sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

28 379 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 10:10

Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn MỤC LỤC A. MỤC LỤC 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Lí do chọn đề tài: Tiếng Anh hiện nay đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế và ở nước ta tiếng Anh được coi là ngoại ngữ rất quan trọng giúp những người tìm việc và xin học bổng , cũng như theo đuổi các chuyên ngành sau đại học. Do đó, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cố gắng đạt được những chứng chỉ quốc tế như TOEFL và IELTS để tìm cơ hội giáo dục tại các trường đại học ở nước ngoài. Hơn nữa chứng chỉ TOEIC hiện nay là yêu cầu bắt buộc của nhiều trường đại học ở Việt Nam để tốt nghiệp. Giờ đây càng ngày càng có nhiều người học tiếng Anh để giao tiếp tốt hơn vì thế kỷ 21 là thời đại của toàn cầu hóa, trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho hầu hết các giao dịch, như James (2001) đã nói: " Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu hóa, của kinh doanh quốc tế, của chính trị Đó là ngôn ngữ của máy tính và Internet đó là ngôn ngữ quốc tế chiếm ưu thế trong truyền thông , khoa học, hàng không, giải trí, phát thanh, ngoại giao " Chương trình SGK lớp 10 mới nằm trong đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo. Chương trình mới đặt trọng tâm phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ cho người học đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh vì sinh viên Việt Nam vẫn luôn được cho là giỏi môn viết nhưng yếu môn nói khi học ngoại ngữ. Học sinh của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng không phải ngoại lệ. Thực tiễn dạy môn nói ở trường chuyên cho thấy học sinh vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Hơn nữa, hai năm trở lại đây đề thi HSG quốc gia môn tiếng Anh đã có thêm 1 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phần thi nói bắt buộc, điều này đặt ra một thử thách đối với việc dạy và học môn nói chuẩn bị cho kì thi này. Tầm quan trọng của tiếng Anh, như chứng minh ở trên, là không thể phủ nhận trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, và mọi người học ngôn ngữ đều muốn giao tiếp thành công, tuy nhiên, người học Việt Nam nói chung và học sinh của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói riêng vẫn còn có rất nhiều khó khăn trong giao tiếp do tính chất khác nhau của hệ thống âm thanh và giai điệu tiếng Việt so với tiếng Anh. Trong thực tế, những khó khăn xuất phát từ cả và siêu phân đoạn (suprasegmental) của ngôn ngữ tiếng Anh. Mặc dù Avery và Ehrlich (1995 ) cho rằng việc phát âm một câu (suprasegmental) quan trọng hơn việc phát âm chính xác từng từ (segmental) rất nhiều, nhưng chương trình giảng dạy cho học sinh trung học chỉ tập trung vào các khía cạnh phân đoạn (segmental). Theo đó, học sinh có thể phát âm tốt một từ tiếng Anh riêng lẻ nhưng trong giao tiếp gồm nhiều câu thì không như mong muốn. Từ thực tiễn trên việc giảng dạy các tính năng siêu phân đoạn cho học sinh trung học là rất quan trọng để cải thiện kỹ năng giao tiếp của học sinh. Các mặt của chuỗi lời nói (Aspects of connected speech), sau đây viết tắt thành, ACS thuộc về lĩnh vực siêu phân đoạn của ngữ âm học và âm vị học trong đó bao gồm các vấn đề khác nhau , cụ thể là nhịp điệu, sự đồng hóa âm, sự lược âm, và nối âm. Tất cả những mặt này đều có tác động nhất định đối với khả năng giao tiếp của người học. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng ACS chưa được sự quan tâm cả từ giáo viên và học sinh ở bậc trung học. Với những lí do nêu trên, tác giả đề tài đã thử áp dụng kiến thức cơ bản về ngữ âm (trong nghiên cứu này chỉ đề cập các mặt trong chuỗi lời nói – Aspects of connected speech, viết tắt thành ACS) vào dạy môn nói cho học sinh chuyên với hy vọng có thể giúp học sinh phát triển môn nói tốt hơn. 2. Ý nghĩa và tác dụng của phương pháp mới: Việc đưa kiến thức ACS vào giảng dạy tích hợp môn nói ở bậc trung học ở Việt Nam nói chung và ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn High nói riêng là một vấn đề khá mới, vì vậy sự thành công của nghiên cứu này có thể bổ sung cho hệ thống phương pháp dạy và học tiếng Anh hiện có nhằm giúp học sinh có cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ngay ở bậc phổ thông. Nghiên cứu này hướng đến việc nâng cao khả năng giao tiếp của học sinh do đó nó có thể được xem là một đóng góp giúp thay đổi quan điểm về giảng dạy kỹ năng nói với hy vọng mang lại kết quả trong việc giúp học sinh đạt được trình độ giao tiếp đúng và tự nhiên bằng tiếng Anh. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ chỉ áp dụng kiến thức ACS vào việc giảng dạy môn nói trong chương trình sách giáo khoa lớp 10 thí điểm tại 2 lớp 10 chuyên Anh và lớp 10 Văn. Thời gian tiến hành: năm học 2013 – 2014, năm đầu tiên áp dụng sách thí điểm lớp 10 trong đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo. 2 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Địa điểm tiến hành: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. II. Phương pháp tiến hành: 1. Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của bài nghiên cứu được dựa trên lý thuyết về giảng dạy ngữ âm và ACS tập hợp từ các tài liệu chuyên ngành về hoạt động giảng dạy và ngôn ngữ học tiếng Anh. 2. Cơ sở thực tiễn: Từ thực tiễn giảng dạy môn nói sử dụng bộ sách giáo khoa cũ và bộ sách giáo khoa thí điểm lớp 10 nă học 2013 – 2014, người viết nhận thấy nhu cầu cần phải bổ sung kiến thức ngữ âm để giúp nâng cao khả năng giao tiếp tự tin cho học sinh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với môn ngoại ngữ. 3. Các phương pháp tiến hành: - Phương pháp tổng hợp: Tham khảo tài liệu từ sách giảng dạy tiếng Anh, mạng Internet, và hoạt động dạy học môn nói của các đồng nghiệp để tìm ra cách tốt nhất tích hợp kiến thức ACS vào việc dạy nói. - Phương pháp so sánh: Làm bài kiểm tra nói để phát hiện các lỗi liên quan đến các mặt trong chuỗi lời nói. Sau đó giới thiệu đến học sinh kiến thức cơ bản ACS dựa vào các lỗi trong bài kiểm tra của học sinh. Tiến hành kiểm tra lại để đánh giá quá trình tự hoàn thiện khả năng giao tiếp của học sinh. Cuối cùng tác giả đưa la những gợi ý cách giảng dạy môn nói tích hợp kiến thức ngữ âm. 4. Thời gian tạo ra giải pháp: Năm học 2013 – 2014 B. PHẦN NỘI DUNG I. Mục tiêu đề tài: Người thực hiện đề tài nghên cứu này hướng đến mục tiêu trước mắt là giúp học sinh tích cực chủ động trong việc học môn nói ở trường với sự trợ giúp của nền tảng kiến thức ngữ âm cơ bản để có thể giao tiếp tự nhiên và trôi chảy. mục tiêu lâu dài của nghiên cứu là rèn luyện ở học sinh kĩ năng giao tiếp hiệu quả và hướng đến chuẩn phát âm quốc tế. II. Mô tả giải pháp của đề tài: 1. Thuyết minh tóm tắt tính mới, khả năng áp dụng và hiệu quả của đề tài. 1.1. Tính mới của đề tài: 3 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Việc dạy tích hợp kiến thức ngữ âm vào môn nói là một cách mới trong việc dạy môn nói ở trường phổ thông. Điều này giúp học sinh tự tin sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp và nói tiếng Anh tốt hơn với điều kiện sẵn có. 1.2. Khả năng áp dụng: Đề tài có khả năng áp dụng rộng rãi vào việc giảng dạy và hướng dẫn học sinh tự học tiếng Anh ở trường phổ thông, đặc biệt là cho đối tượng học sinh khá, giỏi và học sinh trong đội tuyển dự thi HSG của các trường THPT. 1.3. Hiệu quả của đề tài: a/ Hiệu quả về mặt kĩ thuật: + Học sinh: Giúp học sinh có thêm kiến thức vững chắc về ngữ âm để biết tự sửa những lỗi sai trong việc học môn nói. + Giáo viên: Tạo động lực cho giáo viên tự tìm hiểu, ôn lại kiến thức ngữ âm để phục vụ tốt hơn cho công tác dạy tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ 2020. b/ Hiệu quả xã hội: Nâng cao hứng thú và hiệu quả học tiếng Anh ở trường phổ thông. Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách thường xuyên, liên tục và đúng phương pháp. c/ Hiệu quả kinh tế: Giúp học sinh có thể rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh ngay tại trường phổ thông, tiết kiệm thời gian và kinh phí học lại môn này khi bước vào đại học. 2. Thuyết minh cụ thể giải pháp mới: 2.1. Một số khó khăn của học sinh khi học môn nói tại trường phổ thông: Học sinh THPT khi mới vào trường có nền tảng tiếng Anh khác nhau và ở cấp 2 việc học môn nói chưa được chú trọng đúng mức nên các em không thể học môn nói hiệu quả. Các em thiếu kiến thức về cấu trúc, từ vựng, ngữ âm nên khi nói không thể trôi chảy hoặc không giống ngữ điệu tiếng Anh. Hơn nữa, tiếng Việt và tiếng Anh có hệ thống ngữ âm và ngữ điệu hoàn toàn khác nhau và điều này tạo rất nhiều khó khăn cho người học. 2.2. Phương thức áp dụng kiến thức ngữ âm cơ bản vào dạy và học kỹ năng nói tại trường phổ thông. 2.2.1. Cung cấp lý thuyết cơ bản về ngữ âm tiếng Anh, đặc biệt là ACS: 2.2.1.a. Nhịp điệu trong lời nói: 4 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Có hai loại nhịp điệu trong lời nói, cụ thể là nhịp điệu theo từ được nhấn âm như trong tiếng Anh , tiếng Nga, và tiếng Ả Rập, và nhịp điệu theo âm tiết như trong tiếng Telugu, Pháp, Việt và Ý ( Roach, 2000, p . 135). Ví dụ : Walk down the path to the end of the canal. Loại thứ hai của nhịp điệu là nhịp điệu theo âm tiết. Các tính năng phân biệt chính của loại thứ hai là nhịp điệu ngắt xảy ra bất kể các âm tiết được nhấn mạnh hoặc không nhấn. Như trong ví dụ sau đây, phiên bản tiếng Anh được chia thành năm đơn vị nhấn dựa trên các âm tiết nhấn mạnh và không nhấn, trong khi phiên bản tiếng Việt có sáu âm nhấn chỉ ra khoảng thời gian của các âm được nhấn. ví dụ: Several experts are to give evidence on the subject. (English version) Nhiều chuyên gia sẽ đưa ra bằng chứng cho vấn đề đó. (Vietnamese translation) 2.2.1.b. Sự đồng hóa âm: Theo phân loại Celce - Murcia, M. et al. (1996) có ba loại đồng hóa bằng tiếng Anh , cụ thể là đồng hóa thuận, đồng hóa nghịch, và đồng hóa kết hợp. Đồng hóa thuận: Sự thay đổi trong âm được gọi là đồng hóa thuận khi âm đi trước ảnh hưởng đến âm đi sau và làm nó biến đổi cho giống tính chất âm đi trước.  ví dụ: beans /bi:nz/ beats /bi:ts/ moved /mu:vd/ fished /fiʃt/ Đồng hóa nghịch: Loại thứ hai của sự đồng hóa là đồng hóa nghịch. Trong đồng hóa nghịch, âm đi sau tác động làm biến đổi âm đi trước.  ví dụ: have /hæv/ + to /tu:/ /hæftə / has /hæz/ + to /tu:/ / hæstə / used /ju:zd/ + to /tu:/ /ju:stə / Could you give me a call?  /gimme/ Let me do that for you.  /lemme/ 5 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n 1 2 3 4 5 Âm tạo đồng hóa Âm bị đồng hóa Âm bị đồng hóa Âm tạo đồng hóa Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn [m:] [m:] I saw her in the bar.  /inne/ Get them!  /gettəm/ [n:] [t:] Đồng hóa kết hợp: Đồng hóa kết hợp thường xảy ra khi hai phụ âm đi gần nhau gây ảnh hưởng hỗ tương và tao ra một phụ âm mới hoàn toàn có tính chất kết hợp của 2 phụ âm gốc.  Ví dụ: He is coming this year.  rule: /s/ + /y/  /∫/ [∫] as in issue Does your mother know?  rule: /z/ + /y/  / ʒ/ [ʒ] as in pleasure Is that your dog?  rule: /t/ + /y/  / tʃ/ [tʃ] as in stature 2.2.1.c. Sự lược bỏ âm: Sự lược bỏ âm là việc tinh giản một âm hoặc nhiều âm để tạo thuận lợi cho câu nói. (Jones, 1998, p. 133). Tương tự như đồng hóa, sự lược bỏ âm xuất hiện phổ biến trong lời nói giao tiếp thân thiện, không nghi thức trong tiếng Anh và nó có thể gây khó khăn cho người học ngoại ngữ khi một số âm vị họ mong đợi để nghe không thực sự được phát âm rõ rệt. Dưới đây là một số ví dụ về sự lược bỏ âm do Peter Roach (2000) đưa ra. Mất nguyên âm yếu sau p, t, k: Ví dụ: p h, teitəʊ t h, mɑ:təʊ k h, neəri p h, hæps t h, dei tattoo  t h, tu:catastrophe  k h, tæstrəfi parade  p h, reid Nguyên âm yếu trở thành âm tiết trước n, l, hoặc r: Ví dụ: tonight  tņait police  pļi:s correct  kŗ ekt cattle  kætļ muddle  mʌdļ threaten  θretņ particular  pŗtikjulŗ Tránh các cụm phụ âm phức tạp: 6 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Âm 1 Âm 2 Âm 3 Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Ví dụ: George the Sixth’s throne  dʒɔ: dʒ ðə siks θrəʊn instead of dʒɔ: dʒ ðə sikθs θrəʊn Act  æks instead of ækts looked back  luːk bæk instead of luːkt bæk Mất /v/ trong 'of' trước phụ âm: Ví dụ: lots of them  lɒts ə ðəm waste of money  weist ə mʌni District of Columbia  distrikt ə kəlʌmbiə 2.2.1.d. Sự nối âm: Phụ âm nối với nguyên âm: Ex: Labial consonant + Vowel: stop it came in leave early Dental consonant + Vowel: with it breathe it breathe out Alveolar consonant + Vowel: washed it played on run around Palatal consonant + Vowel: cash out camouflage it march it Velar consonant + Vowel: back out drag out sing it Phụ âm nối với phụ âm: Ví dụ: p + t: stop trying t + k: pet crocodile p + d: lap dog g + b: big boy t + tʃ: fat chance d + dʒ: bad judge g + k: log cabin t + d: let down t + l: pet lizard g + z: big zoo p + s: keep speaking k + ʃ: deck shoes g + d: big dipper k + b: black box g + ʃ : big church Nối phụ âm giống hệt nhau: Ví dụ: t + t: hurt Tom p + p: ripe plum k + k: black cat b + b: grab Bill d + d: played darts g + g: big girls 7 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn f + f: if Fred θ + θ: with thanks s + s: ice skating ʃ + ʃ: push Shirley r + r: far reacher l + l: fall leaves Nguyên âm nối với nguyên âm: /y/ glides /w/ glides /i:/ + vowel: be y able, cre y ate /u:/ + vowel: blue w ink, Stu w art /ei/ + vowel: say y it, lay y ette /əu/ + vowel: no w art, no w el /ai/ + vowel: my y own, na y ive /au/ + vowel: how w is it, flo w ur /ɒi/ + vowel: toy y airplane, boy y ish Một trường hợp nối nguyên âm với nguyên âm là "intrusive r '. Ví dụ: spa /r/ owner saw /r/ Ann vanilla /r/ ice cream media /r/ event formula /r/ A Australia /r/ all out here /r/ are four /r/ eggs Nguyên âm nối với bán nguyên âm: Ví dụ: Be yourself free union see Europe free uniform pay yourself stay united say yes play yeti do we? Who wouldn’t blue water too wicked blow wind blow go west show window no weed 2.2.2. Sự tương quan giữa năng lực nói và các ACS: Ur (1996) đã phát biểu rằng thực tế cho thấy kĩ năng nói là quan trọng nhất trong bốn kỹ năng cơ bản ( nghe, đọc, viết và nói ) và sau đó nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đồng quan điểm này, trong số đó Nunan (1999 ), khẳng định rằng nếu nghe là kỹ năng chìa khóa trong việc học ngôn ngữ thứ hai , sau đó nói có vị trí độc tôn. Nunan (1999, p . 226 ) cho rằng một người được cho là đạt được các năng lực ngôn ngữ tốt khi đạt được kiến thức ngữ âm của cả hai: ngữ âm trong từ (segmental) và ngữ âm trong câu (suprasegmental), một vốn từ vựng đầy đủ, và kiến thức cú pháp uyên bác. 2.3. Các hoạt động dạy ACS: 8 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Các hoạt động giảng dạy ACS đã được lựa chọn và chuyển thể từ những gợi ý của Celce - Murcia et al. (1996 , trang 8-9). Tuy nhiên, chỉ có các hoạt động thích hợp được sử dụng trong lớp học. Một số hoạt động trong lớp được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây. Activities Aims Group work Preparation Procedure Listen and Imitate - Help acquaint the students with the rhythmic pattern of English as well as other ACS. - Help teacher keep track of students’ performance and detect any problems encountered by them. - The whole class repeat in chorus, then students drill individually. - The tasks adapted from the book and the videos downloaded from Youtube. - Let students watch the videos or listen to the recording then ask them to repeat after the voice they hear. - Teacher explains further with the theories of ACS. - Students practice by themselves and then present in front of the class. Speed dictation - Enhance students’ recognition of the sounds. - Give students an opportunity to be exposed to natural English. - Work in group - Choose the suitable videos or recordings. - Ask students to group themselves to compete against other groups in the class. - Hand out pieces of paper for them to write down what they hear. - Teacher decides the winner by comparing the students’ result with the reading. Back- - Familiarize the - In groups - Prepare the - Ask students to repeat 9 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chaining students with ACS such as linking, elision and rhythm. or individually back-chaining sentences at home. in chorus. - Call on some students to repeat individually. - Ask for volunteer to repeat the long back- chaining sentences using ACS. Jumbled pictures - Help students use English naturally through story-telling. - Enhance teamwork spirit and the students’ creativity in using language. - In groups - Make photocopies of the pictures. - Prepare handouts of suggested stories. - Divide the students into 6 groups. - Assign 2 groups the same pictures of the same stories and ask them to rearrange the pictures to make a logical story. - Ask a representative from each group to tell their story to the class. “The Pursuit of words” game - Help students practice ACS with fun. - Improve students’ natural reaction in using ACS. - In groups or individually - Prepare pictures of different themes with ideas or words hidden in them. - Prepare gifts for the winners. - Put the students into groups. - Explain the rules of the game to the students. - Ask the students to study the pictures carefully in 20 seconds and then speak out the words, phrases, or sentences the pictures 10 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n [...]... tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn scores V/ Homework: 5’ Do task 4 on page 20 for next class’ check-up and prepare for listening - Writes homework on the board - take notes 3 Kết quả áp dụng vào các đối tượng học sinh: 3.1 Chọn đối tượng áp dụng: Việc áp dụng cách dạy nói có tích hợp kiến thức ACS được áp dung trong năm học 2013 – 2014 tại 2 lớp 10 chuyên. .. - một mạng xã hội phổ 13 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn biến Giáo viên cần luôn luôn nhắc nhở các sinh viên sử dụng đồng hóa âm hoặc sự lược bỏ âm trong câu trả lời của mình 2.4.4 Giáo án mẫu về cách dạy tích hợp kiến thức ACS vào tiết học nói: ... quả: Mặt dù thời gian áp dụng phương pháp dạy tích hợp kiến thức ACS vào môn nói vẫn còn mới mẻ với đối tượng học sinh và thời gian tiến hành nghiên cứu còn hạn chế, tuy nhiên kết quả cho thấy 21 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có sự chuyển biến... T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trò chơi đoán và bắt chước hành động (miming) có tác dụng tích cực trong việc dạy nối âm Hoạt động này có thể được thực hiện như một trò chơi cho việc thực hành nôi âm Giáo viên có thể chia lớp thành các đội sau đó đọc các gợi ý để học sinh đoán... u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 2 Các thiết bị đa phương tiện nên được sử dụng để học sinh có cơ hội tiếp xúc với tiếng nói đích thực và bản địa và điều này dần dần giúp các em phát triển một cảm giác tốt hơn trong việc tiếp nhận ngôn ngữ 3 Hướng dẫn học sinh tự học để nâng cao việc sử dụng ACS Giáo viên cần phải khuyến... người khác nhau rất nhiều tùy theo tâm trạng của họ Một phát thanh viên sẽ có một nhịp 11 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn điệu khác so với người bình thường Các trích đoạn từ một bài hát hoặc một bộ phim sẽ thêm màu sắc cho bài giảng và động viên... elision Vấn đề với nối âm: 19 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Các mục kiểm tra cuối cùng phục vụ mục đích của nhà nghiên cứu tìm ra khó khăn của học sinh liên quan đến liên kết âm trong tiếng Anh Trong số 45 học sinh tham gia, hơn một nửa ( 53,3 %)... o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phục hơn Bên cạnh đó, các kỹ thuật và chiến lược giảng dạy ACS có thể rất hữu ích cho giáo viên và học sinh Vì vậy, một nghiên cứu vào vấn đề này cũng sẽ có giá trị lớn TÀI LIỆU THAM KHẢO Avery, P., & Ehrlich, S (1995) Teaching... 1 2 3 4 5 Ex: Walk down the path to the end of the 14 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn canal - Syllable-timed rhythm Ex: Several experts are to give evidence on the subject - write the rules and - take notes - Explain: Content word (stressed): and... tests Problem 1: Failure in using stress-timed rhythm 20 | G V : V õ H o à n g T h i – T ổ N g o ạ i n g ữ - T r ư ờ n g T H P T C h u y ê n L ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Problem 2: Failure in using regressive assimilation Problem 3: Failure in using coalescent assimilation Problem 4: Failure in using assimilation related to sequences . n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Việc dạy tích hợp kiến thức ngữ âm vào môn nói là một cách mới trong việc dạy môn nói ở trường phổ. ê Q u ý Đ ô n Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Địa điểm tiến hành: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. II. Phương pháp tiến hành: 1. Cơ sở. Q u ý Đ ô n 1 2 3 4 5 Âm tạo đồng hóa Âm bị đồng hóa Âm bị đồng hóa Âm tạo đồng hóa Đề tài: Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn [m:] [m:] I saw
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng một số kiến thức ngữ âm vào dạy môn nói tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Từ khóa liên quan