Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công kết cấu thép thái hà

93 1,183 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 10:52

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG MỞ TÍNHĐẦU CHẤT THAM KHẢO Xuất xứ dự án 1.1 Hoàn cảnh đời dự án Hiện nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất thành phần kinh tế nước lớn, riêng tỉnh Hải Dương hàng năm thu hút 120 doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng sở sản xuất, kinh doanh Đồng nghĩa với điều nhu cầu sử dụng lợp kim loại, kết cấu khung nhà thép lắp ghép sản phẩm kim loại khác ngày nhiều Ngoài sản phẩm inox để trang trí nội thất cho công trình xây dựng doanh nghiệp hộ gia đình sử dụng ngày tăng Xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế nói sản phẩm kết cấu thép lợp kim loại, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà định thành lập Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà, dự án hoàn toàn, nhằm cung cấp phần loại sản phẩm cho thị trường làm tăng nguồn thu cho doanh nghiệp cho nhà nước Thực nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ Môi trường, Chủ đầu tư dự án phối hợp với Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường tỉnh Hải Dương tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án theo nội dung hướng dẫn phụ lục Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường 1.2 Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Căn pháp luật kỹ thuật cho việc thực lập Báo cáo ĐTM 2.1 Căn pháp luật Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà lập theo pháp luật hành sau đây: - Luật Bảo vệ Môi trường Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 - Luật Tài nguyên nước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ thông qua tháng năm 1998 - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ Môi trường - Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc xử phạt hành lĩnh vực bảo vệ môi trường - Nghị định 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 Chính phủ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN - NghịTÀI định số 67/2003 phí TÍNH bảo vệCHẤT môi trường đối KHẢO với nước thải Chính LIỆU CHỈ MANG THAM phủ ban hành ngày 13/6/2003 - Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam môi trường - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường việc Ban hành Danh mục chất thải nguy hại - Các Tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam môi trường 2.2 Các kỹ thuật - Báo cáo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà - Các tài liệu, vẽ thiết kế liên quan đến công trình xây dựng - Các tài liệu thống kê điều kiện địa lý, khí tượng thuỷ văn, tình hình kinh tế xã hội xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Niên giám thống kê năm 2007 Cục thống kê tỉnh Hải Dương - Các số liệu đo đạc, phân tích thành phần môi trường khu vực thực dự án - Các tài liệu kỹ thuật loại nguyên liệu, máy móc thiết bị Công ty tài liệu tham khảo nước - Các tài liệu kỹ thuật công nghệ xử lý giảm thiểu chất ô nhiễm (nước, khí chất thải rắn) nước Tổ chức thực đánh giá tác động môi trường Báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà lô CN9, CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà đứng chủ trì thực với tư vấn Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương * Cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: - Giám đốc Trung tâm: Ông Tạ Hồng Minh - Địa chỉ: Số 209, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương - Điện thoại: 0320 3210 558 Fax: 0320 3892 428 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN * Danh cácCHỈ thành viên tham giaCHẤT lập Báo cáo ĐTM TÀIsách LIỆU MANG TÍNH THAM KHẢO Bảng Danh sách tham gia lập báo cáo ĐTM TT Người lập báo cáo Chuyên ngành Tạ Hồng Minh GĐTT - KS Môi trường Phan Thị Uyên PGĐTT - CN Hóa phân tích Nguyễn Thị Bích Ngọc KS Môi trường Trần Xuân Toàn KS Công nghệ môi trường Nguyễn Thế Mạnh KS Công nghệ môi trường Nguyễn Thị Hải Lý KS Môi trường Lê Phú Đồng CN Hóa phân tích Nguyễn Xuân Hoàng KS Môi trường Vũ Minh Hiệp KS Hóa môi trường 10 Tăng Xuân Nam Công ty CP TM&VT Thái Hà Trong trình thực báo cáo có phối hợp chặt chẽ của: - Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương - Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kinh Môn - Các chuyên gia lĩnh vực đánh giá tác động môi trường - Các cán Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANGCHƯƠNG TÍNH CHẤT THAM KHẢO MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Thông tin chung - Tên Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà - Chủ Dự án: + Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà + Đại điện theo pháp luật: Ông Trần Đức Lanh + Chức vụ: Giám đốc Công ty + Trụ sở chính: thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương + Điện thoại: 0320.3821 255 Fax: 0320 3820 738 Vị trí địa lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà nằm lô đất CN9 CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Khu vực thực dự án nằm cách Ngã tư Phụ Sơn khoảng 300m, cách cầu Hiệp Thượng khoảng 900m, xung quanh dự án có nhiều nhà máy khác CCN xây dựng sở hạ tầng, cách dự án khoảng 1-2km có nhiều nhà máy khác vào hoạt động, đặc biệt nhà máy xi măng xi măng Phúc Sơn, xi măng Phú Tân, Thành Công nhiều nhà máy đóng tàu nằm dọc hai bờ sông Kinh Thầy Ở khu vực xung quanh dự án nhìn chung dân, dân sống chủ yếu hai bên đường 388 cũ, khu dân cư gần cách dự án khoảng 300m phía Tây Nam Dự án có vị trí tiếp giáp sau: Phía Đông Bắc giáp lô CN7 CCN Hiệp Sơn (là dự án Công ty TNHH Hoa Dương) Phía Tây Bắc giáp lô đất CN8 Phía Đông Nam giáp đường tỉnh lộ 388 từ cầu An Thái cầu Hiệp Thượng, với lưu không đường 8m Phía Tây Nam giáp lô CN10 dự án Công ty TNHH Mạnh Phong Hiện trạng khu vực thực dự án: đất dự án đất nông nghiệp trồng lúa hai vụ kết hợp với trồng hoa màu, chủ dự án đền bù, GPMB cho 41 hộ dân có đất lô đất quy hoạch dự án Khu vực dự án nằm quy hoạch CCN, lại gần trục đường 388, tuyến đường từ đường Quốc lộ tỉnh Quảng Ninh nên thuận tiện cho việc xuất nhập nguyên vật liệu hàng hóa đường bộ, CCN nằm gần sông Kinh Thầy, điều kiện thuận lợi vận chuyển đường thủy cho dự án dự án khác CCN TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN VịTÍNH trí thực THAM dự án KHẢO TÀI LIỆU CHỈHình MANG CHẤT Quy hoạch thiết kế mặt 3.1 Các hạng mục công trình xây dựng Các hạng mục công trình xây dựng bố trí hợp lý, đảm bảo tốt điều kiện liên hoàn sản xuất, sử dụng đất tiết kiệm, mật độ xây dựng phù hợp đáp ứng điều kiện quy định cấp thoát nước, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ Bảng Các hạng mục công trình xây dựng TT Các hạng mục công trình Diện tích (m2) Nhà quản lý, nhà điều hành (32mx10m) Xưởng sản xuất lợp (80mx32m) 2.560 Xưởng sản xuất kết cấu thép (80mx48m) 3.840 Kho chứa vật tư, thành phẩm (42mx36m) 1.512 Nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân (25mx8m) 200 Sân chứa kết cấu thép kim khí khác Nhà để xe đạp, xe máy 180 Nhà bảo vệ (6mx6m) 36 Khu vệ sinh 65 10 Bể xử lý nước thải 58 11 Trạm điện 36 12 Đường nội 1.800 13 Cây xanh, tường rào 4.480 Tổng diện tích đất 320 1.296 16.383 3.2 Giải pháp thiết kế, xây dựng công trình - Nhà quản lý, điều hành: xây tầng, cao 4,2m, kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn, mái, cột BTCT; tường gạch bao che; lát gạch ceramic, kèo thép lợp tôn chống thấm, chống nóng - Xưởng sản xuất lợp: tầng, cao 5,6m Kết cấu khung thép khung BTCT chịu lực, mái lợp tôn cách nhiệt; tường xung quanh xây gạch bao che cao 1,5m, phía lắp lưới thép bảo vệ, nhà đổ bê tông mác 200 dày 18cm - Xưởng sản xuất kết cấu thép: tầng, cao 7,5m Kết cấu khung thép khung BTCT chịu lực, mái lợp tôn cách nhiệt; phía trước để thoáng; hai đầu hồi phía sau xây gạch bao che cao 1,5m; phía lắp lưới thép bảo vệ, nhà đổ bê tông mác 250 dày 25cm - Kho chứa vật tư: tầng, cao 4,2m Kết cấu khung thép khung BTCT chịu lực, tường xung quanh xây gạch bao che cao 1,5m, phía lắp lưới thép bảo vệ, nhà đổ bê tông mác 200 dày 18cm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN - Bãi TÀI tập kết nguyên kết cấu bê tông LIỆU CHỈliệu: MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Các công trình phụ trợ nhà ăn ca, nhà nghỉ công nhân, nhà bảo vệ, nhà để xe xây dựng tầng, mái lợp tôn đổ BTCT, lát gạch ceramic đổ BTCT nhà để xe - Khu vệ sinh, xử lý nước thải: kết cấu tường gạch, đảm bảo hợp vệ sinh, khu xử lý nước thải xây dựng nửa chìm, nửa - Hệ thống xanh: bố trí xung quanh hàng rào, khoảng cách từ 3-5m công trình dọc hai bên đường nội bộ, loại xanh chọn trắc bách diệp, tùng tháp, cau cảnh, cau bụi, ngâu nhỏ.v.v 3.3 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật - môi trường a San Cốt san dự kiến thấp 20cm so với mặt đường 388, chiều cao san lấp trung bình 1,2m, hệ số lu lèn 1,2 Về cát san lấp chủ đầu tư thuê Công ty TNHH Một thành viên Trung Dũng bơm hút cát từ tàu bến bãi sông Kinh Thầy với khối lượng 25.826m3 b Hệ thống cấp điện Nhà máy lắp đặt 01 trạm biến áp có công suất 480KVA để cấp điện cho hoạt động sản xuất sinh hoạt c Cấp, thoát nước - Cấp nước: Dự kiến Đơn vị sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Hiệp Sơn (Hệ thống cấp nước vận hành vào cuối năm 2008) - Thoát nước: Có hệ thống thoát nước mưa, nước thải Hệ thống bể chứa lắng lọc cát bố trí cuối khu đất Công nghệ sản xuất 4.1 Sản xuất lợp Tôn màu Máy ép sóng Máy cắt Tiếng ồn, bụi Tiếng ồn, chất thả rắn, bụi kim loại Sản phẩm * Thuyết minh: Nguyên liệu tôn cuộn, tôn màu đưa qua máy ép thành sóng thẳng múi, sau sang công đoạn cắt theo yêu cầu đơn đặt hàng chiều dài lợp tạo thành sản phẩm cung cấp cho khách hàng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4.2 Sản xuất kết cấu khung nhà thép Hình Quy trình sản xuất kết cấu thép Nguyên liệu Uốn, cắt - Phoi sắt - Mẩu kim loại - Khí thải Đo đạc, lấy dấu Khoan, cắt Bụi sắt, tiếng ồn Gá, tổ hợp Hàn kết cấu Khói hàn, que hàn thừa, xỉ hàn, tiếng ồn, tia tử ngoại Lắp thử Xử lý cuối phun cat Làm Sơn Bụi sắt, bụi cát, tiếng ồn Bụi sơn, dung môi, vỏ hộp sơn Nghiệm thu Thành phẩm * Thuyết minh sơ đồ công nghệ Nguyên liệu thép tròn, thép hình thép đưa vào khu vực uốn cắt sơ máy uốn thép định hình, máy cắt mỏ Thiết bị máy cắt sử dụng hai dòng khí, dòng oxy tinh khiết dòng khí nhiên liệu (khí gas, axetylen) Để tạo đường cắt, trước tiên thép hun nóng lửa (nhiên liệu khí đốt) đạt đến nhiệt độ mà sắt bùng cháy, sau hướng dòng ôxi vào khu vực thép bị hun nóng nhiệt độ khoảng 9000C Nhiệt tỏa làm nóng chảy kim loại tạo vết cắt Nguyên liệu sau cắt sơ đo đạc lấy dấu xác theo thiết kế, sau chúng tiếp tục gia công, khoan, cắt, mài Tiếp công đoạn chi tiết gá để định vị xác chi tiết kết nối hàn tổ hợp kết cấu máy hàn chuyên dụng, đến sản phẩm hoàn thiện Để có mầu sắc đẹp chống lại tác động yếu tố môi trường, sản phẩm mang đến khu vực làm TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN bề mặt TÀI Các chi tiết CHỈ làm TÍNH công nghệ phunTHAM cát để loại bỏ lớp ôxit sắt, dầu mỡ LIỆU MANG CHẤT KHẢO tạp chất bẩn khác bể mặt, tiến hành sơn lót chống gỉ sơn hoàn thiện sản phẩm 4.3 Sản xuất loại sản phẩm kim loại khác (cửa xếp, cửa cuốn, hàng rào ) Hình Sơ đồ công nghệ sản xuất Nguyên liệu Máy cắt Gập/ép/uốn Hàn/sơn Thành phẩm Nguyên liệu sắt, thép, inox đưa qua máy cắt kim loại Tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể cắt thành tấm, mảnh có kích cỡ dài rộng khác nhau, sau đưa vào hệ thống máy khác máy gập tấm, máy ép ống hoa, máy cuộn trụ tròn, máy uốn ống để tạo tiết cấu thành sản phẩm có hình dạng khác Sau lắp ráp chi tiết mối hàn để thành sản phẩm hoàn chỉnh Danh mục máy móc, thiết bị Bảng Danh mục thiết bị dự án TT Máy móc thiết bị Đơn vị I Thiết bị sản xuất lợp gia công inox Máy phân chia vây cán kim loại (JW3046) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng thiết bị Trung Quốc Mới 100% Chiếc Máy sản xuất ngói ván kim loại (JW3047) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy cuộn cửa treo (JW3-048) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Tời treo chuyển hàng điện (JW3-050) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Thiết bị xếp dỡ hàng hóa (JW3-049) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy gập ép (JW3-031) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy ép ống hoa (JW3-032) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy cắt ép (JW3-033) Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy cuộn trụ tròn (JW3-034) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 10 Máy uốn ống điện (JW3-039 đến JW3041)) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 11 Máy cắt tay (JW3-042) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 12 Máy ép tay (JW3-043) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 13 Máy cửa cắt thép hợp kim (JW3-044) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 14 Máy uốn ống tay (JW3-045) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 15 Máy ép ống xoắn (JW3-035) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 16 Máy bắn ống (JW3-036) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 17 Máy bào quang nhẵn đường ống (JW3037) Chiếc Trung Quốc Mới 100% TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 18 Máy cuộn treo CHỈ (JW3-038) Chiếc THAM KHẢO Trung Quốc Mới 100% TÀIcửa LIỆU MANG TÍNH CHẤT 19 Máy uốn ống điện (JW3-051 đến JW3070) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 20 Máy hàn inox (JW3-071 đến JW3-074) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 21 Máy hàn cắt ly tử (JW3-075 đến JW3- Chiếc Trung Quốc Mới 100% 078) 22 Máy cắt thái bánh (JW3-079 đến JW3080) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 23 Máy bào quang nhẵn tay (JW3-081 đến JW3-085) Chiếc Trung Quốc Mới 100% 24 Máy cưa tự động (JW3-086) Chiếc Trung Quốc Mới 100% II Sản xuất kết cấu thép Máy cắt tôn Chiếc Italia Mới 100% Máy uốn thép định hình Chiếc Italia Mới 100% Máy hàn xoay chiều 500A Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy hàn xoay chiều 300A Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy cắt mỏ Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy vát ép Chiếc Hàn Quốc Mới 100% Máy nắn cách chữ H Chiếc Trung Quốc Mới 100% Máy khoan cần Chiếc Việt Nam Mới 100% Máy khoan đứng Chiếc Việt Nam Mới 100% 10 Máy dập đa chức Chiếc Trung Quốc Mới 100% 11 Máy nâng hạ Chiếc Nhật Bản Mới 100% 12 Máy tiện 16K20 Chiếc Việt Nam Mới 100% 13 Máy phay Chiếc Việt Nam Mới 100% 14 Máy bào Chiếc Việt Nam Mới 100% 15 Máy mài đá Chiếc Trung Quốc Mới 100% 16 Cầu trục loại 2,5 Bộ Việt Nam Mới 100% 17 Cẩu giàn cố định thủy lực 15 Bộ Việt Nam Mới 100% 18 Máy hàn tăng phô Chiếc Nhật Bản Mới 100% 19 Máy cưa cần Chiếc Việt Nam Mới 100% 20 Hệ thống phun sơn Bộ Nhật Bản Mới 100% 21 Dụng cụ đo, kiểm tra, siêu âm Bộ Nhật Bản Mới 100% 22 Xe nâng hàng loại Chiếc Trung Quốc Mới 100% 23 Máy cắt khí bán tự động Chiếc Nhật Bản Mới 100% III Thiết bị khác Máy biến áp 480KVA Chiếc Việt Nam Mới 100% Xe tải Chiếc Việt Nam Mới 100% Xe tải 2,5 Chiếc Việt Nam Mới 100% TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN Ô tô gắn cẩuLIỆU tự hành 12 Chiếc THAM KHẢO Hàn Quốc Mới 100% TÀI CHỈ MANG TÍNH CHẤT Cân điện tử 80 Bộ Việt Nam Mới 100% Ô tô tải sơ mi rơmooc Chiếc Hàn Quốc Mới 100% Cẩu tự hành 40 Chiếc Mỹ Mới 100% Các thiết bị văn phòng Việt Nam Mới 100% Công cụ, dụng cụ lao động Việt Nam Mới 100% Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng năm Bảng Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất TT Nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lượng Tấn 3.240 5.000 I Nguyên liệu Sắt thép loại cho sản xuất Sắt thép loại cho kinh doanh Tấn Tôn m /năm 126.000 Inox Tấn 81,6 II Nguyên liệu phụ Que hàn thuốc hàn Tấn 86,24 Khí đốt (Gas + Oxi) Tấn 21,56 Sơn Tấn 24,64 Các nguyên liệu dự án mua nước, Đơn vị ký hợp đồng với nhà sản xuất, nhà phân phối lớn như: thép Hòa Phát, thép Việt Úc, Inox Tiến Đạt Sản phẩm thị trường tiêu thụ a Sản phẩm - Tấm lợp từ tôn màu, tôn hoa (kiểu sóng thẳng, múi): 120.000 m2/năm - Kết cấu khung nhà thép: 1.200 tấn/năm - Kết cấu chịu lực băng tải thép (băng tải dùng cho máy sản xuất vật liệu xây dựng, băng tải dùng cho dây chuyền sản xuất nhà máy, băng tải cho khai thác hầm lò): 1.000 tấn/năm - Hệ thống cửa, ống hoa sắt, inox: 80 tấn/năm - Hệ thống sườn khung sàn tàu thủy hệ thống chi tiết liên kết; xà sứ cách điện, hàng rào sắt sử dụng cho công trình phi tiêu chuẩn loại kết cấu khác: 800 tấn/năm - Mua bán sắt thép loại (thép tấm, thép hình, thép tròn): 5.000 tấn/năm b Thị trường tiêu thụ Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty chủ yếu tập trung vào công trình xây dựng công nghiệp ngành công nghiệp tàu thủy, doanh nghiệp địa TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANGCHƯƠNG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Lê Thạc Cán tập thể tác giả (1994), Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Luật bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam, năm 2005 Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN – 1995, 1998, 2005 môi trường, TC BYT tiêu chuẩn bổ sung hành Đặng Kim Chi (2000), Hoá học môi trường, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Hoàng Trọng Yêm (2000), Hóa học hữu - Tập 3, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Ngọc Chấn (2000), Ô nhiễm không khí xử lý khí thải - Tập 1, 2, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội WHO - Đánh giá nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí Tập I, Generva, 1993 Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (1999), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Phạm Ngọc Đăng (2003), Môi trường không khí, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Trịnh Xuân Lai (2002), Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 12 Mc Graw – Hill (1995), Air Pollution Control Engineering – Inc 13 Kết phân tích Trung tâm Quan trắc Phân tích môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương 14 Số liệu khí tượng thủy văn Trung tâm Khí tượng thủy văn Hải Dương 15 Số liệu tình hình kinh tế xã hội xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Đánh giá nguồn cung cấp, tính cập nhật liệu tham khảo: Tất nguồn tài liệu, liệu tham khảo điều tham chiếu từ tư liệu thống áp dụng Việt Nam như: Sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy Viện Khoa học, Công nghệ môi trường - Trường ĐHBK Hà Nội, năm 2005, Cục thống kê thành phố Hải Dương, năm 2005 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LUẬN VÀ CHẤT KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU CHỈKẾT MANG TÍNH THAM KHẢO KẾT LUẬN Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép CCN Hiệp Sơn nhằm mục đích sản xuất sản phẩm kết cấu thép đáp ứng nhu cầu cho việc xây dựng nhà xưởng sản xuất dự án đầu tư, phục vụ cho ngành công nhiệp, xây dựng thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng đồng thời tạo việc làm ổn định có thu nhập cao cho 120 lao động, góp phần phát triển kinh tế khu vực thực dự án thúc đẩy ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển Đây dự án có tính khả thi hiệu xã hội cao, phù hợp với chủ trương đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp Nhà nước Việt Nam nói chung tỉnh Hải Dương nói riêng Sau dự án vào hoạt động đóng góp cho ngân sách địa phương Nhà nước khoản thu đáng kể thông qua khoản thuế Tuy nhiên trong trình sản xuất, có gây số tác động tiêu cực tới môi trường : + Ô nhiễm không khí bụi trình phun cát làm bề mặt, bụi sơn, gia công kim loại, dung môi trình phun sơn, tiếng ồn trình gia công kim loại + Ô nhiễm với môi trrường nước: Nguồn nước thải dự án nước thải sinh hoạt + Chất thải rắn sinh trình sản xuất, chủ yếu mảnh bavia sắt thép, phoi kim loại, đầu que hàn, xỉ hàn, gỉ sắt, cặn dầu thải, Dự án quan tâm đầu tư lắp đặt số thiết bị công trình xử lý chất thải đồng với thiết bị sản xuất cụ thể: + Xây dựng hệ thống thu gom nước nước mưa, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt + Đã có kế hoạch thuê đơn vị chức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh từ sản xuất + Đã xây dựng phương án phòng chống cháy nổ Trong báo cáo ĐTM Nhà máy nhận dạng loại chất thải phát sinh, đồng thời đánh giá hầu hết tác động đến môi trường đưa biện pháp ứng phó, giảm thiểu xử lý Các biện pháp đưa có tính khả thi cao quy mô Côn g ty thực Công ty thực tốt biện pháp đề để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường trong trình hoạt động sản xuất Đồng thời hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải trước Dự án vào hoạt động thức, đảm bảo chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Thông qua việc đánh giá tác động môi trường, Đơn vị đề nghị quan quản lý môi trường địa phương hướng dẫn đầy đủ kịp thời giúp Đơn vị thực công việc có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho việc triển khai dự án vào sản xuất ổn định, đồng thời thực tốt công tác bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà kính đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên Môi trường Hội đồng thẩm định ĐTM xem xét cấp định phê duyệt báo cáo ĐTM cho "Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép” CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TCVN 5937-2005 Đơn vị: Microgam mét khối (µg/m3) Trung bình năm Trung bình Trung bình Trung bình Thông số (Trung bình giờ 24 số học) SO2 350 - 125 50 CO 30000 10000 - - NO2 200 - - 40 O3 180 120 80 - Bụi lơ lửng (TSP) 300 - 200 140 Bụi ≤ 10 µm (PM10) - - 150 50 Pb - - 1,5 0,5 CHÚ THÍCH: PM10: Bụi lơ lửng có kích thước khí động học nhỏ 10µm Dấu gạch ngang (-): Không quy định TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TCVN 5938-2005 Đơn vị: Microgam mét khối (µg/m3) T T 10 11 12 13 14 15 Thông số Asen (hợp chất vô tính theo As) Asen hydrua (Asin) Axit clohydric Axit nitric Axit sunfuric Bụi có chứa oxyt silic > 50% Bụi chứa amiăng: Chrysotil Cadimi (khói gồm ôxit kim loại) theo Cd Clo Crom VI Hydroflorua Hydrocyanua Mangan hợp chất (tính theo MnO2) Niken (kim loại hợp chất) Thuỷ ngân (kim loại hợp chất) Trung bình Trung bình 24 Trung bình năm (Trung bình số học) Các chất vô 0,033 - - 0,0055 0,33 400 300 150 - 60 150 50 50 0,055 - - sợi/m3 - - 0,17 0,4 - 0,005 100 0,0067 20 10 10 - 30 0,003 10 0,0023 Ni - - - Hg - - 0,3 0,3 Công thức hoá học As AsH3 HCI HNO3 H2SO4 Mg3Si2O3(OH) Cd Cl2 Cr HF HCN Mn/MnO2 Trung bình 0,15 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ TCVN 5939-2005 Đơn vị: Minigam mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm3) Giá trị giới hạn TT Thông số A B Bụi khói 400 200 Bụi chứa silic 50 50 Amoniac hợp chất amoni 76 50 Antimon hợp chất, tính theo Sb 20 10 Asen hợp chất, tính theo As 20 10 Cadmi hợp chất, tính theo Cd 20 Chì hợp chất, tính theo Pb 10 CO 1000 1000 Clo 32 10 10 Đồng hợp chất, tính theo Cu 20 10 11 Kẽm hợp chất, tính theo Zn 30 30 12 HCl 200 50 13 Flo, HF, hợp chất vô Flo, tính theo HF 50 20 14 H2S 7,5 7,5 15 SO2 1500 500 16 NOx , tính theo NO2 1000 850 17 NOx (Công ty sản xuất axit), tính theo NO2 2000 1000 18 Hơi H2SO4 SO3, tính theo SO3 100 50 19 Hơi HNO3 (Công ty sản xuất axit), tính theo NO2 2000 1000 20 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 1000 500 CHÚ THÍCH: *) Mét khối khí thải chuẩn nói tiêu chuẩn mét khối khí thải nhiệt độ 0oC áp suất tuyệt đối 760 mm thuỷ ngân TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG TIÊU CHUẨN CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ TẠI NƠI SẢN XUẤT (TC 3733-2002/QĐ-BYT NGÀY 10/10/2002) TT Chất ô nhiễm Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) Khu sản xuất (lấy theo thời điểm) Bụi tổng số ( SiO2 < 20 % ) SO2 10 NO2 10 THC 300 CO 40 CO2 1800 Clo 1,5 BẢNG MỨC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI KHU VỰC LAO ĐỘNG TC 3733-2002/QĐ-BYT Cường độ tiếng ồn Thời gian tiếp xúc Ghi (dBA) (giờ ngày) 85 90 95 Sử dụng phương tiện 100 chống ồn cá nhân 105 30 phút cần thiết 110 15 phút 115 < 15 phút > 115 Không cho phép TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ TCVN 5949-1998 Giá trị giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cư (Theo mức âm tương đương - dBA) Từ 6h-18h Thời gian Từ 18h-22h Từ 22h-6h Khu vực cần thiết đặc biệt yên tĩnh: Bênh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học 50 45 40 Khu dân cư: Khách sạn, nhà ở, quan hành 60 55 45 Khu thương mại dịch vụ 70 70 50 Khu sản xuất nằm xen kẽ dân cư 75 70 50 TT Khu vực BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TCVN 6772-2000 Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt TT Thông số ô nhiễm Giới hạn cho phép Đơn vị Mức I Mức II Mức III Mức IV Mức V pH mg/l 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 BOD mg/l 30 30 40 50 200 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 50 60 100 100 Chất rắn lắng mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQĐ Tổng chất rắn hoà tan mg/l 500 500 500 500 KQĐ Sunfua ( theo H2S) mg/l 1.0 1.0 3.0 4.0 KQĐ Nitrat (NO3-) mg/l 30 30 40 50 KQĐ Dầu mỡ (thực phẩm) mg/l 20 20 20 20 100 Phosphat (PO43-) mg/l 6 10 10 KQĐ MPN/100ml 1000 1000 5000 5000 10 000 10 Tổng coliforms KQĐ : Không quy định TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM TCVN 5944-1995 Giá trị giới hạn cho phép thông số nồng độ chất ô nhiễm nước ngầm TT Thông số pH Màu Độ cứng (tính theo CaCO3) Chất rắn tổng số Asen Cadimi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Clorua Chì Crom(VI) Cianua Đồng Florua Kẽm Mangan Nitrat Phenola Sắt Sunfat Thuỷ ngân Selen Fecal coli Coliform Đơn vị Pt-Co mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trị giới hạn 6.5 đến 8.5 đến 50 300 đến 500 750 đến 1500 0.05 0.01 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml 200 đến 600 0.05 0.05 0.01 1.0 1.0 5.0 0.1 đến 0.5 45 0.001 đến 200 đến 400 0.001 0.01 Không TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG BẢNG TÍNH CHẤT THAM KHẢO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TCVN 5942-1995 Giá trị giới hạn cho phép thông số nồng độ chất ô nhiễm nước mặt TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thông số PH BOD5 (20 oC) COD Oxy hoà tan Chất rắn lơ lửng Asen Bari Cadimi Chì Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Mangan Niken Sắt Thuỷ ngân Thiếc Amoniac ( tính theo Nitơ) Florua Nitrat (tính theo Nitơ) Nitrit ( tính theo Nitơ) Xianua Phenola (tổng số) Dầu mỡ Chất tẩy rửa Coliform Tổng hoá chất bảo vệ thực vật trừ DDT DDT Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l Bq/l Bq/l Giá trị giới hạn A B đến 8,5 5,5 đến [...]... 9/2008 - San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 10/2008 - Xây dựng nhà xưởng kết cấu thép và gia công cơ khí: từ 12/2008 - 5/2009 - Xây dựng xưởng sản xuất tấm lợp: từ 3/2008 - 8/2009 - Xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình: năm 2010 11 Hiệu quả kinh tế - xã hội - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước khi đi vào sản xuất ổn định đạt công suất khai thác hàng năm khoảng 2 đến 2,5... số nhà máy đang hoàn tất công việc xây dựng cơ sở hạ tầng như Nhà máy xi măng Thành Công III, Công ty Hoa Dương , tổng diện tích đất của CCN Hiệp Sơn là 31,84ha, trong đó đất sử dụng cho hoạt động sản xuất công nghiệp là 20,96ha Do CCN chưa thực hiện các công tác đền bù, GPMB, san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng chung nên chủ dự án phải tiến hành các công việc này trước khi xây dựng các hạng mục công. .. công như máy đào, máy xúc, máy ủi sử dụng dầu diezel, là nguyên nhân phát sinh các loại khí thải SO2, NOx, CO, VOC và bụi Lượng phát sinh khí thải không lớn do số lượng máy móc sử dụng không nhiều và thời gian thực hiện công tác đào đắp không kéo dài + Hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng: Dự án bắt đầu khởi công xây dựng đồng loạt các công trình xây dựng sau khi hoàn thành công. .. Theo báo cáo của xã Hiệp Sơn tháng 1/2007 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 3 THAM KHẢO TÀI LIỆU CHỈ MANGCHƯƠNG TÍNH CHẤT ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công kết cấu thép Thái Hà có diện tích 1,64ha, được thực hiện tại cụm công nghiệp Hiệp Sơn, cụm công nghiệp này nằm bên trái đường 388 từ ngã tư Phụ Sơn đến cầu Hiệp Thượng,... bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 10 tháng, trong đó có thời gian để chở nguyên vật liệu dự kiến trong 3 tháng cùng với quá trình xây dựng + Khối lượng gạch, đá, cát, ximăng cần cho xây dựng nhà xưởng, kho chứa, văn phòng, nhà tập thể trên tổng diện tích hơn 10.103 m2 là: 1.564 tấn + Khối lượng sắt thép cần cho xây dựng dự kiến vào khoảng 560 tấn Tổng khối lượng nguyên vật liệu dùng cho xây. .. dự báo các tác động tới môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu thực hiện theo các giai đoạn sau: - Giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng - Giai đoạn xây dựng - Giai đoạn hoạt động của nhà máy Các tác động môi trường của dự án dựa trên các xem xét, phân tích, đánh giá về đặc điểm công nghệ, vị trí của dự án và các điều kiện về môi trường tự nhiên - kinh tế xã hội của khu vực thực hiện dự án. .. sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy ủi, máy xúc, máy đầm, máy đóng cọc ) và các hoạt động đào đắp khác bằng máy - Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các máy móc thiết bị thi công được trình bày trong bảng dưới: Bảng 21 Mức ồn từ các thiết bị thi công xây dựng Các thiết bị xây dựng Mức ồn ở khoảng cách... trường không khí trong quá trình sản xuất và gia công các sản phẩm kết cấu thép của nhà máy bao gồm: - Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải, từ quá trình hàn, quá trình sơn sản phẩm Ngoài ra quá trình gia công cơ khí, làm sạch bề mặt cũng làm phát sinh một lượng đáng kể bụi kim loại - Tiếng ồn phát sinh ở hầu hết các công đoạn của quá trình sản xuất Đây là những nguồn gây ô nhiễm... Trong đoạnCHỈ xây MANG dựng ít sử dụngCHẤT đến nước, nướcKHẢO chỉ sử dụng trong khâu TÀIgiai LIỆU TÍNH THAM làm vữa, đúc bê tông, hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian Còn lượng nước thải tạo ra từ công trường xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc... bảng kết quả trên cho thấy, nồng độ hơi dung môi tại xưởng phun sơn là tư ng đối cao, mặc dù chưa vượt tiêu chuẩn nhưng cũng cho thấy sự cần thiết phải có hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi ở công đoạn này * Ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong các công đoạn sản xuất Trong quá trình sản xuất và gia công kết cấu thép, tiếng ồn phát sinh ở hầu hết các công đoạn như quá trình mài, máy cắt bằng đá, máy dập, máy ... KHẢO MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN Thông tin chung - Tên Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà - Chủ Dự án: + Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Thái Hà + Đại điện theo pháp... Những tác động khu vực xung quanh đến dự án Xung quanh nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà có dự án khác nhà máy xi măng Thành Công III, nhà máy sản xuất chì nằm CCN có ống khói phát... MANGCHƯƠNG TÍNH CHẤT ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gia công kết cấu thép Thái Hà có diện tích 1,64ha, thực cụm công nghiệp Hiệp Sơn, cụm công nghiệp nằm bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công kết cấu thép thái hà , Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công kết cấu thép thái hà , Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và gia công kết cấu thép thái hà

Từ khóa liên quan