Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1

3 410 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2013- 2014 MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề) ĐỀ SỐ 1 MA TRẬN ĐỂ Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng T N TL T N TL T N TL T N TL I/ Văn học : - Thể loại truyện dân gian - Văn bản Thạch Sanh - Nhớ được tên các thể loại truyện dân gian đã học. - Nhận biết được những nét chính về nội dung văn bản Số câu:2 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:2 Số điểm: 2đ Tỉ lệ:20% Số câu:2 Số điểm:2,0 đ Tỉ lệ:20% II/ Tiếng Việt : – Cụm danh từ - Hiểu cụm danh từ xác định được mô hình cấu tạo của cụm danh từ. Số câu:1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm:2đ Tỉ lệ:20% Số câu:2 Số điểm: 2,0đ Tỉ lệ:20% III/ Tập làm văn Văn tự sự Biết viết bài văn kể chuyện Số câu:1 Số điểm:6,0đ Tỉ lệ:60% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm:6,0đ Tỉ lệ:60% Số câu:1 Số điểm: 6,0 Tỉ lệ:60% T Ổ N G Số câu 1 1 1 4 Điểm 2,0đ 2,0đ 6,0đ 10đ Tỷ lệ 20% 20% 60% 100% ĐỀ: Câu 1: (1đ) Kể tên những thể loại truyện dân gian em đã được học trong chương trình Ngữ văn 6? Câu 2: (1đ) Nhân vật Thạch Sanh trong truyện Thạch Sanh đã phải trải qua những thử thách nào? Câu 3: (2 điểm) Cho câu văn sau: "Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng". (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ) a/ Xác định cụm danh từ trong câu văn trên. b/ Phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó. Câu 4: (6đ) Kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: NGỮ VĂN 6 Câu 1: (1 đ) a/ Những thể loại truyện dân gian đã học trong chương trình Ngữ văn 6 là: Truyền thuyết, cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười. (1đ) (Nêu đúng mỗi loại truyện được 0,25đ) Câu 2: (1đ) Nêu đúng mỗi thử thách (0,25đ) Những thử thách Thạch Sanh phải trải qua là – Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu thờ, thế mạng. Thạch Sanh diệt chằn tinh – Xuống hang, diệt đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang. – Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. – Chiêu hàng quân sĩ mười tám nước chư hầu. Câu 3: (2đ) a/ Cụm danh từ: một người chồng thật xứng đáng.(1đ) b/ Phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó. (1đ) Phần trước Phần trung tâm Phần sau một người chồng thật xứng đáng Câu 4: (6đ) * Yêu cầu chung: - Học sinh biết viết đúng đặc trưng thể loại văn tự sự. - Bài văn trình bày mạch lạc, rõ ràng. Diễn đạt trôi chảy, trong sáng; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp thông thường; chữ viết cẩn thận, sạch đẹp. *Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có nhiều cách viết khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau: a) Mở bài (0,5đ) Vua Hùng kén rể b) Thân bài (5đ) – Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn. – Vua Hùng ra điều kiện chọn rể – Sơn Tinh đến trước, được vợ. – Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh. – Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về. c) Kết bài (0,5đ) Hàng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua. . điểm :6, 0đ Tỉ lệ :60 % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm :6, 0đ Tỉ lệ :60 % Số câu :1 Số điểm: 6, 0 Tỉ lệ :60 % T Ổ N G Số câu 1 1 1 4 Điểm 2,0đ 2,0đ 6, 0đ 10 đ Tỷ lệ 20% 20% 60 % 10 0% ĐỀ: Câu 1: (1 ) Kể. câu :1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm:2đ Tỉ lệ:20% Số câu:2 Số điểm: 2,0đ Tỉ lệ:20% III/ Tập làm văn Văn tự sự Biết viết bài văn kể chuyện Số câu :1 Số điểm :6, 0đ Tỉ. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2 013 - 2 014 MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề) ĐỀ SỐ 1 MA TRẬN ĐỂ Nội dung kiến thức Nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1, Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1, Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn