Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn

2 282 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Bài tập làm văn I. Mục tiêu * Kể chuyện : + Rèn kĩ nói : - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện lời + Rèn kĩ nghe. II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ chuyện HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD kể chuyện a. Sắp xếp lại tranh theo thứ - HD QS tranh tự câu chuyện - Tự xếp lại tranh theo cách viết giấy trình tự tranh b. Kể lại đoạn chuyện theo - HS phát biểu trật tự tranh : lời em 3-4-2-1 - HS đọc lại yêu cầu mẫu - HS kể mẫu 2, câu - Từng cặp HS tập kể - 3, HS tiếp nối thi kể đoạn chuyện - Nhận xét IV. Củng cố, dặn dò - Em có thích bạn nhỏ câu chuyện không ? Vì ? - GV khuyến khích HS nhà kể chuyện cho người thân nghe. . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Bài tập làm văn I. Mục tiêu * Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện - Kể lại được một đoạn. trật tự đúng của tranh là : lời của em 3 - 4 - 2 - 1 - 1 HS đọc lại yêu cầu và mẫu - 1 HS kể mẫu 2, 3 câu - Từng cặp HS tập kể - 3, 4 HS tiếp nối nhau thi kể 1 đoạn bất kì của chuyện - Nhận xét IV chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD kể chuyện a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự câu chuyện b. Kể lại 1 đoạn của chuyện theo - HD QS lần lượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn