạp ví dụ cụ thể cho sách thắt lưng buộc bụng phủ Rõ ràng giải vấn đề nợ công mối quan tâm lớn nhà lãnh đạo giới Bởi không câu chuyện quốc gia mà trở thành sóng ngầm đe dọa tới toàn cầu, làm bùng phát khủng hoảng kinh tế quy mô lớn, mà hậu khó lường hết Ngoài ra, có số biện pháp khác: - Đầu tiên phải đảm bảo công khai minh bạch nợ công cho toàn dân Nghị định 79 quản lý nợ công có tiến đề cập tới yêu cầu công khai minhbạch nợ công dự trù ngân sách nhà nước để trả nợ dần Những nhà kinh tế học đangtrông chờ Nghị định 79 triển khai công bố rõ số liệu kinh tế - Thứ hai, cần nhìn nhận đánh giá lại hiệu đầu tư dự án để tăng cường hiệu sử dụng đồng vốn Chúng ta phải theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế đôi với kiểm soát tiền vay vạch kế hoạch trả nợ - Thứ ba cần giảm thiểu thâm hụt ngân sách quốc gia Do thâm hụt ngân sách cần khoản bù đắp, hệ khả trả nợ lại Hãy học tập từ học thắt lưng buộc bụng châu Âu đối phó với khủng hoảng hồi đầu năm Họ tăng cường - tiết kiệm, giảm trợ cấp, tăng thuế người thu nhập cao, thoái vốn doanh nghiệp làm ăn không hiệu Kết quý II năm 2010, thay tăng trưởng âm, kinh tế châu Âu phát triển 1% 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam - Thứ tư, ta nên đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tìm cứu cánh lúc cần thiết Cũng phải nói tới bất lợi Việt Nam hệ số rủi ro ta mức cao, 6,75%, lại thêm khoản thấp, tần suất vay ta nên vay ta phải vay với lãi suất cao Trong đó, Indonesia Phillippines có hệ số rủi ro tương đương Việt Nam họ ưu đãi vay nhờ tính khoản cao tích cực hợp tác quốc tế - Cuối cùng, nên hạn chế đầu tư vào siêu dự án vay vốn dễ dàng mà không tính tới hiệu đầu tư khả trả nợ Kết luận: Để giải vấn đề nợ công cần biện pháp hợp lý thời gian dài Hy vọng thời gian tới, phủ áp dụng biện pháp thích hợp để tránh việc vỡ nợ phát huy hiệu kinh tế khoản tiền vay Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quản lý nợ công để tránh tình trạng sử dụng không hiệu 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Tài liệu tham khảo Các website: vneconomy.vn Bee.net.vn Wikipedia.org 16 [...].. .Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam người mua Lãi suất trái phiếu tăng thì→ lãi suất chung của nền kinh tế cũng tăng Điều này tác động tiêu cực đến động cơ đầu tư của khu vực tư nhân, khiến họ giảm đầu tư Nó còn tác động tích cực đến động cơ tiết kiệm của người tiêu dùng, dẫn tới giảm tiêu dùng Nó còn làm cho lãi suất trong nước tăng tương đối so với lãi suất... cách làm công khai, sòng phẳng để chấm dứt được tình trạng “nghiện vay mượn” dễ dẫn đến các hậu quả khó lường Để đối phó với món nợ công gia tăng, hiện chỉ có con đường duy nhất là chính phủ các nước là phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam công, cắt lương hưu , giảm biên chế, cơ cấu lại kinh tế, đi vay nợ của các... âm, kinh tế châu Âu đã phát triển 1% 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam - Thứ tư, ta nên đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tìm cứu cánh lúc cần thiết Cũng phải nói tới một bất lợi đối với Việt Nam là hệ số rủi ro của ta còn ở mức cao, 6,75%, lại thêm thanh khoản thấp, tần suất vay của ta ít nên khi đi vay bao giờ ta cũng phải vay với lãi suất cao Trong khi đó, Indonesia và. .. đầu cơ quốc tế - Thứ năm, việc căn cứ vào mức nợ công trên GDP để xác định tình trạng nợ công là hết sức quan trọng, tuy nhiên, điều quan trọng không kém là phân tích "thực chất" nợ công Đó là: nợ chính phủ là vay nợ trong nước hay vay nợ nước ngoài; tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, hay tình trạng "sức khỏe" nói chung của nền kinh tế; lượng dự trữ quốc gia V GIẢI PHÁP VỀ TÌNH TRẠNG NỢ CÔNG Để tránh... người yếu thế trong xã hội là những người bị tác động mạnh nhất từ chính sách cắt giảm phúc lợi, cắt giảm chi tiêu của chính phủ - Thứ ba, trong thời điểm hiện nay, khi nền kinh tế toàn cầu mới thoát khỏi khủng hoảng, bắt đầu có dấu hiệu phục hồi do kết quả của các gói kích thích kinh tế mà 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam chính phủ các nước đã chi ra trong những năm... vọng trong thời gian tới, chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp để tránh việc vỡ nợ cũng như phát huy được hiệu quả kinh tế của khoản tiền đi vay Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả quản lý nợ công để tránh tình trạng sử dụng không hiệu quả 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam Tài liệu tham khảo Các website: vneconomy.vn Bee.net.vn Wikipedia.org 16 ... thuế, tăng một số sắc thuế và các nguồn thu khác, thậm chí tính tới khả năng có thể bán cả tài sản quốc gia như một số hòn đảo du lịch cho nước 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam ngoài, tiếp tục vay thông qua phát hành công trái để trả nợ trước mắt, đồng thời kêu gọi EU, IMF và Mỹ giúp đỡ Nhiều biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ mà Hy Lạp đã và đang tiến hành giống như... không đẩy nền kinh tế trở lại tình trạng suy thoái, trong khi các biện pháp để giải quyết hai vấn đề này lại có tác động không thuận chiều - Thứ tư, khi nợ công liên tục tăng cao, nền kinh tế bị hạ bậc tín nhiệm theo báo cáo của các tổ chức chuyên đi đánh giá tín nhiệm các công ty và quốc gia khác, niềm tin của người dân và giới đầu tư bị lung lay, khi đó nền kinh tế dễ trở thành mục tiêu tấn công của các... thì nguy cơ vỡ nợ còn lớn và nguy hiểm hơn, các thế hệ sau sẽ còn chịu hậu quả nặng nề hơn Trường hợp Hy Lạp hiện nay là một tấm gương nhãn tiền, không phải là duy nhất, cho những quốc gia vay nợ Vì không có khả năng trả nợ, Chính phủ Hy Lạp đã buộc phải đề nghị EU cho vay tiền để trả các khoản nợ trước mắt trị giá nhiều chục 16 Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế Việt Nam tỷ ơ-rô Liên... được tác động tích cực từ việc tăng chi tiêu chính phủ (nhờ phát hành công trái) và tăng tiêu dùng nói trên Tuy nhiên, tăng tiêu dùng dẫn tới tăng lượng cầu tiền Điều này gây ra áp lực lạm phát, vì thế tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng thực (bằng tốc độ tăng trưởng danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát) Ảnh hưởng của nợ công đối với nền kinh tế việt nam - Thứ nhất, nợ công không chỉ là vấn đề của những .. .Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam MỤC LỤC I.KHÁI NIỆM NỢ CÔNG…………………………………………………3 II.THỰC TRẠNG NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM …………………………4 III.NGUYÊN NHÂN GIA TĂNG NỢ CÔNG……………………………8 IV.TÁC ĐỘNG... nợ công Việt Nam vượt trần Theo báo cáo cuối năm Bộ Tài chính, nợ công Việt Nam tính đến hết năm 2009 44,7% GDP (trong nợ Chính phủ 35,4% GDP, nợ 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam. .. lượng quản lý nợ công Việt Nam trở nên cấp thiết Theo CIA, nợ công Việt Nam đứng thứ 44/129 quốc gia ( chiếm 52% GDP) giới (Số liệu năm 2009) 16 Thực trạng tác động nợ công kinh tế Việt Nam Tại phiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế việt nam , Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế việt nam , Thực trạng và tác động của nợ công đối với nền kinh tế việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn