Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông hoàng hoa thám, tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

131 345 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 19:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ VĂN TÀI QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG HOA THÁM, TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YỀU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ VĂN TÀI QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG HOA THÁM, TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YỀU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Cán hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trọng Hoàn HÀ NỘI -2015 ii LỜI CẢM ƠN Lời luận văn này, xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu. Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Trọng Hoàn, người trực tiếp hướng dẫn tận tình bảo, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cám ơn Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên, Ban Giám hiệu trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cung cấp số liệu quý báu, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho trình viết luận văn. Xin cám ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn. Trong trình hoàn thiện luận văn, thân cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp quan tâm góp ý kiến để luận văn hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Văn Tài iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH BGH CBQL CB, GV, NV CĐ, ĐH CNH, HĐH CNTT ĐHQG ĐNGV GD&ĐT GDCD GDQP GDTX GS GV HS KHTN LĐTT NCKH Ban chấp hành Ban giám hiệu Cán quản lý Cán bộ, giáo viên, nhân viên Cao đẳng, đại học Công nghiệp hóa, đại hóa Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Đội ngũ giáo viên Giáo dục đào tạo Giáo dục công dân Giáo dục quốc phòng Giáo dục thường xuyên Giáo sư Giáo viên Học sinh Khoa học tự nhiên Lao động tiên tiến Nghiên cứu khoa học QLGD TD-GDQP THCS THPT TW UBND Quản lý giáo dục Thể dục - Giáo dục quốc phòng Trung học sở Trung học phổ thông Trung ương Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv MỤC LỤC . v DANH MỤC BẢNG . ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ . x MỞ ĐẦU . 1. Lý chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4. Khách thể đối tượng nghiên cứu 5. Câu hỏi nghiên cứu . 6. Giả thuyết khoa học 7. Phạm vi nghiên cứu 8. Phương pháp nghiên cứu 9. Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 10. Cấu trúc luận văn CHƯƠNG . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 1.1. Vài nét lịch sử vấn đề nghiên cứu . 1.1.1. Trên giới . 1.1.2. Ở Việt Nam 1.2. Một số khái niệm đề tài 11 1.2.1. Quản lý . 11 1.2.2. Quản lý giáo dục . 17 1.2.3. Quản lý nhà trường . 20 1.2.4. Đội ngũ giáo viên . 22 v 1.2.5. Quản lý đội ngũ giáo viên . 23 1.2.6. Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên . 24 1.3. Trường THPT hệ thống giáo dục quốc dân . 24 1.3.1. Đặc điểm cấp học . 24 1.3.2. Vị trí trường THPT hệ thống giáo dục quốc dân . 27 1.4. Quản lý nguồn nhân lực . 28 CHƯƠNG . 33 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG HOA THÁM, HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN 33 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên . 33 2.2. Thực trạng giáo dục THPT huyện Tiên Lữ 35 2.2.1. Thực trạng giáo dục huyện Tiên Lữ 35 2.2.2. Thực trạng giáo dục trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 37 2.2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám 41 2.3. Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám 65 2.3.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển tuyển dụng đội ngũ giáo viên 65 2.3.2. Về công tác bố trí sử dụng giáo viên 66 2.3.3. Về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 66 2.3.4. Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 68 2.3.5. Về sách đãi ngộ giáo viên . 68 2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám 70 2.4.1. Những điểm mạnh 70 2.4.2. Khó khăn, tồn 71 2.4.3. Nguyên nhân 72 vi CHƯƠNG . 74 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG HOA THÁM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 74 3.1. Căn đề xuất giải pháp . 74 3.1.1. Căn vào sở lý luận công tác quản lý đội ngũ giáo viên 74 3.1.2. Căn vào sở pháp lý quản lý đội ngũ giáo viên THPT 74 3.1.3. Căn vào thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 75 3.1.4. Căn vào kết phiếu hỏi giải pháp quản lý đội ngũ giáo viên THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 75 3.1.5. Căn định hướng công tác xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đến năm 2020 . 76 3.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính cần thiết 78 3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 79 3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, lịch sử . 79 3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 80 3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng . 80 3.3. Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám . 81 3.3.1. Biện pháp 1: Quản lý tuyển dụng giáo viên cách có hiệu tự chủ . 81 3.3.2. Biện pháp 2: Q u ả n l ý v i ệ c b ố trí, sử dụng giáo viên cách hợp lý, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho giáo viên . 82 3.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý kiểm tra hoạt động sư phạm GV . 85 3.3.4. Biện pháp 4: Đánh giá giáo viên đội ngũ giáo viên . 89 3.3.5. Biện pháp 5: Đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá. . 91 vii 3.3.6. Biện pháp 6: Tham mưu đầu tư sở vật chất phương tiện kỹ thuật, tạo ổn định lâu dài phục vụ hoạt động sư phạm đội ngũ giáo viên 95 3.3.7. Biện pháp 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, dân chủ, đoàn kết tạo động lực làm việc gắn bó giáo viên với nhà trường 96 3.3.8. Biện pháp 8: Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm với đội ngũ giáo viên trường bạn . 103 3.4. Thăm dò tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 108 1. Kết luận 108 2. Khuyến nghị 109 2.1. Với UBND tỉnh . 109 2.2. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên . 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô, mạng lưới trường, lớp, học sinh địa bàn huyện Tiên Lữ năm học 2013-2014………………………………………… …. 35 Bảng 2.2: Số lượng chất lượng đội ngũ địa bàn huyện Tiên Lữ năm học 2013-2014 ……………………………………………………… 36 Bảng 2.3: Quy mô trường lớp trường THPT Hoa Hoa Thám………….… 38 Bảng 2.4: Điểm chuẩn tuyển sinh vào 10 trường THPT Hoàng Hoa Thám từ năm học 2010-2011 đến nay…………………………………… 39 Bảng 2.5: Thống kê tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp………………………………. 40 Bảng 2.6: Thống kê Tỉ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh………………………… 40 Bảng 2.7: Thống kê chất lượng giáo dục hàng năm………………… . 40 Bảng 2.8: Thống kê tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng………… . 41 Bảng 2.9: Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên theo năm học…… 41 Bảng 2.10: Thống kê số lượng giáo viên theo môn trường THPT Hoàng Hoa Thám năm học 2013-2014……………………… 42 Bảng 2.11: Thống kê tỷ lệ giáo viên theo độ tuổi trường THPT Hoàng Hoa Thám……………………………………………………… . 43 Bảng 2.12: Thống kê trình độ đào tạo giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám năm học 2013-2014………………………………… 45 Bảng 2.13: Thống kê trình độ Tin học-Ngoại ngữ năm học 2013-2014… 46 Bảng 2.14: Thống kê trình độ trị…………………………………. 46 Bảng 2.15: Thống kê kết viết sáng kiến kinh nghiệm……………… 47 Bảng 2.16: Thống kê chiến sĩ thi đua ………………………………… 48 Bảng 2.17: Kết khảo sát lực giáo viên THPT trường THPT Hoa Thám ……………………………………………………… 49 Bảng 2.18: Kết khảo sát nghiệp vụ sư phạm giáo viên………… 50 Bảng 2.19: Thống kê chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám theo Chuẩn nghề nghiệp………………………………… . 54 Bảng 3.1: Kết thống kê nhận thức tính khả thi biện pháp……………………………………………………………………… ix 106 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính trường THPT Hoàng Hoa Thám … 41 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu độ tuổi trường THPT Hoàng Hoa Thám……… 43 Biểu đồ 2.3: Tổng hợp trình độ trị đội ngũ giáo viên tính đến tháng 5/2014…………………………………………………… 46 Sơ đồ 1.1: Mô hình quan hệ chức quản lý…………………. 17 Sơ đồ 1.2: Mô hình phát triển nguồn nhân lực theo Fombrun……… 30 Sơ đồ 1.3: Mô hình phát triển nguồn nhân lực theo Leonar Nadle…. 31 x 2,3,4,5,6,7,8 biện pháp sở, điều kiện để thực thành công biện pháp quản lý đội ngũ trường THPT Hoàng Hoa Thám. Trong tiến hành công tác quản lý đội ngũ, cần phải thực đồng tất biện pháp. 3.4. Thăm dò tính khả thi, tính cấp thiết biện pháp Để kiểm chứng mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên đề xuất, tiến hành thăm dò ý kiến 47 giáo viên nhà trường. Qua tổng hợp xử lý số liệu, thu kết thể sau: Bảng 3.1: Kết thống kê nhận thức tính khả thi tính cấp thiết biện pháp Tên biện pháp Biện pháp SL Mức độ cần thiết Rất cần Cần Không thiết 40 thiết 37 10 41 cần thiết Mức độ khả thi Rất khả Khả Không thi 38 thi khả thi 33 95 35 11 35 12 30 17 33 14 37 45 40 % Biện pháp SL % Biện pháp SL % Biện pháp SL % Biện pháp SL % Biện pháp SL % 106 Biện pháp SL 42 38 17 44 43 % Biện pháp SL % Qua bảng 3.1 ta thấy đa số CBQL giáo viên trường khảo sát nhận thấy biện pháp cần thiết. Mức cần thiết thể mức độ khác biện pháp đạt từ 60% trở lên, thể hiện: Điều cho phép khẳng định tính cấp thiết, cần thiết biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên nhà trường giai đoạn Tiểu kết chương Như qua kết thăm dò biện pháp nêu cho thấy mức độ cần thiết khả thi biện pháp phát triển ĐNGV trường THPT Hoàng Hoa Thám mà đề xuất tương đối cao, triển khai cách quy trình chắn thu kết tốt công tác phát triển ĐNGV THPT 107 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận Qua nghiên cứu đề tài: “Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay”, luận văn giải vấn đề sau đây: 1.1. Hệ thống hóa, làm rõ sở lý luận đội ngũ giáo viên THPT QL đội ngũ giáo viên giáo viên THPT. Công tác QL đội ngũ giáo viên công tác quan trọng trường THPT nhà QL mà chất QL người. QL đội ngũ GV đòi hỏi không sử dụng công cụ QL mang nặng tính pháp lý mà phải vận dụng nhuần nhuyễn kết hợp chặt chẽ khoa học QL khoa học QLGD. 1.2. Đánh giá cách tổng quát tình hình phát triển giáo dục THPT trường THPT Hoàng Hoa Thám huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên: Chất lượng giáo dục c ủ a t r n g ngang với mặt chất lượng giáo dục THPT tỉnh Hư n g Yê n. Đội ngũ CBQL động, có trình độ, chất lượng QL toàn diện đánh giá tốt so với CBQL trường THPT tỉnh. Đội ngũ GV trẻ, nhiệt tình, nhiên đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa không đồng bộ, vừa không ổn định, đa số GV thâm niên công tác nên kinh nghiệm giảng dạy chưa cao. Số lượng HS, số lượng lớp học có hướng ổn định giai đoạn 2010-2014. 1.3. Đánh giá thực trạng công tác QL đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám qua nội dung QL: Quy hoạch, tuyển dụng GV; sử dụng GV; kiểm tra hoạt động sư phạm GV; đánh giá GV BD đội ngũ giáo viên. 1.4. Luận văn ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân ưu điểm, nhược điểm, từ có đề biện pháp QL nhằm khắc phục nhược điểm, nâng cao hiệu công tác QL đội ngũ GV nâng cao chất lượng đội ngũ GV trường THPT Hoàng Hoa Thám huyện 108 Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Các giải pháp theo tác giả luận văn có sở khoa học, sở pháp lý, phù hợp với thực trạng nghiên cứu, thiết thực có tính khả thi cao. 1.5. Luận văn cố gắng thể logic, sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể vận dụng quan điểm phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Các quan điểm phương pháp luận bao gồm: Quan điểm hệ thống - cấu trúc: Xác định nội hàm công tác QL đội ngũ giáo viên THPT. Quan điểm lịch sử: Thể việc nghiên cứu thực trạng công tác QL đội ngũ GV nhà trường từ năm học 2010-2011 đến năm 2013-2014 đề xuất biện pháp QL cho thời gian sau. Quan điểm thực tiễn: Các giải pháp đề xuất đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế trường THPT Hoàng Hoa Thám. 2. Khuyến nghị 2.1. Với UBND tỉnh - Tổ chức xây dựng phê duyệt quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường công tác dự báo kế hoạch phát triển giáo dục. - Có sách thu hút GV giỏi, GV có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ công tác tỉnh Hưng Yên. - Tăng cường đầu tư sở vật chất, xây dựng phòng học phù hợp với yêu cầu đổi phương pháp dạy học; trang bị đủ thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu việc đổi giáo duc nay. - Xây dựng sách đãi ngộ thỏa đáng giáo viên giỏi, giáo viên cống hiến lâu năm vùng khó khăn. Đặc biệt cần xây dựng thêm quỹ địa phương nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mà đời sống họ khó khăn so với vùng thuận lợi. 109 2.2. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên - Đầu tư, tăng cường sở vật chất, trang thiết bị đại cho trường để phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy học tập. Có sách cụ thể ưu tiên việc đầu tư sở vật chất, triển khai giải pháp ưu tiên phát triển nhà trường để trường sớm đạt chuẩn sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng xây dựng trường chuẩn quốc gia. - Liên kết với trường đại học trường đại học sư phạm trọng điểm, có chất lượng cao để đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi cho tỉnh công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên toàn ngành; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên đào tạo trình độ cao nhằm không ngừng bổ sung nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên THPT. - Có giải pháp cụ thể để cán quản lý giỏi, giáo viên giỏi sẵn sàng lại tâm huyết xây dựng, cống hiến cho giáo dục tỉnh nhà. 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40 - CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội. 2. Ban chấp hành Trung ương Đảng(2013), Nghị số 29-NQ/TƯ ngày 04/01/2013 Hội nghị Trung Ương khóa XI “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo”. 3. Bộ trị, Thông báo Kết luận số: 242 - TB/TƯ, ngày 15/04/2009. 4. Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp bậc học (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Hà nội. 5. Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Hà Nội. 6. Đặng Quốc Bảo (1995), Một số tiếp cận khoa học quản lý việc vận dụng vào quản lý giáo dục. Học viện cán quản lý Giáo dục Đào tạo, Hà Nội. 7. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục. Học viện cán quản lý Giáo dục Đào tạo, Hà Nội. 8. Đặng Quốc Bảo (2011), Quản lý nhà trường. Bài giảng lớp Cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 9. Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - Vấn đề giải pháp. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 10. Nguyễn Thị Bình (2012), Sửa đổi sách nhà giáo cải cách công tác đào tạo .”(tại Hội thảo khoa học Trí thức thủ đô với việc đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012-2020) 111 11. Nguyễn Đức Chính (2010), Chất lượng quản lý chất lượng giáo dục đào tạo. Bài giảng lớp cao học Quản lý giáo dục, Đại học giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 12. Chính phủ (2014), Nghị 44/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2014 chương trình hành động nghị 29-NQ/TƯ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo. 13. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý. Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội. 14. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2006), Bài giảng: Lý luận đại cương quản lý, Hà Nội. 15. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Quản lý đội ngũ. Giáo trình cao học quản lý giáo dục, ĐHQGHN. 16. Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo dục. 17. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI. Nxb Giáo dục Việt Nam. 18. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 19. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 20. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 21. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại học Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 22. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội. 23. Nguyễn Minh Đường( 1996). Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới. Chương trình KHCN cấp Nhà nước KX07-14. 24. Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý nhà nước giáo dục. Nxb giáo dục Hà Nội. 112 25. Vũ Ngọc Hải - Đặng Bá Lãm - Trần Khánh Đức (2007), Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hoá. Nxb Giáo dục Hà Nội. 26. Nguyễn Trọng Hậu (2009), Đại cương khoa học quản lý. Bài giảng lớp cao học quản lý giáo dục, Hà Nội. 27. Trần Kiểm, Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục. Nxb Giáo dục, Hà Nội. 28. Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước giáo dục, lý luận thực tiễn. Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội. 29. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Người giáo viên kỷ XXI: Sáng tạo-Hiệu quả. Tạp chí dạy học ngày nay(7), Hà Nội. 30. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005, Hà Nội 31. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật giáo dục. Số 44/2009/QH12, Hà Nội 113 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN (Khảo sát lực giáo viên THPT trường THPT Hoa Thám) Họ tên giáo viên: ……………………………………………………. Môn học phân công giảng dạy: …………………………………. Phần đánh giá Tốt Khá TB Yếu STT Những lực cụ thể Có trình độ chuyên môn đào tạo theo chuẩn trình độ giáo viên giảng dạy cấp học Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình sách giáo khoa môn học phân công giảng dạy Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả hệ thống hóa kiến thức cấp học để nâng cao hiệu giảng dạy môn học phân công giảng dạy Kiến thức tiết dạy đảm bảo đủ, xác, có hệ thống Có khả hướng dẫn đồng nghiệp số kiến thức chuyên sâu môn học Có khả bồi dưỡng học sinh giỏi giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh nhiều hạn chế trở nên tiến 114 Giá trị TB Có kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học cấp học vận dụng vào việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử xử lý tình sư phạm giáo dục phù hợp với đối tượng HS Có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh vận dụng phù hợp với cấp học, đánh giá học sinh xác, khách quan theo quy định hành Có kiến thức phổ thông trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc để đáp ứng yêu cầu dạy học Có hiểu biết nhiệm vụ trị, 10 kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh, huyện, xã nơi công tác Xin chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình đồng chí! 115 Phụ lục PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN (Khảo sát nghiệp vụ sư phạm giáo viên trường THPT Hoa Thám) Họ tên giáo viên: ……………………………………………………. Môn học phân công giảng dạy: …………………………………. ST T Phần đánh giá Những lực cụ thể Lập kế hoạch dạy học năm học học kỳ nhằm cụ thể hóa chương trình giáo dục cấp học theo quy định Bộ GD&ĐT phù hợp với đặc điểm trường, lớp, đối tượng học sinh phân công giảng dạy Biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới; chuẩn kiến thức, kỹ năng, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò Xây dựng môi trường học tập thân thiện, hợp tác Lựa chọn kết hợp tốt PPDH thực hoạt động lớp Phát huy tính động sáng tạo, chủ động học tập học sinh Biết cách hướng dẫn học sinh tự học Sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp đối tượng học sinh 116 Tốt Khá TB Yếu Giá trị TB Sử dụng kết kiểm tra để điều chỉnh việc học tập học sinh cách tích cực Biết khai thác sử dụng tốt thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm hỗ trợ trình học tập học sinh Ngôn ngữ giảng dạy sáng, trình bày 10 rõ ràng, mạch lạc nội dung học. 11 Có biện pháp giáo dục học sinh cá biệt phù hợp 12 Có khả phối hợp với gia đình đoàn thể địa phương để theo dõi, giúp đỡ để làm tốt công tác giáo dục học sinh 13 Tổ chức buổi ngoại khóa tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp 14 Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh tình hình học tập 15 Tham gia hoạt động giáo dục lên lớp 16 Có giải pháp để cải tiến nâng cao chất lượng học tập học sinh sau học kỳ 17 Biết cách xử lý tình cụ thể để giáo dục học sinh 18 Vận dụng việc xử lý tình vào giáo dục, vào tổng kết sáng kiến kinh 117 nghiệm giáo dục 19 Ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng giữ phong cách nhà giáo 20 Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Xin chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình đồng chí! 118 Phụ lục PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN (Khảo sát chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường THPT Hoa Thám) Họ tên giáo viên: ……………………………………………………. Môn học phân công giảng dạy: …………………………………. Xuất sắc Tiêu chuẩn Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) chất trị, đạo đức, lối sống Tiêu chuẩn 2: Năng tìm hiểu Trung bình Số Tiêu chuẩn 1: Phẩm lực Khá đối tượng môi trường giáo dục Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động trị, XH Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp Trung bình 119 Phụ lục 4: PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám). Để có sở liệu tham khảo nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý phát triển Đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng hoa Thám. Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: ………………………………………………………… - Chức vụ:………………………………….………………………… - Đơn vị công tác:…………………………………………………. Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên sau (Đồng chí đánh dấu X vào ô mà đồng chí cho hợp lý). TT Tên biện pháp Mức độ cần thiết Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Ghi chú: 120 Mức độ khả thi Rất khả Khả thi thi Không khả thi - Biện pháp 1: Tổ chức quản lý tuyển dụng giáo viên cách có hiệu tự chủ - Biện pháp : Bố trí, sử dụng giáo viên cách hợp lý, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho giáo viên - Biện pháp 3: Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm GV - Biện pháp 4: Đánh giá giáo viên đội ngũ giáo viên - Biện pháp 5: Đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá. - Biện pháp 6: Tham mưu đầu tư sở vật chất phương tiện kỹ thuật, tạo ổn định lâu dài phục vụ hoạt động sư phạm đội ngũ giáo viên - Biện pháp 7: Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, dân chủ, đoàn kết tạo động lực làm việc gắn bó giáo viên với nhà trường - Biện pháp 8: Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm với đội ngũ giáo viên trường bạn Xin chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình đồng chí! 121 [...]... Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn hiện nay Chương 3: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn hiện nay 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên... lý do trên học viên lựa chọn nghiên cứu vấn đề: Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay làm đề tài luận văn của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. .. dục phổ thông hiện nay (Nguyễn Văn Thạo - 2011) - Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thái Thuận, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay (Dương Thị Lựu - 2011) - Phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Mê Linh, thành phố Hà Nội (Nguyễn Thị Hằng - 2012) - Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi. .. dục hiện nay 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ Nghiên cứu thực tiễn tình hình yêu cầu giáo dục trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và tại trường THPT Hoàng Hoa Thám Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường Đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo. .. làm nghề dạy học – giáo dục, ta còn có khái niệm đội ngũ riêng cho từng bậc học, cấp học như: Đội ngũ giáo viên mầm non, đội ngũ giáo viên tiểu học, đội ngũ 22 giáo viên THCS, đội ngũ giáo viên THPT, đội ngũ giáo viên dạy nghề, đội ngũ giáo viên trung học chuyên nghiệp Phát triển đội ngũ giáo viên THPT Phát triển theo triết học là sự vận động đi lên, cái mới thay thế cái cũ, sự vận động đó có thể xảy... như vậy, cơ quan quản lý phải đảm bảo các nguyên tắc về quản lý đối với đội ngũ giáo viên: Lập kế hoạch về việc đảm bảo đội ngũ giáo viên - Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo đội ngũ giáo viên - Chỉ đạo các bộ phận, đơn vị triển khai tốt và hiệu quả về đội ngũ giáo viên - Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về đội ngũ giáo viên 1.2.6 Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên Trước hết... sung việc xử lý kết quả 9 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 9.1 Ý nghĩa lý luận Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận việc quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên từng bước đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường 9.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất những biện pháp quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn hiện nay Qua đó giúp... Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều luận văn thạc sỹ của các học viên đã đi sâu nghiên cứu tình hình, thực trạng của đội ngũ giáo viên, giảng viên ở một số cơ sở giáo dục, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên của cơ sở Đó là các công trình: - Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. .. đổi mới giáo dục hiện nay 4 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám 3 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám 5 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám hiện nay như thế nào?... đổi Điểm đặc biệt trong quản lý đội ngũ giáo viên là quản lý một tập thể những cán bộ tri thức, có trình độ học vấn và nhân cách phát triển ở mức độ cao, khả năng nhận thức vấn đề nhanh, có đầy đủ khả năng phân tích và tổng hợp Chính từ đặc điểm này mà việc quản lý đội ngũ giáo viên của người quản lý cần phải chú ý một số yêu cầu sau: Quản lý đội ngũ giáo viên trước hết phải giúp cho đội ngũ giáo viên . Cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu giáo dục giai. triển đội ngũ giáo viên các trường Trung học phổ thông, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. (Trần Quốc Hiệu - 2013) - Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ VĂN TÀI QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNG HOA THÁM, TỈNH HƯNG YÊN ĐÁP ỨNG YỀU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông hoàng hoa thám, tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông hoàng hoa thám, tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông hoàng hoa thám, tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn