Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU

36 2,403 43
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 16:01

Sau khi ký kết Hiệp định khung (17/5/1997), đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. EU trở thành bạn hàng rất quan trong của Việt Nam. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài Sau khi kết Hiệp định khung (17/5/1997), đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. EU trở thành bạn hàng rất quan trong của Việt Nam. Giá trị xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt NamEU ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, chủng loại hàng hóa đem ra trao đổi giữa hai quốc gia. EU được coi là đối tác nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam. Danh mục hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU ngày càng được mở rộng, bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như hàng nông sản, thủy sản còn có rất nhiều mặt hàng khác như dệt may, giày dép, sản phẩm bằng da thuộc, đồ gỗ, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao, gốm sử mỹ nghệ hay một số hàng công nghệ cao như điện tử, điện máy Với cafe, EUthị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Vì vậy đẩy mạnh xuất khẩu cafe vào thị trường EU là việc làm cấp thiết và kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu cafe của Việt Nam, cũng như góp phần vào cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam, giải quyết công ăn việc làm, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cafe sang EU lại đang đứng trước một thách thức rất lớn. Đó là vấn đề xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cafe vì EU vốn là một thị trường đặt vấn đề an toàn cho người sử dụng nên hàng đầu, mọi hàng hóa nhập khẩu vào EU, đặc biệt là hàng lương thực thực phẩm chỉ được phép nhập khẩu vào khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt đề ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cafe hiện nay của Việt Nam hầu hết đều dựa trên tiêu chí phần trăm lỗi để phân loại cafe (cách này hiện nay không được thế giới công nhận). Điều này đã khiến hàng cafe xuất khẩu của Việt Nam luôn bị phàn nàn là chất lượng xấu và bị loại thải rất nhiều, có khi lên tới 60%. Vì vậy, việc nghiên cứu, triển khai và tiếp tục hoàn thiện "Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU" là một thách thức rất lớn đối với chính phủ và đòi hỏi sự hợp tác, hưởng ứng của các doanh nghiệp Việt Nam. II. Mục đích nghiên cứu - Làm rõ những vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và phân biệt tiêu chuẩn và quy chuẫn kỹ thuật - Tìm hiểu quy định của EU về mặt hàng phê nhập khẩu vào thị trường này Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Làm rõ thực trạng xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phê hiện nay của EU - Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phê để tăng cường thúc đẩy sang thị trường châu Âu III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề án nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, thực tiễn áp dụng những tiêu chuẩn này ở Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phê xuất khẩu của Việt Nam và những quy định của EU đối với hàng nhập khẩu IV. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết những vấn đề đặt ra, đề án đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lenin, vận dụng trong mội trường thực tế, hiện tại và kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống… để luận giải, khái quát và phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài. V. Kết cấu của Đề án Với đề tài "Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng phê của Việt Nam trên thị trường EU" thì bài đề án được chia ra làm 3 phần chính: Chương 1: Những vấn đề chung về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Chương 2: Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phê xuất khẩu Việt Nam trên thị trường EU Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC 1.1.1. Khái niệm 7 1.1.2. Vai trò của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật .9 1.1.3. Phân loại hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật .9 1.1.3.1 Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an tồn vệ sinh dịch tễ 10 1.1.3.2. Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định mơi trường .10 1.1.3.3. Các u cầu về nhãn mác .10 1.1.3.4. Các u cầu về đóng gói bao bì 11 1.1.3.5. Phí mơi trường 11 1.1.3.6. Nhãn sinh thái .11 1.2. Một số hiệp định cơ bản của WTO liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật 12 1.2.1. Hiệp định rào cản kỹ thuật trong thương mại - TBT (The WTO Argreement on Technical Barriers to Trade) 12 1.2.2. Biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS (Sanitary and Phytosanitary Measure) .15 1.3. Tổng kết kinh nghiệm của Brazil về xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của phê xuất khẩu .16 CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI PHÊ VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU .18 2.1. Các rào cản kỹ thuật đối với phê nhập khẩu vào thị trường EU 18 2.1.1. Một số quy định và u cầu chung của thị trường EU 18 2.1.1.1. Tiêu chuẩn hóa .18 2.1.1.2. Sức khỏe và an tồn .19 2.1.1.3. Mơi trường 19 2.1.1.4. Trách nhiệm xã hội 21 2.1.1.5. Quản lý chất lượng 22 2.1.2. Quy định về vệ sinh an tồn thực phẩm 22 2.1.2.1. Hệ thống cảnh báo nhanh về an tồn thực phẩm của EU- RASFF 22 2.1.2.2. Luật hóa chất 23 2.1.2.3. Giấy chứng nhận EUREGAP 24 2.1.2.4. Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs .25 2.1.3. Quy định về mơi trường 27 2.1.3.1. Nhãn sinh thái .27 2.1.3.2. Tiêu chuẩn quản lý mơi trường châu Âu ISO 14000 .29 2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về phê và thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phê của các doanh nghiệp xuất khẩu phê .32 2.2.1. Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về phê 32 2.2.1.1. Tiêu chuẩn chất lượng phê .32 2.2.1.2. Tiêu chuẩn về bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 33 2.2.2. Thực trạng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu phêViệt Nam hiện nay .34 2.2.3. Thực trạng việc xuất khẩu café của Việt Nam sang EU .36 2.3. Đánh giá mức độ phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật mặt hàng phê của Việt Nam với các quy định của EU 38 2.3.1. Thành cơng 38 2.3.2. Hạn chế 39 CHƯƠNG 3- GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHÊ CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 41 3.1. Nhóm giải pháp vĩ mơ 41 3.1.1. Tiến hành sốt xét một cách tổng thể về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật phê 41 3.1.2. Xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về phê xuất khẩu 43 3.2. Nhóm giải pháp vi mơ 43 3.2.1. Chủ động tích cực tham gia vào các hiệp hội chế biến và xuất khẩu phê 44 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2.3. Thực hiện chủ động áp dụng các quy định nhập khẩu của EU đối với phê .45 KẾT LUẬN 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 A phê chè Arabica 2 Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 C phê mít Cheery 4 DN Doanh nghiệp 5 Ha Hecta 6 R phê vối Robusta 7 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ Nghĩa tiếng anh Nghĩa tiếng việt 1 4C Common Code for the Coffee Community Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng phê thế giới 2 ASEAN Associations of Southeast Asia Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 3 EC European Commission Ủy ban Châu Âu 4 ECSC European Coal and Steel Community Cộng đồng than thép Châu Âu 5 EEC European Economic Community Cộng đồng kinh tế châu Âu 6 EU European Uninon Liên minh châu Âu 7 GSP Generalized System of Preference Hệ thống ưu đãi phổ cập 8 HACCP The Hazard Analysis Critical Control Points Điểm kiểm soát giới hạn trọng yếu 9 ICC The International Control Commission Ủy ban kiểm định chất lượng quốc tế 10 ICO The International Coffee Organisation Hiệp hội phê quốc tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 ISO Internation Organization for Standard Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Tên bảng số liệu 1 Bảng 2.1- Tỷ lệ lẫn phê khác loại cho phép trong các hạng phê 2 Bảng 2.2.- Tổng trị số lỗi cho phép đối với từng hạng phê 3 Bảng 2.3- Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt NamEU năm 2009 4 Bảng 2.4- Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chính của Việt Nam sang EU năm 2009 5 Bảng 2.5- Thị trường nhập khẩu phê Việt Nam năm 2008 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 1.1. Khái niệm và vai trò của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật 1.1.1. Khái niệm Tiêu chuẩn kỹ thuật là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế- xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm: sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ; quá trình; môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế xã hội. Vấn đề đặt ra đối với quá trình xây dựng, công bố, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật là sự đánh giá mức độ phù hợp với tiêu chuẩn, tức là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với những đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Việc đánh giá này bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiểu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định. Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật phải: a) Dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội; b) Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trừ trường hợp các tiêu chuẩn đó không phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; c) Ưu tiên quy định các yêu cầu về tính năng sử dụng sản phẩm, hàng hóa; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d) Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tiêu chuẩnhệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam.  Phân biệt tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ vào luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam phát hành năm 2006: Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Cũng giống như tiêu chuẩn kỹ thuật, đối tượng hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ; quá trình; môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế xã hội. Về cơ bản, các hoạt động, đối tượng hoạt động, nguyên tắc, quy định trong quá trình xây dưng, công bố (ban hành), áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là tương tự nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là tính bắt buộc: tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng và ban hành nhưng không bắt buộc phải áp dụng mà do các doanh nghiệp tự nguyện thực hiện. Ngược lại hệ thống quy chuẩn kỹ thuật được công bố, ban hành dưới dạng văn bản và bắt buộc phải thực hiện. Có thể nói, quy chuẩn kỹ thuật là mức tối thiểu mà các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng còn tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm những quy định vượt mức quy chuẩn kỹ thuật không phải để đáp ứng những yêu cầu bắt buộc tối thiểu mà để đáp ứng với những yêu cầu ngày càng cao của con người. Những quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng được tăng cường và mở rộng do quá trình hội nhập kinh quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu và rộng. Những yêu cầu về kỹ thuật không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà đang mở rộng ra trên phạm vị toàn khu vực, toàn cầu. Thêm vào đó, đời sống con người ngày càng được cải thiện, mức sống ngày được nâng cao vì thế yêu cầu đối với những sản phẩm mà mình sử dụng cũng ngày càng tăng. Qua đó cho thấy, một sản phẩm đáp ứng được những tiêu chuẩn ngày càng cao của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật thì càng có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tiêu chuẩn là căn cứ kỹ thuật cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Cần lưu ý rằng một trong những mục đích áp dụng tiêu chuẩn là đảm bảo an toàn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho con người, bảo vệ sức khoẻ, môi trường và đó cũng chính là mục đích của các quy định, yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Do sự trùng hợp về mục đích nêu trên mà TCVN sẽ được sử dụng tối đa làm căn cứ kỹ thuật cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. Trong quá trình áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, trước hết cần sử dụng các phương pháp thử và phương pháp đo đã được tiêu chuẩn hoá cũng như các quy tắc lấy mẫu, quy trình thử nghiệm, đo lường, v.v . bởi vì việc quy định các phương pháp khác sẽ dẫn đến những rào cản kỹ thuật trong thương mại 1.1.2. Vai trò của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn giữ một vai trò quan trọng trong thương mại, là yếu tố thúc đẩy giao dịch và thương mại giữa các nước trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn hỗ trợ cho thị trường và thúc đẩy giao dịch có hiệu quả, hay nói một cách hình tượng thì tiêu chuẩn có thể ví như là ngôn ngữ chung sử dụng trong thương mại quốc tế. Vì nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn kỹ thuậttiêu chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, bảo vệ động vật, thực vật, môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật thực chất là những quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, đo lường an toàn lao động, bao bì đóng gói, đặc biệt là các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch đối với đọng và thực vật tươi sống, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường sinh thái đối với các máy móc, thiết bị và dây truyền công nghệ (không có chất phế thải độc hại, tiếng ồn không quá mức cho phép…). Những quy định này xuất phát từ các đòi hỏi thực tế của đời sống xã hội và phản ánh trình độ phát triển đạt được của nên văn minh nhân loại. Về mặt kinh tế, những quy định này có tác dụng bảo hộ đối với thị trường trong nước, hạn chế và làm méo mó dòng vận động của hàng hóa trên thị trường thế giới. 1.1.3. Phân loại hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật Các tiêu chuẩn kỹ thuật hết sức phong phú và được áp dụng phụ thuộc vào tình hình của từng quốc gia. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này được tóm tắt lại thì bao gồm các tiêu chuẩn sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3.1 Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an toàn vệ sinh dịch tễ Các cơ quan chức năng đặt ra các yêu cầu liên quan chủ yếu đến kích thước, hình dáng, thiết kế, độ dài và các chức năng cơ bản của sản phẩm. Theo đó, các tiêu chuẩn đối với sản phẩm cuối cùng, các phương pháp sản xuất và chế biến, các thủ tục xét nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp nhân, những quy định và các phương pháp thống kê, thủ tục chọn mẫu và các phương pháp đánh giá rủi ro liên quan, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, … được áp dụng. Mục đích của các tiêu chuẩn và quy định này là nhằm bảo vệ an toàn, vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, đời sống động, thực vật, bảo vệ môi trường,… Các tiêu chuẩn, quy định vệ sinh dịch tễ thường được áp dụng là HACCP đối với thủy sản và thịt, SPS đối với các sản phẩm có nguồn gốc đa dạng sinh học. 1.1.3.2. Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường Đây là các tiêu chuẩn quy định sản phẩm cần phải được sản xuất như thế nào, được sử dụng như thế nào, được vứt bỏ như thế nào, những quá trình này có làm tổn hại đến môi trường hay không. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho giai đoạn sản xuất với mục đích nhằm hạn chế chất thải gây ô nhiễm và lãng phí tài nguyên không tái tạo. Việc áp dụng những tiêu chuẩn này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, làm tăng giá thành và do đó tác động đến sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Mỹ là nước áp dụng các rào cản này rất triệt để. So với các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh, các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định môi trường không phổ biến bằng nhưng hiệu suất cản trở cao hơn, khả năng đáp ứng của các nước phát triển rất hạn chế. Andy Urso, chuyên gia kinh tế Anh đã nhận định “những đòi hỏi về môi trường của Mỹ khiến các nước đã phát triển còn trở tay không kịp, nói chi đến các nước mới phát triển. Mỹ đơn phương áp dụng các tiêu chuẩn của mình để hạn chế nhận khẩu hồi và tôm bằng các cầm nhập khẩu hồi từ những nước mà Mỹ cho rằng phương pháp đánh bắt của hộ làm ảnh hưởng xấu đến heo và cấm nhập khẩu tôm từ những nước sử dụng lưới quét có hại cho rùa biển. 1.1.3.3. Các yêu cầu về nhãn mác Biện pháp này được quy định chặt chẽ bằng hệ thống văn bản pháp luật, theo đó các sản phẩm phải được ghi rõ tên sản phẩm, danh mục thành phần, trọng lượng, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, xuất xứ, nước sản xuất, nơi bán, mã số mã vạch, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản… Quá trình xin cấp nhãn mác cũng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... dụng tiêu chuẩn Việt Nam về phê của các doanh nghiệp xuất khẩu phê 2.2.1 Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về phê Đối với mặt hàng phê nhân xuất khẩu, Việt Nam đã ban hành hơn mười bộ tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến mặt hàng này Tuy nhiên những bộ TCVN chỉ mang tính hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp nên áp dụng, chứ không mang tính bắt buộc các doanh nghiệp phải làm theo Bộ tiêu chuẩn. .. cho thấy, trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho mặt hàng phê xuất khẩu, Việt Nam có thể học hỏi một số kinh nghiệm như sau: - Tích cực triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn phê thế giới, cụ thể là Bộ tiêu chuẩn chung của cộng đồng phê thế giới (4C); - Chuyên môn hóa từng khâu của quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật: Ngành phê có 4 nhóm tổ chức chính, chịu... với các yêu cầu về của các đối tác nước ngoài hơn đặc biệt là thị trương EU Dưới đây là những nét khái quát về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về phê: 2.2.1.1 Tiêu chuẩn chất lượng phê Hiện nay Việt Nam ban hành tiêu chuẩn TCVN 4193- 2005, dựa trên cơ sở ISO 10470:2004 về phê dùng đề kiểm tra chất lượng phê xuất, nhập khẩu Tiêu chuẩn này áp dụng để phân loại chất lượng đối với hai loại cà. .. vấn đề xuất khẩu phê của Việt Nam đang đứng trước nhiều vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị, sản lượng xuất khẩu phê hiện nay đặc biệt là vấn đề liên quan đến xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Mặc dù, tiêu chuẩn kỹ thuật phê cũng như tất cả các mặt hàng khác đều đang trong quá trình hài hóa hóa để phù hợp với thông lệ quốc tế Hàng. .. trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với phê xuất khẩu Nắm bắt được tình hình, năm 2007 Việt Nam cũng cử một đoàn điều tra, khảo sát quá trình sản xuất phê theo tiêu chuẩn quốc tế của Brazil Brazil đạt được những thành tựu trong xuất khẩu phê như hiện nay là do có giống tốt và đồng bộ, quy trình và kỹ thuật sản xuất- chế biến tiên tiến, có hệ thống nghiên cứu khoa... nắng trên đường vận chuyển Khi bốc dỡ, vận chuyển hàng phải cẩn thận, không làm rách thủng hoặc bẩn ngoài mặt bao, không làm biến dạng hoặc hư hỏng container chứa phê phê chứa trong container phải có phương tiện bốc dỡ 2.2.2 Thực trạng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu phêViệt Nam hiện nay phê là một trong năm mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong... xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn phê hết sức đồng bộ từ khâu nghiên cứu cây giống đến việc kỹ thuật trồng trọt, sản xuất và chế biến phê Ngoài ra, Brazil cũng tiến hành xây dựng chương trình áp dung tiêu chuẩn quốc tế về phê, tiêu biểu là Bộ tiêu chuẩn chung của cộng đồng phê thế giới (4C) Ngành phê của Brazil có 04 nhóm tổ chức chính: Tổ chức của các nhà sản xuất (bao gồm... hội thảo với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan, nhưng cho đến nay việc thực hiện tiêu chuẩn phê Việt Nam trong giao dịch xuất nhập khẩu vẫn còn gây tranh cãi Chưa bàn đến hàng loạt các tiêu chuẩn khác về mặt hàng phê mà Nhà nước đã ban hành, hội thảo chỉ xem xét lại quá trình xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về phê nhân từ trước đến nay Hiện đã có đến 10 tiêu chuẩn phê được... là tiêu chuẩn hóa phê xuất khẩu Việt Nam với mục tiêu là cung cấp cho cả người bán và người mua một sự đảm bảo về nguồn gốc, đặc tính và chất lượng hàng hóa Việc tiêu chuẩn hóa cũng tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước ngăn cấm việc xuất khẩu những lô hàng phê có chất lượng quá thấp, không phù hợp với tiêu chuẩn và làm tổn hại đến tiếng tăm của nước sản xuất Cùng với việc tiêu chuẩn hóa cà. .. sản xuất và nhà xuất khẩu áp dụng những tiêu chuẩn phê của chính phủ và quy định, thông tin thị trường phê thế giới để những tác nhân này có thể chủ động trong quá trình sản xuấtxuất khẩu phê Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU, Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU, Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU, Các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật an tồn vệ sinh dịch tễ Các tiêu chuẩn chế biến và sản xuất theo quy định mơi trường, Các u cầu về nhãn mác Các u cầu về đóng gói bao bì Phí mơi trường, Nhãn sinh thái, Tiêu chuẩn hóa Sức khỏe và an tồn, Môi trường, Trách nhiệm xã hội Quản lý chất lượng, Luật hóa chất, Giấy chứng nhận EUREGAP Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép- MRLs, Tiêu chuẩn quản lý môi trường châu Âu ISO 14000, Tiêu chuẩn chất lượng cà phê Tiêu chuẩn về bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn