Đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn vĩnh viễnhàm dưới có sử dụng trâm Protaper tay

93 806 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 17:37

1 T VN Ngày với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật nói chung v Y hc núi riờng ngành Răng Hàm Mặt cú nhng bc phỏt trin vt bc tt c cỏc lnh vc cú iu tr nội nha iu tr ni nha hay iu tr ty rng cú vai trũ quan trng vic bo tn cỏc rng bnh lý v phc hi chc nng n nhai S thành công mt ca điều trị nội nha lành thơng vùng cuống tổ chức quanh m yếu tố then chốt điều trị nội nha việc làm tạo hình hệ thống ống tuỷ [1] Từ năm đầu kỷ XX Coolidge, Prinz, Shap Appleton đặt móng cho điều trị ni nha dựa sở lý thuyết y sinh học, coi không mô tuỷ đơn vị sống cung hàm [2] Trc õy, thiu thn v vt liu v trang thit b dng c nờn vic iu tr ni nha i vi cỏc nh lõm sng gp rt nhiu khú khn, tiờu tn nhiu thi gian kt qu iu tr li khụng n nh Trong nhiu thp k qua, cỏc nh khoa hc ó khụng ngng nghiờn cu, xõy dng h thng nguyờn tc c-sinh hc nhm hon thin v nõng cao cht lng iu tr ni nha Gn õy, nh s phỏt trin ca khoa hc k thut v s hiu bit rừ hn v mụ bnh hc, sinh lý bnh cng nh cu trỳc gii phu ca h thng ng ty m nhiu dng c v vt liu nha khoa mi ó i nh cỏc dung dch bm ra, sỏt trựng, cỏc cht bụi trn, dng c to hỡnh ng ty vi mong mun giỳp cỏc nh lõm sng iu tr ni nha nhanh chúng, an ton v hiu qu hn ỏng chỳ ý l s xut hin ca cỏc loi trõm ni nha mi lm bng hp kim Nikel-Titanium (trõm NiTi) Theo nghiờn cu ca nhiu tỏc gi nh Clifford (2006), Clauder (2004), Krishna PP (2010), cỏc trõm ny giỳp cho vic sa son ng ty nhanh, hiu qu, vi k thut n gin hn cỏc loi trõm lm bng thộp khụng g trc õy rt nhiu õy l thc s thu hỳt s quan tõm ca cỏc nh ni nha lõm sng[2] Trờn th gii ó cú rt nhiu nghiờn cu v cỏc h thng trõm NiTi, nhiờn ch yu trung vo cỏc loi trõm NiTi quay mỏy Thc t cho thy rng nhng dng c to hỡnh ng ty bng trõm chy mỏy cú nhiu u im hn so vi trõm quay tay nh nhanh hn, trỡ cong ng ty tt hn nhng trõm NiTi quay tay cng cú nhng li th riờng, t hiu qu iu tr khụng thua kộm ỏng k so vi trõm NiTi quay mỏy m cũn kinh t hn khụng ũi hi phi trang b tay khoan tc chm chuyờn bit nc ta t l bnh nhân có nhu cầu iu tr ty rt ln Chi phí cho iu tr ty bng dng cụ chy máy cao cha đáp ứng đợc nhu cầu đại phận ngời dân đặc biệt vùng xa trung tâm Trc thc t ó mt câu hi c t l lm th no t c t l thnh công cao iu tr ni nha m giá thnh chp nhn c cho i b phn ngi dân Trâm tay Protaper c xem l la chọn hp lý tr li cho câu hi giá thnh hp lý, d s dng, thc hnh an ton, tit kim thi gian có th áp dng rng rãi cho mi c s iu tr Do ó tin hnh nghiên cu ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr ni nha rng hm ln vnh vin hm di cú s dng trõm Protaper tay với mong muốn làm tăng tỷ lệ thành công iu tr nội nha phơng pháp áp dụng rộng rãi nớc ta hoàn cảnh Mục tiêu đề tài là: Nhận xét c im lõm sng, X-quang cỏc rng hm ln vnh vin hm di cú ch nh iu tr ni nha Đánh giá hiu qu to hỡnh ng ty rng hm ln vnh vin hm di bng Protaper tay v kt qu iu tr ni nha cỏc rng trờn CHNG TNG QUAN 1.1 Cu trỳc, chc nng ca ty rng Hỡnh thỏi gii phu chung h thng ng ty Tuỷ khối tổ chức liên kết mạch máu thần kinh nằm hốc gọi hốc tuỷ Hình tuỷ nói chung tơng tự nh hình thể Nó gồm có tuỷ buồng tuỷ chân Tuỷ buồng nhiều chân có trần tuỷ sàn tuỷ trần tuỷ thấy sừng tuỷ tơng ứng với núm mặt nhai Tuỷ buồng thông với tuỷ chân thông với tổ chức liên kết quanh cuống lỗ quanh cuống Mỗi chân thờng có ống tuỷ Song ống tuỷ ta thấy nhiều ống tuỷ chân phụ, nhánh phụ mở vào vùng cuống lỗ phụ [3] Hỡnh 1.1: Hỡnh thỏi gii phu h thng ng ty Trn bung ty: cú th thy nhng sng ty tng ng vi cỏc nỳm rng mt nhai Sn bung ty: l ranh gii phõn nh gia ty bung v ty chõn Cỏc rng hm ln cú sn bung tu in hỡnh, cỏc rng hm nh sn bung tu thng khụng rừ, cỏc rng mt chõn khụng cú sn bung tu Sn bung tu khụng bao gi l mt mt phng, sn thng cú nhng vựng g li lờn, g ny cao lờn theo tui Trờn mt sn bung ty cú ming ca cỏc ng ty chớnh l ng vo ca ng tu Trong iu tr ni nha sn bung ty phi luụn c tụn trng [4] Khong cỏch gia trn v sn bung tu cú th thay i theo tng tui, cú th cỏch xa hoc gn sỏt Theo Marmasse, tui 25 n 30 chiu cao bung tu ca nhúm rng hm bng mt phn ba chiu cao ca thõn rng Khi tui tng lờn thỡ trn v sn bung tu tin gn li vi nhau, n la tui ngi gi thỡ bung tu ch cũn l mt vch ngang Bờn cnh quỏ trỡnh tng theo tui ca ng thỡ cỏc kớch thớch c hc hoc hoỏ hc c bit l tn thng sõu rng hoc mũn rng s lm bung tu hp nhanh v nhiu hn [5] ng ty chõn rng: Bt u t sn bung tu v kt thỳc l cung rng sn bung tu, ng tu tng i rng nhng sau ú thu hp li lm cho ng tu cú hỡnh phu, vy vic thụng ht chiu di ca ng tu l khú trờn lõm sng Nhng nghiờn cu ca Hess (1945) cho ti nhng nghiờn cu gn õy ó ch rng h thng ng ty vụ cựng a dng v phc hu ht cỏc rng vi s phõn nhỏnh ca ng ty ph, cỏc on cong bt thng ca ng ty chớnh v hỡnh th a dng ca h thng ng tu trờn thit din ct ngang [5], [6] Trờn cỏc lỏt ct ngang hỡnh th ng tu rt a dng, cú th trũn, dt hoc hỡnh ờ-lip, gia ng tu cú th b tht li, ng tu cú th thng hoc cong thm gp khỳc Theo Marmasse , cng nhiu tui thỡ th tớch bung tu cng thu hp dn, cỏc to ng bo b lp ng th phỏt y lựi vo khoang ty, cng nh chõn rng OT b thu hp dn c bit, cỏc chõn rng dt, thnh gn hoc xa ca OT xut hin g ng xõm ln vo lũng OT lm cho OT b chia thnh hai hoc nhiu OT S phõn chia ny cú th hon ton hoc khụng hon ton(gia cỏc OT c phõn chia cú s liờn thụng) ng ty ph v ng ty bờn: Mi chõn rng thng cú mt ng ty, song ngoi ng ty chớnh ta cũn cú th thy nhiu ng ty ph, nhng nhỏnh ph ny cú th m vo vựng cung rng bi cỏc l ph [3] Di kớnh hin vi, cu trỳc ca h thng ng tu c mụ t t m, chớnh xỏc hn, nht l i vi cỏc ng tu bờn v ng tu ph Cỏc ng tu ph v ng tu bờn c hỡnh thnh t giai on hỡnh thnh v phỏt trin chõn rng, nờn nhng ngi tr (di 35 tui) cỏc OT bờn, OT ph rng v rừ nột hn, nhng tui trung niờn nhng OT ny bt u thu nh li v nhng ngi gi thỡ nhng ng ty ny thng b ng lp gn nh kớn, c bit cú kốm theo bnh viờm quanh rng, quan nim ny cng ó to nờn mt s thay i chun b v hn kớn OT L cung rng: Trc õy, chỳng ta quan nim mi ng tu ch cú mt l cung rng Trong nhng nm ca thp k 80, rt nhiu nghiờn cu hỡnh thỏi ng tu trờn kớnh hin vi lp th cho thy mt chõn rng, thm mt ng ty, cú nhiu l cung rng Cỏc l cung rng ny cú th gp bt k v trớ no ca chõn rng Tuy nhiên hình dạng ống tuỷ ổn định Những nghiên cứu Hess (1945) nghiên cứu gần hệ thống ống tuỷ vô đa dạng phức tạp hầu hết với phân nhánh nhánh nối ống tuỷ phụ, đoạn cong bất thờng ống tuỷ hình thể đa dạng hệ thống ống tuỷ diện cắt ngang [2] Theo quan nim c thỡ hn kớn ng tu l hn kớn ton b ng tu t bung tu n chúp rng Gn õy, t nhng kt qu nghiờn cu trờn kớnh hin vi v ng tu núi chung v v vựng chúp, quan im hn kớn ng tu ó cú s thay i Khụng n thun ch hn kớn ton b ng tu, m quan trng hn l hn kớn khớt ton b ng tu n ranh gii xờ mng v ng ng tu Do vy, hn kớn ng tu bnh viờm tu n thun khỏc vi hn kớn ng tu bnh viờm quanh cung rng [7] Trong điều trị ngời ta quan tâm đến ống tuỷ điều trị trỏm bớt kín ống tuỷ Về mặt lâm sàng ống tuỷ ống tuỷ thăm dò thông trõm K từ số 08 trở lên Sau đặc điểm gii phu h thng ng ty hàm lớn vnh vin hm di liờn quan n nghiờn cu ca chỳng tụi: 1.1.1.1 Đặc điểm hình thái tuỷ hàm ln th nht hàm dới * Răng hàm lớn thứ hàm dới có đặc điểm sau: - Thời gian mọc trung bình: 6-7 tuổi - Thời gian đóng cuống: 9-10 tuổi - Chiều dài trung bình: 21,0mm Là vĩnh viễn mọc sớm lúc tuổi, dễ bị sâu điều trị nội nha thờng gặp Có chân (gần, xa) có chân Thờng có ống tuỷ gần, hay ống tuỷ xa Ngời Châu đa số có ống tuỷ (70-80%) Ngời Châu âu khoảng 40% có ống tuỷ [8] ống tuỷ xa dễ thấy sau mở xong buồng tuỷ, ống tuỷ gần khó thấy cần mở rộng thẳng núm gần xuống Hai lỗ tuỷ cách xa buồng tuỷ Lỗ mở có hình tam giác, có ống tuỷ, có hình tứ giác có ống tuỷ ng ty xa cú cu trỳc thng, dt theo chiu gn xa chõn gn thng cú hai ng ty Kt qu nghiờn cu ca Gulabivala v cng s (2002) trờn 118 rng s hm di (ó nh) cho thy cú 13% cú chõn (chõn xa tỏch thnh chõn) v 80% (nhng trng hp cú chõn xa ) ch cú ng ty Trong ú rng cú ng ty l 5,1%, rng cú ng ty l 61%, ng ty l 30,5% v trờn ng ty l 3,4% [9] Lờ Hng Võn nghiờn cu 36 rng s hm di cho thy 19 rng cú ng ty, 17 rng cú ng ty[10] Kim E., Fallahrastegar A (2005) [11] nghiờn cu v di ca OT cho thy di rng hm ln th nht hm di ngi Hn Quc OT gn ngoi l 19,2 mm, OT gn trong, xa ngoi, xa u di trung bỡnh l 19 mm Ngi da trng OT gn ngoi l 21 mm, cỏc OT cũn li trung bỡnh l 20,5 mm * Răng hàm lớn thứ hai hàm dới có đặc điểm sau: - Thời gian mọc trung bình: 11-13 tuổi - Thời gian đóng cuống: 14-15 tuổi - Chiều dài trung bình: 9,8 mm V mt gii phu, rng hm ln th hai hm di cú nhng im tng t nh rng hm ln th nht hm di Tuy nhiờn cú kớch thc nh hn , cõn i hn, chõn rng ớt choói hn v cong u 1/3 chúp [12] Theo Tronstad 15% s rng cú chõn, 84% cú chõn v 1% cú chõn, 3% s rng cú 1OT, 13% cú OT, 77% cú OT v 7% cú OT [13] Hỡnh thỏi v cu trỳc bung ty rng hm ln th hai hm di trờn mt ct ngoi phc Bung ty hỡnh vuụng hay hỡnh tam giỏc, chõn gn thng thy OT, him thy 1OT ng ty chõn gn nhiu rt cong hoc thy OT thoỏt ỳng l cung rng a s OT chõn gn thoỏt chõn rng bi l cung chung Kt qu nghiờn cu ca Gulabivala v cng s (2001) 134 rng hm ln th hai hm di cú 58% cú chõn riờng r, 22,4% cú chõn hỡnh ch C, 14,9% cú chõn dớnh lin, 4,5% cú chõn n hỡnh nún [14] Fava (2000) thụng bỏo v rng hm ln th hai (hm trờn v di) trờn cựng mt bnh nhõn ch cú chõn v ng ty [15] Kim E, Fallastegar A (2005) nghiờn cu di ng ty rng hm ln th hai hm di ngi Hn Quc v ngi da trng cho thy ngi Hn Quc ng ty gn ngoi trung bỡnh di 19 mm, ng ty gn 18,9 mm v ng xa 18,5mm,trong ú ngi da trng ụng gn ngoi l 21 mm, gn 21,5mm v ng xa l 20mm [11] ng ty chõn xa rt rng nờn bung ty chõn xa khú xỏc nh, chõn xa cú th cú hoc ng ty tỏch hon ton hoc mt phn ng ty cú kớch thc rng theo chiu gn-xa, thuụn nh dn t bung ty ti gn ch tht hp l cung rng L cung rng thng nh chúp chõn rng hoc hi lch v phớa gn hoc phớa xa Phớa ca nh nỳm gn v im trờn rónh gia ca nỳm xa l mc xỏc nh im m ty Vỡ nghiờng gn ca l ty chõn xa ln v phớa gn, nờn l m ty khụng cn rng v phớa xa nh rng L m hỡnh t giỏc khụng u, cnh gn rng hn cnh xa 1.1.2 Cu trỳc mụ hc ca ty rng Theo Schilder(1974), mụ ty cú hai c tớnh quan trng liờn quan n bnh lý v quỏ trỡnh iu tr ty c im mụ hc liờn quan n bnh lý ty rng - V mt mụ hc ty cha 70% l nc, 30% l cht hu c p lc mụ ty t n 15mmHg, c iu hũa bi c ch mch Theo Selzer(1998), ty b viờm, ỏp lc cú th tng ti 35mmHg[16] - S mt cõn xng gia th tớch mụ ty v thng cung cp mỏu l iu xy quỏ trỡnh viờm H thng vi tun hon cung cp lng mỏu khụng cho s hn gn mụ ty bnh - Thiu cu trỳc thn kinh ph l cung bờn tc dn theo quỏ trỡnh canxi húa - ng ty gii hn bi ng cng nờn d hoi t vụ mch giai on gión mch v thoỏt qun ca quỏ trỡnh viờm Do c im mụ hc núi trờn, ty viờm rt ớt kh nng hi phc, thng nhanh chúng hoi t ton b v tin trin n bnh lý cung rng * c im mụ hc liờn quan n quỏ trỡnh viờm ty Theo nghiờn cu mụ hc ca Halton gii hn ca mụ ty l ng ranh gii cement- ng Xột trờn phng din dch hc, mụ ng mn sau iu tr ty phi c cỏch ly hon ton vi mụ quanh rng, ngn chn phn ng o thi ca c th qua ỏp ng dch Do ú vic thay th mụ ty bng cỏc vt liu hn phi m bo trỏm bớt kớn ti ng ranh gii Cement-ng Tuy nhiờn õy l mc rt khú cú th xỏc nh c trờn lõm sng Nm 1955, bng cỏc nghiờn cu in vivo v in vitro, Kuttler ó xỏc nh c mc tin cy ỏp dng trờn lõm sng ú l im cỏch cung rng trờn X-quang 0,5- mm, im c coi l tn ht ca h thng ng ty theo chun ỏnh giỏ kt qu iu tr ca hip hi ni nha Hoa k[7] 10 1.1.3 Chc nng ca ty rng Mụ ty cú chc nng: - Chc nng to ng: to ng phn ng tn thng mụ cng - Chc nng dinh dng: mụ ty cha h thng mch mỏu nuụi dng ton b cỏc thnh phn sng ca phc hp ng-ty - Chc nng thn kinh: dn truyn cm giỏc v thn kinh mch - Chc nng bo v: c thc hin qua quỏ trỡnh tỏi to ng rng, phc hi mụ cng, ngn cn s xõm nhp ca vi khun vo mụ ty v ỏp ng dch 1.2 Bnh lý ca ty rng 1.2.1 Vi khun v vai trũ ca vi khun bnh lý ty: * Vi khun mụ ty bnh Bnh cn ca bnh ty rng v bnh cung rng gm cỏc kớch thớch c nhit, húa hc v vi khun ú vi khun l tỏc nhõn ch yu trc tip giỏn tip gõy tn thng mụ T nm 1980, Miller ó nghiên cu thy nhim khun ty rng l nhim khun h thng ca nhiu loi vi khun khỏc nhau: ỏi khớ, yếm khớ Gr(+), Gr(-) Tỏc gi c bit nhn mnh vai trũ quan trng ca chng Bacteroides vi hai loi porphyromonas v provotella Trong y ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu vi khun hc ca mụ ty mc ớch tỡm cỏc loi thuc sỏt khun ty ph rng, to mt khoang ty vụ khun iu tr [17] * Vi khun xõm nhp vo mụ ty qua ng: - Qua l sõu h ty hoc cỏc tn thng nt v thân rng: Enzym tiờu protein v acid t chuyn húa glucose ym khớ ca vi khun phỏ hy mụ cng xõm nhp vo mụ ty THT : Tuỷ hoại tử VTKHP : Viêm tuỷ không hồi phục OT : ng ty O GN : ng gn ngoi O GT : ng gn O Xa : ng xa N, n : S lng % : T l phn trm Mục lục T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Cu trỳc, chc nng ca ty rng Hỡnh thỏi gii phu chung h thng ng ty 1.1.2 Cu trỳc mụ hc ca ty rng 1.1.3 Chc nng ca ty rng 10 1.2 Bnh lý ca ty rng 10 1.2.1 Vi khun v vai trũ ca vi khun bnh lý ty: 10 1.2.2 Phõn loi bnh lý tu rng .11 1.2.3 Phõn loi bnh lý vựng cung rng 12 1.3 Phng phỏp iu tr ni nha .13 1.3.1 Nguyờn tc iu tr 13 1.3.2 Vụ trựng iu tr .13 1.3.3 Lm sch v to hỡnh h thng ng tu: 14 1.3.4 Cỏc cỏch xỏc nh chiu di ng ty hin 23 1.3.4 Trỏm bớt h thng ng tu .24 1.4 Cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr ni nha: 26 1.5 Mt s nghiờn cu v hiu qu iu tr ni nha bng trõm tay Protaper v ngoi nc 26 CHNG 29 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 29 2.1 i tng nghiờn cu 29 2.1.1 Tiờu chun la chn 29 2.1.2.Tiờu chun loi tr 30 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 30 2.2.1 Thit k nghiờn cu 30 2.2.2 Phng phỏp xỏc nh c mu: 30 2.2.3 Dng c v vt liu iu tr: .31 2.2.4 Cỏc bc tin hnh 33 2.3 ỏnh giỏ kt qu 41 2.4 X lý s liu: 43 2.5 Bin phỏp khng ch sai s 44 2.6 Vn o c nghiờn cu .44 CHNG 45 KT QUNGHIấN CU 45 3.1 c im lõm sng, X-quang cỏc rng hm ln vnh vi n h m d i c iu tr ni nha bng trõm tay protaper 45 3.1.1 Phõn b bnh nhõn theo tui v gii 45 3.1.2 Phõn b lý n khỏm theo tui 45 3.1.3 c im lõm sng bnh nhõn trc iu tr 46 3.2 ỏnh giỏ hiu qu sa son ng tiyr bng trõm Protaper tay .52 3.2.1 Thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 3.2.2 Phõn b thi gian sa son OT trung bỡnh ca tng rng 52 3.2.3 So sỏnh thi gian sa son OT ca rng cú OT tc v OT khụng tc 53 3.2.4 So sỏnh thi gian sa son OT ca rng cú OT hp v OT khụng hp 54 3.3.5 So sỏnh thi gian sa son OT ca rng cú OT cong v khụng cong 54 3.2.6 Tỡnh trng bnh lý v s ln sa son ng tu 54 3.2.7 Tai bin quỏ trỡnh iu tr tu 55 3.3 ỏnh giỏ kt qu iu tr 56 3.3.1 Kt qu sau trỏm bớt OT trờn phim X-quang .56 3.3.2 Kt qu lõm sng sau trỏm bớt OT tun 58 3.3.3 Kt qu iu tr sau 3- thỏng 59 3.3.4 Kt qu iu tr sau 3-6 thỏng theo nhúm bnh lý .61 CHNG 63 BN LUN 63 4.1 ỏnh giỏ c im lõm sng, X-quang nhúm rng hm ln vnh vin c chun b ng tu bng b trõm Protaper tay 63 4.1.1 V gii 63 4.1.2 V nhúm tui 63 4.1.3 V tỡnh trng tn thng ty v cung rng 64 4.1.4 Nguyờn nhõn gõy bnh 65 4.1.5 V trớ tn thng .65 4.1.6 Phõn b s lng OT RHL1 v RHL2 hm di 66 4.1.7 Chiu di trung bỡnh ca cỏc OT .66 4.2 ỏnh giỏ hiu qu iu tr ty bng trõm Protaper tay .67 4.2.1 V thi gian sa son ng ty 67 4.2.2 V thuụn ca OT 68 4.2.3 S ln sa son OT 68 4.2.4 Tai bin quỏ trỡnh sa son ng tu 69 4.3 Kt qu iu tr .70 4.3.1 Kt qu X-quang sau trỏm bớt ng tu: .70 4.3.2 Kt qu iu tr sau trỏm bớt OT tun 71 4.3.3 Kt qu iu tr sau theo dừi 3- thỏng 72 Kết luận 74 KIếN NGHị 76 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1: Mt s kt qu nghiờn cu iu tr ni nha bng trõm tay Protaper v ngoi nc 28 Bng 2.1 Tiờu ỏnh giỏ XQ sau hn OT .41 Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá kt qu lâm sàng sau trỏm bớt tun [52] 42 Bng 2.3 Tiờu ỏnh giỏ kt qu iu tr ni nha [53,54] 42 Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo tui v giới: .45 Bng 3.2 Phõn b lý n khỏm theo tui 45 Bng 3.3 Phõn b bnh lý rng theo rng nghiờn cu 46 Bng 3.4 Phõn b nguyờn nhõn gõy bnh lý tu, cung rng .48 Bng 3.5 Phõn b v trớ l sõu trờn rng nghiờn cu .49 Bng 3.6 Phõn b s lng OT tng loi rng nghiờn cu 49 Bng 3.7 Chiu di trung bỡnh cỏc OT ca rng nghiờn cu .50 Bng 3.8 Phõn b Tỡnh trng cung rng theo bnh lý trờn phim X-quang .51 Bng 3.9 Phõn b thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 Bng 3.10 Thi gian sa son OT trung bỡnh tng rng (TGTB) 53 Bng 3.11 Thi gian sa son OT ca rng cú OT tc v OT khụng tc 53 Bng 3.12 Thi gian sa son OT ca rng cú OT hp v OT khụng hp 54 Bng 3.13 Thi gian sa son OT ca rng cú OT cong v OT khụng cong 54 Bng 3.14 Tỡnh trng bnh lý v s ln sa son ng tu 55 Bng 3.15 Tai bin quỏ trỡnh sa son ng tu 56 Bng 3.16 Gii hn vt liu lũng ng ty 56 Bng 3.17 S ng nht ca vt liu lũng ng ty 57 Bng 3.18 Kt qu sau trỏm bớt OT trờn phim X-quang 58 Bng 3.19 ỏnh giỏ kt qu lõm sng sau trỏm bớt OT tun 59 Bng 3.20 Kt qu iu tr sau 3-6 thỏng 60 Bng 3.21 Kt qu iu tr sau 3- thỏng theo gii .61 Bng 3.22 Kt qu iu tr sau 3- thỏng theo nhúm bnh lý .61 DANH MC BIU Biu 3.1: Phõn b lý n khỏm theo tui 46 Biu 3.2 Phõn b bnh lý rng theo rng nghiờn cu 47 Biu 3.3 Phõn b nguyờn nhõn gõy bnh lý tu, cung rng 48 50 Biu 3.4 Phõn b s lng ng tu ca tng loi rng nghiờn cu 50 Biu 3.5 Phõn b thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 Biu 3.6: Giớ hn vt liu lũng ng ty 57 Biu 3.7: S ng nht ca vt liu lũng ng ty 57 Biu 3.8 Kt qu sau hn OT cỏc rng nghiờn cu trờn phim XQ 58 Biu 3.9 Kt qu lõm sng rng nghiờn cu sau hn OT tun 59 Biu 3.10 Kt qu iu tr rng nghiờn cu sau 3- thỏng 60 T VN CHNG TNG QUAN 1.1 Cu trỳc, chc nng ca ty rng .3 Hỡnh thỏi gii phu chung h thng ng ty .3 Hỡnh 1.1: Hỡnh thỏi gii phu h thng ng ty 1.1.2 Cu trỳc mụ hc ca ty rng 1.1.3 Chc nng ca ty rng 10 1.2 Bnh lý ca ty rng .10 1.2.1 Vi khun v vai trũ ca vi khun bnh lý ty: .10 1.2.2 Phõn loi bnh lý tu rng .11 1.2.3 Phõn loi bnh lý vựng cung rng 12 1.3 Phng phỏp iu tr ni nha 13 1.3.1 Nguyờn tc iu tr 13 1.3.2 Vụ trựng iu tr 13 1.3.3 Lm sch v to hỡnh h thng ng tu: 14 1.3.3.1 Lm sch h thng ng ty: 14 1.3.3.2 To hỡnh h thng ng ty 15 Hình 1.2 Bộ trâm quay đầy đủ[31] .16 Hình 1.3 Trâm tay Protaper nhiều độ thuôn [32] 17 Hình 1.4 Góc cắt chủ động[32] 17 Hỡnh 1.5 : Thit k Protaper[32] 18 Hỡnh 1.6: Phng phỏp bc lựi[34] 19 Hỡnh 1.7: Phng phỏp bc xung[34] 20 Hỡnh 1.8: Phng phỏp lai[34] 21 Hình 1.9 Bộ trâm tay đầy đủ[32] 21 1.3.4 Cỏc cỏch xỏc nh chiu di ng ty hin 23 1.3.4 Trỏm bớt h thng ng tu .24 Từ việc trỏm bớt ống tuỷ pate đa vào ống tuỷ bng lentulo quan niệm phổ biến phải hàn ống tuỷ theo chiều không gian gutta-percha Đặc biệt ngời ta trọng đến tầm quan trọng đến việc trỏm bớt 1/3 ống tuỷ phía cuống ti ranh giới x ơng ngợc vào lỗ cuống lâm sàng thờng qui định cách 0,5-1mm so với chóp giải phẫu 24 Hỡnh 1.10 Cỏc bc phng phỏp lốn ngang 25 Hỡnh 1.11 Cỏc bc phng phỏp lốn dc 26 1.4 Cỏc yu t nh hng n kt qu iu tr ni nha: 26 1.5 Mt s nghiờn cu v hiu qu iu tr ni nha b ng trõm tay Protaper v ngoi nc 26 Từ đến nhiều nghiên cứu đợc tiến hành lỗ lực khắc phục nhợc điểm nh tìm u điểm thiết kế để giúp cho khâu tạo hình làm ống tủy hiệu 27 Protaper dụng cụ điều trị tủy đợc cải thiện mặt chất lợng kỹ thuật việc mở rộng, tạo hình ống tủy Nó chứng minh dụng cụ tạo hình ống tủy hiệu an toàn, ống tủy cong bị mắc lỗi truyền thống nh thủng chóp, gãy dụng cụ, hình dạng ban đầuhơn so với dụng cụ làm thép không dỉ Từ có xuất dụng cụ Protaper chất lợng điều trị nội nha cải thiện đáng kể v ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu u im v hiu qu sa son ng ty bng Protaper 27 Bng 1.1: Mt s kt qu nghiờn cu iu tr ni nha bng trõm tay Protaper v ngoi nc 28 CHNG 29 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .29 2.1 i tng nghiờn cu 29 2.1.1 Tiờu chun la chn 29 2.1.2.Tiờu chun loi tr .30 - Tt c cỏc rng khụng phi l rng hm ln vnh vin hm di 30 - Rng s hm di 30 - Rng cú tn thng ty v cung lung lay 30 - Rng cú vựng quanh rng tiờu xng quỏ ẵ chiu di chõn rng 30 - Bnh nhõn cú bnh lý ton thõn nng 30 - Bnh nhõn khụng ng ý hp tỏc hoc cú b nh lý v tõm thn 30 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 30 2.2.1 Thit k nghiờn cu 30 2.2.2 Phng phỏp xỏc nh c mu: 30 2.2.3 Dng c v vt liu iu tr: 31 2.2.4 Cỏc bc tin hnh 33 2.3 ỏnh giỏ kt qu 41 Bng 2.1 Tiờu ỏnh giỏ XQ sau hn OT 41 Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá kt qu lâm sàng sau trỏm bớt tun [52] 42 Bng 2.3 Tiờu ỏnh giỏ kt qu iu tr ni nha [53,54] 42 2.4 X lý s liu: 43 2.5 Bin phỏp khng ch sai s .44 2.6 Vn o c nghiờn cu 44 44 CHNG 45 KT QU NGHIấN CU 45 Chỳng tụi ó iu tr cho 50 rng hm ln vnh vin hm di ( tr rng s 8) cú bnh lý ty v bnh lý cung c ch nh iu tr ty bng trõm tay Protaper Sau 3-6 thỏng kim tra li c 46 rng Nhúm bnh nhõn ca chỳng tụi cú tui t 14-70 .45 3.1 c im lõm sng, X-quang cỏc rng hm ln vnh vin hm di c iu tr ni nha bng trõm tay protaper 45 3.1.1 Phõn b bnh nhõn theo tui v gii .45 Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo tui v giới: .45 Nhn xột: 45 - Theo bng 3.1, t l rng b bnh ca n nhiu hn nam (54%/46%) s khỏc bit ny khụng cú ý ngha thng kờ vi p>0,05 45 - Bnh nhõn phõn b nhúm tui t 26-50 chim t l cao nht (58%), nhúm tui t 51-70 chim t l thp nht (8%) S khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p< 0,05 45 3.1.2 Phõn b lý n khỏm theo tui 45 Bng 3.2 Phõn b lý n khỏm theo tui 45 Tui 46 Lý 46 T 14-25 46 T 26-50 46 T 51-70 46 Tng 46 au t nhiờn46 46 18 46 46 28 46 au kớch thớch 46 46 46 46 16 46 V rng 46 46 46 46 46 Lý khỏc 46 46 46 46 46 Biu 3.1: Phõn b lý n khỏm theo tui 46 3.1.3 c im lõm sng bnh nhõn trc iu tr 46 Bng 3.3 Phõn b bnh lý rng theo rng nghiờn cu .46 Biu 3.2 Phõn b bnh lý rng theo rng nghiờn cu 47 Bng 3.4 Phõn b nguyờn nhõn gõy bnh lý tu, cung rng 48 Biu 3.3 Phõn b nguyờn nhõn gõy bnh lý tu, cung rng48 3.1.3.3 Phõn b v trớ l sõu trờn rng nghiờn cu 48 Bng 3.5 Phõn b v trớ l sõu trờn rng nghiờn cu 49 3.1.3.4 S lng OT ca tng loi rng nghiờn cu 49 Bng 3.6 Phõn b s lng OT tng loi rng nghiờn cu 49 50 Biu 3.4 Phõn b s lng ng tu ca tng loi rng nghiờn cu 50 3.1.3.5 Chiu di trung bỡnh cỏc OT ca rng nghiờn cu 50 Bng 3.7 Chiu di trung bỡnh cỏc OT ca rng nghiờn cu 50 Bng 3.8 Phõn b Tỡnh trng cung rng theo bnh lý trờn phim X-quang 51 Nhn xột: Theo s liu bng 3.9 nghiờn c u ca chỳng tụi cỏc trng hp VTKHP cú hỡnh nh x-quang bỡnh thng chim 55,6%, gión dõy chng quanh rng chim 44,4% Cỏc trng hp TTL 65% cú tn thng cu ng, 25% x-quang bỡnh thng, ch cú 2% cú hỡnh nh gión dõy chng quanh rng Cỏc trng hp VQCM 100% cú tn thng cung , VQCC ch cú mt trng hp lờn khụng cú ý ngha thng kờ.THT 100% cú hỡnh nh x-quang bỡnh thng 51 3.2 ỏnh giỏ hiu qu sa son ng tiyr bng trõm Protaper tay 52 3.2.1 Thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 Bng 3.9 Phõn b thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 Biu 3.5 Phõn b thi gian sa son OT theo nhúm rng nghiờn cu 52 3.2.2 Phõn b thi gian sa son OT trung bỡnh ca tng rng 52 Bng 3.10 Thi gian sa son OT trung bỡnh tng rng (TGTB) 53 3.2.3 So sỏnh thi gian sa son OT ca rng cú OT t c v OT khụng t c 53 Bng 3.11 Thi gian sa son OT ca rng cú OT tc v OT khụng tc 53 3.2.4 So sỏnh thi gian sa son OT ca r ng cú OT h p v OT khụng hp 54 Bng 3.12 Thi gian sa son OT ca rng cú OT hp v OT khụng hp .54 3.3.5 So sỏnh thi gian sa son OT ca rng cú OT cong v khụng cong 54 Bng 3.13 Thi gian sa son OT ca rng cú OT cong v OT khụng cong 54 Nhn xột: 54 Nhúm rng cú OT cong thi gian sa son OT trung bỡnh c a m t r ng l 91,7 19,7 di hn thi gian sa son OT trung bỡnh ca nhúm r ng cú OT khụng cong70,5 20,5 phỳt S khỏc bit cú ý ngha thng kờ vi p[...]... trâm Niti ũi hi s chỳ ý n tng chi tit c thao tỏc nh th no đ t c mc đích trong điều trị Hiện nay trên thị trờng có rất nhiều loại trâm Niti của các hãng khác nhau mỗi hãng có một thiết kế với những đặc điểm tính năng sử dụng và hiệu xuất khác nhau nhng đều đợc xếp vào một trong 3 loại sau dựa vào thiết diện cắt ngang là dạng tam giác, hình vuông hay hình tròn Trâm hình tam giác có hiệu quả cắt nạo nhanh... hiệu quả hơn Protaper là dụng cụ điều trị tủy đã đợc cải thiện về mặt chất lợng và kỹ thuật trong việc mở rộng, tạo hình ống tủy Nó đã chứng minh là dụng cụ tạo hình ống tủy hiệu quả và an toàn, nhất là các ống tủy cong ít bị mắc các lỗi 28 truyền thống nh thủng chóp, gãy dụng cụ, mất hình dạng ban đầuhơn so với dụng cụ làm bằng thép không dỉ Từ khi có sự xuất hiện dụng cụ Protaper chất lợng điều trị nội. .. dạng thân ống tuỷ để việc sử dụng cây F1 đợc an toàn hơn S2 sửa soạn 2/3 giữa ống tuỷ - Trõm SX: Chỉ dài 19mm và có độ thuôn 9 độ đo từ D o-D9 Lý tởng cho việc sửa soạn ống tuỷ ngắn và có thể sử dụng trong bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình sửa soạn Là dụng cụ thay thế lý tởng cho Gate-Glidden - Trõm F1: Để duy trì sự mềm dẻo dụng cụ này có 2 độ thuôn ngợc khác nhau so với các dụng cụ trên; 7% từ D 1-D3,... cuống răng 1.3 Phng phỏp iu tr ni nha 1.3.1 Nguyờn tc iu tr Để có hiệu quả cao cỏc nh lõm sng nội nha phải tuân thủ 3 nguyên tắc trong điều trị ni nha Cho đến nay nguyên tắc cơ bản của điều trị vẫn không có gì thay đổi so với 40 năm trớc đây Nguyên tắc đó là Tam thức nội nha bao gồm 3 yếu tố [23]: - Vô trùng trong các bớc điều trị ni nha - Chuẩn bị cho ống tuỷ thuận lợi cho việc trỏm bớt kín h thng ống... cho đến ranh giới ngà xơng răng của cuống răng theo 3 chiều trong không gian 1.3.2 Vụ trựng trong iu tr 14 - Từ chỗ biện pháp cách ly răng đợc điều trị còn cha đợc hoàn hảo đến nay đã sử dụng đam cao su, một phơng tiện cách ly nớc bọt và môi trờng miệng, sát trùng răng điều trị một cách hoàn hảo hơn Đam cao su đợc Buchanan (1999) đợc sử dụng lần đầu tiên trong lâm sàng nội nha từ đầu thế kỷ XIX [24]... 1.3 Trâm tay Protaper nhiều độ thuôn [32] - Thiết diện cắt ngang có hình tam giác lồi làm giảm độ tiếp xúc giữa trâm và ngà răng (hình 1.3 A) - Góc cắt chủ động: là thiết diện cắt ngang hình tam giác lồi cùng sự cân bằng độ dài mỗi vòng soắn với các góc soắn ốc mà hiệu quả cắt lớn hơn này rất an toàn (hình 1.2) Hình 1.4 Góc cắt chủ động[32] - Đầu hớng dẫn biến đổi không cắt, có tác dụng hớng dẫn trâm. .. hỡnh rng v trâm điều trị tủy Năm 1993 trâm NiTi xuất hiện trên thị trờng, lúc đầu các trâm tay NiTi chỉ có thiết diện cắt ngang hình tam giác truyn thng ú l hỡnh tam giỏc cú cnh ct sắc, dài 16mm giống các trâm K truyền thống bằng thép không gỉ nhng ó cú mt độ thuôn ln hn in hỡnh 0,02 cho K-files Sau ú, nhiu bỏo cỏo ó c cụng b chi tit thnh cụng phng phỏp iu tr ni nha vi s tr giỳp ca cỏc trâm Niti Mc... Glyoxide, có thành phần chủ yếu là peroxyd urea, có tác dụng làm trơn dụng cụ trợt trong lòng ống tuỷ do đó rất hiệu quả khi dùng phối hợp với NaOCl EDTA (ethylenediamin Tetraacetat) dùng riêng rẽ trong nội nha hoặc có thể trộn với REDTA (Hydroxide cetyl-trimethylamon bromide) Loại này có tác dụng lấy bỏ ngà mủn, làm mềm các chỗ ngà mủn tắc chủ yếu ở vùng chóp ống tuỷ Trờng hợp ống tuỷ tắc có thể đặt... ng ty Mc dự k thut ó thay i, mc tiờu iu tr vn nh c 16 Dụng cụ máy: Theo ISO-FDI có 3 loại dụng cụ máy sử dụng cho các loại khoan thờng, hệ thống tay khoan Giromatic và dụng cụ nội nha siêu âm các dụng cụ máy bao gồm: Mũi Gates-Glidden, mũi Pesso, hệ thống Master, Profile và hệ thống siêu âm[29,30] Hin nay cú nhiu hãng sn xut cỏc loi trõm mỏy khỏc nhau nhng u cú chung cỏc c im sau: s dng vũng quay mỏy... bờn vi hỡnh dỏng khỏc nhau Dng c to hỡnh ng ty Protaper: cú hai hỡnh thc chy mỏy v cm tay Bộ trâm quay Niti -Protaper gồm 6 cây: Theo hình minh hoạ sau Hình 1.2 Bộ trâm quay đầy đủ[31] * Đặc im v tớnh u vit của Protaper [32]: Đợc làm bằng hợp kim Nikel-Titanium gồm các đặc tính cơ bản sau: - Nhiều độ thuôn và độ thuôn tăng từ 2-19% làm tăng độ dẻo và hiệu quả cắt kết hợp với việc sửa soạn ống tuỷ bằng ... di OT hoc quỏ cung * Đánh giá kết điều trị lõm sng sau trỏm bớt ng tuỷ tuần Kết điều trị lâm sàng đợc đánh giá mức độ dựa vào dấu hiệu bảng dới Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá kt qu lâm sàng sau... ni nha 1.3.1 Nguyờn tc iu tr Để có hiệu cao cỏc nh lõm sng nội nha phải tuân thủ nguyên tắc điều trị ni nha Cho đến nguyên tắc điều trị thay đổi so với 40 năm trớc Nguyên tắc Tam thức nội nha. .. phát ứng dụng, ban u cho mc ớch quõn s, sau đợc ứng dụng lĩnh vực khác có ứng dụng ngành hàm mặt chng hn nh dõy chnh hỡnh rng v trâm điều trị tủy Năm 1993 trâm NiTi xuất thị trờng, lúc đầu trâm tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn vĩnh viễnhàm dưới có sử dụng trâm Protaper tay, Đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn vĩnh viễnhàm dưới có sử dụng trâm Protaper tay, Đánh giá kết quả điều trị nội nha răng hàm lớn vĩnh viễnhàm dưới có sử dụng trâm Protaper tay, - Theo bảng 3.1, tỷ lệ răng bị bệnh của nữ nhiều hơn nam (54%/46%) sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05., Nhóm răng có OT cong thời gian sửa soạn OT trung bình của một răng là 91,7 ± 19,7 dài hơn thời gian sửa soạn OT trung bình của nhóm răng có OT không cong70,5± 20,5 phút. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01., Những răng bị viêm tuỷ nếu không được điều trị kịp thời hoặc điều trị không tốt sẽ gây biến chứng VQC. Vì vậy phải tuyên truyền giáo dục cho mọi người ý thức phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý tuỷ răng để phục hồi chức năng nhai của răng cho bệnh nhân.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm