Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế

105 788 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2015, 20:52

ĐẶT VẤN ĐỀ Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung trước đây gọi là dị sản cổ tử cung hay nghịch sản cổ tử cung hay loạn sản cổ tử cung là những tổn thương tiền ung thư của tế bào biểu mô cổ tử cung. Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có thể tồn tại lâu hay tự khỏi nhờ hệ miễn dịch của bệnh nhân. Một số nhỏ trường hợp có thể tiến triển thành ung thư, điều trị tổn thương ở giai đoạn tiền ung thư thì có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung là tình trạng tế bào bao phủ cổ tử cung phát triển bất thường. Những thay đổi này mới diễn ra ở phần trên lớp tế bào đáy, chưa xâm lấn vào mô đệm cổ tử cung. Đa số tổn thương xảy ra ở vùng chuyển tiếp của cổ tử cung (vùng biểu mô chuyển sản tái tạo). Từ thập niên 90, qua nhiều nghiên cứu dịch tể người ta đã xác định vai trò gây bệnh dẫn đến tổn thương tiền ung thư của HPV (Human Papilloma Virus), là tác nhân gây biến đổi tế bào cổ tử cung( loạn sản cổ tử cung) và tổn thương tiền ung thư thường phát hiện trong khoảng 25-35 tuổi[ 35],[36],[17], [18], [28]. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tần suất mắc ung thư cổ tử cung có xu hướng tăng lên. Nếu không đưa ra các biện pháp dự phòng, can thiệp sàng lọc định kỳ và có hệ thống để phát hiện các tổn thương tiền ung thư cũng như điều trị kịp thời và hiệu quả thì trong vòng 10 năm nữa, tỷ lệ mới và chết do ung thư cổ tử cung sẽ tăng thêm 25 % [39]. Tỷ lệ sống 5 năm sau phẫu thuật là 90 % đối với ung thư CTC tại chỗ và giảm đáng kể còn 14 % đối với ung thư cổ tử cung giai đoạn IV. Tỷ lệ ung thư CTC xâm lấn đã giảm đáng kể trong 40 năm qua do những chương trình tầm soát phát hiện sớm[45]. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có khoảng 260.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung với 85% phụ nữ ở những nước nghèo, là ung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư vú [41] Ở Pháp, theo thống kê năm 2000 có khoảng 3387 ca ung thư cổ tử cung ở giai đoạn xâm nhập và 1004 ca tử vong do ung thư cổ tử cung [41]. Tại Mỹ, trong năm 2001 có 12.900 ca mới và tử vong 4.400 ca, tỷ lệ mắc bệnh có giảm dần trong 30 năm qua nhờ chương trình sàng lọc rộng rãi, 50% ung thư cổ tử cung gặp ở phụ nữ đã không kiểm tra tế bào âm đạo định kỳ trong 5 năm ở thời điểm chẩn đoán.Yếu tố xã hội thấp kém cũng là một nguyên nhân đáng kể [29] Năm 2010, tại Việt nam có 5.664 phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung và tỷ lệ mới mắc ung thư cổ tử cung là 13,6 /100.000 phụ nữ [39], cho dù có thể dự phòng và phát hiện sớm. Sở dĩ như vậy là vì tất cả phụ nữ chưa được sàng lọc định kỳ và có hệ thống để phát hiện sớm ung thư bằng các xét nghiệm thích hợp, dễ làm. Nhất là khi đã phát hiện tổn thương tiền ung thư thì cũng chưa được điều trị kịp thời và hiệu quả. Ở nước ta, tỉ lệ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung chiếm tỉ lệ khoảng 3,4%-24,8%[19] Người ta nhận thấy tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có đặc điểm là tiến triển chậm từ 8 đến 10 năm, qua từng mức độ nặng dần có thể dẫn đến ung thư nhưng kết quả điều trị của nó phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện. Nếu các tổn thương tiền ung thư được phát hiện sớm thì việc điều trị ít tốn kém nhưng lại rất hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay tại Bệnh viện Trung ương Huế các công trình nghiên cứu về các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung còn ít và chưa đầy đủ nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế” nhằm mục đích: 1.Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. 2.Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung trước đây gọi là dị sản cổ tử cung hay nghịch sản cổ tử cung hay loạn sản cổ tử cung là những tổn thương tiền ung thư của tế bào biểu mô cổ tử cung. Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có thể tồn tại lâu hay tự khỏi nhờ hệ miễn dịch của bệnh nhân. Một số nhỏ trường hợp có thể tiến triển thành ung thư, điều trị tổn thương ở giai đoạn tiền ung thư thì có thể phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung là tình trạng tế bào bao phủ cổ tử cung phát triển bất thường. Những thay đổi này mới diễn ra ở phần trên lớp tế bào đáy, chưa xâm lấn vào mô đệm cổ tử cung. Đa số tổn thương xảy ra ở vùng chuyển tiếp của cổ tử cung (vùng biểu mô chuyển sản tái tạo). Từ thập niên 90, qua nhiều nghiên cứu dịch tể người ta đã xác định vai trò gây bệnh dẫn đến tổn thương tiền ung thư của HPV (Human Papilloma Virus), là tác nhân gây biến đổi tế bào cổ tử cung( loạn sản cổ tử cung) và tổn thương tiền ung thư thường phát hiện trong khoảng 25-35 tuổi[ 35],[36],[17], [18], [28]. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tần suất mắc ung thư cổ tử cung có xu hướng tăng lên. Nếu không đưa ra các biện pháp dự phòng, can thiệp sàng lọc định kỳ và có hệ thống để phát hiện các tổn thương tiền ung thư cũng như điều trị kịp thời và hiệu quả thì trong vòng 10 năm nữa, tỷ lệ mới và chết do ung thư cổ tử cung sẽ tăng thêm 25 % [39]. Tỷ lệ sống 5 năm sau phẫu thuật là 90 % đối với ung thư CTC tại chỗ và giảm đáng kể còn 14 % đối với ung thư cổ tử cung giai đoạn IV. Tỷ lệ ung thư CTC xâm lấn đã giảm đáng kể trong 40 năm qua do những chương trình tầm soát phát hiện sớm[45]. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có khoảng 260.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung với 85% phụ nữ ở những nước nghèo, là ung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư vú [41] 2 Ở Pháp, theo thống kê năm 2000 có khoảng 3387 ca ung thư cổ tử cung ở giai đoạn xâm nhập và 1004 ca tử vong do ung thư cổ tử cung [41]. Tại Mỹ, trong năm 2001 có 12.900 ca mới và tử vong 4.400 ca, tỷ lệ mắc bệnh có giảm dần trong 30 năm qua nhờ chương trình sàng lọc rộng rãi, 50% ung thư cổ tử cung gặp ở phụ nữ đã không kiểm tra tế bào âm đạo định kỳ trong 5 năm ở thời điểm chẩn đoán.Yếu tố xã hội thấp kém cũng là một nguyên nhân đáng kể [29] Năm 2010, tại Việt nam có 5.664 phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung và tỷ lệ mới mắc ung thư cổ tử cung là 13,6 /100.000 phụ nữ [39], cho dù có thể dự phòng và phát hiện sớm. Sở dĩ như vậy là vì tất cả phụ nữ chưa được sàng lọc định kỳ và có hệ thống để phát hiện sớm ung thư bằng các xét nghiệm thích hợp, dễ làm. Nhất là khi đã phát hiện tổn thương tiền ung thư thì cũng chưa được điều trị kịp thời và hiệu quả. Ở nước ta, tỉ lệ tổn thương tiền ung thư cổ tử cung chiếm tỉ lệ khoảng 3,4%-24,8%[19] Người ta nhận thấy tổn thương tiền ung thư cổ tử cung có đặc điểm là tiến triển chậm từ 8 đến 10 năm, qua từng mức độ nặng dần có thể dẫn đến ung thư nhưng kết quả điều trị của nó phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện. Nếu các tổn thương tiền ung thư được phát hiện sớm thì việc điều trị ít tốn kém nhưng lại rất hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay tại Bệnh viện Trung ương Huế các công trình nghiên cứu về các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung còn ít và chưa đầy đủ nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế” nhằm mục đích: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. 2. Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIẢI PHẪU HỌC ỨNG DỤNG CỔ TỬ CUNG 1.1.1. Giải phẫu đại thể [30]. Cổ tử cung là phần hẹp và thấp nhất của tử cung, có nguồn gốc từ đoạn cuối ống cận trung thận, có cấu trúc mô - sợi, bao phủ bởi biểu mô lát ở cổ ngoài và biểu mô trụ ở ống cổ tử cung, chiều dài khoảng 3 cm, đường kính khoảng 2,5 cm, nhô vào trong âm đạo, có hình trụ của người chưa đẻ, hình nón cụt của người đã đẻ, teo nhỏ hình chóp nhọn ở phụ nữ mãn kinh. Cổ tử cung bao gồm 2 phần: phần dưới nằm trong âm đạo gọi là cổ ngoài chiếm khoảng ½ độ dài, là phần có thể thấy được khi khám bằng mỏ vịt, phần trên tiếp nối với thân tử cung bằng eo tử cung. Ống cổ tử cung thông với buồng tử cung qua eo tử cung ở phía trên, đi từ lỗ trong ra lỗ ngoài cổ tử cung mở vào khoang âm đạo. Hình 1. Sơ đồ đường sinh dục nữ: Âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, thân tử cung, vòi tử cung và buồng trứng Hình 2. Biểu mô lát tầng, biểu mô trụ và ranh giới lát trụ tại cổ tử cung 4 - Biểu mô lát tầng không sừng hóa lót mặt trong thành âm đạo và túi cùng âm đạo, liên tục đến cổ ngoài, nhạy cảm với sự thay đổi nội tiết tố sinh dục nữ. - Biểu mô tuyến ống cổ tử cung có các nếp gấp tạo thành ống tuyến phát triển xuống mô liên kết bên dưới, tạo thành các phức hợp mào tuyến. - Ranh giới lát trụ (Squamo-columnar junction – SCJ): Là nơi tiếp giáp giữa biểu mô trụ và biểu mô lát. Vị trí của nó thay đổi qua các thời kỳ trong cuộc đời người phụ nữ. Trước dậy thì ranh giới này thường nằm ở lỗ ngoài cổ tử cung; ở phụ nữ đã sinh đẻ có thể nằm trên cổ ngoài; sau khi mãn kinh thường đi vào trong ống cổ tử cung. - Vùng chuyển tiếp (Transformation zone - TZ): Là vùng có hiện tượng chuyển sản tại cổ tử cung. Vùng này đặc biệt quan trọng do các tế bào ở đây dễ dàng chịu tác động của các tác nhân sinh ung thư và đa số ung thư cổ tử cung xuất phát từ vùng chuyển tiếp này. Hình 3. Sơ đồ vùng chuyển tiếp (Tranformation zone - TZ), ranh giới lát trụ (Squamo-columnar junction – SCJ) 1.1.2. Biểu mô lát cổ ngoài[30] Biểu mô lát nguyên thủy che phủ mặt ngoài cổ tử cung dày khoảng 0,5 mm, liên tục với biểu mô lát của âm đạo nhưng ít nhạy cảm với estrogen hơn so với biểu mô lát âm đạo. Chiều dày của nó thay đổi theo tuổi và thời điểm trong chu kỳ kinh: trưởng thành hoàn toàn dưới tác dụng của nồng độ Nang Naboth/ cửa tuyến Ranh giới lát – trụ Vùng chuyển tiếp Biểu mô tuyến 5 estrogen cực đại nhưng chỉ trưởng thành một phần dưới tác dụng của progesteron. Khi không có các nội tiết tố này - chẳng hạn sau mãn kinh - bề dày biểu mô lát sẽ bị giảm đi đáng kể. Biểu mô lát được phân cách với mô liên kết và mô cơ-sợi bên dưới bằng một hệ thống sợi mảnh, tạo thành màng đáy. Mô liên kết được cấu tạo chủ yếu bởi các sợi collagen, có mật độ cao nhất ở mặt ngoài cổ tử cung và lỏng hơn ở vùng quanh các tuyến của ống cổ tử cung. Sợi cơ trơn và sợi đàn hồi thưa thớt, ngoại trừ ở phần eo tử cung. Mặt dưới biểu mô lát có các nhú liên kết nhô về phía bề mặt biểu mô với độ cao khoảng 1/3 bề dày biểu mô và chứa các mao mạch nuôi dưỡng[ 30], [64]. 1.1.2.1. Biểu mô lát không sừng hóa Biểu mô này hiện diện ở môi nhỏ, âm đạo và liên tiếp với mặt ngoài cổ tử cung, được chia làm 5 lớp từ nông đến sâu: - Lớp nông (lớp bề mặt): Gồm các tế bào có kích thước lớn nhất, đường kính 40 - 60 µm, có hình đa giác, chưa nhiều thành phần cấu tạo nên keratin. Dưới ảnh hưởng của estrogen các tế bào này trưởng thành, nhân đông đặc, nguyên sinh chất bắt màu acid mạnh. Các tế bào bong ra chủ yếu dưới dạng riêng lẻ, không tạo thành mảng tế bào. - Lớp trung gian: Là lớp dày nhất, các tế bào có bờ từ bầu dục đến đa giác, kích thước 15 - 45 µm, nhân hình tròn, chứa nhiều glycogen, nguyên sinh chất bắt màu kiềm. Các tế bào ở phần nông của lớp này có kích thước lớn hơn rõ rệt so với các tế bào ở sâu hơn. Hàm lượng glycogen gia tăng dưới tác dụng của estrogen và progesterone và đạt cực đại trong thai kỳ. Các tế bào liên kết với nhau bởi nhiều cầu nối liên bào, vì vậy chúng sẽ bong ra thành từng mảng. - Lớp cận đáy gồm các tế bào hình tròn đến bầu dục, kích thước 15 - 25 µm, nguyên sinh chất thường bắt màu kiềm hoặc đôi khi cả hai màu. 6 - Lớp đáy gồm một hàng tế bào, là các tế bào nhỏ nhất, có kích thước 12 - 20 µm, hình tròn, nguyên sinh chất bắt màu kiềm mạnh. Sự hiện diện của loại tế bào này chứng tỏ biểu mô đã thương tổn sâu. - Màng đáy phân cách biểu mô với mô liên kết phía dưới, được tạo thành từ collagen và các sợi protein khác. Sự phá vỡ màng đáy và hiện diện các tế bào ác tính trong mô liên kết là tiêu chuẩn để chẩn đoán ung thư xâm nhiễm. Hình 4. Biểu mô lát tầng bình thường Hình 5. Ranh giới giữa biểu mô lát tầng và biểu mô tuyến (ranh giới lát - trụ, SCJ) Hình 6. Ranh giới giữa biểu mô chuyển sản lát và biểu mô tuyến (ranh giới lát - trụ, SCJ) 7 Hình 7. Đặc điểm các tế bào biểu mô lát bình thường: (A) tế bào đáy, (B) tế bào cận đáy, (C) tế bào trung gian và (D) tế bào bề mặt 1.1.2.2. Biểu mô lát sừng hóa Biểu mô này hiện diện ở môi lớn, trong một số bệnh lý có thể gặp ở âm đạo, cổ tử cung hoặc nội mạc tử cung dưới dạng chuyển sản. Đặc điểm của loại biểu mô này là sự hiện diện của một lớp tế bào nông không nhân và sừng hoá mạnh. 1.1.3. Biểu mô trụ ống cổ tử cung[30] Ống cổ tử cung được lát bởi biểu mô tuyến, các tế bào có kích thước từ 20 - 30 µm, có nhân hình tròn đến bầu dục và nằm ở phần đáy của tế bào. Một số tế bào tạo thành các tuyến nằm sâu vào trong tổ chức liên kết. Xung quanh vùng lỗ ngoài cổ tử cung, dưới tác động của các hiện tượng viêm, tái tạo và chuyển sản các tuyến này có thể bị bít lại, về sau sẽ tạo nên các nang Naboth. 8 Nhân của các tế bào trụ này thường nằm ở phần đáy tế bào, tuy nhiên khi tế bào hoạt động chế tiết chất nhầy mạnh nhân có thể nằm cao hơn. Có 3 loại tế bào ở biểu mô tuyến ống cổ tử cung: Tế bào trụ chế tiết, tế bào trụ có lông chuyển và tế bào dự trữ. - Các tế bào tuyến chế tiết sản xuất cả hai loại mucin có tính acid và trung tính với số lượng thay đổi trong chu kỳ. - Các tế bào có lông chuyển được gặp nhiều nhất ở đoạn nối giữa niêm mạc tử cung và ống cổ tử cung. Chức năng chủ yếu của chúng là chuyển chất nhầy dọc theo màng nhầy. - Tế bào dự trữ là những tế bào chưa biệt hóa, nhỏ, đa năng, nằm phía dưới các tế bào trụ. Chúng có khả năng biệt hoá thành các tế bào biểu mô tuyến hoặc biểu mô lát, trong trường hợp thứ hai sẽ diễn ra hiện tượng chuyển sản biểu mô lát và có khả năng dẫn đến loạn sản. Hình 8. Biểu mô tuyến ống cổ tử cung 1.2. CÁC TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG[ 30],[ 50],[ 5]. 1.2.1. Các tổn thương lành tính 9 1.2.1.1. Các tổn thương không đặc hiệu - Viêm bề mặt cổ tử cung: Cổ tử cung đỏ sung huyết, khí hư đục, nhầy mủ có mùi hôi. Vùng viêm nhiễm có thể có giả mạc, dễ chảy máu khi tiếp xúc. - Viêm lỗ trong cổ tử cung: khí hư bẩn đục khi ép mỏ vịt vào sẽ thấy chảy ra từ ống cổ tử cung. 1.2.1.2. Viêm lộ tuyến cổ tử cung Lộ tuyến CTC là tình trạng biểu mô trụ ở ống CTC lan xuống hoặc lộ ra ở phần cổ ngoài chiếm chỗ của biểu mô lát. Lộ tuyến là tổn thương thường gặp trong độ tuổi hoạt động sinh dục do đẻ nhiều lần hoặc CTC bị rách khi đẻ hoặc các tuyến hoạt động mạnh làm cho tuyến ở ống CTC bị lộ ra ngoài. Ngoài ra, lộ tuyến còn phụ thuộc vào tình trạng cường estrogen, pH âm đạo giảm, viêm nhiễm và những sang chấn quanh CTC… Vùng lộ tuyến cổ tử cung khi bị nhiễm khuẩn rất dễ chảy máu khi tiếp xúc qua thăm khám. Khi tẩm Lugol không bắt màu iod ở vùng lộ tuyến. Quá trình điều trị lộ tuyến có thể để lại một số di chứng lành tính hoặc lộ tuyến tái phát. - Hình ảnh nang Naboth: Do biểu mô lát che phủ qua miệng tuyến còn hoạt động, chất nhầy phía dưới đang được tăng tiết làm căng phồng lên thành nang. - Cửa tuyến: Giữa vùng biểu mô lát còn lại miệng tuyến vẫn tiết nhầy. - Đảo tuyến: Tụ tập một số tuyến còn lại trong biểu mô lát mới hồi phục 1.2.1.3. Các tổn thương viêm đặc hiệu - Lao cổ tử cung: Thường phối hợp lao phần phụ và lao nội mạc tử cung. Tổn thương dạng loét, sùi dễ chảy máu nên dễ nhầm với ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp này cần sinh thiết để tìm các hang lao và tế bào viêm đặc hiệu. 10 - Săng giang mai: Có thể có ở cổ tử cung, tổn thương thường là ổ loét cứng, bờ rõ, dễ chảy máu, thường có hạch. Xét nghiệm để tìm xoắn khuẩn giang mai. 1.2.1.4. Các tổn thương khác - Polyp cổ tử cung + Polyp lỗ trong cổ tử cung còn gọi là polyp niêm mạc. Thường có cuống nhỏ, tổ chức mềm, được cấu tạo bằng những tế bào tuyến sinh phì đại, bao quanh bởi một khối mô đệm tổ chức liên kết, dễ chảy máu sau giao hợp. + Polyp lỗ ngoài thường nằm ở ống CTC là dạng polyp xơ, màu hồng đậm có thể làm biến dạng CTC, có thể xoắn polyp này gứi làm giải phẫu bệnh lý, thường gây chảy máu và nhiễm khuẩn, giống như ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Polyp cổ tử cung hiếm khi trở thành ác tính, tỉ lệ khoảng 0,2-0,4%[ 89].  Papilloma cổ tử cung: Là khối u lành tính được tìm thấy ở phần nhô vào âm đạo của cổ tử cung do quá trình thoái hóa dị sản của biểu mô lát, gồm một đám sùi chính giữa có mạch máu nhỏ, dễ chảy máu khi chạm vào. Có hai dạng: - Papilloma đơn độc (Solitary Papilloma): Một nhú đơn độc điển hình, nhô ra từ cổ tử cung ngoài, được tạo ra bởi một lõi trung tâm mô liên kết sợi, được bao bọc bởi biểu mô lát phân tầng. Đây là u thực sự lành tính, nguyên nhân không rõ (không liên quan đến HPV). - Condylomata cổ tử cung (u sùi cổ tử cung): Có nhiều dạng khác nhau biến đổi từ dạng condylomata phẳng cho đến condylomata acumitatum điển hình (sùi mào gà). - Condilomata phẳng (Flat Condylomata): Một vùng nhô nhẹ ở cổ tử cung ngoài, có màu trắng sau khi bôi acid acetic, mắt thường không nhìn thấy được, chỉ phát hiện khi soi cổ tử cung. - Condylomata acumitatum điển hình (sùi mào gà): Những khối u [...]... triển thành ung thư cổ tử cung[ 56],[87],[90],[85]  U xơ cổ tử cung: Hiếm gặp, tỷ lệ u xơ than tử cung và u xơ cổ tử cung khoảng 12/1 Mặc dù u xơ thư ng có nhiều ở thân tử cung, u xơ cổ tử cung thư ng đơn độc và có thể đủ lớn để lấp đầy toàn bộ hố chậu, chèn ép bàng quang, trực tràng và niệu quản  Lạc nội mạc tử cung ở cổ tử cung Do tế bào nội mạc tử cung lạc chỗ Lạc nội mạc tử cung ở cổ tử cung có thể... dạng nốt xanh hoặc đen rải rác trên cổ tử cung Các nốt này to lên và rõ hơn khi có kinh 1.2.2 Các tổn thư ng tiền ung thư cổ tử cung[ 50],[ 39],[42],[65],[68] Tổn thư ng tiền ung thư cổ tử cung ( tổn thư ng nghi ngờ) là hình ảnh tái tạo không bình thư ng của lộ tuyến cổ tử cung, thư ng xuất hiện ở biểu mô vùng chuyển tiếp do rối loạn quá trình tái tạo cổ tử cung Tổn thư ng nghi ngờ là danh từ được J.Bret,... 1925, là phương pháp cho phép đánh giá lớp biểu mô âm đạo cổ tử cung bình thư ng hoặc phát hiện các tổn thư ng viêm, tổn thư ng lành tính, các tổn thư ng nghi ngờ và ung thư cổ tử cung, giúp xác định vị trí tổn thư ng để làm sinh thiết được chính xác hơn Thuật ngữ soi cổ tử cung theo liên đoàn quốc tế về soi cổ tử cung và bệnh học cổ tử cung (2003) - Các hình ảnh bình thư ng: biểu mô lát nguyên thủy,... được Khoét chóp cổ tử cung không có chỉ định khi có ung thư xâm lấn, nhiễm trùng hoặc có thai 1.3.8 Cắt tử cung toàn bộ (điều trị triệt để) Áp dụng cho những bệnh nhân có những tổn thư ng tiền ung thư ở mức độ nặng, nhiều nguy cơ nhưng không có nhu cầu sinh con nữa 1.3.9 Chỉ định điều trị các tổn thư ng tiền ung thư cổ tử cung[ 29] Các lựa chọn xử trí thư ng tổn tiền ung thư cổ tử cung (Cervical Intraepithelial... đến các cơ sở y tế 1.3.7 Phương pháp khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung Ngày nay, phương pháp khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung được xem là một phương pháp có giá trị trong điều trị các tổn thư ng nghi ngờ, ung thư biểu mô hoặc các tổn thư ng cổ tử cung sau đốt điện hoặc áp lạnh không kết quả Đồng thời khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung còn cho phép chẩn đoán xác định các tổn thư ng bằng giải phẫu bệnh. .. chọn bệnh có những tổn thư ng nghi ngờ được điều trị bằng hai phương pháp: Áp lạnh và khoét chóp cổ tử cung tại khoa sản Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 2/2012 đến tháng 7/ 2013 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh Tất cả bệnh nhân đến khám phụ khoa tại phòng khám sản Bệnh viện Trung ương Huế thỏa mãn các điều kiện sau hoặc ít nhất một trong hai với kết quả tế bào học hay mô học là tổn thư ng tiền ung thư +Đã... thấp (thư ng gặp nhất các typ 6, 11) gây nên condyloma sinh dục và nhóm nguy cơ cao (có 14 typ, thư ng gặp nhất là typ 16 và 18) gây ra các tổn thư ng loạn sản và hoặc ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, dương vật, thanh quản…[36],[ 12], [21],[20] -Cơ chế bệnh sinh gây tổn thư ng tiền ung thư của HPV: HPV có thể xâm nhập vào cổ tử cung từ những tế bào bề mặt bị tổn thư ng thư ng là những vết thư ng. .. tân sinh Ung thư trong liên bào biểu mô tuyến ống cổ tử cung (AIS) Ung thư biểu mô tuyến Ống cổ tử cung Nội mạc tử cung Ngoài tử cung Khác (NOS) 1.2.4.2 Soi cổ tử cung Soi cổ tử cung là phương pháp dùng dụng cụ quang học phóng đại với luồng ánh sáng mạnh để quan sát và đánh giá lớp biểu mô cổ tử cung, âm đạo Phương pháp này được Bác sỹ người Đức Hinselmann đưa ra đầu tiên vào năm 1925, là phương pháp... Laser Laser đã được áp dụng rộng rãi trong điều trị các tổn thư ng lành tính, tổn thư ng nghi ngờ, tiền ung thư, Laser dùng để khoét chóp, cắt cụt cổ tử cung Laser CO2 phát tia hồng ngoại không nhìn thầy, dùng đốt cắt, rạch, cầm máu Sử dụng Laser để điều trị các tổn thư ng lành tính, tổn thư ng nghi ngờ và ung thư trong biểu mô hay ung thư vi xâm lấn đã đem lại kết quả đáng kể và ít xẩy ra biến chứng Tuy... - Ung thư trung mô (tuyến, cơ vân, cơ trơn, mô đệm cổ trong) - Các ung thư biểu mô khác ( u di căn, u bạch huyết, u hắc tố) 25 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG CỔ TỬ CUNG 1.3.1 Phương pháp đặt thuốc âm đạo Điều trị viêm âm đạo, cổ tử cung bằng thuốc đặt tùy theo từng nguyên nhân, phải dựa trên chẩn đoán lâm sàng và kết quả các xét nghiệm Trường hợp lộ tuyến CTC chỉ có hiệu quả với những thư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế, Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế, Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện Trung Ương Huế

Từ khóa liên quan