ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ”

13 874 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 14:57

Những phương pháp sử dụng chủ yếu.3.1. Sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ để chỉ ra cho học sinh thấy được các đặc điểm của ngôn ngữ được sử dụng trong bản tin, tiểu phẩm , từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm của ngôn ngữ báo chí.3.3. Phương pháp so sánh – đối chiếu giữa ngôn ngữ bản tin, phóng sự và tiểu phẩm để học sinh thấy được sự giống và khác nhau của các thể loại tiêu biểu này.3.4. Kết hợp các phương pháp trên với các phương pháp khác như phương pháp rèn luyện theo mẫu, phương pháp giao tiếp. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ” Người soạn: Dương Thị Duyên Lớp AK1- Khoa Ngữ Văn- Trường ĐHSP Hà Nội. I. Vài nét đặc điểm học. 1. Đặc điểm. 2. Mục tiêu học. 2.1. Về kiến thức: - Hiểu biết sơ số loại báo chí. - Nắm khái niệm ngôn ngữ báo chí ; phân biệt ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ văn khác đăng tải báo. 2.2. Về kĩ năng: - Nhận diện số thể loại báo chí chủ yếu & loại báo khác phương tiện, định kì, lĩnh vực, đối tượng. Biết vận dụng kiến thức phong cách ngôn ngữ báo chí vào việc đọc/viết văn bản. - Có kĩ viết mẩu tin, phân tích phóng báo chí. 2.3. Về thái độ: - Có ý thức giữ gìn sáng & phát triển ngôn ngữ dân tộc, phê phán cách sử dụng ngôn ngữ tùy tiện, lệch chuẩn, lai căng. 3. Những phương pháp sử dụng chủ yếu. 3.1. Sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ để cho học sinh thấy đặc điểm ngôn ngữ sử dụng tin, tiểu phẩm , từ rút nhận xét đặc điểm ngôn ngữ báo chí. 3.3. Phương pháp so sánh – đối chiếu ngôn ngữ tin, phóng tiểu phẩm để học sinh thấy giống khác thể loại tiêu biểu này. 3.4. Kết hợp phương pháp với phương pháp khác phương pháp rèn luyện theo mẫu, phương pháp giao tiếp. II. Quy trình thực hiện. 1.Kiểm tra cũ. Để học sinh tiếp cận cách có hiệu kiến thức phong cách ngôn ngữ báo chí, trước vào giáo viên nên sử dụng câu hỏi phát vấn kiểm tra lại kiến thức cũ học sinh Phóng cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật chương trình lớp 10. * Câu hỏi kiểm tra: Thế phong cách ngôn ngữ sinh hoạt phong cách ngôn ngữ báo chí? Sau học sinh trả lời, giáo viên nhận xét , cho điểm. Từ câu trả lời học sinh giáo viên dẫn dắt vào mới. * Lời dẫn vào bài: Ở lớp 10 em tìm hiểu “Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt”, “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật”. Chúng ta biết phong cách ngôn ngữ nghệ thuật phong cách gắn liền với tác phẩm văn chương nghệ thuật. Vậy ngôn ngữ dùng viết báo chí tạo ngôn ngữ nào? Hôm tìm hiểu phong cách ngôn ngữ mới, phong cách ngôn ngữ báo chí. 2. Cung cấp cho học sinh kiến thức mới. - Ở hoạt động (phần dạy cho học sinh tìm hiểu số thể loại văn báo chí ), giáo viên nên sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ, phương pháp đối chiếu so sánh lí sau đây: + Những khái niệm như: Bản tin gì? Phóng gì? Tiểu phẩm gì? Ngôn ngữ báo chí gì? .đều kiến thức hoàn toàn học sinh, em hoàn toàn chưa học, giáo viên sử sụng phương pháp nêu câu hỏi phát vấn trình bày khái niệm học sinh lúng túng, khó trả lời không định hình kiên thức. Vì phần giáo viên nên đưa câu hỏi mở để khai thác đặc điểm thể loại văn báo chí sau rút khái niệm. Phương pháp phân tích ngôn ngữ đảm bảo nguyên tắc ý đến trình độ tiếng Việt học sinh. + Để củng cố lại đặc điểm thể loại báo chí, giáo viên nên cho học sinh đối chiếu, so sánh để em khắc sâu kiến thức lần nữa. - Ở hoạt động ( nhận xét chung văn báo chí ngôn ngữ báo chí) giáo viên áp dụng phương pháp giao tiếp cách cho học sinh tham gia hoạt động nhóm trả lời câu hỏi mầ giáo viên yêu cầu lí sau: + Khi tổ chức hoạt động nhóm học sinh có tương tác với bạn giáo viên từ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học. - Ở hoạt động 3(Tìm hiểu khái niệm phong cách ngôn ngữ báo chí, phương tiện diễn đạt đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí ) Gv tiếp tục phương pháp thông báo, phân tích ngôn ngữ. * Cách bước tiến hành sau: Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu số thể loại văn báo chí. Thao tác 1. Tìm hiểu mục I.1.a: Bản tin. Bước 1: GV yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu I.1.a sgk trang 129 đưa hệ thống câu hỏi gợi mỏ sau: Câu hỏi 1: Ngữ liệu a SGk, trang 129 cung cấp cho ta thông tin gì? Câu hỏi 2: Văn cung cấp cho ta thông tin kiện, hoạt động mà có thời gian địa điểm cụ thể, theo em tin? Câu hỏi 3: Bản tin có đặc điểm gì. Bước 2: Học sinh trả lời đảm bảo nội dung cần đạt sau: Trả lời câu hỏi 1: Ngữ liệu cung cấp thông tin về: + Sự kiện: Tôn vinh 122 thủ khoa năm 2006. + Thời gian: Thứ ngày 27/3/2007, 10:58. + Địa điểm Hà Nội. Trả lời câu hỏi 2: Bản tin thể loại báo chí viết nhằm cung cấp thông tin thời sự. Do tin cần cho biết cụ thể thời gian, địa điểm đặc biệt kiện. Trả lời câu hỏi 3: Bản tin có đặc điểm sau: + Thông tin kiện cách ngắn gọn. + Cung cấp tin tức cập nhật. Thao tác 2: Tìm hiểu mục I.1.b: Phóng sự. Bước 1. GV yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu I.1.b sgk trang 129 đưa hệ thống câu hỏi gợi mỏ sau: Câu hỏi 1: Ngữ liệu SGK cung cấp thông tin gì? (sự kiện địa điểm nào?) Câu hỏi 2: Để làm rõ thông tin người viết trình bày ngữ liệu nào? Câu hỏi 3: Từ ngữ liệu phân tích em hiểu phóng sự? Bước 2: Học sinh trả lời đảm bảo nội dung cần đạt sau: Trả lời câu hỏi 1: Cung cấp thông tin: + Sự kiện: Nơi xóa xong nhà tạm cho đồng bào dân tộc. + Địa điểm: Cửa Cà Roong, Noong Ma, tù 39 người A rem, 51, 61 người A Coong, hay Cu Tồn, Cờ Đỏ, A Ki. Trả lời câu hỏi 2: Cách trình bày: + Ngữ liệu có thêm lời miêu tả loạt hình ảnh, 500 nhà vững chãi khang trang, mái tôn đỏ thắm, hòa quện với bát ngát rừng xanh ngăn ngắt. + Có nhiều lời bình giá: khang trang, vững chãi, tiếng hát tiếng cười nối dài dội vào vách núi. Trả lời câu hỏi 3: Phóng thực chất dạng tin, mở rộng phần tường thuật chi tiết kiện miêu tả hình ảnh lời bình giá, để cung cấp cho người đọc cá nhìn đầy đủ hấp dẫn. Thao tác 3: Tìm hiểu mục I.1.c: Tiểu phẩm. Bước 1. GV yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu I.1.Sgk trang 130 đưa hệ thống câu hỏi gợi mỏ sau: Câu hỏi 1: Ngữ liệu c bàn vấn đề Câu hỏi 2: Để nói vấn đề đó, ngôn ngữ sử dụng nào? Câu hỏi 3: Qua ngữ liệu tìm hiểu, em hiểu tiểu phẩm? Câu hỏi 4: Điểm giống khác tin, phóng sự, tiểu phẩm? Bước 2: Học sinh trả lời đảm bảo nội dung cần đạt sau: Trả lời câu hỏi 1: Ngữ liệu thông tin vấn đề xây nhà trái phép giai đoạn nay. Trả lời câu hỏi 2: Ngôn ngữ sử dụng với đặc điểm sau: + Giọng điệu thân mật, dân dã ., sử dụng từ ngữ: Ối, lạ gì, sao, hơ, này. + Sắc thái mỉa mai: Mọc thêm năm tầng rưỡi sau mười sáu lần sai phạm bị xử lí, sai phạm thêm vài lần để nâng thêm vài tầng, phép thuật vạn năng, nhà chằn tinh . Trả lời câu hỏi 3: Tiểu phẩm thể loại báo chí gọn nhẹ, với giọng văn thân mật, dân dã, thường có sắc thái mỉa mai, châm biếm hàm chứa kiến thời cuộc. Trả lời câu hỏi 4: - Giống nhau: Cả tiểu phẩm, phóng tin cung cấp thông tin cho người đọc. - Khác nhau: Phóng mở rộng phần tường thuật chi tiết kiện miêu tả bình giá hình ảnh để cung cấp cho người đọc nhìn đầy đủ, sinh động hấp dẫn (phóng tin mở rộng hơn), tiểu phẩm cung cấp thông tin miêu tả, bình giá cách gọn nhẹ giọng văn thân mật, dân dã, thường có sắc thái mỉa mai, châm biếm. Hoạt động 2: Nhận xét chung văn báo chí ngôn ngữ báo chí. Thao tác 1: Tìm hiểu mục I.2.a: Thể loại dạng tồn tại. Bước 1. GV yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu I.2.a.Sgk trang 131 tổ chức thảo luận nhóm ( lớp chia làm nhóm, hai bàn nhóm ) Nhóm 1: Báo chí tồn dạng nào? Nhóm 2: Từ việc phân tích ngữ liệu, theo em yêu cầu sử dụng ngôn ngữ thể loại báo chí thể nào? Nhóm 3: Chức chung ngôn ngữ báo chí gì? Nhóm 4: Ngoài thể loại vừa tìm hiểu, em kể thêm số thể loại báo chí mà em biết? Bước 2: Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận vòng phút cử đại diện trả lời, câu trả phải đảm bảo nội dung sau: Nhóm 1: Thể loại dạng tồn tại: - Thể loại: Báo chí có nhiều thể loại, thể loại tin, phóng sự, tiểu phầm, loại khác thư bạn đọc, vấn quảng cáo, trao đổi ý kiến, bình luận thời . - Dạng tồn tại: Báo chí tồn hai dạng chính, dạng viết (báo viết) dạng nói (đọc, thuyết minh, vấn miệng), có báo hình kèm theo lời dẫn, thuyết minh (báo ảnh, truyền hình, báo điện tử). Nhóm 2: Yêu cầu sử dụng ngôn ngữ” + Mỗi thể loại có yêu cầu riêng sử dụng ngôn ngữ. + Ví dụ: Ngôn ngữ bảng tin, ngôn ngữ tiểu phẩm, ngôn ngữ quảng cáo có quy ước khác nhau. Nhóm 3: Chức chung ngôn ngữ báo chí: + Ngôn ngữ báo chí có chức cung cấp thông tin thời sự, phản ánh dư luận ý kiến chung, đồng thời nêu lên quan điểm, kiến tờ báo nhằm thúc đẩy phát triển xã hội. Nhóm 4: Thư bạn đọc, vấn bạn đọc, quảng cáo bình luận Tiết 2. Các phương tiện diễn đạt đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí. Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm phong cách ngôn ngữ báo chí, phương tiện diễn đạt đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí. Thao tác 1: Tìm hiểu phong cách ngôn ngữ báo chí gì? - Ở thao tác Gv cung cấp nội dung khái niệm cho Hs: + Phong cách ngôn ngữ báo chí phong cách sử dụng thể loại báo chí. Thao tác 2: Các phương tiện diễn đạt. Bước 1. GV yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu II.1.a.Sgk trang 143 đưa hệ thống câu hỏi gợi mở sau: Câu hỏi 1: Về sử dụng từ ngũ ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì? Căn vào ngữ liệu phân tích tiết trước, em lấy vi dụ phong phú từ ngữ thể loại báo chí? Câu hỏi 2: Việc sử dụng ngữ pháp ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì? Em cho ví dụ sử đa dạng sử dụng kiểu câu ngôn ngữ báo chí? Câu hỏi 3: Thông qua việc tìm hiểu số tờ báo, theo em việc sử dụng biện pháp tu từ ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì? Bước 2: Học sinh trả lời đảm bảo nội dung cần đạt sau: Trả lời câu hỏi 1: Từ ngữ ngôn ngữ báo chí phong phú, phạm vi phản ánh, thể loại báo chí có lớp từ vựng đặc trưng. * Ví dụ: - Bản tin: Thường dung danh từ riêng địa danh, tên người, thời gian, kiện, thể danh từ chung. - Phóng sử dụng động từ, tính từ, từ ngữ miêu tả hình ảnh, kiện, địa phương, nhân vật. - Tiểu phẩm: Từ ngữ thân mật, dân dã, gần gũi. Trả lời câu hỏi 2: Về ngữ pháp. - Câu văn ngôn ngữ báo chí đa dạng thường ngắn gọn, sáng sủa, để dễ đảm bảo thông tin xác. * Ví dụ: - Bản tin sử dụng câu ngắn. - Phóng sự: Sử dụng câu dài với kết cấu phức tạp. - Tiểu phẩm: Câu gần với lời nói hang ngày. Trả lời câu hỏi 3: Về biện pháp tu từ: - Ngôn ngữ báo chí không hạn chế biện pháp tu từ, từ vựng cú pháp, báo chí sử dụng nhiều thành công biện pháp: Ẩn dụ, so sánh, đảo ngữ, song song với việc kết hợp câu ngắn câu dài. Thao tác 3: Đặc trưng phong cách ngôn ngữ. Bước 1: Để tìm hiểu tính thông tin thời giáo viên cho em tìm hiểu tin (“18/09/2009, 02:50 PM, Đà Nẵng có ca tử vong ca cúm A/H1N1, ca tử vong thứ nước nhiễm bệnh này. Đó xác nhận bác sĩ Nguyễn Út – Giám đốc Sở Y tế Đã Nẵng trưa 18/09. Bênh nhân tên Vũ Văn Mật (40tuổi, trú K05/11 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê - Quận Thanh Khê – Đà Nẵng), bị tử vong điều trị bện viên Đà Nẵng”. (Dẫn theo Viet Nam. Net) đưa hệ thống câu hỏi sau: Câu hỏi 1: Bản tin thông tin vấn đề gì? Vấn đề có xã hội quan tâm không? Câu hỏi 2: Qua tin em hiểu tính thông tin thời ngôn ngữ báo chí biểu nào? Câu hỏi 3: Về tính ngắn gọn, cách thức diễn đạt tin nào? Có câu? Mỗi câu nói vấn đề gì? Câu hỏi 4: Qua việc tìm hiểu tin, tính ngắn gọn ngôn ngữ báo chí có đặc điểm gì? Câu hỏi 5: Thông tin tin có không? Cách diễn đạt nào? Tiêu đề thể điều gì? Câu hỏi 6: Qua việc tìm hiểu tin, em cho biết số đặc điểm tính sinh động, hấp dẫn ngôn ngữ báo chí? Em lấy số ví dụ tít báo kích thích trí tò mò bạn đọc? Bước 2: Học sinh trả lời đảm bảo nội dung cần đạt sau: Trả lời câu hỏi 1: - Bản tin thông tin vấn đề Đà Nẵng có ca tử vong bị tử vong bị dịch cúm A/H1N1. - Vấn đề đại dịch cúm A/H1N1 toàn xã hội quan tâm. - Bản tin: Có tính thông tin thời sự. Trả lời câu hỏi 2: - Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ có tính thông tin thời cập nhật tin tức, nóng hổi hàng ngày lĩnh vực hoạt động xã hội. - Thông tin phải xác, đầy đủ. - Ngôn ngữ đổi theo thời đại. Trả lời câu hỏi 3: Tính ngắn gọn: - Bản tin ngắn gọn: có câu, câu thông tin khác nhau. + Câu 1: Thông báo Đà Nẵng có ca tử vong cúm A/H1N1. + Câu 2. Đây ca thứ tử vong nước. + Câu 3. Đó xác nhận bác sĩ Nguyễn- Út. + Câu 4. Thông tin bệnh nhân. Trả lời câu hỏi 4: - Ngắn gọn đặc trưng ngôn ngữ báo chí. - Văn báo chí lối văn ngắn gọn (hạn định số câu, chữ, cột dòng…) Nhưng lượng thông tin cao. - Mỗi báo thường trả lời câu hỏi: + Sự kiện xảy ra, đâu, nào? + Xảy nào? + Dư luận độc giả kiện đó. Trả lời câu hỏi 5: - Thông tin tin mẻ: Đà Nẵng có ca tử vong cúm A/H1N1. - Cách diễn đạt ngắn gọn (4 câu), câu thông tin sáng sủa mạch lạc. - Tiêu đề: “Đà Nẵng có ca tử vong ca cúm A/H1N1” gây ý cho độc giả. Trả lời câu hỏi 6: tính sinh động hấp dẫn: Ngôn ngữ báo chí phải kích thích tò mò người đọc. + Lượng thông tin mẻ. + Cách diễn đạt dễ hiểu, sáng sủa. + Đặc biệt cách đặt tiêu đề báo. - Ví dụ: Một số tiêu đề gây ý độc giả. “Mua người chán bán cho người cần” (báo bán mua). “Đọc thể thao ko hao mà khỏe” (báo thể thao). Hoạt động 4: GV yêu cầu Hs đọc ghi nhớ SGK,trang 145. Tổng kết. - Ghi nhớ SGK. Hoạt động 5: Luyện tập. a. Bài tập 1. b. Bài tập 2. Một số đề tài ô nhiễm môi trường, tệ nạn, giá leo thang,an toàn giao thông. . ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ” Người soạn: Dương Thị Duyên Lớp AK1- Khoa Ngữ Văn- Trường ĐHSP Hà Nội. I. Vài nét về đặc điểm của bài học. 1 khái niệm phong cách ngôn ngữ báo chí, các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí ) Gv cũng tiếp tục phương pháp thông báo, phân tích ngôn ngữ. * Cách bước tiến hành. sinh về bài Phóng cách ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ở chương trình lớp 10. * Câu hỏi kiểm tra: Thế nào là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ báo chí? Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ”, ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ”, ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO DẠY HỌC BÀI “PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn