Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát

48 307 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 12:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II – IIIA CÓ THỤ THỂ NỘI TIẾT ÂM TÍNH Hướng dẫn khoa học: TS Vũ Hồng Thăng Học viên: Hoàng Minh Cương NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU TỔNG QUAN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ  UTV loại ung thư phổ biến nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bệnh ung thư nữ giới  Có khoảng 80% UTV phát giai đoạn II-IIIA, giai đoạn này, UTV định phẫu thuật trước  Điều trị UTV phối hợp điển hình phương pháp chỗ, vùng toàn thân ĐẶT VẤN ĐỀ  Bệnh học UTV phức tạp  Một số yếu tố tiên lượng UTV xác định di hạch, GĐ, MBH, ĐMH, tình trạng ER, PR, HER2  Tình trạng ER, PR, HER2 xác định thường quy xét nghiệm HMMD  TTNT có ý nghĩa tiên lượng bệnh có giá trị điều trị ĐẶT VẤN ĐỀ  UTV có TTNT âm tính có tiên lượng xấu định điều trị nội tiết có xu hướng di vào tạng sâu  Một số tác giả nước cho thấy hiệu điều trị nội tiết, kết điều trị UTV có TTNT dương tính BV K  Tuy nhiên, UTV có TTNT âm tính có tính đặc trưng lâm sàng kết điều trị BV K cần tiếp tục NC  Do thực đề tài với mục tiêu: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN Giải phẫu: - Tuyến vú nằm tổ chức mỡ tổ chức liên kết ngực lớn, trải từ xương sườn III đến xương sườn VII - Tuyến vú bao gồm 15-20 thùy TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chẩn đoán Nếu ba yếu tố nghi ngờ: - Sinh thiết kim - Sinh thiết tức mổ TỔNG QUAN TÀI LIỆU * Nếu khối u rõ lâm sàng, sinh thiết kim để chẩn đoán xác định MBH trước điều trị * Chẩn đoán di căn: Pet scan, bone scan, CT, MRI 10 Phương thức điều trị Điều trị Số BN Tỷ lệ % PT + XT 44 31,2 PT + HC 35 24,8 PT + HC + XT 62 44,0 Tổng 141 100 Bảng 3: Phương thức điều trị 34 Kết điều trị * Thời gian sống thêm Thời gian theo dõi Tỷ lệ STTB (năm) Tỷ lệ STKTP/ DC năm 99,3 94,3 năm 92,9 81,6 năm 83,0 75,2 năm 78,0 70,9 năm 74,4 68,0 năm 71,5 68,0 - Onitilo: STTB (79%),STKTP/ DC (70,8%), Parise : STTB (76%) - Trần Văn Thuấn : STKTP/ DC (75,5%) 35 Kết điều trị P> 0,05 P> 0,05 Liên quan thời gian Liên quan thời gian STTB STKTP/ DC với nhóm tuổi - Nhóm > 50: 73,3% 65,3% - Nhóm cm: 68,8% 37 Kết điều trị P=0,311 P=0,386 Liên quan thời gian STKTP/ DC với Liên quan thời gian STTB giai đoạn lâm sàng với giai đoạn lâm sàng 38 Kết điều trị p cm có thời gian sống trung bình ngắn so với nhóm có KT ≤ cm 44 KẾT LUẬN + Tình trạng HER2: Nhóm HER2 âm tính có thời gian sống thêm toàn thời gian STKTP/ DC ngắn so với nhóm HER2 dương tính + Tình trạng di hạch số lượng hạch di căn: Số lượng hạch nách di ảnh hưởng lớn đến thời gian sống BN, thời gian sống thêm tỷ lệ nghịch với số lượng hạch nách di (Tỷ lệ STTB: Không di hạch nách 90,6%; di > hạch nách 39,3%) 45 KIẾN NGHỊ 46 KIẾN NGHỊ 1.Tiến hành thêm NC tương lai đánh giá kết điều trị UTV có TTNT (-), HER2 (+) phác đồ có Trastuzumab Với trường hợp có tái phát/ di cần sinh thiết lại tổn thương đánh giá lại tình trạng TTNT Nghiên cứu đánh giá thời gian sống thêm không tiến triển TH tái phát/ di có điều trị lại 47 48 [...]... BNbỏ bỏdở dở điều điềutrị trị Phương pháp nghiên cứu Phương Phươngpháp phápnghiên nghiêncứu cứumô môtả tả phân phântích tích hồi hồi cứu cứu 23 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Cỡ mẫu Áp dụng công thức tính: n=Z 2 (α , β ) p1 (1 − p1 ) + p2 (1 − p2 ) 2 ( P1 − P2 ) Cỡ mẫu tối thiểu: 103 BN 24 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Phương pháp thu thập số liệu Xử lý và phân tích số liệu - Sử dụng mẫu BA nghiên cứu - Hẹn khám... + Ung thư biểu mô dị sản: thể có vẩy 17 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II-IIIA CÓ TTNT (-) -Phẫu thuật cắt tuyến vú triệt căn cải biên (MRM) 18 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II-IIIA CÓ TTNT (-) -Điều trị toàn thân -Xạ trị 19 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Đối tượng nghiên cứu Địa điểm, thời gian 141 141 BN BN UTV UTV gđ gđ II-IIIA,... mổ) 32 1 Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học Biểu đồ 4: Tình trạng HER2 - Onitilo: HER2 (+): 35,8%; Brown: HER2 (+): 35,6% 33 2 Phương thức điều trị Điều trị Số BN Tỷ lệ % PT + XT 44 31,2 PT + HC 35 24,8 PT + HC + XT 62 44,0 Tổng 141 100 Bảng 3: Phương thức điều trị 34 3 Kết quả điều trị * Thời gian sống thêm Thời gian theo dõi Tỷ lệ STTB (năm) Tỷ lệ STKTP/ DC 1 năm 99,3 94,3 2 năm 92,9 81,6 3 năm 83,0 75,2... theo PP Kaplan-Meier, sử dụng logrank test để so sánh giữa 2 nhóm, với khoảng tin cậy 95% 25 THÔNG TIN THEO DÕI - Thời gian sống thêm toàn bộ: Là khoảng thời gian được tính từ ngày bắt đầu điều trị đến khi tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào - Thời gian sống thêm không tái phát/ di căn: Là khoảng thời gian tính từ khi điều trị tới khi bệnh tái phát và/hoặc di căn 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 27 1 Đặc... viện K - Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trong 1 năm (2014) nhằm hồi cứu số liệu từ năm 2003 - 2009 21 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP - Được chẩn đoán xác định UTV bằng MBH tại BV K Tiêu chuẩn chọn đối tượng NC - Giai đoạn II-IIIA theo AJCC 2013 -Được nhuộm HMMD: TTNT (-) theo tiêu chuẩn của nhà SX Dako -Được ĐT PT, HC, XT theo phác đồ - Có đủ HSBA lưu giữ 22 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Tiêu chuẩn loại trừ... pN1: di căn từ 1-3 hạch nách cùng bên và hoặc vi di căn vào hạch vú trong cùng bên phát hiện thông qua sinh thiết hạch cửa (không có biểu hiện ở lâm sàng) pN2: di căn từ 4-9 hạch nách cùng bên hoặc di căn hạch vú trong cùng bên có biểu hiện lâm sàng pN3: di căn từ 10 hạch nách cùng bên trở lên và/hoặc di căn hạch hạ đòn, di căn hạch vú trong cùng bên kèm theo di căn hạch nách, di căn hạch thượng đòn cùng...TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 Chẩn đoán TNM và giai đoạn theo AJCC 2013 T (U nguyên phát) Tx: Không xác định được u nguyên phát T0: Không có dấu hiệu u nguyên phát Tis: Ung thư tại chỗ T1: U có đường kính ≤ 2 cm T micro: U có đường kính ≤ 0,1 cm T1a: 0,1 cm < U có đường kính ≤ 0,5 cm T1b: 0,5 cm < U có đường kính ≤ 1 cm... vào mô xung quanh hoặc lâm sàng có di căn hạch vú trong cùng bên nhưng không di căn hạch nách 13 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chẩn đoán TNM và giai đoạn theo AJCC 2013 N (Hạch vùng theo lâm sàng) N3: di căn hạch hạ đòn hoặc di căn hạch nách cùng với hạch vú trong cùng bên hoặc di căn hạch thượng đòn: N3a: di căn hạch hạ đòn N3b: di căn hạch nách cùng với hạch vú trong cùng bên N3c: di căn hạch thượng đòn cùng... 99,3 94,3 2 năm 92,9 81,6 3 năm 83,0 75,2 4 năm 78,0 70,9 5 năm 74,4 68,0 6 năm 71,5 68,0 - Onitilo: STTB (79%),STKTP/ DC (70,8%), Parise : STTB (76%) - Trần Văn Thuấn : STKTP/ DC (75,5%) 35 3 Kết quả điều trị P> 0,05 P> 0,05 Liên quan giữa thời gian Liên quan giữa thời gian STTB STKTP/ DC với nhóm tuổi - Nhóm > 50: 73,3% và 65,3% - Nhóm ... điềutrị trị Phương pháp nghiên cứu Phương Phươngpháp phápnghiên nghiêncứu cứumô môtả tả phân phântích tích hồi hồi cứu cứu 23 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Cỡ mẫu Áp dụng công thức tính: n=Z (α ,... Brown: HER2 (+): 35,6% 33 Phương thức điều trị Điều trị Số BN Tỷ lệ % PT + XT 44 31,2 PT + HC 35 24,8 PT + HC + XT 62 44,0 Tổng 141 100 Bảng 3: Phương thức điều trị 34 Kết điều trị * Thời gian sống... bệnh có giá trị điều trị ĐẶT VẤN ĐỀ  UTV có TTNT âm tính có tiên lượng xấu định điều trị nội tiết có xu hướng di vào tạng sâu  Một số tác giả nước cho thấy hiệu điều trị nội tiết, kết điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát , Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát , Đánh giá tác dụng của phương pháp châm cứu trong điều trị chứng rối loạn khứu giác thứ phát

Từ khóa liên quan