Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ

2 601 4
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 21:18

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Người mẹ I. Mục tiêu B. Kể chuyện : + Rèn kĩ nói : - Biết bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai giọng điệu phù hợp với nhân vật + Rèn kĩ nghe : - Tập trung theo dõi bạn dựng lại câu chuyện theo vai, nhận xét, dánh giá cách kể bạn II. Đồ dùng - GV : Tranh minh hoạ đọc, bảng phụ viết đoạn văn cần HD, vài đạo cụ để dựng lại câu chuyện theo vai HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD HS dựng lại câu chuyện theo vai - GV HD HS nói lời nhân vật đóng theo trí nhớ không nhìn sách, kèm động tác, cử chỉ, điệu - HS tự lập nhóm phân vai - Cả lớp GV nhận xét bình chọn nhóm dựng lại chuyện hay Thực hành luyện nhóm - Thi dựng lại chuyện theo vai IV. Củng cố, dặn dò - Qua chuyện đọc này, em hiểu lòng người mẹ ? ( Người mẹ yêu con, dũng cảm. Người mẹ làm tất con. Người mẹ hy sinh thân cho sống ). - Em rút học cho mình? ( Biết ơn mẹ em chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng_ - Về nhà tập kể chuyện cho người thân nghe . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người mẹ I. Mục tiêu B. Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai trong giọng. lại chuyện hay nhất - HS tự lập nhóm và phân vai Thực hành luyện trong nhóm - Thi dựng lại chuyện theo vai IV. Củng cố, dặn dò - Qua chuyện đọc này, em hiểu gì về tấm lòng người mẹ ? ( Người mẹ. rất dũng cảm. Người mẹ có thể làm tất cả vì con. Người mẹ có thể hy sinh bản thân cho con được sống ). - Em rút ra bài học gì cho mình? ( Biết ơn mẹ em sẽ chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng_ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn