Bài 1 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập

1 2,110 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 13:07

Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Ai đã gởi thư cho mình nhỉ?”. Hà Phương ơi! ĐỀ BÀI Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập. BÀI THAM KHẢO Mĩ Tho, ngày 15 tháng 11 năm 2005 Bạn Hà Phương thân mến! Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Ai đã gởi thư cho mình nhỉ?”. Hà Phương ơi! Mình đây mà, Nam Phương đây! Huỳnh Thị Nam Phương lớp 3/1 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, Thành phố Mĩ Tho, Tiền Giang. Bây giờ thì bạn không còn ngạc nhiên nữa chứ? Bạn có nhớ không? Năm ngoái trong chuyến du lịch Nha Trang, chúng mình kẻ Nam người Bắc tình cờ quen biết nhau trên bãi tắm. Nhưng vừa mới quen biết được ba ngày thì chúng ta phải xa nhau. Mình vần còn giữ lại ở đây địa chỉ của bạn, vì thế mà chiếc cầu tình bạn vẫn không bị thời gian và khoảng cách địa lý ngăn trở nữa rồi. Chúng mình thường xuyên liên lạc cho nhau nhé. Năm ngoái, Phương là một học sinh giỏi, mình cũng thế. Năm nay, chúng ta hãy thi đua nhau xem ai giữ vững danh hiệu ấy, được không Phương?    Thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Phương học giỏi và vẫn xinh xắn, mũm mĩm như ngày nào.                                  Bạn gái mới quen                             (Kí tên)                             Huỳnh Thị Nam Phương   Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Aiđã gởi thư cho mình nhỉ?”. Hà Phương ơi!ĐỀ BÀIEm hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹnbạn cùng thi đua học tập.BÀI THAM KHẢOMĩ Tho, ngày 15 tháng 11 năm 2005Bạn Hà Phương thân mến!Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Ai đã gởi thư cho mình nhỉ?”. Hà Phươngơi! Mình đây mà, Nam Phương đây! Huỳnh Thị Nam Phương lớp 3/1 trường tiểu học Nguyễn Thái Bình,Thành phố Mĩ Tho, Tiền Giang. Bây giờ thì bạn không còn ngạc nhiên nữa chứ? Bạn có nhớ không? Nămngoái trong chuyến du lịch Nha Trang, chúng mình kẻ Nam người Bắc tình cờ quen biết nhau trên bãitắm. Nhưng vừa mới quen biết được ba ngày thì chúng ta phải xa nhau. Mình vần còn giữ lại ở đây địachỉ của bạn, vì thế mà chiếc cầu tình bạn vẫn không bị thời gian và khoảng cách địa lý ngăn trở nữa rồi.Chúng mình thường xuyên liên lạc cho nhau nhé. Năm ngoái, Phương là một học sinh giỏi, mình cũngthế. Năm nay, chúng ta hãy thi đua nhau xem ai giữ vững danh hiệu ấy, được không Phương?Thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Phương học giỏi và vẫn xinh xắn, mũm mĩm như ngày nào.Bạn gái mới quen(Kí tên)Huỳnh Thị Nam Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập, Bài 1 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập, Bài 1 - Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn