Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào

3 689 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 18:37

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Tiết 19: Nhân hoá. Ôn cách đặt trả lời câu hỏi : Khi ? I. Mục tiêu - Nhận biết tương nhân hoá, cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt trả lời câu hỏi Khi ? II. Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT1, BT2, BT3. HS : SGK. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò 1. Giới thiệu 2. HD HS làm BT * Bài tập + Đọc hai khổ thơ trả lời câu hỏi. - Nêu yêu cầu BT - HS trao đổi theo cặp, viết trả lời nháp. - HS lên bảng - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Nhận xét. - Lời giải : - nhận xét. - Con đom đóm gọi anh - Tính nết đom đóm : chuyên cần - Hoạt động đom đóm: lên đèn, * Bài tập gác, êm, suốt đêm . - Nêu yêu cầu BT + Trong thơ Anh Đom Đóm ( HK I ) vật gọi tả người. - đọc thành tiếng Anh Đom Đóm - suy nghĩ, làm bài. Phát biểu ý kiến - Nhận xét bạn trả lời. - nhận xét. + Lời giải : - Cò Bợ : gọi bẳng chị, biết ru con. * Bài tập / - Nêu yêu cầu BT - Vạc : gọi thím, biết mò tôm. + Tìm phận câu trả lời câu hỏi: Khi nào? - đọc kĩ câu văn, làm nháp - em lên bảng gạch phận câu trả lời câu hỏi ? - phát biểu ý kiến, làm vào vở. - nhận xét + Câu * Bài tập / - Anh Đom Đóm lên đèn gác trời - Nêu yêu cầu BT tối. + Trả lời câu hỏi - nhận xét chốt lại lời giải đúng. - đọc câu hỏi, nhẩm câu trả lời, phát biểu ý kiến. làm vào IV. Củng cố, dặn dò - Em hiểu nhân hoá ? ( Nhân hoá gọi tả vật, đồ đạc, cối từ ngữ vốn để gọi tả người ) - GV nhận xét chung tiết học. . Giáo án Tiếng việt 3 Luyện từ và câu Tiết 19: Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi : Khi nào ? I. Mục tiêu - Nhận biết được hiện tương nhân hoá, các cách nhân hoá. - Ôn tập cách đặt và trả. bộ phận câu trả lời câu hỏi: Khi nào? - đọc kĩ từng câu văn, làm bài ra nháp - 3 em lên bảng gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi khi nào ? - phát biểu ý kiến, làm bài vào vở. + Câu 1 - Anh. đi gác khi trời đã tối. - nhận xét chốt lại lời giải đúng. + Trả lời câu hỏi - đọc câu hỏi, nhẩm câu trả lời, phát biểu ý kiến. làm bài vào vở IV. Củng cố, dặn dò - Em hiểu thế nào về nhân hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài luyện từ và câu nhân hóa ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn