Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập làm văn nghe kể kéo cây lúa lên, nói về thành thị, nông thôn

2 551 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 22:03

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN TIẾT 16: NGHE – KỂ: : KÉO CÂY LÚA LÊN. NÓI VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN. I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- nhớ tình tiết để kể lại nội dung chuyện vui Kéo lúa lên . - Kể điều em biết nông thôn( thành thị) theo gợi ý sgk. II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ truyện Bảng viết sẵn gợi ý BT1, BT2. III.Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS nêu miệng BT 1,2 tiết 15. B. Dạy mới: Hoạt động: Hướng dẫn HS làm BT Bài tập 1: - Nghe - nhớ tình tiết để kể lại nội dung chuyện vui Kéo lúa lên . Giọng kể vui, khôi hài. - HS đọc yêu cầu tập gợi ý. - HS quan sát tranh SGK, đọc thầm gợi ý. - GV kể chuyện lần hỏi: Truyện có nhân vật nào? Khi thấy lúa ruộng nhà xấu, chàng ngốc làm gì? Về nhà, anh chàng khoe với vợ? Chị vợ đồng thấy kết sao? Vì lúa nhà chàng ngốc bị héo? Câu chuyện có đáng buồn cười? - GV kể lần 2. - HS dựa vào gợi ý tập kể thi kể trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. Bài tập 2: - Kể điều em biết nông thôn( thành thị) theo gợi ý sgk. Bài nói đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng. - HS đọc yêu cầu tập gợi ý. - HS lựa chọn đề tài phát biểu - GV giúp HS hiểu gợi ý a - HS làm mẫu. - HS làm vào vở. Rồi đọc trước lớp. - Cả lớp GV nhận xét. C. Củng cố, dặn dò: - Xem lại bài. Kể lại câu chuyện Kéo lúa lên tập nói thành thị nông thôn - Chuẩn bị Viết thành thị nông thôn. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP LÀM VĂN TIẾT 16: NGHE – KỂ: : KÉO CÂY LÚA LÊN. NÓI VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN. I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội. xét. C. Củng cố, dặn dò: - Xem lại bài. Kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên và tập nói về thành thị hoặc nông thôn - Chuẩn bị bài Viết về thành thị hoặc nông thôn. . dựa vào gợi ý tập kể và thi kể trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét. Bài tập 2: - Kể được những điều em biết về nông thôn( hoặc thành thị) theo gợi ý trong sgk. Bài nói đủ ý, dùng từ, đặt câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập làm văn nghe kể kéo cây lúa lên, nói về thành thị, nông thôn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập làm văn nghe kể kéo cây lúa lên, nói về thành thị, nông thôn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập làm văn nghe kể kéo cây lúa lên, nói về thành thị, nông thôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn