Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài kể chuyện hai bà trưng

2 455 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2015, 18:37

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Tiết 55,56: Hai Bà Trưng I. Mục tiêu * Kể chuyện. + Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ, HS kể lại đoạn câu chuyện. - Kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, động tác, thay đổi giọng kể + Rèn kĩ nghe - Tập chung theo dõi bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời bạn. II. Đồ dùng. GV : Tranh minh hoạ truyện SGK, bảng phụ viết đoạn văn HD luyện đọc. HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - QS tranh tập kể đoạn - HS nghe 2. HD HS kể đoạn câu chuyện - GV HD HS QS tranh kết hợp với nhớ - HS QS tranh SGK cốt chuyện, không cần kể đoạn văn hệt - HS tiếp nối kể đoạn theo văn SGK chuyện - GV nhận xét bổ sung IV. Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? ( Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống chóng giặc ngoại câm bất khuất từ bao đời ) - GV nhận xét chung tiết học. . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 55,56: Hai Bà Trưng I. Mục tiêu * Kể chuyện. + Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện. - Kể tự. dạy học chủ yếu Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - QS 4 tranh tập kể từng đoạn - HS nghe 2. HD HS kể từng đoạn câu chuyện - GV HD HS QS tranh kết hợp với nhớ cốt chuyện, không cần kể đoạn văn hệt. nhiên, phối hợp được lời kể với điệu bộ, động tác, thay đổi giọng kể + Rèn kĩ năng nghe - Tập chung theo dõi bạn kể chuyện. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài kể chuyện hai bà trưng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài kể chuyện hai bà trưng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài kể chuyện hai bà trưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn