Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân

113 500 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 16:44

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Thế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ thông tin, một thế kỷ với những tiến bộ vượt bậc trong mọi ngành và mọi lĩnh vực. Công nghệ thông tin hiện nay đang là một trong những mũi nhọn được ưu tiên hàng đầu để đưa đất nước ta tiến lên ngang hàng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Nó đã góp phần quan trọng đối với cuộc sống của nhân loại, phần nào đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong mọi lĩnh vực sống của con người. Để xử lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả thì ngành công nghệ thông tin đã phát triển tương đối phổ biến trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng và đã cung cấp cho chúng ta những biện pháp cần thiết đó. Đã đi qua thời tính toán, lưu trữ dữ liệu bằng các phương pháp thủ công truyền thống mang nặng tính chất lạc hậu, lỗi thời. Công nghệ thông đã đi vào các ngành với một phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo và nhanh chóng mà không mất đi sự chính xác. Đặc biệt, nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong việc áp dụng tin học vào trong hệ thống quản lý. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác quản lý có tốt thì việc điều hành mới tốt, khi đó công việc mới đạt hiệu quả cao, năng suất lao động tăng, giảm những chi phí không cần thiết. ngược lại, công tác quản lý mà yếu kém sẽ dẫn đến công việc trì trệ, chất lượng công việc không cao cũng như tốn nhiều công sức mà năng suất công việc lại thấp. Công tác quản lý bao gồm rất nhiều hoạt động như quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý tiền lương, quản lý kho, quảnkhách hàng… Công ty công nghệ tin học Tinh Vân là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó, khách hàng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng quyết định tới thành công của công ty. Công việc quảnquan hệ khách hàng đòi hỏi các nhà quản lý thường xuyên phải cập nhật, xử lý dữ liệu để đưa ra các báo cáo chính xác, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trị quan hệ khách hàng sẽ góp phần giúp công ty nắm bắt được chính xác số lượng khách hàng, giúp công ty chủ động trong mọi hoạt động với khách hàng. Xuất phát từ đặc điểm thực tế và nhu cầu muốn tin học hoá hệ thống quản trị quan hệ khách hàng của công ty công nghệ tin học Tinh Vân, em đã chọn đề tài: ”Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân” để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Cấu trúc luận văn gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty công nghệ tin học Tinh Vân và bài toán quản trị quan hệ khách hàng Chương này giới thiệu chung, khái quát nhất về cơ sở thực tập (Công ty Tinh Vân) cũng như sự cần thiết của đề tài và phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài. Chưong II: Phương pháp luận cơ bản xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng Trong chương này trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp luận được sử dụng trong việc nghiên cứu đề tài. Chương III: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty công nghệ tin học Tinh Vân. Chương này trình bày chi tiết việc phân tích hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân, từ đó thiết kế và xây dựng giải pháp giúp hệ thống hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, luận văn còn danh mục các tài liệu tham khảo. Tuy đã rất cố gắng trong việc hoàn thiện đề tài nhưng đây là công trình nghiên cứu đầu tay sau một thời gian thực tập có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của các thầy cô giáo cũng như những người quan tâm để đề tài này được hoàn thiện hơn. Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC TINH VÂN VÀ BÀI TOÁN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1.Giới thiệu chung về công ty công nghệ tin học Tinh Vân 1.1.1.Giới thiệu chung Công ty công nghệ tin học Tinh Vân có trụ sở chính tại: Tầng 8 – Khách sạn thể thao – Làng sinh viên Hacinco - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điên thoại: +84-4 5589970 Fax: 5589971 Email: info@tinhvan.com Văn phòng phía nam: 124 Bắc Hải, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: +84-8 9706066 Fax: 9706077 Email: hcm@tinhvan.com Với trên 100 nhân viên các phòng ban với một đội ngũ những người lập trình có kinh nghiệm và trình độ được phân chia vào các phòng ban, nhóm dự án khác nhau. • Sơ đồ tổ chức công ty: Sơ đồ tổ chức các phòng ban trong công ty Tinh Vân cung cấp cho từng cá nhân cái nhìn cụ thể và rõ ràng về vị trí mà hiện nay mình đang chịu trách nhiệm cũng như sự phân cấp điều phối giữa các bộ phận với nhau. Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức công ty công nghệ tin học Tinh Vân 1.1.2.Tình hình hoạt động của công ty Công ty Tinh Vân chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng cao. Với một hệ thống các phòng ban và nhân viên được tổ chức một cách chặt chẽ đảm bảo cho việc cung cấp các phần mềm có chất lượng tới khách hàng. Ngoài ra công ty còn nhận thực hiện các dự án tới từ phía các khách hàng cũng như các dự án nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin của công ty. Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.Tổng quan về hệ thống thông tin MIS của công ty MIS (Management Information System) là hệ thống thông tin quản lý áp dụng tại chính bản thân công ty. 1.2.1. Nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng. Hệ thống được xây dựng dưới dạng một ứng dụng Window Application trên môi trường Window, cơ sỏ dữ liệu SQL Server 2000. Người dụng cần có account (do admin hệ thống cung cấp) là có thể tham gia vào hệ thống. Việc phân quyền trong hệ thống MIS không hoàn toàn tuân theo cách tổ chức hành chính trong công ty mà tất cả mọi người trong công ty đều được cấp một account sử dụng trong hệ thống MIS và việc cấp quyền tới mức nào là do admin của hệ thống căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của người dùng để cấp quyền cho người dùng đó. 1.2.2.Sơ đồ phân cấp chức năng trong MIS Hệ thống MIS gồm 6 phân hệ chính với các tính năng được mô tả tóm tắt như sau: Hình 1.2.Sơ đồ phân cấp chức năng trong MIS • Thông tin cá nhân Đây là phân hệ cho phép hiển thị những phần thông tin chung nhất của mỗi cá nhân có mặt trong hệ thống, về thu nhập và quản lý hành chính đồng thời có thêm các chức năng khác hỗ trợ việc trao đổi trực tuyến và nhắc nhở mỗi cá nhân trong việc thực hiện công việc đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • Quản lý nhân sự Đây là phân hệ bao gồm nhiều chức năng con giúp cho người điều hành có thể quản lý toàn bộ các thông tin liên quan về mặt nhân sự của toàn bộ nhân viên trong công ty về thông tin cá nhân, quá trình làm việc (lương, khen thưởng/kỷ luật, bảo hiểm…), những thông tin về quản lý hành chính (vi phạm hành chính, nghỉ phép), thu nhập. • Quản lý dự án Đây là phân hệ cho phép từng cá nhân tuỳ quyền hạn và trách nhiệm có thể tham gia vào việc quảncông việc trong các dự án mà mình tham gia trong đó có những chức năng con giúp mọi cá nhân theo dõi và quản lý được công việc hàng ngày mà mình đã thực hiện, theo dõi chi tiết những thông tin liên quan tới các dự án (đã và đang xảy ra) như nhân lực, thời gian, công việc, tiến độ, tài nguyên, tình trạng của dự án, những công việc triển khai có liên quan như họp, hội thảo và những lỗi nảy sinh trong quá trình thực hiện. • Quản trị quan hệ khách hàng Đây là phân hệ chứa dựng tất cả những thông tin về mặt hành chính liên quan tới các khách hàng trong từng dự án, với các chức năng hỗ trợ như tìm kiếm, chọn lọc và sắp xếp, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi các thông tin về các dự án, về người liên hệ, về các hoạt động, các tài liệu và các báo cáo hoạt động kinh doanh có trong dự án. • Quản lý báo cáo Đây là phân hệ chuyên cung cấp các báo cáo tài chính, nhân sự, kế hoạch cần thiết cho lãnh đạo công ty khi có yêu cầu. Đảm bảo chính xác, kịp thời. • Quản lý người dùng Đây là phân hệ cho phép người quản trị hệ thống quản lý tất cả những cá nhân có account trong MIS, chức năng này cho phép thiết lập và phân quyền cho người sử dụng về quyền sử dụng các phân hệ trong hệ thống, về quyền đề xuất hay xét khen thưởng và có chức năng giúp người quản trị theo dõi được những gì đã diễn ra trong hệ thống (nhật ký). Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty công nghệ tin học tinh Vân Công ty công nghệ tin học Tinh Vân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin do đó mọi ứng dụng mới nhất trong lĩnh vưc này đều được công ty nghiên cứu và triển khai áp dụng. Tuy nhiên, trong công tác quản trị quan hệ khách hàng là một nội dung khá mới mẻ và đang trong quá trình nghiên cứu. Để đáp ứng được nhu cầu hoạt động trong thực tế, công ty muốn xây dưng một hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng riêng nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng. 1.4.Tổng quan dề tài nghiên cứu 1.4.1.Tên đề tài Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Công nghệ tin học Tinh Vân. 1.4.2.Lý do lựa chọn đề tài Nhu cầu của đối với con người là vô hạn. Trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại các nhu cầu thiết yếu về cuộc sống như ăn, uống, mặc ở,…Xã hội ngày càng phát triển thì các nhu cầu đó ngày càng được nâng cao. Nhu cầu của khách hàng về chất lương phục vụ cũng ngày càng cao, do đó để đáp ứng những đòi hỏi này từ phía khách hàng thì bản thân công ty càng phải hoàn thiên các hệ thống dịch vụ của mình. Vấn đề quan hệ khách hàng là một điều hoàn toàn mới mẻ trong kinh doanh và nó quyết định tới thành công của công ty trong việc kinh doanh và tăng lợi nhuận. Vì vậy đòi hỏi tất yếu phải có một hệ thống đầy đủ và chính xác thực hiên việc quảnquan hệ khách hàng. Mặt khác, công ty cần thiết xây dựng một hệ thống tự động đưa ra các báo cáo tổng hợp về khách hàng cũng như tình trạng các dự án đang được thực hiện. Giúp cho việc giảm bớt khối lượng công việc của nhân viên vào cuối kỳ, nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác cho các nhà lãnh đạo trong quá Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trình hỗ trợ việc ra quyết định. Đồng thời, khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện công việc. Qua quá trình thực tập tại công ty và tìm hiểu thực tế, em nhận thấy vấn đề quảnquan hệ khách hàng mang tính thiết thực và có thể triển khai trên thực tế. Vì vậy, với những kiến thức đã học và nghiên cứu em quyết định chọn đề tài:”Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Công nghệ tin học Tinh Vân”. 1.4.3.Giải pháp tin học hoá cho bài toán quản trị quan hệ khách hàng Với thời gian thực tập có hạn và trên cơ sở khả năng của mình, em chọn sẽ giải quyết một trong những phân hệ của hệ thống MIS đó là phân hệ “Quản trị quan hệ khách hàng”. Module sẽ được thiết kế như là một ứng dụng Window nhằm có thể tích hợp với hệ thống chính của công ty. Ngôn ngữ được sử dụngcông nghệ .NET(C#.NET và VB.NET) cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Trong chương trình có hướng mở để có thể kế thừa và phát triển, mở rộng cho phù hợp với thực tế phát sinh trong tương lai. 1.4.4. Đề tài dưới góc độ tin học Chỉ trong khoảng hơn một nửa năm trở lại đây, thuật ngữ “Quản trị quan hệ khách hàng – Custormer Relationship Management(CRM)“ trở thành trung tâm và là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất trong lĩnh vực kinh doanh trên thế giới. Trước đây, dịch vụ chăm sóc khách hàng được đặt ở vị trí thấp so với các loại dịch vụ khác trong các doanh nghiệp, nhưng cho đến nay các tổ chức đều ý thức được tầm quan trọng của sự phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng và “hướng khách hàng’ là mục tiêu trong mọi hoạt động kinh doanh và tiếp thị của họ. Cùng với sự chuyển biến này, nền công nghiệp công nghệ thông tin cũng đã vào cuộc. Ý thức được một thị trường lớn mới ra đời đang giành cho hết thảy mọi người, các phần mềm thương mại hàng đầu lần lượt hướng tập trung của Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mình về CRM, kết hợp với nhiều các nhà cung cấp để có thể có được vị trí dẫn đầu. CRM mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp biết cách sử dụng CRM một cách đúng đắn. Cho đến nay, vẫn tồn taị nhiều vấn đề trong triển khai CRM, như: sự khác biệt về cách tiếp cận mà các tổ chức xây dựng chiến lược về CRM, sự không thống nhất về bản chất thế nào là CRM, sự không đúng đắn trong cách đánh giá về CRM, … Trong phần này, em xin giới thiệu và đưa ra khái niệm CRM, tầm quan trọng của CRM, các thành phần của một hệ quản trị quan hệ khách hàng và cơ chế thực hiện. Đồng thời, từ góc độ thông tin thị trường làm sáng tỏ các triết lý của hoạt động đằng sau CRM, giải thích các thành phần cơ bản cốt lõi giúp cho các tổ chức xây dựng các thành phần của CRM một cách hiệu quả cũng như làm nổi bật các thuật ngữ chính khiến cho người dùng có cảm giác họ cũng đang bắt tay vào xây dựng chiến lược cho CRM. Khái niệm CRM: CRM là chữ viết tắt của Custormer Relationship Managerment (Quản trị quan hệ khách hàng). Đây là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhu cầu và hành vi của khách hàng để xây dựng quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Việc thiết lập tốt mối quan hệ này được xem là yếu tố trung tâm quyết định thành công của doanh nghiệp. CRM có rất nhiều thành phần công nghệ, nhưng sẽ là sai lầm nếu xem CRM chỉ là một thuật ngữ công nghệ. Chính xác hơn, phải xem CRM là một quy trình liên kết tất cả các thông tin về khách hàng, về hiệu quả và trách nhiệm trong việc bán hàng, tiếp thị về xu thế thị trường. CRM thực chất là một triết lý trong kinh doanh mô tả một chiến lược coi khách hàng là trung tâm của mọi tiến trình, hoạt động, văn hoá của tổ chức. công nghệ thông tin được coi là công cụ đắc lực để tổ chức có thể tiến hành phát triển các chiến lược này. Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sự phát triển của công nghệ thông tin sẽ dẫn đường cho tổ chức có thể bắt đầu chiến lược lâu dài của họ. nhưng chiết lý bắt đầu luôn phải từ triết lý về kinh doanh. Các nhà cung cấp cũng như nghiên cứu thị trường có ảnh hưởng tới việc phân phối sản phẩm và dịch vụ. Sự khó khăn để có thể phân biệt được các lời chào hàng, giới thiệu. Sự khác biệt về các thông tin thị trường chứng khoán… cũng như chất lượng và dịch vụ, ngày nay nhu cầu khách hàng càng cao, sự chọn lựa giữa các nhà cung cấp trở nên dễ dàng hơn, điều này khiến cho việc làm thế nào để giữ được khách hàng và được khách hàng quan tâm trở thành một vấn đề hết sức nan giải. Hầu hết các nhà kinh doanh đều biết được vấn đề mà vốn dĩ đã được kiểm nghiệm và nhận thức sâu sắc qua thời gian. Cụ thể hơn là họ biết được rằng giá trị mà họ bỏ ra để duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ sẽ ít hơn nhiều so với việc họ phải làm lại các điều đó với khách hàng mới. trong một số trường hợp, tỉ lệ này có thể được đánh giá là 5/1. Trong khi kinh doanh là việc luôn mở rộng các thông tin về khách hàng, họ cũng luôn phải chú trọng tới việc giữ và phát triển các khách hàng trọng tâm của mình. Gia tăng” phần đóng góp từ khách hàng”, nói cách khác là giá trị của kinh doanh mà mỗi một khách hàng tốt mang lại trở nên quan trọng giống như việc tăng chia sẻ thị trường. Nói tóm lại, việc quan tâm tới các khách hàng của mình chính là làm tăng lợi nhuận – nó thực sự cần thiết và cũng chính là CRM. Hiện nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, CRM đang mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, xây dựng và áp dụng CRM đang là một trong những xu hướng và nhu cầu cấp bách của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ viễn thông, tin học vì hoạt động dịch vụ luôn gắn liền với khách hàng. Ví dụ, tại VNPT hoạt động, CRM vẫn dựa vào nhân lực là chính, nên rất khó khăn trong việc phát triển CRM quy mô lớn. Trong khi đó, thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam đang ngày càng mở rộng với sự ra nhập và cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp Sinh viên: Trần Xuân Huy - Lớp Tin học Kinh tế 44A [...]... DFD cú liờn quan: Cỏc s lý cú liờn quan: Tờn s cu trỳc d liu cú liờn quan - Phớch tp d liu Tờn tp: Mụ t: Tờn DFD cú liờn quan: Cỏc phn t thụng tin: Khi lng (bn ghi, ký t): H thng thụng tin qun lý quan h khỏch hng s dng c hai cụng c s lung d liu v s lung thụng tin mụ t 2.4.4 Thit k c s d liu 2.4.4.1.Thit k c s d liu logic t cỏc thụng tin u ra Xỏc nhcỏc tp c s d liu trờn c s cỏc thụng tin u ra ca... - Thuc tớnh mụ t dựng mụ t thc th - Thuc tớnh quan h dựng ch n mt ln xut hin no ú trong thc th cú quan h Sinh viờn: Trn Xuõn Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C s d liu lụgic ca H thng thụng tin qun lý quan h khỏch hng c thit k bng phng phỏp mụ hỡnh hoỏ 2.5.H thng thụng tin qun tr quan h khỏch hng í tng chớnh Người quản lý dự án Dự án... hoỏ h thng thụng tin S lung thụng tin IFD ( Iformation Flow Control): S lung thụng tin IFD c dung mụ t h thng thụng tin theo cỏch thc ng, tc l mụ t s di chuyn ca d liu, vic x lý, lu tr trong th gii vt lý bng cỏc s : Cỏc ký phỏp ca s lung thụng tin: - X lý: Th cụng Giao tỏc ngi - mỏy Tin hc hoỏ hon ton - Kho d liu: Th cụng Tin hc hoỏ - Dũng thụng tin: Sinh viờn: Trn Xuõn Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A... th, tin trỡnh, kho d liu v dũng d liu Khỏch hng Ngun hoc ớch: Biu th thụng tin xut phỏt t õu, ớch n ca nú l b phn no hoc cỏ nhõn no Dũng d liu: l dũng chuyn di thụng tin vo hoc ra khi tin trỡnh, mt chc nng, Cỏc dũng khỏc nhau phi cú tờn khỏc nhau v thụng tin khi cú s thay i thỡ phi cú tờn phự hp Bn sao n hng Tin trỡnh x lý: c hiu l quỏ trỡnh bin i thụng tin, t thụng tin u vo nú bin i, t chc li thụng tin, ... thụng tin d kin mt h thng thụng tin thớch hp cho nú Cú rt nhiu nh ngha khỏc nhau v h thng thụng tin tuy nhiờn theo cỏch hiu ca cỏc nh tin hc thỡ: h thng thụng tin c th hin bi nhng con ngi, cỏc th tc, d liu v thit b tin hc hoc khụng tin hc u vo (Input) ca h thng thụng tin c ly ra t cỏc ngun (Sources) v c x lý bi h thng s dng nú cựng vi cỏc d liu ó c lu tr t trc Kt qu x lý (Output) c chuyn n cỏc ớch(Destination)... cú 3 loi h thng thụng tin ú l: h thng thụng tin chin lc, h thng thụng tin chin thut v h thng thụng tin tỏc nghip Sinh viờn: Trn Xuõn Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chin lc Chin thut Tỏc nghip Ti chớnh Marketing Nhõn lc k toỏn Kinh doanh Vn phũng v sn xut H thng thụng tin qun tr quan h khỏch hng l h thng thụng tin kinh doanh v sn xut... thụng tin hoc to ra thụng tin mi t chc thnh thụng tin u ra phc v cho hot ng ca h thng nh lu vo kho d liu hoc gi cho cỏc tin trỡnh hay b phn khỏc Thc thi hp ng Sinh viờn: Trn Xuõn Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kho d liu: dựng th hin cỏc thụng tin cn lu tr di dng vt lý Cỏc kho d liu ny cú th l cỏc tp ti liu, cỏc cp h s hoc cỏc tp thụng tin. .. thụng tin - Phớch x lý logic: Tờn x lý: Mụ t: Tờn DFD liờn quan: Cỏc lung d liu vo: Kho d liu m x lý s dng: Mụ t logic ca x lý: - Phớch lung d liu Tờn lung: Mụ t: Tờn DFD liờn quan: Ngun: ớch: Cỏc phn t thụng tin: Sinh viờn: Trn Xuõn Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phớch phn t thụng tin Tờn phn t thụng tin: Loi: di: Tờn DFD liờn quan: ... Huy - Lp Tin hc Kinh t 44A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.Tng quan v h thng thụng tin qun lý 2.2.1.H thng thụng tin H thng thụng tin l mt ng dng y v ton din nht cỏc thnh tu ca cụng ngh, ca tin hc vo t chc Xõy dng thnh cụng mt H thng thụng tin khụng th theo mt thc n cú sn Trc ht cn phi hiu bit v t chc, sau ú phi vn dng cỏc hiu bit v cụng ngh thụng tin, v quỏ... Lp Tin hc Kinh t 44A NHểM KHCH HNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mi ln xut hin ca thc th A c liờn kt vi nhiu thc th B v ngc li Chiu ca liờn kt: - Chiu ca mt quan h ch ra s lng cỏc thc th tham gia vo quan h ú Cú ba loi quan h: mt chiu, hai chiu v nhiu chiu - Quan h mt chiu: l quan h m mt ln xut hin ca mt thc th c quan h vi mt ln xut hin ca chớnh thc th ú - Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân, Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân, Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng tại công ty công nghệ tin học Tinh Vân, Nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng., Đề tài dưới góc độ tin học, Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức, Tầm quan trọng của hệ thống thông tin, Mã hố dữ liệu Các cơng cụ mơ hình hố hệ thống thơng tin, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Giới thiệu chung về môi trường .NET