Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương

3 630 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:04

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( Nghe - viết ) Tiếng hò sông I. Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác,trình bày Tiếng hò sông. Biết viết hoa chữ đầu câu tên riêng bài, ghi dấu câu - Luyện viết phân biệt tiếng có âm vần khó ( ong/ông ) thi tìm nhanh, viết số từ có tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn : s/x II. Đồ dùng GV : Bảng lớp viết từ ngữ BT2, giấy to để HS làm việc theo nhóm HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - HS lên bảng đọc thuộc câu đố - Lớp viết lời giải câu đố vào bảng tả trước - Nhận xét B. Bài 1. Giới thiệu nêu MĐ, YC tiết học 2. HD HS viết tả a. HD HS chuẩn bị - HS theo dõi SGK - GV đọc Tiếng hò sông - 1, HS đọc lại - Điệu hò chèo thuyền chị Gái gợi - Tác giả nghĩ đến quê hương với hình cho tác giải nghĩ đến ? ảnh gió chiều thổi qua đồng, sông - Bài tả có câu ? - câu - Nêu tên riêng ? - Gái, Thu Bồn - GV đọc : sông, gió chiều, lơ - HS viết vào bảng lửng, ngang trời, . b. GV đọc + HS viết vào - GV theo dõi động viên HS c. Chấm, chữa - Chọn chữ ngoặc đơn điền chấm bài, nhận xét viết HS vào chỗ trống 3. HD HS làm BT tả - em lên bảng làm. Lớp làm vào * Bài tập - 4, HS đọc làm - Nêu yêu cầu BT - Nhận xét làm bạn -Chuông xe đạp kêu kính coong - GV nhận xét làm HS vẽ đường cong, làm xong, xoong. * Bài tập + Thi tìm nhanh viết - Nêu yêu cầu BT làm việc theo nhóm,đại diện nhóm lên - GV phát giấy cho nhóm trình bày. Lớp nhận xét + Từ ngữ vật có tiếng bắt đầu s: sông, suối, sắn, sen, sim, sung + Từ ngữ có tiếng bắt đầu x : - GV nhận xét làm HS xiên, xọc, xéo, xộc xệch, IV. Củng cố, dặn dò - GV rút kinh nghiệm cho HS kĩ viết tả - GV nhận xét tiết học . Giáo án Tiếng việt 3 Chính tả ( Nghe - viết ) Tiếng hò trên sông I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng viết chính tả : - Nghe - viết chính xác,trình bày đúng bài Tiếng hò trên sông. Biết viết hoa. GV đọc bài - GV theo dõi động viên HS c. Chấm, chữa bài chấm bài, nhận xét bài viết của HS 3. HD HS làm BT chính tả * Bài tập 2 - Nêu yêu cầu BT - GV nhận xét bài làm của HS * Bài tập 3 - Nêu. SGK - GV đọc bài Tiếng hò trên sông - Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giải nghĩ đến những gì ? - Bài chính tả có mấy câu ? - Nêu các tên riêng trong bài ? - GV đọc : trên sông, gió
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài chính tả nghe viết tiếng hò trên sông, phân biệt ongông, sx, ươnương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn