CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

42 323 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2015, 22:26

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, năng khiếu là vô cùng quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời và sát với chương trình học, tôi đã nghiên cứu biên soạn bộ bài soạn giáo án mẫu theo phương pháp mới có kĩ năng sống mới nhất môn tin học tuần 8 lớp 3, 4, 5 năm học 20152016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy kịp thời để nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌCTUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016. Chân trọng cảm ơn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC. -------------------------- CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. NĂM 2015 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước. Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục. Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” giáo dục phổ thông. Mà hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô quan trọng hình thành nhân cách người nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản. Để đạt mục tiêu đòi hỏi người dạy học phải có kiến thức sâu hiểu biết định nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ. Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh. Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh đánh giá. Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà, khiếu vô quan trọng. Để có tài liệu giảng dạy kịp thời sát với chương trình học, nghiên cứu biên soạn soạn giáo án mẫu theo phương pháp có kĩ sống môn tin học tuần lớp 3, 4, năm học 2015-2016 nhằm giúp giáo viên có tài liệu giảng dạy kịp thời để nâng cao chất lượng. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, NĂM HỌC 2015-2016. TuÇn 8: buổi chiều Thứ ngày 12 tháng 10 năm 2015 Dạy lớp 3C-3B-3A 1. 2. 3. THXH+ ÔN TẬP VỀ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH I.MỤC TIÊU Củng cố cho học sinh về: + Phân tích hoạt động phản xạ. Nêu phản xạ thường gặp đời sống. Thực hành số phản xạ. + Vai trò não việc điều khiển hoạt động có suy nghĩ người. Nêu ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể. + Giáo dục học sinh tránh nơi khói bụi hít thở không khí có nhiều khói bụi hại cho sức khỏe. II.CHUẨN BỊ: Nội dung THXH tuần 2. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: *Hoạt động 1: Hoạt động phản xạ. + GV gọi số cặp HS lên hỏi – đáp: +Điều xảy chạm tay vào vật nóng? (Khi chạm tay vào vật nóng rụt tay lại. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Bộ phận quan thần kinh điều khiển tay ta rụt lại chạm vào vật nóng? (Tuỷ sống điều khiển tay ta rụt lại chạm vào vật nóng) + Hiện tượng tay vừa chạm vào vật nóng gọi gì? (Hiện tượng gọi phản xạ) + GV kết luận: (SGK) - Cho nhiều học sinh nhắc lại. *Hoạt động 2: Trò chơi Ai phản ứng nhanh? - GV cho HS thực trò chơi: "Ai phản ứng nhanh" + HS chơi trò chơi bục lớp: - Nửa lớp lên đứng thành vòng tròn, hai tay dang, lòng bàn tay trái ngửa ngón trỏ tay phải để vào lòng bàn tay trái người bên cạnh. - Lớp trưởng hô "chanh" lớp hô "chua" tay giữ nguyên tay bạn bên cạnh. - Lớp trưởng hô "cua" lớp hô "cắp" rụt tay lại không nhanh bị "cắp" coi thua. + Hai nhóm thay đổi (Nhóm cổ vũ) * Hoạt động 3: vai trò não việc điều khiển suy nghĩ người. + GV gọi số HS lên trả lời, học sinh khác bổ sung: + Bất ngờ bị giẫm phải đinh, Nam có phản ứng nào? Hoạt động não hay tuỷ sống điều khiển? (Khi giẫm chân phải đinh Nam co chân lại. Hoạt động tuỷ sống điều khiển) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Sau rút đinh khỏi dép, Nam rút đinh vứt đâu? Việc làm có tác dụng gì? (Khi Nam định vứt đinh vào thùng rác để người khác không giẫm phải mình) + Theo bạn việc làm: vứt đinh đâu não hay tuỷ sống điều khiển hoạt động này? (Điều khiển suy nghĩ não điều khiển) * Hoạt động 4: Ví dụ cho thấy não điều khiển hoạt động người + GV cho HS thực trò chơi: “Ai nhanh” + Học sinh tổ thi lấy ví dụ cho thấy: Não điều khiển hoạt động người + Giáo viên tổng kết, tuyên dương. - GV kết luận - HS đọc ghi nhớ SGK. * Hoạt động 4: + Hỏi lại nội dung học + Nhận xét tiết học. + HS đọc ghi nhớ SGK. Buổi sáng Thứ ngày 13 tháng 10 năm 2015 Dạy lớp 4A BÀI 3: 1.Tin học TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Đây trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển nháy chuột nhanh tốt, tốc độ nhanh độ xác cao nhiều so với trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án hệ thống máy tính thực hành. - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi Dots? 3. Dạy mới: - GV giới thiệu + ghi đầu lên bảng - HS ý lắng nghe - GV hứớng dẫn HS nhận biết biểu tượng trò chơi - Hứơng dẫn HS cách khởi động trò chơi( gióng hai trứớc) - GV bắt đầu hứơng dẫn cách chơi : ý hình dạng trỏ chuột có thay đổi từ Nhờ mà người chơi dễ dàng http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 - HS xem GV hướng dẫn https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 nhận xét nháy chuột - GV chơi mẫu cho HS 3-4 lần -HS thực hành theo GV - HS ý quan sát thay đổi hướng dẫn hình dạng trỏ chuột * Thực hành - Gv bật máy, khởi động trò chơi - GV cho HS thực hành trò chơi HS ý lắng nghe GV hướng mức đơn giản - HS phiên để chơi dẫn thêm - Gv quan sát nhắc nhở, yêu cầu HS chơi với tốc độ nhanh. - GV hướng dẫn cách thoát khỏi trò chơi 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Hs chuẩn bị sau 2.Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - Đây trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển nháy chuột nhanh tốt, tốc độ nhanh độ xác cao nhiều so với trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - HS ý lắng nghe Sticks? 3. Dạy mới: - GV nhắc lại hướng dẫn lại cách chơi trò chơi Sticks. - GV làm mẫu 1-2 lần - HS xem GV hướng dẫn - Cho HS bật máy . khởi động trò chơi - HS thực hành chơi trò sticks nhiều lần. -HS thực hành theo GV - HS luân phiên để chơi hướng dẫn - GV quan sát nhắc nhở HS. - Cho HS thực hành lại trò chơi học để chuẩn bị học tiết sau KT. - GV quan sát xem cách chơi, HS ý lắng nghe GV hướng cách di chuyển chuột HS . http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 dẫn thêm https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Yêu cầu HS chơi với tốc độ cao di chuyển chuột xác. - GV kiểm tra gọi số HS chơi trò chơi họ. - Dặn dò HS chơi thật tốt để chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết. * Tắt máy 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Hs chuẩn bị sau Dạy lớp 5B 3.Tin học BÀI KIỂM TRA SỐ I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: + Kiểm tra kiến thức, kỹ sử dụng máy tính phần mềm máy tính học học sinh. + Học sinh tích cực, chăm làm bài. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Đây trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển nháy chuột nhanh tốt, tốc độ nhanh độ xác cao nhiều so với trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - HS ý lắng nghe Sticks? 3. Dạy mới: - GV nhắc lại hướng dẫn lại cách chơi trò chơi Sticks. - GV làm mẫu 1-2 lần - HS xem GV hướng dẫn - Cho HS bật máy . khởi động trò chơi - HS thực hành chơi trò sticks nhiều lần. -HS - HS luân phiên để chơi hướng dẫn - GV quan sát nhắc nhở HS. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 thực hành theo GV https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Cho HS thực hành lại trò chơi học để chuẩn bị học tiết sau KT. - GV quan sát xem cách chơi, HS ý lắng nghe GV hướng cách di chuyển chuột HS . dẫn thêm - Yêu cầu HS chơi với tốc độ cao di chuyển chuột xác. - GV kiểm tra gọi số HS chơi trò chơi họ. - Dặn dò HS chơi thật tốt để chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết. * Tắt máy 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Hs chuẩn bị sau 3.Đạo đức QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (tiết 2) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : Trẻ em có quyền sống với gia đình, cha mẹ quan tâm, chăm sóc. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 2.Thái độ :Yêu quý, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em gia đình 3.Kĩ năng:Biết thể quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em. KNS: Kĩ lắng nghe ý kiến, kĩ thể cảm thông, kĩ đảm nhận trách nhiệm. *KNS: Kĩ lắng nghe ý kiến, kĩ thể cảm thông, kĩ đảm nhận trách nhiệm. II.CHUẨN BỊ: 1.Giáoviên: Phiếu giao việc cho nhóm HS 2. 2.HS: Sách giáo viên. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định: (1’) Hát hát: Cả nhà thương nhau. 2.Kiểm tra cũ: (4’) GV gọi em trả lời: + Vì ta phải tự làm lấy công việc mình? 3.Bài mới: (26’) Hoạt động GV Giới thiệu Hoạt động HS - HS nghe GV giới thiệu Hoạt động 1: Xử lý tình đóng bài. vai - Các nhóm thảo luận, -GV chia nhóm, yêu cầu nhóm thảo chuẩn bị đóng vai. Các luận đóng vai tình SGV. nhóm lên đóng vai. *Kết luận: Là con, cháu phải có bổn -Cả lớp nhận xét, bổ sung phận chăm sóc ông bà cha mẹ. - HS suy nghĩ bày tỏ thái Hoạt động 2: HS bày tỏ ý kiến độ tán thành không - GV đọc ý kiến tán thành. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 *GV kết luận. + Các ý kiến a , c đúng. -Thảo luận nhận xét, bổ + Ý kiến b sai. sung Hoạt động 3: HS giới thiệu tranh vẽ quà mừng sinh nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em. - HS giới thiệu tranh GV cho HS giới thiệu tranh với vẽ quà bạn mừng sinh nhật ông bà, *GV kết luận. cha mẹ, anh chị em. Hoạt động 4: HS múa hát, kể chuyện, đọc thơ … chủ đề gia đình. -Một vài HS trình bày sản *GV kết luận chung: Ông bà, cha mẹ, phẩm anh chị em người thân yêu - HS tự điều khiển em, yêu thương, quan tâm, chương trình, tự giới chăm sóc, dành cho em tốt thiệu tiết mục. đẹp nhất. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. + Nhiều học sinh nhắc lại. + Lắng nghe, tiếp thu. 4.Củng cố: (3’) Trò chơi: Phản ứng nhanh. HS chơi. 5.Dặn dò: (1’) - HS phải quan tâm, chăm sóc người thân gia đình . - Chuẩn bị bài: Chia sẻ, vui buồn bạn. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Buổi chiều Dạy lớp 4C Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015 1.LS & ĐL+ ÔN TẬP CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938, VÀ MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN I.MỤC TIÊU Củng cố kiến thức về: +Đôi nét người lãnh đạo Bạch Đằng: Ngô Quyền quê xã Đường Lâm, rể Dương đình Nghệ. Những nét diễn biến trận bạch Đằng: Ngô quyền huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống sông bạch Đằng, nhử giặc vào bải cọc tiêu diệt địch + Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc + Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân cư, buôn làng, sinh hoạt, trang phục. Mô tả nhà rông Tây Nguyên. - Yêu quý dân tộc Tây Nguyên có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá. - Giáo dục HS kính yêu tự hào Ngô Quyền, yêu thiên nhiên, người đất nước Việt Nam, II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1.Ổn định: Hát vui. 2.Ôn luyện *Giới thiệu: Hôm em ôn + Học sinh lắng nghe, tiếp thu. lại kiến thức học môn Lịch sử & Địa lí tuần nhé! a. Lịch sử + Ngô Quyền người Đường + Giới thiệu số nét Lâm (Hà Tây). Ngô Quyền người Ngô Quyền. rể Dương Đình Nghệ. Ngô -GV nhận xét bổ sung . Quyền huy quân dân ta đánh quân Nam Hán. *GV kết luận: Tuyên dương học sinh nhớ kiến thức. - HS khác nhận xét, bổ sung. * G/V gọi số học sinh trả lời. + Học sinh tả lời câu hỏi: - GV nhận xét, kết luận: Quân +Cửa sông Bạch Đằng đâu? Nam Hán sang xâm lược nước ta. +Quân Ngô Quyền dựa vào Ngô Quyền huy quân ta, lợi thuỷ triều để làm gì? dụng thuỷ triều lên xuống +Trận đánh diễn sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc nào? đánh tan quân xâm lược (năm +Kết trận đánh sao? 938). * G/V hỏi: +Mùa xuân năm 939, Ngô +Sau đánh tan quân Nam Hán, Quyền xưng vương, đóng đô Ngô Quyền làm gì? Cổ Loa. Đất nước độc lập + Nêu ý nghĩa chiến thắng sau nghìn năm bị Bạch Đằng? (phần mục tiêu) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 PKPB đô hộ. https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 +Học sinh trả lời. HS khác nhận b.Địa lí. xét, bổ sung. - Kể tên số dân tộc Tây - Học sinh quan sát trả lời: Nguyên Gia- rai, Ê- đê, Ba- na, Sơ- - Các dân tộc dân tộc đăng, Tày, Nùng, Mông, Kinh . sống lâu đời Tây Nguyên? Dân - Dân tộc Gia- rai, Ê- đê, Batộc đến? na, Sơ- đăng - Mỗi dân tộc có đặc điểm Dân tộc Tày, Nùng, Mông, riêng? Kinh - Để Tây Nguyên giàu đẹp nhà - Mỗi dân tộc có tiếng nói tập nước dân tộc quán sinh hoạt riêng. Họ làm gì? chung sức xây dựng Tây + Gọi học sinh trả lời, giáo viên Nguyên giàu đẹp chốt kiến thức tuyên dương. - Một số học sinh trả lời - Nhận xét bổ xung - Mỗi buôn Tây Nguyên thường - Mỗi buôn thường có nhà có nhà đặc biệt? rông - Nhà Rông dùng để làm gì? + Nhà rông nơi để sinh hoạt Mô tả? tập thể hội họp, tiếp khách. - Sự to đẹp nhà rông biểu Nhà rông to đẹp chứng tỏ buôn điều gì? giàu có thịnh vượng - Vài học sinh mô tả nhà + giáo viên chốt kiến thức tuyên rông dương. - Nhận xét bổ xung + Nam thường đóng khố, nữ http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Nhận xét trang phục họ? quấn váy. +Trang phục ngày - Lễ hội tổ chức nào? Họ làm hội trang trí hoa văn nhiều màu gì? sắc - Lễ hội tổ chức vào mùa xuân 3.Củng cố, dặn dò: sau vụ thu hoạch + Kể tên số dân tộc Tây + H/S trình bày, H/S khác nhận Nguyên? xét. + Nêu ý nghĩa chiến thắng - Cả lớp lắng nghe. Bạch Đằng? (phần mục tiêu) + Nhận xét, đánh giá tiết học. 2.Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Đây trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển nháy chuột nhanh tốt, tốc độ nhanh độ xác cao nhiều so với trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án hệ thống máy tính thực hành. - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi Dots? 3. Dạy mới: - GV giới thiệu + ghi đầu lên bảng - HS ý lắng nghe - GV hứớng dẫn HS nhận biết biểu tượng trò chơi - Hứơng dẫn HS cách khởi động trò chơi( gióng hai trứớc) - GV bắt đầu hứơng dẫn cách chơi - HS xem GV hướng dẫn : ý hình dạng trỏ chuột có thay đổi từ Nhờ mà người chơi dễ dàng nhận xét nháy chuột - GV chơi mẫu cho HS 3-4 lần -HS thực hành theo GV - HS ý quan sát thay đổi hướng dẫn hình dạng trỏ chuột * Thực hành - Gv bật máy, khởi động trò chơi - GV cho HS thực hành trò chơi HS ý lắng nghe GV hướng mức đơn giản http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 dẫn thêm https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - HS phiên để chơi - Gv quan sát nhắc nhở, yêu cầu HS chơi với tốc độ nhanh. - GV hướng dẫn cách thoát khỏi trò chơi 4. Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Hs chuẩn bị sau 2.Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: - Đây trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột - Trò chơi đòi hỏi HS di chuyển nháy chuột nhanh tốt, tốc độ nhanh độ xác cao nhiều so với trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi - HS ý lắng nghe Sticks? 3. Dạy mới: - GV nhắc lại hướng dẫn lại cách chơi trò chơi Sticks. - GV làm mẫu 1-2 lần - HS xem GV hướng dẫn - Cho HS bật máy . khởi động trò chơi - HS thực hành chơi trò sticks nhiều lần. -HS thực hành theo GV - HS luân phiên để chơi hướng dẫn - GV quan sát nhắc nhở HS. - Cho HS thực hành lại trò chơi học để chuẩn bị học tiết sau KT. - GV quan sát xem cách chơi, HS ý lắng nghe GV hướng cách di chuyển chuột HS . - Yêu cầu HS chơi với tốc độ cao di chuyển chuột xác. - GV kiểm tra gọi số HS chơi trò chơi họ. - Dặn dò HS chơi thật tốt để chuẩn bị tiết sau kiểm tra tiết. * Tắt máy 4. Củng cố - Dặn dò http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 dẫn thêm https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm học. - Nhận xét rút kinh nghiệm trình thực hành - Hs chuẩn bị sau Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm Buổi chiều 2015 Dạy lớp 5A 1. Tin học BÀI KIỂM TRA SỐ I.MỤC TIÊU: Sau học xong em có khả năng: + Kiểm tra kiến thức, kỹ sử dụng máy tính phần mềm máy tính học học sinh. + Học sinh tích cực, chăm làm bài. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ - ổn định lớp. - Cách chọn màu vẽ màu nền. - Nhắc lại thao tác chép hình. - Nhận xét cho điểm. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 Hoạt động HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 3. Bài Phần 1. Lý thuyết ( điểm ) Đánh dấu X vào phương án trả lời Câu 1: Để vẽ hình vuông công cụ em kéo thả chuột : ¨. Nhấn giữ phím Ctrl. ¨. Nhấn giữ phím Enter. ¨. Nhấn giữ phím Shift. ¨. Nhấn giữ phím Alt. Câu 2: Để chép phần hình em phải . di chuyển phần hình chọn. ¨. Nhấn giữ phím Ctrl. ¨. Nhấn giữ phím Enter. ¨. Nhấn giữ phím Shift. ¨. Nhấn giữ phím Alt. Câu : Nêu bước thực để vẽ hình Elip . . . . . Phần : Thực hành máy tính. ( điểm ) Dùng tất công cụ mà em học chương trình vẽ hình Paint để vẽ hình sân trường em chơi. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 4. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết kiểm tra. - Ôn lại kiến thức học. - Nhắc học sinh chưa kiểm tra chuẩn bị để tiết sau kiểm tra. 2. Tin học BÀI KIỂM TRA SỐ I.MỤC TIÊU + Kiểm tra kiến thức, kỹ sử dụng máy tính phần mềm máy tính học học sinh. + Học sinh tích cực, chăm làm bài. II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án. Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng. - Học sinh: Vở ghi bút ghi. Máy vi tính để bàn. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. ổn định lớp: Hoạt động HS Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra cũ 3. Bài Phần 1. Lý thuyết ( điểm ) Đánh dấu X vào phương án trả lời Câu : Để vẽ hình vuông công cụ kéo thả chuột : http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 em https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ¨. Nhấn giữ phím Ctrl. ¨. Nhấn giữ phím Enter. ¨. Nhấn giữ phím Shift. ¨. Nhấn giữ phím Alt. Câu :Để chép phần hình em phải . di chuyển phần hình chọn. ¨. Nhấn giữ phím Ctrl. ¨. Nhấn giữ phím Enter. ¨. Nhấn giữ phím Shift. ¨. Nhấn giữ phím Alt. Câu : Nêu bước thực để vẽ hình Elip . . . . Phần : Thực hành máy tính. ( điểm ) Dùng tất công cụ mà em học chương trình vẽ hình Paint để vẽ hình sân trường em chơi. 4. Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết kiểm tra. - Ôn lại kiến thức học. - Nhắc học sinh chưa kiểm tra chuẩn bị để tiết sau kiểm tra. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Ngày tháng 10 năm 2015 BGH duyệt ……………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………… ………………… http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... tra 4 Tin học BÀI KIỂM TRA SỐ 2 I.MỤC TIÊU + Kiểm tra kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm máy tính đã học của học sinh + Học sinh tích cực, chăm chú làm bài II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi Máy vi tính để bàn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài. .. trong gia đình 3 .Kĩ năng: Biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm *KNS: Kĩ năng lắng nghe ý kiến, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm II.CHUẨN BỊ: 1.Giáoviên: Phiếu giao việc cho các nhóm HS 2 2.HS: Sách giáo viên III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định: (1’) Hát bài hát: Cả... máy http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 dẫn thêm https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 4 Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Hs chuẩn bị bài giờ sau Buổi sáng Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 20 15 Dạy lớp 3C-3A BÀI 3: 1 3 .Tin học TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Đây là trò... chuẩn bị bài giờ sau 2 .Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng: - Đây là trò chơi giúp HS luyện sử dụng chuột - Trò chơi này đòi hỏi HS di chuyển và nháy chuột càng nhanh càng tốt, tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn nhiều so với 2 trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút... chơi trước II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi Máy vi tính để bàn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 Hoạt động của HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 2 Kiểm tra bài cũ: - Câu 1: Quy tắc... cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Hs chuẩn bị bài giờ sau _ _ http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Buổi chiều Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 20 15 Dạy lớp 3B BÀI 3: 1 .Tin học TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: -... Chuẩn bị đầy đủ giáo án và hệ thống máy tính thực hành - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ: - Câu 1: Quy tắc chơi trò chơi Dots? http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 Hoạt động của HS https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 3 Dạy bài mới: - GV giới... chính xác cao hơn nhiều so với 2 trò chơi trước II.CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án Phương tiện dạy học: SGK máy chiếu đa năng - Học sinh: Vở ghi và bút ghi Máy vi tính để bàn III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2 Kiểm tra bài cũ: http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 Hoạt động của HS ... phải luôn quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình - Chuẩn bị bài: Chia sẻ, vui buồn cùng bạn http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 Buổi chiều Dạy lớp 4C Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 20 15 1.LS & ĐL+ ÔN TẬP CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 9 38, VÀ MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN I.MỤC TIÊU Củng cố kiến thức về: +Đôi... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 mức đơn giản nhất - HS luôn phiên nhau để chơi dẫn thêm - Gv đi quan sát nhắc nhở, yêu cầu HS chơi với tốc độ nhanh - GV hướng dẫn cách thoát khỏi trò chơi 4 Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Hs chuẩn bị bài giờ sau 3 .Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng: . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC.  CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 2016. NĂM 20 15 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 58 3 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13060300 25 LỜI. giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 2016. . & ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20 15- 2016. TuÇn 8: buổi chiều Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 20 15 Dạy lớp 3C-3B-3A 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016., CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ BÀI SOẠN GIÁO ÁN MẪU MÔN TIN HỌC TUẦN 8 CÓ KĨ NĂNG SỐNG MỚI NHẤT DẠY KHỐI 3, 4, 5 NĂM HỌC 20152016.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn