THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX

24 454 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2015, 18:36

MỞ ĐẦU 1.Lý do lựa chọn đề tài Nửa đầu thế kỷ XX, Phan Khôi là nhà báo nổi bật. Ông là cây bút nổi tiếng về sự sắc sảo và thẳng thắn, thường đề cập đến các vấn đề thời sự, nhạy cảm trong xã hội. Ông cũng là người khởi xướng và tham gia những cuộc tranh luận sôi nổi trên báo chí thời bấy giờ. Vốn là người thông minh, nhạy cảm trước cái mới và giàu tinh thần nhập thế, ông sớm bỏ lối học khoa cử, để chuyển sang học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Với sức lao động phi thường, thể hiện ở số lượng tác phẩm báo chí khổng lồ đăng tải trên báo chí khắp ba miền từ những năm 20 đến những năm 50 của thế kỷ XX (các tờ: Đông Tây, Đăng Cổ Tùng báo, Nam Phong, Thực nghiệp dân báo, Hữu Thanh, Hà Nội báo, Phụ nữ thời đàm… ở Hà Nội; Đông Pháp thời báo, Thần chung, Phụ nữ Tân văn, Trung lập… ở Sài Gòn; Tràng An và thành lập tờ Sông Hương ở Huế…), Phan Khôi thực sự là tên tuổi lớn của báo chí Việt Nam. Từ số lượng khổng lồ các tác phẩm báo chí, có thể nói, ông là người có những đóng góp to lớn thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Trong bài viết tham dự tọa đàm nhân dịp 120 năm ngày sinh của Phan Khôi (1887-2007), nhà nghiên cứu, sưu tầm danh nhân lịch sử nước Việt Lê Minh Quốc viết: “Nếu chỉ chọn lấy một nhà báo tiêu biểu nhất của xứ Quảng trong thế kỷ XX, tôi sẽ chọn lấy Phan Khôi. Đó là một hình ảnh kỳ lạ nhất, cô độc nhất, bản lĩnh nhất của lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại”. Thời kỳ làm báo sung sức nhất của Phan Khôi là những năm 1928-1939, đặc biệt là quãng thời gian ông làm chủ bút tờ Phụ nữ Tân văn (từ 02/5/1929 đến 21/4/1935). Tuy nhiên, do những quan điểm về văn nghệ và liên quan tới nhóm Nhân văn Giai phẩm, trong một thời gian dài ông bị cách ly và không được quyền đăng bài vở; dư luận cũng hầu như không đề cập đến Phan Khôi. Trên thực tế, những tư tưởng của Phan Khôi về các vấn đề xã hội, về con đường phát triển đất nước, về những nhược điểm của dân tộc Việt Nam… cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và tính giá trị; các bài báo, sức sáng tạo, đóng góp cho báo chí thời Pháp thuộc của Phan khôi có ý nghĩa lớn đối với các nhà báo hiện nay ở Việt Nam. Như vậy, việc tìm hiểu, tổng kết “những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX” là nghiên cứu có ý nghĩa quan 1 trọng và cấp thiết, góp phần phác họa chân dung một trong số những nhà báo hàng đầu Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX - Phan Khôi, đồng thời bổ sung tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng thêm một lần tìm đến sự đánh giá tương đối công bằng về những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí cũng như nền văn hóa Việt Nam. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở việc tìm hiểu, phân tích sự nghiệp báo chí và khắc họa chân dung nhà báo Phan Khôi, luận án sẽ tổng kết, đánh giá những đóng góp của ông đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX; tìm đến sự nhìn nhận công bằng, khách quan hơn đối với Phan Khôi trong lịch sử báo chí Việt Nam. Kết quả của luận án sẽ góp phần cung cấp tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với những người làm công tác nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn trong quá trình nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục đích trên, luận án sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Phan Khôi; bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX và những điều kiện chính trị - xã hội ảnh hưởng đến hoạt động báo chí của ông. - Nghiên cứu hệ thống tác phẩm báo chí của Phan Khôi và những hoạt động của ông trong lĩnh vực báo chí. - Phân tích làm rõ những thành tựu trong hoạt động báo chí của Phan Khôi và ảnh hưởng của những hoạt động đó đối với xã hội, với diện mạo báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Từ đó, làm sáng tỏ những đóng góp của ông đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, trên các khía cạnh: Sự phát triển những quan điểm chính trị - xã hội, học thuật thông qua báo chí; ngôn ngữ; thể loại, nghiệp vụ báo chí; những bài học cho người làm báo hiện nay. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, hệ thống các tác phẩm, các hoạt động của Phan Khôi trong lĩnh vực báo chí, những ý kiến đánh giá về Phan Khôi và hoạt động báo chí của 2 ông qua các thời kỳ để làm rõ những đóng góp của Phan Khôi đối báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu, luận án tập trung khảo sát các tác phẩm báo chí của Phan Khôi từ năm 1928 đến năm 1939. Đây là thời gian nhà báo Phan Khôi hoạt động nghề nghiệp sung sức nhất, để lại dấu ấn đậm nét nhất đối với nền báo chí Việt Nam. Những kết quả lao động báo chí của ông thời kỳ này đã góp phần tạo nên diện mạo báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX. 4. Giả thuyết nghiên cứu Do những quan điểm về văn nghệ và mối quan hệ với nhóm Nhân Văn Giai Phẩm của Phan Khôi những năm 1956-1958, nên hiện nay những đánh giá về ông không nhất quán, với các luồng ý kiến trái ngược nhau: Có ý kiến đánh giá rất cao những đóng góp của Phan Khôi trong các lĩnh vực lịch sử, văn học, báo chí, văn hóa, xã hội,… nhưng cũng không ít ý kiến phê bình, chỉ trích gay gắt các quan điểm của ông. Có một xu hướng thứ hai là: Do những tế nhị liên quan đến vụ Nhân Văn Giai Phẩm, người ta không nhắc đến Phan Khôi, và do đó, ông trở thành người xa lạ! Đây chính là tình huống có vấn đề. Vì vậy câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: Cần phải đánh giá về Phan Khôi thế nào cho công bằng, nhất là những đóng góp của ông đối với nền báo chí nước nhà? Luận án đưa ra hai giả thuyết như sau: Thứ nhất: Mặc dù còn có ý kiến phê bình, thậm chí là chỉ trích các quan điểm của Phan Khôi nhưng không thể phủ nhận ông đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX. Thông qua hoạt động báo chí, ông có những đóng góp trên nhiều lĩnh vực lịch sử, văn học, văn hóa, xã hội. Thứ hai: Còn có sự đánh giá không công bằng đối với những đóng góp “tích cực” và những điểm “tiêu cực” đối với Phan Khôi. Luận án “Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX” sẽ tìm những luận cứ góp phần làm sáng tỏ giả thuyết nghiên cứu nêu trên. 3 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận: phương pháp luận biện chứng Mác-Lênin và những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về báo chí. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn như: thống kê, phân tích tài liệu sẵn có, lịch sử so sánh (đồng đại, lịch đại), chuyên gia, tổng hợp. Cụ thể: - Phương pháp thống kê, phân tích tài liệu sẵn có: Rà soát, thống kê những ấn phẩm báo chí của nhà báo Phan Khôi; thu thập và phân tích những tài liệu nghiên cứu lịch sử báo chí về Phan Khôi cũng như một số nhà báo cùng thời với ông. - Phương pháp so sánh đồng đại: Khảo cứu tư liệu để so sánh những đóng góp và hạn chế của Phan Khôi (thông qua các hoạt động và ấn phẩm báo chí của ông) với các nhà hoạt động báo chí Việt Nam khác trong cùng thời điểm. - Phương pháp so sánh lịch đại: Khảo cứu tư liệu để so sánh những đóng góp và hạn chế của Phan Khôi (thông qua các hoạt động và ấn phẩm báo chí của ông) theo tuần tự thời gian trong suốt sự nghiệp báo chí của ông, đặc biệt là giai đoạn 1928 - 1939. - Phương pháp chuyên gia: Tác giả trực tiếp gặp gỡ (hoặc xin ý kiến bằng văn bản) các nhà báo lão thành, các nhà hoạt động văn hóa, các nhà ngôn ngữ, các nhà khoa học, giảng viên, người thân trong gia đình nhà báo Phan Khôi - là những người đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và có am hiểu sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Phan Khôi về những nội dung mà luận án quan tâm. - Phương pháp tổng hợp: Trên cơ sở phân tích tư liệu thu được cùng ý kiến phân tích của các chuyên gia, luận án sẽ tổng hợp và làm rõ những đóng góp cũng như những hạn chế về những mặt khác nhau (như mục tiêu, quan điểm chính trị - xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, thể loại, phương pháp - kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp…) của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam. 6. Đóng góp mới của luận án - Làm sáng tỏ được những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Đây là nội dung mà do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa đề cập và nghiên cứu; đồng thời góp phần bổ sung một cách nhìn đầy đủ, toàn diện hơn trong nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX. 4 - Kết quả luận án góp một cách nhìn mới, đánh giá công bằng hơn đối với sự nghiệp báo chí của Phan Khôi, bên cạnh những hạn chế của ông ở những thời điểm lịch sử cụ thể. 7. Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án chia thành bốn chương, gồm: Chương 1: Thân thế, sự nghiệp báo chí của Phan Khôi những năm đầu thế kỷ XX. Chương 2: Quan điểm chính trị - xã hội trong các tác phẩm báo chí của Phan Khôi. Chương 3: Những đóng góp của Phan Khôi về phát triển ngôn ngữ tiếng Việt trong báo chí. Chương 4: Những đóng góp của Phan Khôi về phát triển thể loại tác phẩm báo chí và kỹ năng làm báo. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHAN KHÔI 1. Tình hình nghiên cứu về Phan Khôi ở trong nước 1.1. Phan Khôi trong các sách nghiên cứu về lịch sử báo chí, văn học đầu thế kỷ XX - Cuốn sách của Vu Gia “Phan Khôi - Tiếng Việt, Báo chí và thơ mới” (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2003). 1.2. Phan Khôi trong các hồi ký - Hồi ký: “Nhớ cha tôi - Phan Khôi”, của Phan Thị Mỹ Khanh, Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2001. - Hồi ký:“Nắng được thì cứ nắng”, tác giả: Phan An Sa, Nhà xuất bản Tri thức, năm 2013. 1.3. Phan Khôi trong các bài nghiên cứu - Các bài nghiên cứu tham gia Tọa đàm tưởng niệm cố nhà văn, nhà báo Phan Khôi nhân 120 năm ngày sinh của ông (1887-2007); Hội thảo khoa học với chủ đề “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Phan Khôi, ngày 06-10-2014. 5 - Các bài nghiên cứu khái quát cuộc đời làm báo của Phan Khôi, đặc biệt trong 30 năm đầu thế kỷ của tác giả Lại Nguyên Ân 1.4. Bộ sách sưu tập các tác phẩm báo chí của Phan Khôi Bộ sách do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, gồm 08 cuốn: Phan Khôi, tác phẩm đăng báo từ năm 1928 đến năm 1937. Đây là công trình sưu tầm số lượng khổng lồ các tác phẩm báo chí của Phan Khôi từ năm 1928 đến năm 1937, cũng là thời kỳ cây bút Phan Khôi sung sức nhất trên diễn đàn báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 2. Tình hình nghiên cứu Phan Khôi ở ngoài nước 2.1. Phan Khôi trong các công trình, nghiên cứu của các học giả ngoài nước Qua tìm hiểu, chúng tôi không tìm được tài liệu nước ngoài nào với quy mô của một công trình nghiên cứu mang tính hệ thống về Phan Khôi nói chung, về những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí nói riêng. Các nghiên cứu khác của các tác giả Việt Nam ở nước ngoài cũng là những bài nghiên cứu nhỏ lẻ; một số nhóm sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia quá trình sưu tập các tác phẩm báo chí của Phan Khôi. 2.2. Chương trình phát thanh phát trên đài RFI 2.3. Trang http://www.viet-studies.info của GS Trần Hữu Dũng, đại học Wright State University tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ đăng tải toàn bộ các sưu tập của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về Phan Khôi. 2.4. Hồ sơ “Nhân văn giai phẩm” của Thụy Khuê (tại địa chỉ http://thuykhue.free.fr), dành chương 15 nói về Phan Khôi, đề cập thân thế, sự nghiệp, con đường văn hóa của Phan Khôi đặt trong bối cảnh những phong trào chống Pháp đầu thế kỷ XX. 2.5. Tạp chí Hợp lưu của người Việt Nam ở Mỹ năm 1997 ra số chuyên về Phan Khôi. 3. Những vấn đề đặt ra 3.1. Trong thời gian dài, dư luận xã hội, sách, báo, những nghiên cứu về Phan Khôi rất ít ỏi. 3.2. Sau thời kỳ đổi mới (1996), những nghiên cứu về Phan Khôi nhiều hơn, khẳng định những đóng góp của ông trên các phương diện khác nhau: học giả, văn chương - báo chí, chính trị - văn hóa - xã hội. 6 Tuy nhiên, qua tìm hiểu những nghiên cứu này (trong nước và ngoài nước gồm cả sách và các bài nghiên cứu đăng tạp chí, hội thảo ), có thể thấy đó là những cách tiếp cận mang tính đơn lẻ, hoặc là tập hợp những nghiên cứu đơn lẻ, trên những bình diện nhỏ, không mang tính hệ thống, cụ thể là, những đóng góp của Phan Khôi liên quan đến văn chương, báo chí, văn hóa ; Các cuốn hồi ký chủ yếu đề cập đến cuộc đời, những sự kiện, kỷ niệm gắn với những giai đoạn cuộc đời cầm bút và cuộc sống gia đình Phan Khôi; Những cuốn sách công bố các tác phẩm báo chí của Phan Khôi từ năm 1928 đến năm 1937 của tác giả Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn có thể nói là bộ sưu tầm đồ sộ một mặt để lưu giữ những tác phẩm báo chí của Phan Khôi (do thời gian và nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan có thể các thế hệ hậu sinh không còn tìm lại được), mặt khác, là nguồn tư liệu, chất liệu để nghiên cứu về tác giả - tác phẩm đối với nhà văn, nhà báo Phan Khôi. 3.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, những nghiên cứu về Phan Khôi với tư cách là một trong số ít nhà báo tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ XX không nhiều. Và, cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu riêng biệt, chuyên sâu nào về những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Vậy thì, việc tìm hiểu hoạt động báo chí của Phan Khôi, phân tích làm rõ những đóng góp của ông về tư tưởng, học thuật nói chung, về nghề báo nói riêng; trong phát triển thể loại, ngôn ngữ tiếng Việt trên báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX với mức độ một luận án tiến sĩ có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với người làm công tác nghiên cứu cũng như trực tiếp làm công tác báo chí. Từ nghiên cứu này, mở ra các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về những đóng góp cụ thể của Phan Khôi đối với nghề báo, đối với việc góp phần tạo nên diện mạo của nền báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX - thời kỳ quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển báo chí Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp. 7 Chương 1 THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ CỦA PHAN KHÔI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX 1.1. Bối cảnh lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1.1.1. Bối cảnh chung Năm 1918, Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất kết thúc. Sau chiến tranh, một cục diện thế giới mới với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản, phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ra đời sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga Trong bối cảnh chung đó, đế quốc Pháp vừa ra sức bóc lột nhân dân chính quốc, vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa cả cũ và mới. Thêm vào đó, Pháp còn có những điều chỉnh trong chính sách thuộc địa để cho việc khai thác hiệu quả hơn, trong đó Đông Dương được Pháp đặt vào kế hoạch khai thác trước hết. 1.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Sự chuyển biến của nền kinh tế, cùng với sự thay đổi trong chính sách thuộc địa - lấy “hợp tác với người bản xứ” làm cho xã hội Việt Nam có sự thay đổi về kết cấu dân cư, sự phân hóa xã hội trở nên phức tạp hơn, mâu thuẫn xã hội quyết liệt hơn xung quanh vấn đề cách mạng dân tộc, dân chủ. Tùy vào địa vị kinh tế và xã hội trong hệ thống thuộc địa, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp có vai trò và tiếng nói chính trị khác nhau. Có thể nói, 30 năm đầu thế kỷ XX là giai đoạn lịch sử mang tính bản lề quan trọng trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam cận - hiện đại. Đây chính là giai đoạn quyết định chiều hướng phát triển của Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo, tạo ra những tiền đề tư tưởng, tổ chưc và lực lượng cho sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở những giai đoạn sau, mà sớm nhất là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 1.2. Sự phát triển báo chí đầu thế kỷ XX 1.2.1. Giai đoạn trước chiến tranh thế giới thứ Nhất 1.2.2. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ Nhất 1.2.3. Báo chí Việt Nam thời kỳ 1919 - 1930 1.2.4. Thời kỳ 1925-1930 1.2.5. Báo chí Việt Nam thời kỳ 1930 - 1939 8 1.3. Thân thế và quá trình hoạt động báo chí của Phan Khôi 1.3.1 Thân thế Phan Khôi sinh ngày 20-8-1887, quê làng Bảo An, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Thân phụ ông là Phan Trần, tri phủ Diên Khánh thời nhà Nguyễn, ông ngoại là Tổng đốc Hoàng Diệu. Năm 1913, ông kết hôn với bà Lương Thị Tuệ, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (con gái Lương Thúc Kỳ, đỗ cử nhân 1900, làm quan tại Huế). Hai ông bà có 8 con. Bà Nguyễn Thị Huệ, vợ thứ hai, ông gặp tại Hà Nội, chung sống từ 1935, có ba con. Từ năm 1918 đến cuối đời, ông làm báo, viết văn, thơ, biên dịch, làm công tác văn hóa, nghệ thuật. 1.3.2. Hoạt động báo chí của Phan Khôi từ năm 1918 đến trước Cách mạng tháng Tám Năm 1918, Phan Khôi bắt đầu viết cho tạp chí Nam phong với bút danh Chương Dân. Hơn một năm sau, Phan Khôi rời Hà Nội vào Sài Gòn. Tờ báo đầu tiên ở Sài Gòn mà Phan Khôi cộng tác là Lục tỉnh tân văn. Ông trở ra Hà Nội, cộng tác dịch Kinh Thánh Ki-tô giáo cho hội thánh Tin Lành, đồng thời cộng tác với các tờ Thực nghiệp dân báo và tạp chí Hữu thanh. Đầu năm 1928 được đánh dấu là thời kỳ thứ hai Phan Khôi góp mặt với báo chương Sài Gòn. Thời kỳ này kéo dài khoảng 5 năm (1928-1933), hoạt động báo chí của ông gắn với các tờ Đông Pháp thời báo, Thần chung, Phụ nữ tân văn, Trung lập tiếng Việt, và một số ít với các tờ Quần báo hoặc Hoa kiều nhật báo chữ Hán ở Chợ Lớn. Đầu năm 1935, Phan Khôi ra Huế, làm chủ bút nhật báo Tràng An. Đầu tháng 8-1936, ông cho ra mắt tờ tuần báo Sông Hương, tờ báo duy nhất trong đời mình, Phan Khôi là người sáng lập, chủ nhiệm kiêm chủ bút. Ông duy trì tờ báo qua 32 kỳ, tạm ngừng sau số ra ngày 27-3-1937. Sau khi bán tờ Sông Hương, Phan Khôi vào lại Sài Gòn, chủ yếu dạy học tại trường tư thục Chấn Thanh. Trong thời gian này Phan Khôi vẫn viết báo, nhất là vẫn theo đuổi những cuộc tranh luận trên báo chí với đồng nghiệp ở các nơi. 1.3.3. Hoạt động báo chí của Phan Khôi từ Cách mạng tháng Tám đến cuối đời Thời gian ở Việt Bắc (1947-1954), ông tập trung vào hai loại công việc: nghiên cứu tiếng Việt và dịch thuật. 9 Gần 40 năm cầm bút, trên diễn đàn báo chí, Phan Khôi đã hoạt động liên tục, có tờ ông làm chủ nhiệm, chủ bút: Phụ nữ Thời đàm (1933), Tràng An (1936), Sông Hương (1936-1937); đặt dấu ấn đậm nét trên các tờ Đông Pháp Thời báo, Thần chung và đặc biệt là Phụ nữ Tân văn. Ngòi bút của ông luôn tung hoành trên các mặt báo. Dưới bút pháp nghị luận sắc sảo, đanh thép, ông không ngần ngại phê phán chế độ xã hội đương thời, đấu tranh cho tự do và bình đẳng xã hội. Cùng với bút pháp nghị luận, nhà báo - học giả Phan Khôi đã góp phần phản ánh hiện thực xã hội đương thời, bảo tồn và phát triển tiếng Việt, đấu tranh cho bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ… Ông đã góp phần mở mang dân trí - “Khai dân trí” theo “tư tưởng dân quyền” của phong trào Duy tân trên mặt báo chí nói chung và trên báo Phụ nữ Tân văn nói riêng. Với quá trình hoạt động và công hiến trong vai trò của một ký giả xuất sắc, một học giả uyên bác, ông thực sự có công vào sự phát triển nền báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Những chương tiếp theo sẽ nghiên cứu, khẳng định sự đóng góp này. Chương 2 QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ CỦA PHAN KHÔI 2.1. Quan điểm chính trị 2.1.1. Về vai trò bảo hộ của Pháp Tinh thần “nhập cuộc”, cùng với kiến thức uyên thâm và sự sắc sảo của ngòi bút, Phan Khôi đã đem lại cho công chúng những kiến thức, những hiểu biết có chiều sâu về những giá trị lịch sử của dân tộc. Cuộc tranh luận về vai trò bảo hộ của Pháp, những bài viết về quan Toàn quyền Đông Dương… đã thể hiện sự trân trọng những giá trị khách quan của lịch sử, có sức lan tỏa trong công chúng, trong xã hội về tinh thần yêu nước, niềm tự tôn dân tộc. Đây là giá trị quan trọng của nhận thức, trong bối cảnh đất nước đang bị đặt dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Phan Khôi tiếp cận, lý giải thấu đáo để công chúng có thể hiểu vấn đề bản chất về “thuyết nước Pháp giúp nước Nam” cuối thế kỷ XVIII. Sự am hiểu rộng về kiến thức lịch sử, sự sâu sắc trong nghiên cứu, học thuật và hơn hết, cuộc thảo luận về một sự kiện lịch sử Việt Nam cận đại đã được Phan Khôi khởi xướng và kéo dài suốt ba tháng trong năm 1928 trên Đông Pháp thời báo 10 [...]... với ý thức dân tộc trong các tác phẩm báo chí của Phan Khôi; nghệ thuật viết báo của Phan khôi; những đóng góp của Phan Khôi trong sử dụng tiếng Việt, phát triển lối diễn đạt hiện đại vào báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX; Bài học cho những người làm báo ngày nay Đây sẽ là những nghiên cứu để có những kết luận đầy đủ hơn về một nhà báo tài năng có rất nhiều đóng góp vào sự phát triển của báo chí Việt. .. trên báo chí đầu thế kỷ XX, Phan Khôi đã có những đóng góp quan trọng trong việc định vị và phát triển thể loại tiểu phẩm báo chí, bình luận, chuyên luận nói riêng và phát triển thể loại tác phẩm báo chí nói chung trong những năm 20 - 30 của thế kỷ XX Đây chính là một trong những bước tiến, đưa hoạt động báo chí nói riêng, diện mạo báo chí Việt Nam mang tính chuyên nghiệp, đến gần hơn với những tiêu chí. .. viết tiếng Việt, gắn bó với tiếng Việt để tìm tòi, phát hiện và đúc kết thành những quy tắc, quy luật, những đặc điểm của tiếng Việt, và quan trọng hơn là thông qua báo chí, khẳng định yêu cầu như một tất yếu để đất nước phát triển, đó là phổ biến và phát triển tiếng Việt trong nhân dân, trong xã hội Những đóng góp của Phan Khôi đối với phát triển tiếng Việt trong báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX thực... cứu tiếng Việt như một nhà Việt ngữ học và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển báo chí tiếng Việt nói riêng, phát triển tiếng Việt trong thời hiện đại nói chung Với những đóng góp trong phát triển tiếng Việt và mở mang giáo dục thông qua hoạt động báo chí của mình, Phan Khôi xứng đáng với vai trò của một trong những nhà văn hóa có công trong khai hóa dân trí đối với dân tộc Việt Nam nửa đầu. .. ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT TRONG BÁO CHÍ 3.1 Những đóng góp của Phan Khôi với Việt ngữ học Trong suốt hơn 40 năm gắn bó với nghiệp viết, Phan Khôi đã sử dụng tiếng Việt để viết, chủ yếu là viết báo, dịch thuật Và, qua thực tế sử dụng tiếng Việt, ông nghiên cứu tiếng Việt Bằng hoạt động báo chí, Phan Khôi chuyển tải những tri thức có tính nguyên tắc, quy tắc về sự ra đời và phát triển của tiếng Việt. .. làm báo của mình, Phan Khôi đã có những đóng góp to lớn thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX: 1 Với tư cách của một nhà báo - học giả, Phan Khôi có những đóng góp quan trọng trong phát triển báo chí Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, từ tổ chức tòa soạn (là những lúc ông trong vai trò người sáng lập tờ báo, chủ nhiệm một cơ quan báo chí, chủ bút của một tờ báo) , đến định vị và... hiểu và chia sẻ Với việc phân tích, làm sáng tỏ được những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX - một nội dung mà do nhiều nguyên nhân, chúng ta chưa đề cập và nghiên cứu một cách đầy đủ, đã một mặt khẳng định vai trò của ông - một trong những nhà báo trụ cột, tiêu biểu hàng đầu góp phần tạo nên diện mạo của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, mặt khác, đây cũng là sự bổ sung một... nghề, sức hấp dẫn của các tác phẩm báo chí của Phan Khôi trong lòng công chúng và khả năng tạo nên sức hút đặc biệt, sự quan tâm của xã hội đối với các tờ báo ông tham gia hoặc trực tiếp sáng lập, làm chủ bút đã khẳng định những giá trị, những đóng góp không nhỏ của ông vào sự phát triển của báo chí nửa đầu thế kỷ XX Những đóng góp tiêu biểu: Một là, qua hoạt động báo chí của mình, Phan Khôi đã có phát... mình, Phan Khôi đã có những đóng góp quan trọng trong việc định vị và phát triển các thể loại báo chí, trong đó tiêu biểu là tiểu phẩm, bình luận, chuyên luận Đây chính là một trong những bước tiến, đưa hoạt động báo chí nói riêng, diện mạo báo chí 22 Việt Nam mang tính chuyên nghiệp, đến gần hơn với những tiêu chí phát triển của báo chí thế giới 2 Qua hoạt động báo chí, Phan Khôi bộc lộ khả năng của một... năng của một nhà ngữ học vừa nghiên cứu tiếng Việt vừa tác động đến sự phát triển của tiếng Việt trong thời hiện đại Có thể nói Tiếng Việt đã giúp Phan Khôi công hiến cả đời cho sự nghiệp báo chí và chính sự nghiệp báo chí đã giúp Phan Khôi thêm yêu tiếng Việt, trăn trở với tiếng Việt, nghiên cứu tiếng Việt và đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp Việt ngữ học nói chung và phát triển tiếng Việt trong báo . sự đánh giá không công bằng đối với những đóng góp “tích cực” và những điểm “tiêu cực” đối với Phan Khôi. Luận án Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX sẽ tìm những. nghiệp…) của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam. 6. Đóng góp mới của luận án - Làm sáng tỏ được những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Đây là nội dung mà do nhiều. chuyên sâu nào về những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Vậy thì, việc tìm hiểu hoạt động báo chí của Phan Khôi, phân tích làm rõ những đóng góp của ông về tư tưởng,
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Những đóng góp của Phan Khôi đối với báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX

Từ khóa liên quan