tiểu luận kinh tế công ngoại vi.doc

4 1,411 4
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2012, 11:49

tiểu luận kinh tế công ngoại vi. GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế côngMỤC LỤC NGOẠI VI . 2 Khái niệm: .2 Ngoại vi là những hoạt động của một chủ thể nhất định nào đó gây tác động đến các đối tượng này không được đền bù hoặc không phải được đền bù 2 Phân loại: .21GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế côngNGOẠI VIKhái niệm:Ngoại vi là những hoạt động của một chủ thể nhất định nào đó gây tác động đến các đối tượng này không được đền bù hoặc không phải được đền bù.Phân loại:1.1 Ngoại vi tích cực:1.1.1 Định nghĩa:Là yếu tố ngoại vi có tác động tốt đến các đối tượng chịu tác động.1.1.2 Minh họa: việc học Đại học. Lợi ích của việc học Đại học:Cá nhân:• Nâng cao trình độ => việc làm ổn định => thu nhập cao => nuôi sống bản thân và gia đình.Xã hội:• Nâng cao dân trí => nhận thức người dân ngày càng nâng lên => tệ nạn xã hội ngày càng giảm => nền kinh tế phát triển.• Cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho nền kinh tế.2GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế công1.2 Ngoại vi tiêu cực:1.2.1 Khái niệm:Là yếu tố ngoại vi có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động.1.2.2 Minh họa: nước thải sinh hoạt và chất thải chưa qua xử lý từ cácnhà máy gây ô nhiễm nguồn nước. Con kênh này là phương tiện để lưu trữ nước thải. Sức khỏe của con người làm sao có thể đảm bảo được?3GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế công Cá trong kênh chết hàng loạt. Nước kênh tràn vào làm cho nông dân khốn đốn.1.2.3 Giải pháp:• Phải phổ biến rộng rãi cho người dân về luật bảo vệ môi trường.• Cần đề ra mức phạt nặng tay hơn.• Cần đưa ra quy định chặt chẽ hơn về công tác kiểm tra, quản lý môi trường.• Tăng cường việc kiểm tra đột xuất và thường xuyên.• Yêu cầu các doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống xử lý nước.4 . giảm => nền kinh tế phát triển.• Cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho nền kinh tế. 2GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế công1 .2 Ngoại vi tiêu cực:1.2.1. loại:.................................................................................................................................21GVHD: Ths Trần Thu Vân Kinh tế côngNGOẠI VIKhái niệm :Ngoại vi là những hoạt động của một chủ thể nhất định nào đó gây
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế công ngoại vi.doc, tiểu luận kinh tế công ngoại vi.doc, tiểu luận kinh tế công ngoại vi.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn