Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len

2 395 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 20:54

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Chiếc áo len I Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ nói : dựa vào gợi ý SGK, HS biết nhập vai kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật Lan, biết thay đổi giọng kể phù hợp với ND, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt - Rèn kĩ nghe : Chăm nghe bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời bạn II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ đọc, Bảng phụ viết gợi ý đoạn câu chuyện Chiếc áo len HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Kể đoạn câu chuyện " Chiếc áo len " theo lời Lan 2. HD HS kể đoạn câu chuyện theo gợi ý a. Giúp HS nắm nhiệm vụ - Đọc lại yêu cầu gợi ý - HS đọc lại b. Kể mẫu đoạn - GV treo bảng phụ - HS đọc gợi ý kể đoạn 1, lớp đọc thầm c. Từng cặp HS tập kể - 1, HS kể mẫu d. HS kể trước lớp + HS kể theo cặp + HS nối kể đoạn câu chuyện - Cả lớp GV nhận xét IV Củng cố, dặn dò - Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS tập kể lại câu chuyện . Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Chiếc áo len I Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : dựa vào gợi ý trong SGK, HS biết nhập vai kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo lời. tập kể d. HS kể trước lớp - 1 HS đọc 3 gợi ý kể đoạn 1, lớp đọc thầm - 1, 2 HS kể mẫu + HS kể theo cặp + HS nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện - Cả lớp và GV nhận xét IV Củng cố, dặn dò - Câu chuyện. câu chuyện " Chiếc áo len " theo lời của Lan 2. HD HS kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý a. Giúp HS nắm được nhiệm vụ - Đọc lại yêu cầu và gợi ý - 1 HS đọc lại b. Kể mẫu đoạn 1 - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn