phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ

82 306 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2015, 08:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH VÕ MINH KHÁNH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Cần Thơ, 08 - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH VÕ MINH KHÁNH MSSV: 4114397 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG Cần Thơ, 08 – 2014 LỜI CẢM TẠ  Trong suốt thời gian học tập mái trường Đại Học Cần Thơ, để lại em nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên Đặc biệt Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ quý thầy cô cho em hành trang để bước vào đời Để đề tài hoàn thành, trước tiên, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh hết lòng truyền đạt kiến thức cho em suốt khoảng thời gian em học tập trường Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Đại Chúng Việt NamChi nhánh Cần Thơ đồng ý cho em thực tập Đặc biệt, anh chị Chi nhánh giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian em thực tập Trân trọng gởi lời cảm ơn đến Cô Huỳnh Thị Tuyết Sương, giảng viên hướng dẫn trực tiếp cho em thực luận văn Trong trình tìm tài liệu số liệu có liên quan phân tích, em trình khó khăn, cô dành thời gian quý báu để góp ý, nhiệt tình hướng dẫn, bảo cho em việc thu thập, xử lý cách phân tích số liệu, cách trình bày, hướng phân tích đúng, hợp lý Lời cuối em xin kính chúc quý thầy cô anh chị nhiều sức khỏe, thành công! Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Sinh viên thực VÕ MINH KHÁNH i LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Sinh viên thực VÕ MINH KHÁNH ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày … tháng… năm 2014 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  • Họ tên người hướng dẫn: HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG • Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG • Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại Học Cần Thơ • Tên sinh viên: VÕ MINH KHÁNH • Mã số sinh viên: 4114397 • Chuyên ngành: Tài ngân hàng – Khóa 37 • Tên đề tài: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt được: Các nhận xét khác: Kết luận: Cần Thơ, ngày….tháng….năm 2014 Giáo viên hướng dẫn iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày….tháng … năm 2014 Giáo viên phản biện v MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 2.1.2 Những vấn đề cho vay tiêu dùng 2.1.3 Một số tiêu phân tích hoạt động tín dụng 20 2.1.4 Các số đánh giá hoạt động tín dụng tiêu dùng 23 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 24 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 24 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 25 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 25 3.1.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng Đại Chúng Việt Nam 25 3.1.2 Giới thiệu khái quát ngân hàng Đại Chúng Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ25 3.2 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG NĂM 2014 28 3.2.1 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 28 vi 3.2.2 Tình hình nguồn vốn ngân hàng 31 3.2.3 Tình hình sử dụng vốn 33 3.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG 37 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 39 4.1 PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG 39 4.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn 39 4.1.2 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 41 4.2 PHÂN TÍCH DOANH SỐ THU NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG 44 4.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời hạn 44 4.2.2 Doanh số thu nợ cho vay tiêu theo mục đích sử dụng vốn 46 4.3 PHÂN TÍCH DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG 49 4.3.1 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn 49 4.3.2 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 51 4.4 PHÂN TÍCH NỢ XẤU CHO VAY TIÊU DÙNG 53 4.4.1 Phân tích nợ xấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn 55 4.4.2 Phân tích nợ xấu tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 56 4.5 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG58 4.5.1 Dư nợ tiêu dùng tổng dư nợ 58 4.5.2 Hệ số thu nợ 58 4.5.3 Vòng quay vốn 60 4.5.4 Nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ 60 4.5.4 Nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ 60 4.5.5 Nợ xấu tiêu dùng tổng nợ xấu 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 62 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 62 vii 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 68 6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước quan ban ngành 68 6.2.2 Đối với ngân hàng Hội sở 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 viii nguyên nhân quan trọng trước đây, có tiền thân ngân hàng Cờ Đỏ, hình thành từ lâu đời vùng nông thôn, nguồn nhân lực trước chưa qua trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nên giai đoạn nay, phải thời gian để đào tạo cao nghiệp vụ chuyên môn, có công tác thu nợ quan trọng 4.4.1 Phân tích nợ xấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn Trong hoạt động tín dụng ngân hàng việc xảy nợ xấu nguyên nhân khách quan hay chủ quan điều không tránh khỏi Đây số mà ngân hàng muốn khống chế số hợp lý đẩy mạnh nâng cao chất lượng tín dụng đồng nghĩa với việc phải giảm nợ xấu xuống mức thấp Đôi chi phí để thu khoản nợ xấu tăng cao ngân hàng kiềm chế nợ xấu mức chấp nhận Thông thường việc ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngắn hạn hạn chế cho vay dài hạn muốn hạn chế rủi ro tín dụng cho vay theo thời hạn dài mức độ xảy rủi ro vay cao Nợ ngắn hạn cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nợ xấu thấp, thấp so với nợ trung dài hạn dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ lệ nhỏ tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Nợ xấu thuộc vay ngắn hạn thấp có bước phát triển nhanh chóng, năm 2012 nợ xấu đạt mức 63 triệu đồng tăng gấp lần so với năm 2011, sang năm 2013 nợ xấu tiếp tục tăng thêm 12 triệu đồng nữa, xem xét nợ, số nợ xấu Chi nhánh ngân hàng mức vài chục triệu đồng nhìn chung không đáng kể cho ngân hàng hoạt động tốt xem lại tốc độ tăng nợ xấu thật đáng lo lắng tăng lên gấp 3,4 lần năm 2012, 2013 Trong năm 2012 thông tin Ngân hàng Western bank chuẩn bị sáp nhập với công ty cổ phần Tài Dầu khí Việt Nam, điều làm cho số người hiểu sai chất việc hợp nên cố tình không trả nợ hạn cho ngân hàng, việc thông tin hợp làm cho tính có trách nhiệm với khoản nợ mà nợ hạn tăng nhanh Trong sáu tháng đầu năm 2014 ngân hàng Pvcombank thức vào hoạt động tình hình nợ xấu không kéo giảm, sáu tháng nợ hạn đạt mức năm 2013 75 triệu đồng, tăng 38,39% so với kỳ năm 2013 Sự tăng thông tin sát nhập hai tổ chức tài nhiều người hiểu sai chất, cố tình không trả nợ để trục lợi mà nợ xấu liên tục tăng 55 Nợ xấu trung dài hạn: khoản nợ ngắn hạn tình hình nợ xấu tăng nhanh chưa thật có sức ảnh hưởng ngân hàng khoản nợ xấu trung dài hạn khác Nợ xấu trung dài hạn năm 2012 thật ảnh hưởng lớn đến chi nhánh năm 2012 nợ xấu tăng gấp hai lần năm 2011 đạt mức 927 triệu đồng số lớn dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ lệ nhỏ tổng dư nợ số nợ xấu lại lớn, tính tỷ lệ nợ xấu nợ trung dài hạn tăng nhanh chất lượng tín dụng ngân hàng Nguyên nhân tính chất chung khoản nợ trung dài hạn, khoản thời gian dài nên rủi ro xảy cao hơn, nhiều khách hàng chi nhánh bị việc làm ăn thua lỗ dẫn đến việc trả nợ chậm trễ trả nợ 4.4.2 Phân tích nợ xấu tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn Qua bảng số liệu ta thấy tình hình nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn ngân hàng từ 426 triệu đồng năm 2011 tăng lên 990 triêu đồng 1.204 triệu đồng năm 2012 2013 Nợ xấu phân tán lĩnh vực mua sắm, xây dựng, sữa chữa nhà mua xe, đồ dùng, học hành, giải trí du lịch Mua, xây dựng, sữa chữa nhà cửa, nợ xấu có tăng qua năm, cụ thể năm 2011 nợ xấu chiếm 203 triệu đồng sang năm 2012 tăng 162% đạt 532 triệu đồng năm 2013 số lên tới 689 triệu đồng Nguyên nhân làm cho nợ xấu tăng vay tiền để mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa khách hàng sử dụng nguồn trả nợ từ lương, khoảng thời gian dài hạn, khách hàng bị việc, số khác làm ăn thua lỗ, khách hàng việc làm khả chi trả cho ngân hàng, bên cạnh phận khách hàng khoản tiết kiệm nên sau phát sinh nợ xấu nhân viên ngân hàng kịp thời nắm tình hình theo d i nhắc nợ để thu hồi nợ Nhưng có nhiều trường hợp khách hàng không hợp tác Chính làm cho tình trạng nợ xấu ngân hàng tăng lên qua năm Mua xe, đồ dùng học tập, nợ xấu có gia tăng báo động Cụ thể, năm 2012 nợ xấu thuộc nhóm tăng cách nhanh chống, tăng 235 triệu đồng, mức tăng nhanh ba năm Đến năm 2013 nợ xấu đạt 516 triệu đồng Nguyên nhân nợ xấu thuộc nhóm tăng nhanh tình hình kinh tế năm gặp nhiều khó khăn nhiều cá nhân gia đình làm đơn xin gia hạn nợ, đến thời hạn trả nợ lại chậm trễ, không hợp tác Trong năm 2012 thông tin Ngân hàng Western bank chuẩn bị sát nhập với công ty cổ phần Tài Dầu 56 Bảng 4.8: Nợ xấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn qua ba năm 2011-2013 sáu tháng đầu năm 2014 Năm Chỉ tiêu Mua, xây dựng, sữa chữa nhà Mua xe, đồ dùng, học hành, giải trí du lịch Tổng Đơn vị: Triệu đồng Chênh lệch 2013-2012 6T/2014-6T/2013 Số tiền % Số tiền % 156 29,39 370 66,90 203 532 689 552 922 2012-2011 Số tiền % 329 162,50 223 458 516 602 808 235 105,26 57 12,52 207 34,34 426 990 1.204 1.154 1.730 564 132,50 214 21,58 576 49,92 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 Nguồn: Bảng báo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng iệt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 57 khí Việt Nam, điều làm cho số người hiểu sai chất việc hợp nên cố tình không trả nợ hạn cho ngân hàng 4.5 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Để đánh giá hiệu sử dụng vốn lĩnh vực cho vay tiêu dùng, việc phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ nợ xấu việc phân tích tiêu tài quan trọng Nó giúp cho ta có nhìn tổng quát hoạt động để từ tiếp tục phát huy mặt tích cực làm tìm cách khắc phục hạn chế 4.5.1 Dư nợ tiêu dùng tổng dư nợ Nhằm tính toán cấu dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ ngân hàng để thống kê mức độ đầu tư vốn ngân vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng Từ có giải pháp thích hợp để điều chỉnh cấu dư nợ cho vay dùng để hoạt động ngân hàng ổn định Mặt khác việc thống kê giúp ngân hàng kiểm soát phần tài sản đầu tư vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng Qua bảng số liệu ta thấy tiêu ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ lại có xu hướng tăng dần qua năm, cụ thể năm 2011 chiếm 7,98% năm 2012 đạt 11,65% năm 2013 đạt 11,42%, điều cho thấy ngân hàng ngày trọng vào hoạt động cho vay tiêu dùng 4.5.2 Hệ số thu nợ Hệ số thu nợ giai đoạn 2011-2013 có biến động không theo chiều tăng giảm định, mà có giảm sau tăng lại Năm 2011 hệ số 92%, năm 2012 đạt 75%, giảm 17% so với năm 2011, đến năm 2013 lại tăng lên 13% đạt mức 88% Sự biến động năm 2012 nguyên nhân công tác thu nơ gặp khó khăn mà doanh số cho vay năm 2012 tăng nhanh tốc độ tăng doanh số thu nợ Nhưng đến năm 2013 lại diễn biến theo chiều ngược lại có gia tăng hệ số Trong năm 2013 công tác thu nợ ngân hàng đạt hiệu ngân hàng bỏ đồng cho vay ngân hàng thu lại 0,88 đồng Sáu tháng đầu năm 2014, hệ số thu nợ đạt 53% giảm 3% so với năm 2013 Nguyên nhân doanh số thu nợ doanh số cho vay tăng doanh số cho vay tăng nhiều Trong bỏ đồng cho vay ngân hàng thu lại 0,53 đồng vốn, công tác thu nợ ngân hàng không đạt hiệu 58 Bảng 4.9: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng tiêu dùng ngân hàng qua ba năm 2011-2013 sáu tháng đầu năm 2014 Chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 Doanh số cho vay tiêu dùng Triệu đồng 31.456 40.660 42.225 22.051 34.650 Doanh số thu nợ tiêu dùng Triệu đồng 28.973 30.478 37.281 12.420 18.360 Dư nợ tiêu dùng Triệu đồng 34.633 44.815 49.759 54.446 66.049 Dư nợ tiêu dùng bình quân Triệu đồng 33.959 39.724 47.287 43.555 57.904 Tổng dư nợ Triệu đồng 434.220 384.548 435.589 217.105 361.548 Nợ xấu tiêu dùng Triệu đồng 426 990 1.204 1.154 1.730 Tổng nợ xấu Triệu đồng 11.241 16.456 15.344 15.119 14.964 Dư nợ tiêu dùng tổng dư nợ % 7,98 11,65 11,42 25,08 18,27 Hệ số thu nợ % 92 75 88 56 53 Vòng quay vốn tín dụng Vòng 0,85 0,77 0,79 0,29 0,32 Nợ xấu tiêu dùng dư nợ tiêu dùng % 1,23 2,21 2,42 2,12 2,62 Nợ xấu tiêu dùng tổng nợ xấu % 3,79 6,02 7,85 7,63 11,56 Nguồn: Bảng báo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng iệt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 59 sáu tháng đầu năm 2014, nhân viên kinh doanh cần thường xuyên theo d i nợ, đôn đốc khoản nợ đến hạn để khả thu nợ ngân hàng đạt hiệu 4.5.3 Vòng quay vốn Qua ba năm, tiêu thay đổi không theo chiều hướng định, mà có tăng giảm, nguyên nhân doanh số thu nợ dư nợ tăng dư nợ có xu hướng tăng cao nên làm cho tiêu giảm Từ bảng số liệu cho thấy, khoản cho vay tiêu dùng thu hồi năm 2011 đến 2013 thấp Vòng quay vốn tiêu dùng ba năm thay đổi không theo xu hướng định Cụ thể, năm 2011 vòng quay vốn tín dụng tiêu dùng đạt 0,85 vòng cao năm, sang năm 2012 0,77 vòng năm 2013 lại tăng lên 0,79 vòng Qua vòng quay tín dụng ngân hàng thấy tốc độ luân chuyển vốn tín dụng tiêu dùng ngân hàng chậm Ngân hàng cần có biện pháp để tăng vòng quay vốn cho vay tiêu dùng lên cao để sử dụng nguồn vốn hiệu hơn, nhiều vòng năm, đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng vay tiêu dùng 4.5.4 Nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ Vấn đề mà ngân hàng gặp phải việc tồn khoản nợ xấu, cần quan tâm xem tỷ lệ nợ xấu mức cao hay thấp Nếu ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao đồng nghĩa với chất lượng tín dụng không đảm bảo nguy gặp phải rủi ro tín dụng không đảm bảo nguy gặp phải rủi ro tín dụng Từ bảng 12 ta thấy nợ xấu dư nợ ngân hàng tăng qua ba năm, từ 1,23% năm 2011; 2,21% năm 2012 năm 2013 2,42% Chỉ tiêu dùng đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng Chỉ số thấp cho thấy chất lượng tín dụng ngân hàng cao phần nợ xấu chiếm tỷ trọng tổng dư nợ Từ bảng số liệu ta thấy số hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng có xu hướng tăng thấp 5% nên nói chất lượng nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng ngân hàng tốt ngân hàng cần phải kiên trì nhắc nợ gặp khách hàng để thuyết phục trả nợ Có nhiều biện pháp tích cực để hạn chế nợ xấu, nhằm cải thiện chất lượng tín dụng ngân hàng 4.5.4 Nợ xấu cho vay tiêu dùng tổng dư nợ 60 Vấn đề mà ngân hàng phải gặp phải việc tồn khoản nợ xấu, cần quan tâm xem tỷ lệ nợ xấu mức cao hay thấp Nếu ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao đồng nghĩa với chất lượng tín dụng không đảm bảo nguy gặp phải rủi ro tín dụng không đảm bảo nguy gặp phải rủi ro tín dụng Từ bảng 12 ta thấy nợ xấu dư nợ ngân hàng tăng qua ba năm, từ 1,23% năm 2011; 2,21% năm 2012 năm 2013 2,42% Chỉ tiêu dùng đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng Chỉ số thấp cho thấy chất lượng tín dụng ngân hàng cao phần nợ xấu chiếm tỷ trọng tổng dư nợ Từ bảng số liệu ta thấy số hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng có xu hướng tăng thấp 5% nên nói chất lượng nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng ngân hàng tốt ngân hàng cần phải kiên trì nhắc nợ gặp khách hàng để thuyết phục trả nợ Có nhiều biện pháp tích cực để hạn chế nợ xấu, nhằm cải thiện chất lượng tín dụng ngân hàng 4.5.5 Nợ xấu tiêu dùng tổng nợ xấu Trong hoạt động tín dụng ngân hàng việc xảy nợ xấu nguyên nhân khách quan hay chủ quan điều không tránh khỏi Qua bảng số liệu thấy nợ xấu tiêu dùng ngân hàng có xu hướng tăng qua ba năm 2011-2013 tháng đầu năm 2014 so với kỳ năm 2013, nợ xấu tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp tổng nợ xấu Chi nhánh Năm 2013 chiếm 7,85%, sáu tháng đầu năm 2014 đạt 11,56%, chiếm tỷ trọng thấp tổng nợ xấu số có dấu hiệu tăng, nợ xấu tiêu dùng ngân hàng có xu hướng tăng cấu tổng nợ xấu ngân hàng 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Đối với doanh số cho vay: năm qua, tổng doanh số cho vay Ngân hàng giai đoạn 2011-2013 có gia tăng Tuy nhiên, qua kết phân tích ta lại thấy tổng doanh số cho vay tăng tăng lên cho vay tiêu dùng mặt dù chiếm tỷ trọng tương đối tổng doanh số cho vay ngân hàng cho vay lĩnh vực khác lại giảm đáng kể Nếu sâu vào tăng cho vay tiêu dùng gia tăng đóng góp lớn cho vay tiêu dùng ngắn hạn, đặc biệt hoạt động cho vay cầm cố sổ tiết kiệm Từ thực tế Ngân hàng cần sâu tìm hiểu nguyên nhân đề giải pháp để tăng trưởng tổng tín dụng nói riêng cho vay tiêu dùng nói chung Đặc biệt, cho vay tiêu dùng cần nắm bắt tình hình thực tế đạo từ phía quan ban ngành Ngân hàng Nhà nước để có giải pháp phù hợp Đối với doanh số thu nợ: đạt kết đáng khích lệ, tổng doanh số thu nợ Ngân hàng tăng hàng năm doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao Nguyên nhân làm tốt trình thẩm định hồ sơ vay vốn, liên hệ khách hàng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở khách hàng đến hạn trả nợ… Đối với nợ xấu: biến động có chiều hướng tăng sau giảm tổng nợ xấu qua năm, nhìn chung nợ xấu hoạt động cho vay tiêu dùng lại theo xu hướng tăng, Ngân hàng cần phải nổ lực để giảm tỷ lệ xuống thấp Từ đó, Ngân hàng giảm bớt tổn thất từ phía khách hàng ngày nâng cao uy tín chất lượng Để làm điều Ngân hàng phải thực tốt quy trình cho vay từ khâu thẩm định đến việc quản lý giám sát sau cho vay khách hàng để nắm bắt cách kịp thời thay đổi thu nhập, hoàn cảnh gia đình khách hàng… để phục vụ tốt công tác thu nợ Ngoài hạn chế nêu công tác huy động vốn cấp tín dụng số khó khăn mà Ngân hàng cần phải khắc phục để nâng 62 cao hiệu hoạt động hạn chế phần rủi ro xảy Đó khó khăn về: - Nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều công việc từ khâu tìm kiếm khách hàng, thẩm định xử lý nợ, không tránh khỏi tình trạng tải công việc từ làm cho hiệu công việc giảm xuống quản lý tốt hết tất vay Ngoài ra, cấp quản lý việc thường xuyên có mặt trụ sở để giải hồ sơ phải thực kinh doanh từ dẫn đến công việc hiệu không cao Chính điều làm ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng Chi nhánh - Xuất phát từ tình hình thực tế ngân hàng non trẻ, có tiềm lực tài vững mạnh ngân hàng, đặc biệt Chi nhánh Cần Thơ gặp phải khó khăn định khách hàng đến thương hiệu Ngân hàng, số lượng phòng giao dịch so với ngân hàng nghành, lượng khách hàng lâu năm đa số khách hàng đến với Ngân hàng tiếp thị có tâm lý giao dịch thử - Mặt lãi suất cho vay Ngân hàng có tính cạnh tranh thấp so với ngân hàng khác địa bàn Do lượng khách hàng đến với Ngân hàng gặp nhiều khó khăn nên lãi suất cao trở ngại cho Ngân hàng giữ khách hàng để cạnh tranh với ngân hàng khác 5.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG Dựa tình hình thực tế từ hoạt động tín dụng nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng, xin đưa số giải pháp sau: - Mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng: thấy giai đoạn nay, cho vay tiêu dùng mảng tiềm năng, mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng, hạn chế rủi ro tín dụng Nhưng cấu cho vay ngân hàng doanh số cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp Ngân hàng cần mở rộng thêm nhiều hình thức cho vay tiêu dùng để đa dạng hóa thỏa mảng nhu cầu vay khách hàng Kết hợp triển khai gói sản phẩm cho vay với chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng để thu hút thêm nhiều khách hàng, thực lãi suất ưu đãi nhân ngày lễ quan trọng Ngân hàng cần làm chủ việc đặt quan hệ với khách hàng không ngồi yên để khách hàng tìm đến vay có nhu cầu, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng sau cho vay gọi điện chúc mừng sinh nhật khách hàng, ngày lễ lớn, tặng quà khoản vay lớn Hiện theo 63 sách kiềm chế lạm phát hạn chế tăng trưởng kinh tế hợp lý phủ đề ra, Ngân hàng nhà nước có biện pháp hạn chế tăng trưởng tín dụng tiêu dùng gây khó khăn cho ngân hàng việc phát triển lĩnh vực đầy lợi nhuận Tuy nhiên, hoạt động cho vay mua nhà đất, xây dựng sửa chữa nhà để nguồn trả nợ từ thu nhập hoạt động kinh doanh không nằm danh mục hạn chế tiếp tục mở rộng, Ngân hàng cần trọng tìm kiếm khách hàng phát triển lĩnh vực cho vay - Tăng cường công tác thu nợ: Việc gia tăng doanh số thu nợ qua năm phần thu từ khoản nợ vay ngắn hạn, khoản vay có thời hạn ngắn đa số khoản vay cầm cố sổ tiết kiệm nên cần có sách để khuyến khích mảng cho vay Tuy thu nợ khoản vay trung dài hạn không đạt kết cho vay ngắn hạn ngân hàng cần siết chặt quy trình thẩm định cho vay trọng công tác theo d i khoản nợ xấu cho vay có biện pháp đôn đốc trả nợ kịp thời có thông tin khách hàng có thay đổi xấu nguồn thu trả nợ Bên cạnh chi nhánh cần phổ biến thông tin hợp nân hàng để khách hàng cũ có nhìn đắn hơn, từ họ có tinh thần trả khoản nợ cũ không nghĩ sai cố tình làm sai lệch thông tin hợp để trục lợi - Tăng cường nguồn nhân lực, nguồn nhân viên kinh doanh Ngân hàng nên giao thêm nhân viên kinh doanh phụ trách địa bàn, vài nhân viên kiểm tra trình sử dụng vốn vay, nhắc nợ thu hồi nợ, công tác tiếp thị cần hỗ trợ hai nhân viên Như nâng cao trách nhiệm người, công việc giải nhanh hơn, nhân viên thực công việc chuyên trách cần phải đào tạo tất nghiệp vụ để thực có vấn đề đột xuất xảy Đặc biệt, công tác tín dụng tiêu dùng khoản cho vay trung, dài hạn công tác nhắc nợ, theo d i tình hình biến động thu nhập khách hàng cần thiết để thu hồi nợ tốt Áp lực kinh doanh lớn làm cho cán quản lý không thực tốt công việc Nên cán quản lý cần giảm bớt áp lực kinh doanh, cán quản lý công việc kinh doanh phải thường xuyên có mặt Ngân hàng để giải hồ sơ hỗ trợ nhân viên kinh doanh gặp khó khăn nên thời gian dành cho việc tiếp thị khách hàng Bên cạnh việc đào tạo cán quan trọng Với hiệu “Ngân hàng không khoảng cách” nhân viên cần hoàn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng Việc giao tiếp với khách hàng có ý nghĩa quan trọng việc thu hút khách hàng, góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp ngân hàng long khách hàng, cách 64 quảng cáo tốt cho ngân hàng với chi phí thấp Đối với khách hàng, nhân viên hình ảnh ngân hàng, nên thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, với tác phong nhanh chóng, xác, nhân viên Ngân hàng tạo nên ấn tượng tốt đẹp với khách, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng - Cơ sở vật chất kỹ thuật: Hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay cá nhân, đòi hỏi phải có hệ thống cung ứng sản phẩm, dịch vụ rộng khắp cung cấp đầy đủ đưa tiện ích dịch vụ đến với khách hàng Xây dựng trụ sở lớn với trang thiết bị tạo tin tưởng hài lòng cho khách hàng, xây dựng thêm nhiều điểm giao dịch hệ thống ATM để tạo thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu phát sinh giao dịch - Đẩy mạnh công tác marketing: ngân hàng cần tăng cường hoạt động quảng cáo để khách hàng biết đến ngân hàng nhiều giao dịch với ngân hàng có nhu cầu Thực tế cho thấy, nhu cầu vay tiêu dùng dân cư lớn số lượng khách hàng đến với Ngân hàng chưa nhiều Nguyên nhân chủ yếu điều khách hàng chưa có thông tin đầy đủ hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Bên cạnh người sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng cảu ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc giới thiệu quảng bá sản phẩm, ngân hàng nhờ mối quan hệ khách hàng để tiến hàng quảng cáo giới thiệu sản phẩm Ngân hàng trực tiếp tiếp cận với người vay vốn, người thực có nhu cầu vay vốn Cụ thể, ngân hàng liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp, công ty địa bàn ,… để tiến hàng buổi trao đổi giới thiệu sản phẩm cho tất người lao động doanh nghiệp, buổi trao đổi tiến hành giới thiệu vấn đề có liên quan như: quy trình, hạn mức, thời hạn, lãi suất, …và giải đáp số thắc mắc - Hạn chế tối thiểu tăng cường công tác thu hồi khoản nợ xấu: vấn đề hạn chế đến mức tối thiểu khoản nợ xấu phát sinh, nhân viên cần phân tích khả thiện chí trả nợ khách hàng, trọng việc phân tích khả tương lai khách hàng Thực tốt công tác kiểm tra sau giải ngân, để nắm tình hình nguồn thu trả nợ khách hàng, xử lý kịp thời để thu hồi nợ trường hợp khả trả nợ khách hàng bị giảm Hơn tìm khách hàng thông qua khách hàng củ để giảm rủi ro Đối với khoản nợ xấu phát sinh, nhân viên cần đôn đốc thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực tốt nghĩa vụ trả nợ, gặp trực tiếp khách hàng để nhắc nợ Trong trường hợp khách hàng khó khăn, 65 ngân hàng giảm lãi yêu cầu khách hàng hoàn trả phần gốc Trong vấn để nở xấu việc cần làm quan trọng tránh cho khoản nợ xấu phát sinh, nên ngân hàng cần trọng khâu thẩm định 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Ngân hàng thương mại cổ phần Đai Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ thành lập nhiều biến động từ tình hình kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng với quan tâm Ban lãnh đạo Ngân hàng, giúp đỡ hỗ trợ từ cổ đông có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng giúp Ngân hàng đạt thành công bước đầu làm tản cho phát triển Ngân hàng thời gian tới Những kết đạt minh chứng cho trình bền bỉ phấn đấu Ban lãnh đạo toàn thể cán nhân viên ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ nơi tin cậy để khách hàng gửi khoản tiền tiết kiệm, khoản tiền nhàn rỗi mặt gia tăng thu nhập, mặt khác nhờ nguồn vốn mà Ngân hàng thực tốt chức phân phối tín dụng góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội chung tỉnh Từ kết phân tích trên, ta thấy huy động vốn hoạt động trội Ngân hàng, thời gian tới cần tiếp tục giữ vững thành tích đạt nâng cao khả huy động Ngân hàng Hoạt động cho vay tiêu dùng khẳng định vai trò tích cực không ngân hàng, người tiêu dùng mà cón với toàn kinh tế Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, đời sống người dân cao, mức tiêu dùng mở rộng Trong xu hôi nhập mở cửa kinh tế với phát triển xã hội vể mội mặt cho vay tiêu dùng la xu tất yếu hoạt động ngân hàng Vì việc đưa thực giải pháp để mở rộng cho vay tiêu dùng nhu cầu cần thiết ngân hàng Còn hoạt động tín dụng, giai đoạn có nhiều biến động bất lợi từ nhiều phía ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Riêng hoạt động cho vay tiêu dùng gặp phải nhiều cạnh tranh từ nhiều ngân hàng Ngân hàng đạt kết đáng khích lệ, biểu doanh số cho vay gia tăng hàng năm, doanh số thu nợ gia tăng qua năm, tỷ lệ nợ xấu có tăng thấp Từ cho thấy tính hiệu 67 hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước quan ban ngành Để đẩy mạnh phát triển hoạt động Ngân hàng cố gắng nổ lực riêng phía ngân hàng mà cần có hổ trợ tích cực Nhà nước Đặc biệt hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động phát triển Nhà nước đối tượng nhận nhiều lợi ích từ phát triển Nhà nước cần ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tăng cường đầu tư, chuyển đổi cấu kinh tế cách hợp lý để ổn định thị trường, ổn định giá Tạo điều kiện cho trình phát triển kinh tế, cao thu nhập mức sống dân cư, khiến cho khả tích lũy tiêu dùng dân cư tăng lên Có quy định cụ thể với công ty, doanh nghiệp việc xác nhận cho cán nhân viên thuộc đơn vị vay vốn tín dụng Ngân hàng thương mại Tránh tình trạng gây khó dễ cho cán công nhân viên dễ dãi để họ xin xác nhận nhiều lần vay nhiều nơi, gây rủi ro cho Ngân hàng Đối với lĩnh vực phi sản xuất, cho vay nhu cầu tiêu dùng cần tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng để tạo cạnh tranh công bằng, lành mạnh ngân hàng, từ thúc đẩy ngân hàng phát triển theo hướng tích cực đạt hiệu cao Cần xem xét tình hình thực tế kinh tế để có sách thích hợp mở rộng cho vay tiêu dùng Cần hoàn thiện sách tín dụng, theo d i thường xuyên, đối chiếu kiểm tra thực tế việc thực văn ban hành để có hướng điều chỉnh phù hợp 6.2.2 Đối với ngân hàng Hội sở Hội sở cần nắm bắt kịp thời xác tình hình kinh doanh chi nhánh để từ có sách hỗ trợ giao tiêu cụ thể cho nơi để đảm bảo trì phát triển tín dụng giới hạn cho phép NHNN Thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ chi nhánh gửi đến để từ xem xét hoàn thiện khuyết điểm hệ thống Giảm bớt thủ tục, giấy tờ không cần thiết góp phần làm cho việc thực hoạt động trở nên nhanh chóng, tiện lợi 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Lê Thái Hạnh, 2013 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Minh Kiều, 2013 Tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội Thái Văn Đại Bùi Văn Trịnh, 2010 Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng Trường Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại Nguyễn Thanh Nguyệt, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại Cần Thơ: Nhà xuất Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, 2012 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Trường Đại học Cần Thơ Trần Ái Kết, 2013 Vai trò tín dụng [Ngày truy cập: 09 tháng 09 năm 2014] 69 [...]... tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2014 Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng và đưa ra một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại. .. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và đánh giá tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Từ đó xây dựng các giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu. .. tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2014 và từ đó đưa ra các biện pháp góp phần năng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh trong tương lai, đề tài Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần thơ được thực hiện... Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ trong thời gian tới 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Đề tài được thực hiện tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Thời gian thu thập số liệu:từ năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2014 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi. .. chính sách cho vay đều tác động một cách mạnh mẽ tới việc mở rộng cho vay nói chung và cho hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Nếu như có những hình thức cho vay tiêu dùng không nằm trong chính sách cho vay của ngân hàng thì chắc chắn các khách hàng chẳng thể mong đợi vay được những khoản tiền từ ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của mình Chẳng hạn như một ngân hàng không thực hiện cho vay theo... Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng Cho vay tiêu dùng gián tiếp có một số ưu điểm sau: Cho phép ngân hàng dễ dàng tăng doanh số cho vay tiêu dùng; cho phép ngân hàng tiết giảm được chi phí trong cho vay; là nguồn gốc của việc mở rộng quan hệ với khách hàng và các hoạt. .. trên thực tế rủi ro đối với cho vay tiêu dùng thường rất nhỏ, và việc cho vay cá nhân so với cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp đơn giản nhiều Trong khi đó, nguồn thu của Ngân hàng thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng này là đáng kể do lãi suất tín dụng tiêu dùng hấp dẫn, đặc biệt là lãi suất thực cho vay trả góp rất cao, điều này khiến cho hoạt động cho vay tiêu dùng chi m tỷ trọng không nhỏ... thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên một số tiêu thức nhất định Việc phân loại cho vay có cơ sở khoa học là tiền đề để thiết lập các quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng Phân loại cho vay tiêu dùng dựa vào các căn cứ sau đây: a) Căn cứ vào mục đích cho vay: Cho vay tiêu dùng cư... tiếp tục vay vốn Như vậy, ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ có lợi cho cả ba bên: người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng hay chính là có lợi cho cả nền kinh tế Tóm lại, cho vay tiêu dùng được dùng để tài trợ cho chi tiêu về hàng hoá và dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho việc kích cầu, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Song, nếu các khoản cho vay tiêu dùng không được dùng như... nghiệp vụ cho vay tiêu dùng gián tiếp có tính phức tạp cao Do những nhược điểm kể trên nên có rất nhiều ngân hàng không mặn mà với cho vay tiêu dùng gián tiếp Còn những ngân hàng nào tham gia vào hoạt động này thì đều có các cơ chế kiểm soát tín dụng rất chặt chẽ - Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan) Cho vay tiêu dùng trực tiếp là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng trực tiếp ... Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh. .. cứu thực trạng đánh giá tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Từ xây dựng giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương. .. vay tiêu dùng Chi nhánh tương lai, đề tài Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần thơ thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ, phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ, phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam, chi nhánh cần thơ

Từ khóa liên quan