Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc

31 1,270 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:53

Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter MôC LôC 1Lời mở đầu1.Lí do chọn đề tài: Hin nay, vi nhng úng gúp ca mỡnh vo nn kinh t, ngnh kinh doanh du lnh ó ang v s cú nhng v trớ nht nh, gúp phn vo s phỏt trin chung ca mi quc gia. Bi vy nú c gi con g trng vng. iu ny khụng ch ỳng vi du lch ca cỏc nc trờn th gii m cũn ỳng vi du lch ca Vit Nam. Du lch phỏt trin kộo theo s i mi ca nhiu ngnh kinh t khỏc, c s h tng, c s vt cht c u t nõng cp to nhiu cụng n vic lm, nõng cao i sng ca ngi lao ng, m rng giao lu vn húa xó hi gia cỏc vựng trong nc v vi nc ngoi. Do ú, trong nhng nm gn õy hot ng kinh doanh khỏch sn nc ta rt phỏt trin, s lng cỏc khỏch sn hin i vi qui mụ ln nh khỏc nhau ngy mt nhiu ó lm cho tớnh cht ca cuc cnh tranh gia cỏc khỏch sn tr nờn gay gt hn. cú th ng vng v phỏt trin trờn th trng, cỏc khỏch sn cn phi cú cỏc bin phỏp nhm nõng cao sc cnh tranh cng nh hiu qu kinh doanh ca khỏch sn mỡnh. Trc thc t ú, l mt sinh viờn thc tp c trang b kin thc v chuyờn ngnh qun tr kinh doanh, qua vic vn dng vo thc t khỏch sn Star Old Quarter trong thi gian thc tp ó giỳp em cú thờm t tin chn v vit v ti Kho sỏt nghiờn cu mụ hỡnh t chc b mỏy nhm a ra gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh khỏch sn Star Old Quarter. Vi kh nng nghiờn cu cũn nhiu hn ch nờn bỏo cỏo ca em s cú nhiu thiu sút. Em kớnh mong cú c s quan tõm giỳp ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo v s chõm trc ca thy cụ cựng quan tõm n bi vit ny. 2 Báo cáo được chia làm 4 chương tương ứng với bốn vấn đề em quan tâm nghiên cứu và muốn trình bày đó là:CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁCH SẠN STAR OLD QUARTERCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠNCHƯƠNG III: NGUYÊN NHÂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KÉM HIỆU QUẢCHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.2. Giới hạn và phạm vy nghiên cứu- Đối tượng: Khách sạn Star Old Quarter- Phạm vy nghiên cứu: Những vấn đề có liên quan đến hình tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính trong khách sạn.3. Phương pháp nghiên cứuTrong quá trình nghiên cứu đề tài em sử dụng các phương pháp sau đây:- Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo chuyên ngành, internet, các báo cáo kết quả kinh doanh từ đó đưa ra đề xuất.- Phương pháp thống kê: Từ việc nghiên cứu chỉ tiêu giữa các năm, em sử dụng phương pháp thống kê so sánh về tỷ lệ phần trăm, số tương đối và tuyệt đối để đưa ra các kết luận về tình hình kinh doanh của công ty.- Phương pháp thu thập thông tin: thông qua quan sát các hoạt động kinh doanh, thu thập nguồn thông tin của khách sạn trong quá trình thực tập.Ngoài ra em còn sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh hệ thống các thông tin điều tra, sử dụng các hình toán cùng các số liệu thứ cấp và sơ cấp để làm tăng thêm tính chính xác và thuyết phục cho báo cáo. 3CHNG IGII THIU KHCH SN STAR OLD QUARTER1. Giới thiệu khái quát Khách sạn.1.1. Thụng tin c bn.* L loi hỡnh doanh nghip t nhõn, Khỏch sn Star Old Quarter cú:+ Tờn ting vit: Khỏch sn Star Old Quarter.+ a ch: 29 Bỏt n, H Ni.+ in thoi: (84-4) -3 823.8044.+ Fax: (84-4) - 3 719.2699.+ Email: StarOldQuarterhotel@gmail.com.vn+ Website: StarOldQuarterhotel.com.vnKhỏch sn Star Old Quarter l khỏch sn 3 sao vi 23 phũng khỏch t tiờu chun quc t. Khỏch sn luụn ỏp ng cỏc nhu cu phự hp vi mi th hiu ca khỏch hng.* Vị trí địa lý của Khách sạn.Khách sạn Star Old Quarter nm v trớ trung tõm ph c ca H Ni, rt thun tin khi n cỏc im du lich ni ting ca H Ni nh H Hon Kim, ch ng Xuõn, Lng ch tch H Chớ Minhn khu di tớch lch s Vn Miu Quc T Giỏm, hay cỏc ph m thc, khu vui chi gii trớ nh bar, cafộ* Cỏc dch v ti Khỏch sn:- Nh hng: phc v mún n u, vi trờn 400 ch.- Melody Bar: c thit k theo phong cỏch Chõu õu, giai iu nh nhng, thc n ung v cỏc mún n nhanh a dng.- Phũng hi ngh, Quy lu nim, khu xụng hi massage, phũng Karaoke. * Trang thit b ti phũng khỏch: 4- in thoi quc t, truyn hỡnh v tinh, iu ho nhit hai chiu, bn tm, in thoi ti bn tm, bn gh lm vic, t lnh, trang trớ ni tht hin i, wifi1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Khách sạn Star Old Quarter. Khỏch sn Star Old Quarter l mt n v kinh doanh trc thucDoanh nghip t nhõn Xuõn Thc. Vỡ vy trc khi tỡm hiu v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Khỏch sn Star Old Quarter chỳng ta nờn bt u t ni khai sinh ra Khỏch sn: Doanh nghip t nhõn Xuõn Thc.- Tờn: Doanh nghip t nhõn Xuõn Thc.- a ch: 29 Bỏt n, H Ni- in thoi: (84-4) -3 823.8044- Fax: (84-4) - 3 719.2699- Email: Xuanthuc_pri-en@gmail.com- Website: www.xuanthucpri-en.com.vn- Ch s hu: UBND Thnh ph H Ni- i din ch s hu: Tng cụng ty Du Lch H Ni.Doanh nghip t nhõn Xuõn Thc c thnh lp theo Quyt nh s 101 - 2005/Q- UB ngy 13 thỏng 7 nm 2006 ca U ban nhõn dõn thnh ph H Ni.Nhim v ch yu ca doanh nghip l hot ng trờn lnh vc: Dch v du lch( L hnh quc t v ni a), kinh doanh vui chi gii trớ th thao, khỏch sn, nh hng, kinh doanh thng mi( xut nhp khu, h thng siờu th bỏn buụn, bỏn l cho ngi tiờu dựng, cung cp mỏy múc, nguyờn liu cho lnh vc sn xut nc gii khỏt), cho thuờ vn phũng i din, xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng v h tng k thutSau 2 nm hot ng kinh doanh khụng cú lói, doanh nghip quyt nh tp trung vo lnh vc kinh doanh khỏch sn v i tờn thnh Khỏch sn Star Old Quarter. 51.3. Các lĩnh vực kinh doanh của Khách sạn. - Chức năng: Khách sạn được thành lập nhằm mục đích không ngừng nâng cao lợi ích của doanh nghiệp, tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh sau 2 năm hoạt động thua lỗ.-Nhiệm vụ:+ Khách sạn thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng kí.+ Khách sạn có nhiệm vụ chấp hành tốt quy định của Nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ.+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh.+ Tự tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, khai thác và sử dụng nguồn vốn được giao có hiệu quả, đảm bảo đầu tư mở rộng quy kinh doanh, đổi mới trang thiết bị.+ Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng đã kí kết với khách hàng trong và ngoài nước. -Các nghành nghề kinh doanh:+ Kinh doanh phòng nghỉ.+ Kinh doanh các dịch vụ ăn uống.+ Kinh doanh các dịch vụ bổ sung: massage, tổ chức hội nghị, bán hàng lưu niệm, giặt là…+ Kinh doanh du lịch, tổ chức lữ hành trong nước và quốc tế, vận chuyển khách du lịch.2. Tổ chức bộ máy hoạt động Khách sạn2.1. Sơ đồ tổ chức. 6 (Nguồn: Khách sạn Star Old Quarter) Nguyên tắc tổ chức hoạt động chung của Khách sạn là: Khách sạn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Khách sạn.Yêu cầu đặt ra cho mỗi bộ phận tác nghiệp trong Khách sạn là phải có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn tốt. Mỗi nhân viên, mỗi bộ phận cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, các thao tác kĩ thuật và cách thức giao tiếp, quy trình phục vụ khách về các dịch vụ lưu trú, ăn uống, các dịch vụ bổ sung khác như cắt tóc, massage, phòng hội thảo….*Giám đốc: Là người điều hành, chỉ đạo trực tiếp các phòng, các tổ trực thuộc và là người chịu trách nhiệm trực tiếp với mọi hoạt động kinh doanh của Khách sạn.*Phòng kế toán: Thực hiện chức năng quản lí tài chính, thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, theo dõi tình hình sử dụng vốn, tình hình thu chi, kết quả kinh doanh, báo cáo và phân tích tình hình tài chính của, hỗ trợ tư vấn giám đốc trong quá trình điều hành quản lý.* Bộ phận lễ tân Khách sạn: là bộ phận đón tiếp và làm các thủ tục cho khách. Bộ phận lễ tân phối hợp với các bộ phận trong Khách sạn, với các cơ sở Giám đốc khách sạnPhòng kế toán Bộ phận lễ tânBộ phận bànBộ phận bếpBộ phận buồngBộ phận bảo vệBộ phận dịch vụBộ phận kỹ thuật7dịch vụ ngoài Khách sạn để phục vụ khách về các dịch vụ như lưu trú, ăn uống, các dịch vụ khác, đồng thời môi giới một số dịch vụ cho khách.Chức năng của bộ phận lễ tân:+ Giải quyết các yêu cầu về dịch vụ đặt buồng.+ Làm các thủ tục đăng kí Khách sạn và trả buồng.+ Giải quyết các thông tin đến và đi cho khách, liên hệ các dịch vụ, các hoạt động với khách.+ Thu ngân: theo dõi tài khoản của khách, xác định tình trạng nợ của khách, lập hoá đơn khi khách trả buồng và tiếp nhận tiền trả của khách.*Bộ phận buồng: Bộ phận buồng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Khách sạn. Bộ phận buồng phối hợp cùng bộ phận lễ tân cung cấp dịch vụ lưu trú. Bộ phận buồng tổ chức lo liệu đón tiếp, phục vụ nơi nghỉ ngơi của khách, quản lý việc cho thuê buồng và quán xuyến quá trình khách ở như:- Làm vệ sinh, bảo dưỡng, bài trí các buồng, các khu vực công cộng.- Phục vụ các dịch vụ thuộc phạm vi bộ phận buồng.- Giữ yên tĩnh và an toàn tính mạng, tài sản của kháchKhách sạn.- Chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản thuộc khu vực buồng.- Kiểm tra, duy trì những số liệu cần thiết về tình hình khách, hệ thống buồng.- Giữ mối quan hệ với lễ tân và các bộ phận khác như bộ phận bàn, bar, bếp, kĩ thuật bảo dưỡng, kế toán, bảo vệ để xúc tiến dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ.* Bộ phận bàn: là bộ phận đón tiếp và phục vụ các món ăn, đồ uống cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về ăn uống cho khách:- Phục vụ khách ăn uống đúng giờ, đúng quy tắc và đúng động tác quy định. 8- Tỡm hiu v nm vng yờu cu ca khỏch, phi hp cht ch vi bar, bp ỏp ng tt mi yờu cu ca khỏch.- To mụi trng hp dn khỏch thng thc mún n, ung.- Duy trỡ tt v sinh an ton thc phm v v sinh mụi trng.* B phn bar: l ni kinh doanh phc v ung v mt s n nh nhm tho món nhu cu ca khỏch trong thi gian ngn nht mi lỳc, mi ni trong khỏch sn. B phn bar trong Khỏch sn gúp phn to s a dng v dch v ỏp ng nhu cu khỏch, hp dn khỏch, lm tng doanh thu cho Khỏch sn:- Pha ch ung cú cht lng, m bo v sinh, ỏp ng yờu cu ca khỏch.- Nghiờn cu tng nhúm ung, cỏch sn xut v s dng phự hp yờu cu ca khỏch.* B phn bp: l ni ch bin nhng mún n theo yờu cu ca khỏch. Cú trỏch nhim ch bin cỏc mún n phc v khỏch lu trỳ, khỏch a phng, ch bin cỏc mún n phc v cỏc ba tic ln nh theo yờu cu:- Ch bin cỏc mún n thm ngon, hp dn khỏch hng- Nghiờn cu, sỏng to lm phong phỳ thc n.* B phn k thut: m bo s hot ng tt ca cỏc trang thit b trong Khỏch sn.* B phn bo v: Chu trỏch nhim m bo trt t an ton trong Khỏch sn, bo v tớnh mng, ti sn ca khỏch lu trỳ v ca Khỏch sn.* B phn dch v: Phc v cỏc dch v b sung nh ct túc, th dc thm m, massage- sauna .ỏp ng cỏc nhu cu a dng ca khỏch hng.2.3. Hiện trạng mối quan hệ giữa các bộ phận chính tại Khách sạn. 9Các bộ phận trong Khách sạn luôn có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, bởi khi khách hàng đến với Khách sạn, một khách có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ khác nhau như nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí…Mỗi dịch vụ lại là một bộ phận riêng biệt, chính vì vậy để hoạt động của khách diễn ra trôi chảy theo một trình tự, hay theo ý muốn riêng biệt của khách thì cần phải có sự phối hợp của rất nhiều bộ phận cùng một lúc như bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bàn, bếp… Bộ phận buồng có trách nhiệm phải thông báo cho bộ phân lễ tân về tình trạng buồng(số buồng trống, số buồng khách trả đã làm vệ sinh, số buồng bẩn .). Đồng thời khi có khách trả buồng bộ phận lễ tân thông báo cho bộ phận buồng có buồng trống chưa làm vệ sinh, để bộ phận buồng tiến hành dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị buồng phòng sẵn sàng để đón khách mới. Trong khách sạn các bộ phận buồng và phòng, bộ phận về nhà hàng và quầy ăn uống mang lại nguồn thu chủ yếu cho khách sạn vì vậy sự phối hợp nhịp nhàng với nhau giữa các bộ phận trong quá trình phục vụ khách rất cần thiết và quan trọng bởi kết quả hoạt động của bộ phận này có ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phận kia. Một hội nghị chiêu đãi không thể nào tổ chức được nếu không có những cố gắng của tổ phục vụ hội nghị và tổ phục vụ “chiêu đãi tiệc” cùng với nhà bếp, các quầy rượu và tổ “quản lý các vật dụng nhà bếp” v.v…Bộ phận kế toán cũng có mối quan hệ phối hợp với các hoạt động của bộ phận nhà hàng & quầy uống. Người kiểm soát giá và thu ngân của bộ phận nhà hàng & quầy uống đều làm việc trong bộ phận kế toán, họ theo dõi các doanh thu lẫn chi phí của bộ phận nhà hàng & quầy uống. Thu ngân của bộ phận nhà hàng & quầy uống báo cáo lên người trợ lý kiểm soát các quầy thu. Kiểm soát viên giá thành trong bộ phận nhà hàng & quầy uống là xác định tính chính xác và hợp lý của tất cả các khoảng doanh thu từ nhà hàng & quầy uống. Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ và viết báo cáo hàng ngày các khoảng chi phí về thực phẩm và thức ăn được sử dụng. 10[...]... tranh giữa các khách sạn trở nên gay gắt hơn. Để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường, các khách sạn cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh doanh của khách sạn mình. Trước thực tế đó, là một sinh viên thực tập được trang bị kiến thức về chuyên ngành quản trị kinh doanh, qua việc vận dụng vào thực tế ở khách sạn Star Old Quarter trong thời gian thực. .. doanh, qua việc vận dụng vào thực tế ở khách sạn Star Old Quarter trong thời gian thực tập đã giúp em có thêm tự tin chọn và viết về đề tài Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.” Với khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên báo cáo của em sẽ có nhiều thiếu sót. Em kính mong có được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy... NHÂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KÉM HIỆU QUẢ1. Nguyên nhân cơ bản.Sau một thời làm việc tại Khách sạn, em đã nhận ra một số bất cập trong công tác tổ chức bộ máy kinh doanh cũng như mối quan hệ cộng tác giữa những bộ phận chính trong Khách sạn. Và đây chính là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn chưa được tối đa. Về mặt lý luận chung, em xin đưa ra một vài luận... chi, kết quả kinh doanh, báo cáo và phân tích tình hình tài chính của, hỗ trợ tư vấn giám đốc trong quá trình điều hành quản lý.* Bộ phận lễ tân Khách sạn: là bộ phận đón tiếp và làm các thủ tục cho khách. Bộ phận lễ tân phối hợp với các bộ phận trong Khách sạn, với các cơ sở Giám đốc khách sạn Phịng kế tốn Bộ phận lễ tân Bộ phận bàn Bộ phận bếp Bộ phận buồng Bộ phận bảo vệ Bộ phận... động kinh doanh. + Tự tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, khai thác và sử dụng nguồn vốn được giao có hiệu quả, đảm bảo đầu tư mở rộng quy kinh doanh, đổi mới trang thiết bị.+ Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng đã kí kết với khách hàng trong và ngồi nước. -Các nghành nghề kinh doanh: + Kinh doanh phòng nghỉ.+ Kinh doanh các dịch vụ ăn uống.+ Kinh doanh các dịch vụ bổ sung: massage, tổ chức. .. Khách sạn Star Old Quarter) Nguyên tắc tổ chức hoạt động chung của Khách sạn là: Khách sạn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tơn trọng pháp luật.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Khách sạn. Yêu cầu đặt ra cho mỗi bộ phận tác nghiệp trong Khách sạn là phải có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn tốt. Mỗi nhân viên, mỗi bộ phận cần xác định rõ chức năng,... là nguồn lợi nhuận cao nhất trong Khách sạn. Kinh doanh tour du lịch trong nước: Đây là lĩnh vực kinh doanh góp phần tạo thêm doanh thu cho doanh nghiệp và tìm kiếm khách lưu trú cho Khách sạn. Khách sạn thực hiện các chương trình tour theo yêu cầu của khách. Kinh doanh các dịch vụ bổ sung: Các dịch vụ này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách sạn như dịch vụ giặt... Lan Hương, Khoa Du lịch và Khách sạn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.+ Giáo trình Quản trị kinh doanh Khách sạn, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội+ Giáo trình Quản trị kinh doanh Khách sạn, Trịnh Xuân Dũng. ĐH Quốc gia Hà Nội.+ Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Khách sạn du lịch, Nguyễn Trọng Đặng, Nguyễn Doãn Thị Liễu. ĐH Thương Mại. +Quản lí khách sạn hiện đại. Lục Bội Minh. NXB CTQG .- Website:+... thuật…Sau 2 năm hoạt động kinh doanh khơng có lãi, doanh nghiệp quyết định tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn và đổi tên thành Khách sạn Star Old Quarter. 5 Các bộ phận trong Khách sạn ln có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, bởi khi khách hàng đến với Khách sạn, một khách có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ khác nhau như nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí…Mỗi dịch vụ lại là một bộ phận riêng biệt, chính... Các lĩnh vực kinh doanh của Khách sạn. - Chức năng: Khách sạn được thành lập nhằm mục đích khơng ngừng nâng cao lợi ích của doanh nghiệp, tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh sau 2 năm hoạt động thua lỗ.-Nhiệm vụ:+ Khách sạn thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng kí.+ Khách sạn có nhiệm vụ chấp hành tốt quy định của Nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ.+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về . XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 2. Giới hạn và phạm vy nghiên cứu- Đối tượng: Khách sạn Star Old Quarter- Phạm vy nghiên cứu: Những vấn. quan đến mô hình tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận chính trong khách sạn. 3. Phương pháp nghiên cứuTrong quá trình nghiên cứu đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc, Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc, Báo cáo thực tập Khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Star Old Quarter.doc, Gii hn v phm vy nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Giới thiệu khái quát Khách sạn. Thụng tin c bn.

Từ khóa liên quan