Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc

88 1,078 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:17

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh LỜI NÓI ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm gần đây, lĩnh vực ngân hàng tài chính đã trở thành một trong những lĩnh vực kích thích nhất của nền kinh tế. Thị trường tài chính đang thay đổi nhanh chóng với những phương tiện tài chính mới xuất hiện ngày càng nhiều. Thị trường tài chính ngân hàng hoạt động tốt đã tạo ra một nền kinh tế thế giới liên kết nhau, rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia trên thế giới.Đặc biệt, kể từ sau khi ra nhập WTO, thể nói thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam đã những bước tiến đáng kể. Ngành ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với nhiều chuyển biến trong hoạt động của khối ngân hàng thương mại. Nhiều ngân hàng cổ phần gia tăng quy mô bằng việc nâng vốn điều lệ, phát triển mạng lưới, khối ngân hàng quốc doanh đã đang hoàn thành công tác cổ phần hóa, một số ngân hàng nước ngoài chính thức tham gia vào thị trường. Kéo theo đó cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng sẽ ngày một gay gắt hơn.Trong những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên những bước phát triển mạnh mẽ. Các nhà máy, xí nghiệp mọc lên ở khắp nơi, cùng với đó đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhận thức được đây là thị trường rất tiềm năng cho sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng, do vậy bên cạnh những chi nhánh của ngân hàng quốc doanh đã được phát triển từ lâu đời thì sự xâm nhập ngày càng mạnh của các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh đã làm cho sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn thêm gay gắt. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã mở phòng giao dịch tại Thái Nguyên vào tháng 12/2007 nâng cấp lên thành chi nhánh vào tháng 9/2010, cũng đang đứng trước bài toán cạnh tranh rất hóc búa. Do mới được thành lập chưa nhiều kinh nghiệm hoạt động trong ngành, nên khả năng Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDcạnh tranh của các dịch vụ ngân hàng còn yếu. Biểu hiện cụ thể là Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Thái Nguyên còn chưa được nhiều người biết đến, các dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao, trình độ nhân lực còn yếu, cách thức tổ chức điều hành còn nhiều bất cập…Từ thực tế đó, sau một thời gian thực tập tại ABBANK Thái Nguyên, tôi đã lựa chọn đề tài: “THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” làm nội dung nghiên cứu.2. Mục đích nghiên cứuMục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những sở lý luận về khả năng cạnh tranh của các dịch vụ tại ABBANK Thái Nguyên trong thời gian qua cũng như định hướng cho thời gian tới. Qua đó thấy được những lợi thế, hạn chế của ngân hàng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.3. Phạm vi nghiên cứu- Phạm vi về không gian: Do thời gian hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ABBANK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.- Phạm vi về thời gian: ABBANK Thái Nguyên mới được thành lập từ tháng 12/2007 nên các số liệu thực tế về tình hình kinh doanh của ngân hàng chưa nhiều, đề tài chủ yếu sử dụng phân tích các số liệu về thực trạng kinh doanh của ABBANK Thái nguyên từ khi thành lập đến nay.4. Đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh của ABBANK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu các chỉ tiêu cũng như các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh của ABBANK Thái Nguyên. Trên sở kết hợp các lý thuyết kinh tế đã được trang bị trong trường đại học với việc phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của các dịch vụ tại ngân SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH2 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDhàng để đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng.5. Phương pháp nghiên cứuTrong quá trình phân tích những vấn đề lý luận thực tiễn về khả năng cạnh tranh của ngân hàng, đề tài đã áp dụng một số phương pháp sau:- Phương pháp so sánh: được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Để tiến hành so sánh cần xác định những vấn đề bản như: xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh xác định mục tiêu so sánh.- Phương pháp thống kê mô tả: áp dụng trong việc thống kê các số liệu trong hệ thống các bảng biểu về tình hình kinh doanh của ngân hàng liên quan đến nội dung của đề tài.- Phương pháp phân tích tỷ lệ: áp dụng trong việc tính toán phân tích tỷ trọng của các chỉ tiêu phân tích để thấy được kết cấu quy mô của các chỉ tiêu trong đối tượng phân tích.- Phương pháp phân tích khái quát những tài liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến đối tượng nghiên cứu.6. Bố cục của khoá luận.Bố cục của khoá luận gồm 3 chương:Chương 1: Lý luận bản về cạnh tranh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP An Bình (ABBANK) chi nhánh Thái Nguyên.Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK Thái Nguyên.SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH3 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDCHƯƠNG I: LÝ LUẬN BẢN VỀ CẠNH TRANH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Ngân hàng thương mại chức năng của ngân hàng thương mại1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mạiCho đến thời điểm này rất nhiều khái niệm về NHTM. Ở Mỹ: “ NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính”.Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng tài chính”.Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 khoản 7 Điều 20 đã xác định “tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán” trong các loại tổ chức tín dụng thì “ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu phương tiện thanh toán”.Từ những nhận định trên thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ bản là nhận tiền gửi, cho vay cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại.SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH4 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKD1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng.Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn người nhu cầu về vốn. Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền người đi vay.1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán.Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng các khoản thu theo lệnh của họ. Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng,… Tùy theo nhu cầu, khách hàng thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp. Nhờ đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền để gặp chủ nợ, gặp người phải thanh toán dù ở gần hay xa mà họ thể sử dụng một phương thức nào đó để thực hiện các khoản thanh toán. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian, lại đảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế.1.1.2.3. Chức năng tạo tiềnTạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của NHTM. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại phát triển của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH5 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDChức năng tạo tiền được thực thi trên sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội. 1.2 Khái quát về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại1.2.1 Khái niệm cạnh tranh các loại hình cạnh tranh1.2.1.1. Khái niệm cạnh tranhTrong thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời như lý thuyết của Michael Porter, J.B.Barney, P.Krugman,… Trong đó phải kể đến lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Michael Porter, ông giải thích hiện tượng khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế thì cần phải “lợi thế cạnh tranh” “lợi thế so sánh”. Ông phân tích lợi thế cạnh tranh tức là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia, còn lợi thế so sánh là điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, môi trường tạo cho doanh nghiệp, quốc gia thuận lợi trong sản xuất cũng như trong thương mại. Ông cho rằng lợi thế cạnh tranh lợi thế so sánh quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế so sánh phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh.Qua những quan điểm của các lý thuyết cạnh tranh trên cho thấy, cạnh tranh không phải là sự triệt tiêu lẫn nhau của các chủ thể tham gia, mà cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Cạnh tranh góp phần cho sự tiến bộ của khoa học, cạnh tranh giúp cho các chủ thể tham gia biết quý trọng hơn những hội lợi thế của mình được, cạnh tranh mang lại sự phồn thịnh cho đất nước. Thông qua cạnh tranh, các chủ thể tham gia xác SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH6 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDđịnh cho mình những điểm mạnh, điểm yếu cùng với những hội thách thức trước mắt trong tương lai, để từ đó những hướng đi lợi nhất cho mình khi tham gia vào quá trình cạnh tranh.Vậy cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu của mình. Các mục tiêu này thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng,…Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo nó giúp cho các chủ thể tham gia đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Trong thực tế, để lợi thế trong kinh doanh các chủ thể tham gia đã sử dụng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để làm tổn hại đến đối thủ tham gia cạnh tranh với mình. Cạnh tranh không mang ý nghĩa triệt tiêu lẫn nhau, nhưng kết quả của cạnh tranh mang lại là hoàn toàn trái ngược.1.2.1.2. Các loại hình cạnh tranhCó nhiều hình thức được dùng để phân loại hình cạnh tranh bao gồm: căn cứ vào chủ thể tham gia, phạm vi ngành kinh tế tính chất của cạnh tranh. Căn cứ chủ thể tham gia:* Cạnh tranh giữa người mua người bán: do sự đối lập nhau của hai chủ thể tham gia giao dịch để xác định giá cả của hàng hóa cần giao dịch, sự cạnh tranh này diễn ra theo quy luật “mua rẻ, bán đắt” giá cả của hàng hóa được hình thành.* Cạnh tranh giữa những người bán với nhau: Đây lẽ là hình thức tồn tại nhiều nhất trên thị trường với tính chất gay go khốc liệt. Cạnh tranh này ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp nhằm chiếm thị phần thu hút khách hàng. Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế:* Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Đây là hình thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất, tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, trong đó các đối thủ tìm cách thôn tính lẫn nhau, SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH7 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDgiành giật khách hàng về phía mình, chiếm lĩnh thị trường. Biện pháp cạnh tranh chủ yếu của hình thức này là cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí. Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất trong một ngành thay đổi, giá trị hàng hóa được xác định lại, tỷ suất sinh lời giảm xuống sẽ làm cho một số doanh nghiệp thành công một số khác phá sản, hoặc sát nhập.* Cạnh tranh giữa các ngành: là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế nhằm tìm kiếm mức sinh lợi cao nhất, sự cạnh tranh này hình thành nên tỷ suất sinh lời bình quân cho tất cả mọi ngành thông qua sự dịch chuyển của các ngành với nhau. Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh trên thị trường:* Cạnh tranh hoàn hảo: là loại hình cạnh tranh mà ở đó không người sản xuất hay người tiêu dùng nào quyền hay khả năng khống chế thị trường, làm ảnh hưởng đến giá cả. Cạnh tranh hoàn hảo được mô tả: Tất cả các hàng hóa trao đổi được coi là giống nhau, tất cả những người bán người mua đều hiểu biết đầy đủ về các thông tin liên quan đến việc mua hoặc bán, trao đổi; không gì cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị trường của người mua hay người bán. Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh các doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành hoặc tạo nên sự khác biệt về sản phẩm của mình so với các đối thủ khác.* Cạnh tranh không hoàn hảo: là một dạng cạnh tranh trong thị trường khi các điều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hoàn hảo không được thỏa mãn. Các loại cạnh tranh không hoàn hảo gồm: Độc quyền; Độc quyền nhóm; Cạnh tranh độc quyền; Độc quyền mua; Độc quyền nhóm mua. Trong thị trường cũng thể xảy ra cạnh tranh không hoàn hảo do những người bán hoặc người mua thiếu các thông tin về giá cả các loại hàng hóa được trao đổi.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh của ngân hàng thương mại1.2.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpSV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH8 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDTheo WEF (1997) báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu thì năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra. Năng lực cạnh tranh thể chia làm 3 cấp: - Năng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì mở rộngthị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong ngoài nước. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận thị phần mà doanh nghiệp đó được.- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ: được đo bằng thị phần của sản phẩm dịch vụ thể hiện trên thị trường. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó. Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó.1.2.2.2 Khái niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng những đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàngCũng giống như mọi doanh nghiệp, NHTM cũng là một doanh nghiệp là một doanh nghiệp đặc biệt, vì thế NHTM cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Vì thế, các NHTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt được lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. Do vậy, cạnh tranh trong NHTM cũng là sự tranh đua, giành giật khách hàng dựa trên tất cả những khả năng SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH9 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKDmà ngân hàng được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, sự đặc trưng riêng của mình so với các NHTM khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu vị thế trên thương trường.Với những đặc điểm chuyên biệt của mình, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng những đặc thù nhất định:- Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng liên quan trực tiếp đếntất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.Do đó:* NHTM cần hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng ở bất kỳ vị trí địa lý nào.* NHTM phải xây dựng được uy tín, tạo được sự tin tưởng đối với kháchhàng vì bất kỳ một sự khó khăn nào của NHTM cũng thể dẫn sự suy sụp của nhiều chủ thể liên quan.- Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ liên quan đến tiền tệ. Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên:* Năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất thể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn đôi khi cả yếu tố hình thể.* Dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảo mật đặc biệt quan trọng là tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại. Hơn nữa, số lượng thông tin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu NHTM phải hệ thống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn khả năng truy xuất một cách dễ dàng.SV: Nguyễn Văn Thìn Lớp: K4QTKDTH10 [...]... Phương pháp phân tích khái quát những tài liệu sơ cấp, thứ cấp liên quan đến đối tượng nghiên cứu.6. Bố cục của khoá luận.Bố cục của khoá luận gồm 3 chương:Chương 1: Lý luận bản về cạnh tranh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP An Bình (ABBANK) chi nhánh Thái Nguyên. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của. .. 3.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNHCHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (ABBANK THÁI NGUYÊN)2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành phát triển của ABBANK Thái Nguyên 2.1.1 Lịch sử ra đời của ABBANKTên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNHTên viết tắt: ABBANKĐịa chỉ: 170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.Điện thoại: (8 4-8 )38 244855... sau một thời gian thực tập tại ABBANK Thái Nguyên, tôi đã lựa chọn đề tài: “THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” làm nội dung nghiên cứu.2. Mục đích nghiên cứuMục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những sở lý luận về khả năng cạnh tranh của các dịch vụ tại ABBANK Thái Nguyên trong thời gian qua cũng như... cho thời gian tới. Qua đó thấy được những lợi thế, hạn chế của ngân hàng để từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về khơng gian: Do thời gian hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ABBANK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Phạm vi về thời gian: ABBANK Thái Nguyên mới... riêng cho NHTM chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng tạo ra sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh, để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với các NHTM khác. Năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong ngành về bản cũng giống như năng lực cạnh tranh của các công ty... giá các chuẩn mực các chi n lược mà ngân hàng xây dựng cho hoạt động của mình. Hiệu quả hoạt động cao, sự tăng trưởng theo thời gian khả năng vượt qua những bất trắc là bằng chứng cho năng lực quản trị cao của ngân hàng. Một số tiêu chí thể hiện năng lực quản trị của ngân hàng là: - Chi n lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm chi n lược marketing (xây dựng uy tín, thương hiệu), phân... phận Quan hệ khách hàng cá nhânBộ phận Quan hệ khách hàng doanh nghiệpPhịng Tài chính – Kế toán31 Khóa luận tốt nghiệp @&? Khoa QTKD quan trọng đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng chi m giữ thị phần cũng như tăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của các NHTM phải được xem xét trên cả hai khía cạnh. .. quả của sự cạnh tranh trong quá khứ đồng thời lại chính là năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai. một đội ngũ cán bộ thừa hành nhân viên giỏi, khả năng sáng tạo thực thi chi n lược sẽ giúp ngân hàng hoạt động ổn định bền vững. thể khẳng định nguồn nhân lực đủ về số lượng đầy về chất lượng là một biểu hiện năng lực cạnh tranh cao của NHTM.1.2.4.4. Năng lực cơng nghệ.Trong... liệu thực tế về tình hình kinh doanh của ngân hàng chưa nhiều, đề tài chủ yếu sử dụng phân tích các số liệu về thực trạng kinh doanh của ABBANK Thái nguyên từ khi thành lập đến nay.4. Đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh của ABBANK trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu các chỉ tiêu cũng như các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh của. .. tin với khách hàng ấn tượng tốt về ngân hàng. Đây là những yếu tố then chốt cạnh tranh giành khách hàng để tạo được lòng tin với khách hàng ấn tượng tốt về ngân hàng. Đây là những yếu tố then chốt giúp ngân hàng cạnh tranh giành khách hàng. Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực vai trị quan trọng quyết định đối với năng lực cạnh tranh của một NHTM. Chất lượng nguồn nhân lực là SV: Nguyễn . trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP An Bình (ABBANK) chi nhánh Thái Nguyên. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK Thái Nguyên. SV:. chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN ” làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) chi nhánh thái nguyên - ĐH kinh tế và QTKD - Khoa Quản trị kinh doanh.doc, Tính cấp thiết của đề tài, Chức năng của ngân hàng thương mại., Khái niệm cạnh tranh của ngân hàng thương mại, Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, Các giai đoạn phát triển của ABBANK Năm 2002:, Khái quát về ABBANK chi nhánh Thái Nguyên, Kết quả hoạt động kinh doanh của ABBANK Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010, Đánh giá năng lực cạnh tranh của ABBANK Thái Ngun bằng mơ hình SWOT, Các giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, Những giải pháp bổ trợ từ phía NHNN và Hội sở ABBANK

Từ khóa liên quan