Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài chính tả nghe viết quê hương ruột thịt, phân biệt oaioay, ln, dấu hỏidấu ngã

2 809 2
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:58

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT) TIẾT 20: QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe-viết Nghe-viết tả; trình bày hình thức văn xuôi. - Làm tập điền tiếng có vần et/oet. - Làm tập: tập giải câu đố để xác định cách viết số chữ có dễ sai(dấu hỏi/ dấu ngã). II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn BT 2. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS viết số từ có vần oai/ oay. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết - Nghe-viết xác, trình bày khổ đầu thơ Quê hương Biết viết hoa chữ đầu dòng thơ. - GV đọc khổ đầu thơ Quê hương. - 1,2 HS đọc lại khổ đầu thơ Quê hương. - GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài: Nêu hình ảnh gắn liền với quê hương. - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Những chữ cần viết hoa? Vì sao? . Bài thơ trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai. - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: khế ngọt, trèo hái, rợp bướm, vàng bay, diều biếc, êm đềm, nghiêng che, hoa cau. - HS viết tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Luyện đọc , viết chữ có vần khó (et/oet). - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm việc cá nhân: HS làm bảng con. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3b: - Tập giải câu đố để xác định cách viết số chữ có dễ sai(dấu hỏi/ dấu ngã). - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm việc theo nhóm đôi: trao đổi ghi lời giải vào bảng con. - số nhóm trình bày. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Tiếng hò sông (nghe-viết). . Giáo án Tiếng việt 3 CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT) TIẾT 20: QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- viết Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng bài tập điền tiếng. B. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe- viết - Nghe- viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ đầu bài thơ Quê hương Biết viết hoa chữ đầu dòng thơ. - GV đọc 3 khổ đầu bài thơ Quê hương. -. lại 3 khổ đầu bài thơ Quê hương. - GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài: Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương. - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Những chữ nào trong bài cần viết hoa? Vì sao? . Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài chính tả nghe viết quê hương ruột thịt, phân biệt oaioay, ln, dấu hỏidấu ngã , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài chính tả nghe viết quê hương ruột thịt, phân biệt oaioay, ln, dấu hỏidấu ngã , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài chính tả nghe viết quê hương ruột thịt, phân biệt oaioay, ln, dấu hỏidấu ngã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn