đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

1 451 15
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 23:03

ĐỀ LUYỆN TẬP TOÁN LỚP Năm học: 2010 – 2011 1.Viết tiếp vào dấu chấm: a/ Viết số liền sau số 72 654 là:…………………… b/ Viết số liền trước số 88 833 là:………………… c/ Các số 67 394, 76 943, 76 439, 77 134, 67 439, viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: ……………………………………………………………………… Đặt tính tính: 36878 : 64923 - 59865 35271 x 98341 + 45276 ………… ………… …………… …………… ……………… ……………… …………… …………… ………… …………… ……………… …………… Người ta dự định chuyển 46 480 tập đến trường Phú Tân xe tải chở Hỏi xe tải chở tập ? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hãy nói cách khác sau: 20 phút phút hoặc………………… hoặc……………… 12 53 phút hoặc………………… 13 55 phút hoặc……………… Một xe tải chở 42 630 viên gạch đến trường, xe tải thứ hai chở 1/5 viên gạch xe tải chở, xe tải thứ ba chở xe thứ hai 326 viên gạch Hỏi xe tải thứ ba chở viên gạch ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hình chữ nhật biết chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm Tính chu vi chữ nhật, hình vuông biết cạnh hình vuông nhỏ chiều dài hình chữ nhật 3cm ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn tập cuối năm toán lớp 3, đề ôn tập cuối năm toán lớp 3, đề ôn tập cuối năm toán lớp 3