Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện

77 435 2
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 11:02

Trong khoảng thời gian hai mươi năm trở lại đây mọi người được làm quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vụ tư vấn kế toán – kiểm toán nói riêng. Việc hình thành và phát triển dịch vụ kiểm toán là nhu cầu không thể thiếu của nền kinh tế thị trường nhằm thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ở nước ta đã nhanh chóng hình thành và phát triển. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LI NểI U Trong khoảng thời gian hai mơi năm trở lại đây mọi ngời đợc làm quen với khái niệm kiểm toán nói chung và kiểm toán nhà nớc, kiểm toán nội bộ, các công ty dịch vụ t vấn kế toán kiểm toán nói riêng. Việc hình thành và phát triển dịch vụ kiểm toán là nhu cầu không thể thiếu của nền kinh tế thị trờng nhằm thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán ở nớc ta đã nhanh chóng hình thành và phát triển. Từ hai công ty kiểm toán thành lập đầu tiên năm 1991 đến nay đã có hơn 150 công ty kiểm toán đợc phép hành nghề với loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn là chủ yếu. Là một sinh viên năm cuối của chuyên ngành kiểm toán và đợc sự giúp đỡ cũng nh tạo điều kiện cho sinh viên đợc tiếp xúc với kiến thức thực tế trớc khi ra trờng của nhà trờng và thầy cô, em đã chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng để thực tập. Đề tài nghiên cứu của em là: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng thực hiện Em xin cảm ơn Th.S Nguyễn Thị Mỹ cùng Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng đã tận tình giúp đỡ hớng dẫn và tạo điều kiện cho em về mọi mặt để em có cơ hội thực tập tốt nhất. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt kiến thức cũng nh kinh nghiệm nên chắc chắn đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận đợc nhiều sự đóng góp ý kiến của thầy cô cùng bạn đọc để em có thể hoàn thiện đề tài hơn. Em xin chân thành cảm ơn! PHN 1. TNG QUAN V CễNG TY TRCH NHIM HU HN KIM TON ễNG DNG. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng. Gii thiu s lc v cụng ty: - Tờn cụng ty : Cụng ty TNHH kim toỏn ụng Dng - Tờn giao dch: Indochina Auditing Company Limited - Tờn vit tt : I.A CO., LTD - S ng ký kinh doanh: 0102027935 - Ngy cp : 29/08/2006, thay i ln hai ngy 15/11/2007, thay i ln cui ngy 21/01/2009. - Ngi i din theo phỏp lut: Giỏm c Nguyn Vn Hc - Vn iu l: 3.600.000.000,00 - Tr s chớnh: S nh 29 - Ngừ 171 - Ph Nguyn Ngc V - Phng Trung Hũa - Qun Cu Giy H Ni - Vn phũng i din: Phũng 1505 to nh 198 - ng Nguyn Tuõn Qun Thanh Xuõn H Ni - in thoi: (04) 210 5538 - (04) 210 7935 Fax: (04) 224 9408. - Email: audit@imct.com.vn - S nhõn viờn: 20 - Lnh vc hot ng chớnh ca cụng ty: Cụng ty hot ng chớnh trong cỏc lnh vc kim toỏn, t vn v thm nh giỏ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng (I.A) (sau đây sẽ gọi tắt là công ty) là doanh nghiệp kiểm toán độc lập đợc thành lập ngày 24/08/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102027935, công ty đã đợc Bộ Tài chính cũng nh Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công nhận là doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều lần chuyển nhợng phần vốn góp thì đến nay công ty có 2 thành viên góp vốn: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ông Nguyễn Văn Học Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty Ông Nguyễn Anh Tuấn Hiện sở hữu 50% vốn điều lệ công ty 1.2. Các hoạt động của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. 1.2.1. Các dịch vụ chính của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. Dịch vụ kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm (Doanh nghiệp, Dự án, Hành chính sự nghiệp, Các tập đoàn, tổ chức kinh tế, ); Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu t, quyết toán dự án, các Công trình xây dựng cơ bản; Kiểm toán Báo cáo tài chính các dự án do các tổ chức Quốc tế tài trợ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Dịch vụ kiểm toán xác nhận tỷ lệ nội địa hoá; Dịch vụ kế toán: Dịch vụ kế toán bao gồm việc ghi chép, giữ sổ, lập báo cáo thuế, lập các báo cáo tài chính quý, năm theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà n- ớc Việt Nam và của Công ty mẹ; Trợ giúp các doanh nghiệp nhà nớc chuyển đổi báo cáo tài chính đợc lập theo Chế độ Kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với các nguyên tắc kế toán đợc thừa nhận chung, hoặc theo yêu cầu cụ thể của tập đoàn; Xây dựng hệ thống kế toán, phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp; Dịch vụ t vấn tài chính: T vấn về chính sách tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp; T vấn quyết toán vốn đầu t, t vấn quyết toán đầu t XDCB; T vấn về hợp nhất và mua lại doanh nghiệp; Cổ phần hoá, t nhân hoá và thủ tục niêm yết; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T vấn nghiệp vụ kinh doanh; T vấn đầu t; T vấn luật và kinh doanh; T vấn giải pháp doanh nghiệp; Triển khai và đánh giá hệ thống mạng; Lựa chọn hình thức công nghệ thông tin; Dịch vụ t vấn thuế: Kế toán thu nhập và chuẩn bị tờ khai thuế; Dịch vụ t vấn thuế liên quốc gia; Dịch vụ trợ giúp giải quyết khiếu nại thuế; Thuế thu nhập cá nhân và các dịch vụ thuế quốc tế; Dịch vụ định giá tài sản: Định giá bất động sản và tài sản của doanh nghiệp; Định giá doanh nghiệp cho mục đích mua bán và thanh lý; Định giá cho mục đích liên doanh và cơ cấu lại doanh nghiệp; Thẩm định, đánh giá tài sản và nguồn vốn theo yêu cầu; Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp; Dịch vụ đào tạo: Đào tạo kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh; Đào tạo về kỹ thuật kiểm toán nội bộ; Tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Quốc tế; Luật Kế toán; Chế độ kế toán; Chuẩn mực Kế toán, Kiểm toán Việt Nam; Nh vậy công ty đã đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của nền kinh tế và mở rộng thị trờng. 1.2.2. Các nhóm khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ khi mới thành lập cho đến nay, công ty đã nỗ lực trong việc phát triển thị trờng, các khách hàng của công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, các khách hàng của công ty: Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty thuộc các loại hình doanh nghiệp khác nhau và thuộc các lĩnh vực khác nhau nh: - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và đặc biệt là các công ty thuộc tập đoàn VINASHIN: Công ty công nghiệp tàu thủy Thành Long, công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cà Mau, công ty TNHH MTV đầu t và phát triển công nghiệp tàu thủy Hậu Giang, v.v . - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các công ty thành viên nh công ty ván dăm Thái Nguyên, công ty lâm nghiệp Hòa Bình, công ty lâm nghiệp Đông Bắc, v.v . - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa, công ty cổ phần xây dựng Minh Cát, công ty cổ phần xây dựng các công trình giao thông, v.v . - Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thơng mại và dịch vụ: Công ty TNHH thơng mại và dịch vụ kỹ thuật cao Việt Nhật, công ty TNHH MTV thơng mại và du lịch Vinashin Quảng Bình, v.v . - Các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực khác: Công ty cổ phần khoáng sản Phú Yên, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, công ty cổ phần bao bì Thanh Hóa, công ty sách thiết bị và xây dựng trờng học Hà Nội, v.v . Kiểm toán quyết toán vốn đầu t, quyết toán các dự án, các công trình XDCB: - Các ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án thủy lợi tỉnh Yên Bái, ban quản lý các dự án đầu t XDCB tại các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội, ban quản lý dự án quận Long Biên - Hà Nội, v.v Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sở LĐTB&XH các tỉnh: Tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Thuận, v.v - Các ngân hàng, các trờng trung học, câc trờng đại học: Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Hải Dơng, trờng đại học điều dỡng Nam Định - Bộ Y Tế, trờng trung học kinh tế Hà Nội, v.v - Các công trình xây dựng: Các công trình XDCB của ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, v.v - Các khách hàng kiểm toán khác: Trung tâm kỹ thuật sản xuất chơng trình - Đài Truyền hình Việt Nam, trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Cần Thơ, trụ sở làm việc và trung tâm thơng mại Tuấn Tài, Chi cục đê điều và phòng chống bão lụt TP Hà Nội - Sở NN & PTNT, v.v Công ty đã có đợc một lợng khách hàng tơng đối và đợc sự tín nhiệm cũng nh niềm tin của khách hàng khi hợp tác cùng công ty. 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Đông Dơng. 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng gồm một Giám đốc, một Phó Giám đốc, có các chủ nhiệm kiểm toán, các trởng phòng kiểm toán, kế toán trởng và các nhân viên trong công ty. Các chức vụ cụ thể tại công ty nh sau: Ông Nguyễn Văn Học Kiểm toán viên Bộ Tài Chính - Giám đốc Ông Nguyễn Minh Ân Kiêm toán viên Bộ Tài Chính - P.Giám đốc Ông Nguyễn Minh Chung Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Ông Nguyễn Lơng Thuyết Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Ông Nguyễn Anh Tuấn Kiểm toán viên BTC -Chủ nhiệm kiểm toán Bà Bùi Thị Kim Thanh Kiểm toán viên - Trởng phòng Kiểm toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bà Lơng Thị Nguyệt Kỹ s xây dựng - Kiểm toán viên - Trởng phòng Kiểm toán XDCB Ngoài ra Bà Bùi Thị Kim Thanh còn là kế toán trởng. Mô hình này là khá phù hợp đối với một doanh nghiệp có quy mô nh công ty. Có thể khái quát mô hình tổ chức bộ máy của công ty theo mô hình sau: Sơ đồ quản lý công ty TNHH Kiểm toán Đông D ơng : Giám đốc công ty: Là ngời điều hành cao nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm trớc hội đồng thành viên công ty về quyết định của mình Phó giám đốc: Phụ trách từng lĩnh vực đợc phân côngtrách nhiệm giúp giám đốc công ty điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc công ty. Phó giám đốc chịu trách nhiệm về những lĩnh vực đợc phân công hoặc đợc ủy quyền Bộ phận kế toán: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty. Giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê và hạch toán tại công ty Bộ phận nghiệp vụ: Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kiểm toán, thẩm định giá, t vấn tài chính, kế toán theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tham gia ký kết hợp đồng kinh tế và giao dịch với các đối tác trong lĩnh vực mình phụ trách Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giám Đốc Phó Giám Đốc Chủ nhiệm kiểm toán Trởng phòng kiểm toán Kế toán trởng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bộ phận văn phòng: Quản lý hồ sơ nhân sự, sổ BHXH, sổ lao động, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định tiếp nhận và thuyên chuyển nhân sự khi có lệnh của giám đốc công ty. Quản lý và lu trữ các công văn đến - đi của công ty. Quản lý con dấu trên cơ sở các văn bản pháp quy của nhà nớc về quản lý con dấu. 1.3.2. Tổ chức nhân sự của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. Trình độ và kinh nghiệm của nhân sự công ty là nhân tố quyết định cho sự thành công của công ty. Công ty luôn đặt yếu tố con ngời lên hàng đầu và con ngời luôn là yếu tố đợc quan tâm đặc biệt nhất để đảm bảo dịch vụ của công ty cung cấp đạt chất lợng cao. Do vậy, đội ngũ nhân sự của công ty đợc trang bị đầy đủ các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu của từng công việc cụ thể và đặc biệt với yêu cầu kiểm toán của khách hàng và các đơn vị thành viên. Công ty có đội ngũ trên 20 kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp các trờng đại học, cao học trong và ngoài nớc, có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đã từng làm việc trong lĩnh vực kiểm toán từ 5 đến 10 năm tại các công ty kiểm toán lớn trong nớc và các hãng kiểm toán Quốc tế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm đã tích luỹ trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, t vấn tài chính, t vấn thuế, Nhân viên công ty có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình, đồng hành và phát triển cùng khách hàng; ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty cam kết mang lại cho khách hàng chất lợng phục vụ tốt nhất. Trong mỗi cuộc kiểm toán, công ty cử ra một đoàn kiểm toán có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm về kiểm toán các cơ quan đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề và loại hình doanh nghiệp để tiến hành công việc này. Đây là một đoàn kiểm toán bao gồm những nhân viên đã đợc đào tạo có hệ thống, có nhiều kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng và đã tham gia kiểm toán báo cáo tài chính của những đơn vị có mức độ phức tạp cao. Ngoài lãnh đạo Công ty Kiểm toán phụ trách chung thì thành phần của đoàn kiểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán gồm 1 chủ nhiệm Kiểm toán 1 kiểm toán viên và các nhân viên chuyên nghiệp (tuỳ theo khối lợng công việc của khách hàng và cụng ty cn c vo nng lc cng nh trỡnh chuyờn mụn ca tng nhõn viờn b trớ nhõn s cho cỏc cuc kim toỏn mt cỏch hp lý nht). Công ty tin tởng rằng với thành phần đoàn kiểm toán mang tính chuyên nghiệp cao, có trình độ chuyên môn vững vàng sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty. Bờn cnh ú công ty còn có các cộng tác viên, hợp tác với công ty trong các mùa kiểm toán, ngoài ra công ty thng xuyờn to iu kin cho cỏc nhõn viờn cú c hi c hc tp nõng cao kin thc ngnh ngh, tuyn dng nhõn viờn mi v t chc cỏc lp o to cho kim toỏn viờn. Ngoi ra cụng ty luụn cú cú nhng chớnh sỏch khen thng, h tr nhõn viờn trong quỏ trỡnh cụng tỏc cng nh nõng cao trỡnh nghip v. Vi cỏc nhõn viờn cú thnh tớch trong cỏc k thi nh k thi ly chng ch CPA hng nm thỡ cụng ty cng cú mc khen thng nht nh nhm ng viờn tinh thn nõng cao nng lc chuyờn mụn ca nhõn viờn cụng ty. Cụng ty cng tuyn thờm nhõn s hng nm tng cng ngun nhõn lc nhm ỏp ng nhu cu ngy cng tng ca khỏch hng. 1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng. Công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ với nghề kiểm toán một nghề đặc thù với tiền lơng của nhân viên chiếm phần lớn tổng chi phí, đầu vào chính là chất xám của đội ngũ nhân sự và đầu ra chính là kết quả mang lại từ thành quả lao động chất xám của đội ngũ nhân sự công ty. Bên cạnh đó vì là một công ty kiểm toán nên nhân sự của công ty phần lớn là các kiểm toán viên và có kiến thức về kế toán rất vững chắc, do đó bộ máy kế toán tại công ty đợc tổ chức khá đơn giản, gọn nhẹ, bộ máy kế toán chỉ bao gồm một kế toán trởng và một kế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 toán tổng hợp. Bộ phận kế toán tài chính chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty. Bộ phận kế toán tài chính có các trách nhiệm sau đây: - Ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong từng kỳ kế toán, giúp giám đốc công ty kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch hàng năm. - Định kỳ tổ chức chỉ đạo việc kiểmtài sản của công ty bao gồm: Kiểmquỹ tiền mặt, kiểmtài sản cố định, công cụ dụng cụ, - Thực hiện việc lập báo cáo kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và các luật khác có liên quan. - Tổ chức chỉ đạo việc lu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán. Giữ bí mật số liệu kế toántài liệu kế toán. Bộ máy kế toán tài chính của công ty có các chức năng và quyền hạn sau đây: - Giúp giám đốc công ty tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê và hạch toán tại công ty. - Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê tại công ty. - Thực hiện việc thu hồi và giải quyết công nợ. - Đề xuất và quản lý quỹ của công ty theo đúng những quy định của công ty cũng nh của nhà nớc. - Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ và văn phòng đại diện của công ty để làm công tác thanh toán quyết toán và thu hồi công nợ. Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông D ơng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kế toán trởng Kế toán tổng hợp [...]... trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các khách hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng thực hiện 2.1.1 Giới thiệu sơ lợc về khách hàng ABC và khách hàng XYZ Khách hàng của công ty TNHH kiểm toán Đông Dơng thuộc nhiều loại hình, nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau Em xin tìm hiểu về thực tế quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm. .. chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phơng pháp áp dụng, các ớc tính quan trọng của công ty cũng nh cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính và tuân thủ quy định của Bộ tài chính, hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty, công ty còn cần báo cáo kiểm toán để thu hút các nhà đầu t nhằm mở rộng quy mô kinh doanh Do đó công ty cần kiểm toán báo cáo tài chính không phải do bắt buộc... kết luận kiểm toán của KTV sau khi soát xét để lập báo cáo kiểm toán Bảng 2.8 Trích giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Khách hàng: Niên độ kế toán: Công ty ABC 01/0131/12/08 Kết luận kiểm toán Ngời thực hiện Tên NMH Ngày thực hiện Biểu 05 Tham chiếu Kết luận kiểm toán Công việc đã tiến hành Công việc thực hiện đối với phần kiểm toán kho n mục hàng tồn kho đã tiến hành theo chơng trình kiểm toán từ... Khi xác định giá vốn hàng bán thì chứng từ sử dụng chủ yếu là phiếu giao hàng do lái xe mang về sau khi đã chuyển hàng đến khách hàng Kho n mục duy nhất trong hàng tồn khocông ty sử dụng là kho n mục hàng hóa, chi phí thu mua hàng hóa Công ty không cần sử dụng đến kho n mục dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng nh các kho n mục khác thuộc hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán Trong năm, những biến... toán tại công ty ABC 2.1.2 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho tại khách hàng ABC 2.1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng: Công ty ABC là doanh nghiệp nhà nớc và mục đích kiểm toán của công ty ABC là kiểm tra việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phơng pháp áp dụng, các ớc tính quan trọng của công ty cũng nh cách trình bày... nghiệp vụ mua hàng: Nợ TK 152: 7.823.000đ Có TK 331: 7.823.000đ Kết luận Kiến nghị thực hiện các bút toán điều chỉnh đã đa ra từ những sai phạm đợc phát hiện trên đây 2.1.3 Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho tại khách hàng XYZ 2.1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán Nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng: Công ty XYZ là công ty cổ phần và mục đích kiểm toán của công ty XYZ ngoài việc là kiểm tra việc... trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính và tuân thủ quy định của Bộ tài chính, hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Do đó công ty cần kiểm toán báo cáo tài chính do bắt buộc Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng Tên tiếng Việt: Công ty ABC Tên tiếng Anh: ABC Company Công ty có trụ sở chính tại: Xã Y, huyện Z, tỉnh H; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368... chẽ trong việc xuất dùng không? x Kết luận: Tại ABC có tồn tại hệ thống kiểm soát nội bộ Từ những tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV đánh giá rủi ro kiểm soát ở mức trung bình Thiết kế chơng trình kiểm toán Tại công ty I.A đã có một khung chơng trình kiểm toán cho toàn bộ tổng thể báo cáo tài chính cũng nh cho từng kho n mục trên báo cáo tài chính Khi tiến hành kiểm toán kho n mục hàng tồn. .. 2008 công TNHH kiểm toán Đông Dơng nhận đợc đề nghị kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 từ công ty XYZ Từ những thông tin đã nắm đợc về XYZ và từ sự theo dõi những thay đổi của XYZ nên công ty hiểu về XYZ khá rõ Do đó các thủ tục kiểm toán tại công ty XYZ sẽ đơn giản hơn so với các thủ tục kiểm toáncông ty TNHH kiểm toán Đông Dơng thiết kế cho chơng trình kiểm toán. .. hàng tồn kho, kiểm toán viên thờng dựa vào khung chơng trình có sẵn này để thiết kế chơng trình kiểm toán và bổ sung những thử nghiệm cũng nh các trắc nghiệm cần thiết Khung chơng trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho đợc trích trong phần phụ lục số 1 về chơng trình kiểm toán hàng tồn kho 2.1.2.2 Thực hiện kiểm toán Các KTV thờng dựa vào sự tin cậy đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để thực hiện các . là: Hoàn thiện quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng thực hiện. 2.1. Quy trình kiểm toán kho n mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các khách hàng do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dơng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương thực hiện, Các nhóm khách hàng của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng., Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng., Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng., Quy trình kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán Đông Dơng., Giới thiệu sơ lợc về khách hàng ABC và khách hàng XYZ, Thùc hiƯn kiĨm to¸n. KÕt thóc kiĨm to¸n.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn