Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

77 704 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2015, 15:53

KDTH Duy Xuyên : Hợp tác xã dịch vụ vận tải và kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K113. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Số Km đường nội thị ( không tính Huyện Hoà Vang).........................................20 Bảng 2.2. Các tuyến quốc lộ qua thành phố Đà Nẵng..........................................................21 Bảng 2.3. Số lượng xe có động cơ đốt trong ở Đà Nẵng....................................................23 Bảng 2.4 Các doanh nghiệp kinh doanh VTHKCC bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. 25 Bảng 2.5 . Bảng số lượng xe buýt qua các năm...................................................................28 Bảng2.6. Niên hạn sử dụng xe buýt trên các tuyến đến ngày 10 tháng 1 năm 2011...........29 Bảng2.7. Tổng hợp điểm dừng tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng trên các tuyến................32 Bảng 2.8 Giá vé xe buýt các tuyến......................................................................................34 Bảng 2.9. Số lượng hành khách tham gia dịch vụ xe buýt qua các năm.............................36 Bảng 2.10. Khối lượng sửa chữa, lắp đặt bổ sung trụ, biển báo xe buýt.............................41 SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K114. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thì đô thị hoá là 1 xu hướng tất yếu khách quan. Một trong những đặc trưng và thách thức lớn nhất của đô thị hoá là giải quyết vấn đề giao thông đô thị, vấn đề này luôn được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy đến nay không phải quốc gia nào cũng thành công. Hiện nay ở các đô thị lớn cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế là quá trinh gia tăng nhanh dân số, nhu cầu đi lại dẫn đến sự gia tăng không ngừng phương tiện cá nhân cả về số lượng và chủng loại, bên cạnh sự yếu kém của hạ tầng giao thông, gây ra những hậu quả nghiêm trọng mang tính toàn cầu như: tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, sự khó khăn trong đi lại, ô nhiễm môi trường. Do đó nhiều thành phố hiện nay phải trả giá và gánh chịu những tổn thất lớn do khủng hoảng về giao thông đô thị. Nếu giải quyết tốt vấn đề giao thông đô thị thì nó trở thành tiền đề và là động lực to lớn cho quá trình phát triển. Ngược lại nó sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị đó nói riêng và toàn quốc nói chung. Giao thông vận tải hành khách công cộng là một trong những giải pháp hữu hiệu giải quyết tốt vấn đề trên nếu như nó thực sự đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng về mặt chất lượng dịch vụ, tiện nghi, tốc độ và thuận tiện . Và đối với Việt Nam nguồn vốn đầu tư hạn hẹp thì Giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiền đề để phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng hiện đại, đó là những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thành phố Đà nẵng là 1 trung tâm kinh tế chính trị của khu vực miền trung Tây Nguyên. Hăng năm, dân số ở Đà Nẵng không ngừng tăng lên cùng với quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế của đất nước nên nó cũng không tránh khỏi những khó khăn về giao thông vận tải. Việc lựa chọn loại hình giao thông công cộng bằng xe buýt đang là giải pháp trước mắt và lâu dài của đô thị. Thực tế Đà nẵng nói riêng và cả nước nói chung vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người đân. Do vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần có 1 sự quan tâm đúng mức và chú trọng của các cơ quan có chức năng trong thành phố để có một chiến lược SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 1 5. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga tổng thể phát triển giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Đó là lý do mà em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” để góp phần nào đó vào phát triển giao thông ở Thành phố Đà Nẵng .  Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng . Đưa ra những giải pháp để góp phần cải thiện và nâng cao công tác quản lý nhà nước về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu là trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Về thời gian, các giải pháp đề xuất trong đề tài được thực hiện trong giai đoạn hiện nay đến 2020  Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu các tài liệu sẵn có (sách tham khảo, báo, tạp chí, các Văn bản quy phạm pháp luật). Thu thập thực tế tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng . Phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.  Kết cấu đề tài Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về vHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga MỤC LỤC SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT VTHKCC : Vận tải hành khách công cộng HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Uỷ ban nhân dân GTVT : Giao thông vận tải Bến xe ĐN : Bến xe Đà Nẵng HTX : Hợp tác xã CP : Cổ Phần Cty CP GTVT Quảng Nam : Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam Cty TNHH DVVT và KDTH Đại Lộc :Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Vân tải và kinh doanh tổng hợp Đại Lộc HTX vận tải và KDTH Tam Kỳ : Hợp tác xã vận tải và kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ Cty CP Xe khách và DVTM ĐN : Công ty cổ phần Xe khách và dịch vụ Thương mại Đà Nẵng HTX DVVT & KDTH Duy Xuyên : Hợp tác xã dịch vụ vận tải và kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Số Km đường nội thị ( không tính Huyện Hoà Vang) 20 Bảng 2.2. Các tuyến quốc lộ qua thành phố Đà Nẵng 21 Bảng 2.3. Số lượng xe có động cơ đốt trong ở Đà Nẵng 23 Bảng 2.4 Các doanh nghiệp kinh doanh VTHKCC bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. 25 Bảng 2.5 . Bảng số lượng xe buýt qua các năm 28 Bảng2.6. Niên hạn sử dụng xe buýt trên các tuyến đến ngày 10 tháng 1 năm 2011 30 Bảng2.7. Tổng hợp điểm dừng tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng trên các tuyến 32 Bảng 2.8 Giá vé xe buýt các tuyến 34 Bảng 2.9. Số lượng hành khách tham gia dịch vụ xe buýt qua các năm 36 Bảng 2.10. Khối lượng sửa chữa, lắp đặt bổ sung trụ, biển báo xe buýt 41 SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thì đô thị hoá là 1 xu hướng tất yếu khách quan. Một trong những đặc trưng và thách thức lớn nhất của đô thị hoá là giải quyết vấn đề giao thông đô thị, vấn đề này luôn được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy đến nay không phải quốc gia nào cũng thành công. Hiện nay ở các đô thị lớn cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế là quá trinh gia tăng nhanh dân số, nhu cầu đi lại dẫn đến sự gia tăng không ngừng phương tiện cá nhân cả về số lượng và chủng loại, bên cạnh sự yếu kém của hạ tầng giao thông, gây ra những hậu quả nghiêm trọng mang tính toàn cầu như: tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, sự khó khăn trong đi lại, ô nhiễm môi trường. Do đó nhiều thành phố hiện nay phải trả giá và gánh chịu những tổn thất lớn do khủng hoảng về giao thông đô thị. Nếu giải quyết tốt vấn đề giao thông đô thị thì nó trở thành tiền đề và là động lực to lớn cho quá trình phát triển. Ngược lại nó sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị đó nói riêng và toàn quốc nói chung. Giao thông vận tải hành khách công cộng là một trong những giải pháp hữu hiệu giải quyết tốt vấn đề trên nếu như nó thực sự đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng về mặt chất lượng dịch vụ, tiện nghi, tốc độ và thuận tiện . Và đối với Việt Nam nguồn vốn đầu tư hạn hẹp thì Giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiền đề để phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng hiện đại, đó là những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thành phố Đà nẵng là 1 trung tâm kinh tế chính trị của khu vực miền trung Tây Nguyên. Hăng năm, dân số ở Đà Nẵng không ngừng tăng lên cùng với quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế của đất nước nên nó cũng không tránh khỏi những khó khăn về giao thông vận tải. Việc lựa chọn loại hình giao thông công cộng bằng xe buýt đang là giải pháp trước mắt và lâu dài của đô thị. Thực tế Đà nẵng nói riêng và cả nước nói chung vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người đân. Do vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần có 1 sự quan tâm đúng mức và chú trọng của các cơ quan có chức năng trong thành phố để có một chiến lược SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 1 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga tổng thể phát triển giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Đó là lý do mà em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” để góp phần nào đó vào phát triển giao thông ở Thành phố Đà Nẵng .  Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng . - Đưa ra những giải pháp để góp phần cải thiện và nâng cao công tác quản lý nhà nước về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. - Phạm vi nghiên cứu là trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. - Về thời gian, các giải pháp đề xuất trong đề tài được thực hiện trong giai đoạn hiện nay đến 2020  Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu các tài liệu sẵn có (sách tham khảo, báo, tạp chí, các Văn bản quy phạm pháp luật). - Thu thập thực tế tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng . - Phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.  Kết cấu đề tài Gồm 3 chương - Chương 1: Cơ sở lý luận - Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 2 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ( VTHKCC bằng xe buýt) 1.1.1 Khái niệm về VTHKCC VTHKCC là một hoạt động dịch vụ công ích được cung cấp bởi Nhà nước hoặc tư nhân nhưng không nhằm mục đích kinh doanh thuần tuý tìm kiếm lợi nhuận, mà chủ yếu là phục vụ nhu cầu đi lại của đại bộ phận dân cư nhằm thực hiện mục tiêu hiệu quả xã hội. Đối tượng của VTHKCC chính là con người và mọi người đều có quyền tiếp cận dịch vụ này, do đó nó luôn mang tính xã hội hoá cao. Chất lượng sản phẩm VTHKCC là đảm bảo phục vụ hành khách mà chủ yếu là tầng lớp nhân dân lao động đi lại thuận tiện, an toàn, nhanh chóng, rẻ tiền. 1.1.2 Khái niệm về VTHKCC bằng xe buýt VTHKCC bằng xe buýt là một loại hình VTHKCC có thu tiền cước theo qui định, hoạt động theo một biểu đồ vận hành và hành trình qui định để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của nhân dân trong nội đô thị . 1.1.3 Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt - Về phạm vi hoạt động: ( theo không gian và thời gian) Theo không gian: các tuyến VTHKCC bằng xe buýt thường có cự ly trung bình và ngắn trong phạm vi thành phố hoặc giữa các tỉnh liền kề nhau, cần bố trí nhiều điểm dừng đỗ dọc tuyến để phù hợp với nhu cầu hành khách lên xuống thường xuyên. Thời gian hoạt động: giới hạn thời gian hoạt động của VTHKCC bằng xe buýt chủ yếu vào ban ngày để phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên như đi học, đi làm là chính. Đây là một thuận lợi, tuy nhiên khó khăn ở đây là nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố lại biến động theo giờ trong ngày. - Về mặt phương tiện + Xe có sức chứa và kích thước lớn Để đáp ứng được nhu cầu đi lại và cải thiện phương tiện tham gia giao thông nên đòi hòi xe phải có thể chứa được nhiều người nên phương tiện VTKHCC bằng SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 3 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga xe buýt có kích thước thường lớn như với các vận tải đường dài nhưng không đòi hỏi tính năng việt dã cao như phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh. + Tính năng động lực và tính năng gia tốc cao VTHKCC bằng xe buýt yêu cầu dừng đón trả khách trả khách thường xuyên trong đường xá chật hẹp, chạy trên tuyến đường ngắn, qua nhiều điểm giao cắt dọc tuyến có mật độ phương tiện cao nên đòi hỏi phải cơ động không phụ thuộc vào mạng dây dẫn hoặc đường ray, không cản trở và dễ hoà nhập vào hệ thống giao thông, đường bộ trong thành phố . + Xe phải thoả mãn yêu cầu về tính thuận tiện Do lưu lượng hành khách lên xuống nhiều, đi trên khoản cách ngắn cho nên phương tiện thường bố trí cả chỗ ngồi và chỗ đứng. Thông thường, số chỗ ngồi không quá 40% sức chứa phương tiện, chỗ ngồi phải thuận tiện cho việc đi lại trên phương tiện. + Do hoạt động trong đô thị và thường xuyên phục vụ một khối lượng lớn hành khách cho nên phương tiện thường đòi hỏi cao về việc đảm bảo vệ sinh môi trường (thông gió, tiếng ồn, độ ô nhiễm của khí xả…). - Về tổ chức vận hành Để quản lý và điều hành hệ thống VTHKCC bằng xe buýt đòi hỏi phải có hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại do yêu cầu hoạt động cao, phương tiện phải chạy với tần suất lớn nhằm đảm bảo độ chính xác về thời gian và không gian, một mặt đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, mặt khác nhằm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đô thị. Hoạt động của lái xe và phương tiện mang tính độc lập cao nên yêu cầu lái xe phải có sức khỏe, trình độ tay nghề, bản lĩnh nghề nghiệp, am hiểu thành phố, địa danh, đường phố. - Về vốn đầu tư ban đầu và chi phí vận hành Vốn đầu tư ban đầu lớn bởi vì ngoài tiền mua sắm phương tiện đòi hỏi phải có chi phí đầu tư các công trình và trang thiết bị phục vụ VTKHCC bằng xe buýt khá lớn (nhà chờ, điểm đỗ, hệ thống thông tin, bến bãi…). Chi phí vận hành lớn, đặc biệt là về chi phí nhiên liệu và các chi phí cố định khác. Điều đó là do xe phải chạy với tốc độ thấp lại phải qua nhiều điểm giao cắt, SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 4 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga phải dừng nhiều lần đón trả khách, thời gian dừng rất ngắn, do đó tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, tỷ trọng thời gian phương tiện phải ngừng hoạt động vào giờ thấp điểm khá cao. Từ đó dẫn tới giá thành vận chuyển thường cao hơn vận chuyển hành khách liên tỉnh nhưng tương đối rẻ phù hợp với nhu cầu đi lại người dân. - Về hiệu quả tài chính Giá vé do Nhà nước quy định thường thấp hơn giá thành để có thể cạnh tranh với loại phương tiện cơ giới cá nhân, đồng thời phù hợp với thu nhập bình quân của người dân. Điều này dẫn đến hiệu quả tài chính trực tiếp của các nhà đầu tư vào VTHKCC bằng xe buýt thấp, không hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân. Bởi vậy Nhà nước thường có chính sách ưu đãi đầu tư và trợ giá cho VTHKCC bằng xe buýt ở các thành phố lớn. 1.1.4 Các yếu tố cấu thành một hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  Doanh nghiệp kinh doanh vận tải - Doanh nghiệp được thành lập theo đúng qui trình pháp luật : lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô theo nghị định số 91/ 2009/ NĐ-CP ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển đi lại của hành khách có thu tiền. - Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng điều chỉnh biểu đồ xe chạy, tập huấn luyện nghiệp vụ vận tải cho nhân viên trên xe, đầu tư mới phương tiện, quản lý điều hành tốt tại bến xe và hai đầu trạm của tuyến xe buýt.  Hạ tầng giao thông Hạ tầng giao thông là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ cho việc vận hành của hệ thống VTHKCC bằng xe buýt bao gồm: + Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ . + Điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, trạm dừng, nhà chờ và điểm trung chuyển thực hiện chức năng đón, trả khách và nghỉ ngơi trong quá trình tham gia VTHKCC bằng xe buýt. + Bến xe buýt thực hiện chức năng đón, trả khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hoá. + Bãi đỗ xe buýt thực hiện chức năng trông giữ xe buýt . SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 5 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga + Hệ thống biển báo báo gồm biển báo giao thông đường bộ và các biển báo giành riêng cho hệ thống xe buýt như: báo nhà chờ, trạm dừng… + Trạm cung cấp nhiên liệu xe buýt.  Phương tiện vận tải hành khách - Xe buýt là một loại xe có bánh lớn, chạy bằng động cơ và được chế tạo để chở nhiều người ngoài lái xe. Thông thường xe buýt chạy trên quãng đường ngắn hơn so với những loại xe vận chuyển hành khách khác và tuyến xe buýt thường liên hệ giữa các điểm đô thị với nhau. - Xe buýt phải được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng. Xe buýt phải có sức chứa từ 17 chỗ ngồi trở lên, có diện tích sàn xe dành cho xe khách đứng và được thiết theo quy chuẩn do bộ giao thông vận tải quy định. Niên hạn sử dụng không quá 20 năm.  Hành khách: Hành khách đi xe buýt chủ yếu là sinh viên, học sinh, công nhân viên chức… vì giá xe buýt phù hợp với thu nhập của họ.  Đội ngũ nhân viên: Là những người tham gia phục vụ trên xe buýt. Nhân viên phục vụ trên xe buýt có trách nhiệm cung cấp thông tin về hành trình tuyến, các điểm dừng trên tuyến khi hành khách yêu cầu; hướng dẫn cho hành khách tại các điểm dừng để hành khách lên, xuống xe an toàn; giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc có con nhỏ khi lên, xuống xe buýt. 1.1.5 Vai trò của VTHKCC bằng xe buýt - VTHKCC bằng xe buýt tạo điều kiện cho sự phát triển chung của đô thị VTHKCC bằng xe buýt đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong thành phố: Do quá trình đô thị hoá mạnh mẽ, dân số ngày càng tăng lên, đời sống xã hội được nâng cao kéo theo sự tăng lên nhanh chóng nhu cầu đi lại đồng thời thành phố ngày càng mởi rộng đã làm tăng khoảng cách đi lại. Trên các đường phố công suất luồng hành khách rất lớn, cho nên nếu sử dụng phương tiện cá nhân thì sẽ không đáp ứng nổi. Khi đó chỉ có thể sử dụng phương tiện VTHKCC bằng xe buýt bởi vì các phương tiện vận tải HKCC thường có công suất vận chuyển lớn. SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 6 - Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga VTHKCC bằng xe vuýt là một biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu mật độ phương tiện giao thông trên đường: Trong thành phố việc mở rộng lòng đường là rất khó, thực tế đó là điều khó có thể làm được, trong khi đó nhu cầu đi lại ngày càng tăng, mật độ phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, điều này làm cho tốc độ lưu thông thấp và kéo theo sự ùn tắc giao thông. VTHKCC bằng xe buýt là giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: Trong giao thông vận tải, ngoài hệ thống cầu, đường, bến bãi, gara cho phương tiện dừng, đỗ (hệ thống giao thông tĩnh). Diện tích chiếm dụng giao thông tĩnh của phương tiện cá nhân cũng cao hơn nhiều so với phương tiện VTHKCC bằng xe buýt. - VTHKCC bằng xe buýt đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe cho người sử dụng; góp phần bảo vệ môi trường đô thị Sử dụng rộng rãi VTHKCC bằng xe buýt đã góp phần giảm mật độ phương tiện lưu thông trên đường cả về số lượng và chủng loại do đó đã góp phần hạn chế số vụ tai nạn giao thông . Mặc khác khi số lượng phương tiện tham gia giao thông giảm thì lượng khí thải sẽ giảm nên sẽ hạn chế được sự ô nhiễm môi trường - VTHKCC bằng xe buýt góp phần tiết kiệm chi phí chung cho toàn xã hội Chi phí để mua sắm phương tiện cá nhân, tiết kiệm quỹ đất của thành phố, tiết kiệm chi phí xây dựng mở rộng, cải tạo mạng lưới đường sá trong thành phố và tiết kiệm được lượng xăng dầu tiêu thụ - VTHKCC bằng xe buýt còn là nhân tố đảm bảo trật tự an toàn và ổn định xã hội Một người dân thành phố bình quân đi lại từ 2-3 lượt mỗi ngày , thậm chí cao hơn . Vì vậy , nếu xảy ra ách tắc , thì ngoài tác hại về kinh tế ,còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chính trị , trật tự an toàn và ổn định xã hội . Hiệu quả của hệ thống VTHKCC bằng xe buýt trong lĩnh vực xã hội cũng rất quan trọng và nhiều khi không thể tính . 1.2 Quản lý nhà nước về kinh tế 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 - 7 - [...]... Quỳnh Nga CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Tổng quan về Thành phố Đà nẵng 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong bốn đô... các đối tượng 1.3.3 Công cụ nhà nước sử dụng để quản lý nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt 1.3.3.1 Chính sách và công cụ pháp lý - Nhà nước định ra luật và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: + Luật giao thông đường bộ + Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô SVTH: Dương Thị... phát triển kinh tế 1.3 Quản lí Nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt 1.3.1 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với VTHKCC bằng xe buýt Quản lý Nhà nước là sự tác động và điều chỉnh mang tính quyền lực mang tính quyền lực của Nhà nước đối với các quá trình kinh tế - xã hội Khi nói đến quản lý Nhà nước là nói đến quản lý hành chính, tức là nói đến tổng thể các hoạt động của cơ quan Nhà nước không thuộc bộ phận... 2.1.2.1 Kinh tế Thành phố Đà Nẵng, sau khi chia cách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 1997 Xuất phát điểm của thành phố còn thấp so với các thành phố trực thuộc TW khác, nhưng đến nay đã trở thành một đô thị hiện đại của miền Trung – Tây Nguyên nhưng đến nay đã có những bước phát triển vượt bật Tính đến năm 2010 tình hình kinh tế Đà Nẵng phát triển... Nghĩa Bến xe ĐN – Hội An Đà Nẵng – Tam Kỳ Cty CP Vận tải và Quản lý Bến ĐN Cty CP Xe khách và DVTM ĐN KCN Hoà Khánh – Chợ Hàn Bến xe ĐN – Ái Nghĩa Bến xe ĐN – Hội An Bến xe ĐN - Mỹ Sơn Đà Nẵng – Tam Kỳ HTX Dịch vụ Vận tải Hải Vân Bến xe ĐN - Mỹ Sơn Đà Nẵng – Tam Kỳ Cty TNHH Vận tải Bến xe ĐN – Ái Nghĩa Đại Lộc HTX DVVT & Bến xe ĐN - Mỹ Sơn 2011 KDTH Duy Xuyên (Nguồn: Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng) Ghi... Lượng Số xe 1 2 Cty CP GTVT Quảng Nam Cổ phần Cty TNHH DVVT và Tư nhân Quảng Nam Quảng Nam 4, 6 3 14 3 chỗ 39-50 40 3 KDTH Đại Lộc HTX vận tải thuỷ bộ và du HTX Quảng Nam 1 9 35-50 4 lịch Hội An HTX vận tải và KDTH Tam HTX Quảng Nam 4 8 39-50 5 Kỳ Cty CP Vận tải và Quản lý Cổ phần Đà Nẵng 2 8 25-29 6 Bến ĐN Cty CP Xe khách và DVTM Cổ phần Đà Nẵng 1,3,4,6 23 50 7 ĐN HTX Dịch vụ Vận tải Hải HTX Đà Nẵng 4,6... trong ở Đà Nẵng Xe Năm Đà Nẵng đang từng bước thay đổi rất nhanh qua các năm, kinh tế xã hội phát triển vượt bậc do đó số lượng phương tiện vận tải tăng lên nhiều qua các năm đặc biệt là phương tiện xe máy dẫn đến tình trạng kẹt xe, tắt đường do đó trong những năm tiếp theo cần phải phát triển hệ thống GTVTCC để giải quyết vấn đề trên 2.2 Thực trạng về VTKHCC bằng xe buýt tại Thành Phố Đà Nẵng 2.2.1... 4 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ + Thông tư số 14/2010/TT- BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô Mục II Thông tư này quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt + Thông tư số: 24/2010/ TT-BGTVT Ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải. .. Tuyến ( số 1, 3, 4 và 6 ) là xe buýt kế cận nối trực tiếp trung tâm thành phố với 4 thị xã ở Quảng Nam Đối với tuyến số 1, 3 và 4 việc thành lập này là do yếu tố lịch sử để lại từ năm 1997 khi Đà Nẵng và Quảng Nam là một tỉnh gọi là Quảng Nam – Đà Nẵng Ba tuyến này được phối hợp khai thác bởi các công ty và các HTX xe buýt đăng ký ở cả Đà Nẵng và Quảng Nam Tuyến xe buýt số 6 Đà Nẵng – Mỹ Sơn mở ra thể hiện... lộ do Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và quản lý Tuy nhiên một số đoạn gần thành phố do các cơ quan ở địa phương quản lý Trong trường hợp của Đà Nẵng, quốc lộ 14B được Bộ Giao thông vận tải/ Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng quản lý Công ty quản lý và bảo dưỡng sửa chữa đường bộ được Sở Giao thông vận tải giao trực tiếp quản lý và sửa chữa thường xuyên đường bộ và đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Từ khóa liên quan