Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc

68 543 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngMỤC LỤCLỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………… 3LÝ DO CHON ĐỀ TÀI …………………………………………………………. 4CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………………………. 51.1. Khái quát về doanh nghiệp……………………………………………………. 51.1.1. Khái niệm doanh nghiệp…………………………………………………… 51.1.2. Phân loại doanh nghiệp …………………………………………………… . 101.2. Huy động vốn trong doanh nghiệp…………………………………………… 101.2.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp…………………………………………. 101.2.2. Huy động vốn………………………………………………………………… 171.2.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu…………………………………………………. 181.2.2.2. Huy động vốn nợ………………………………………………………… . 221.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của doanh nghiệp………………………… . 251.3. Nhân tố ảnh hưởng…………………………………………………………… . 271.3.1. Nhân tố chủ quan…………………………………………………………… 271.3.2. Nhân tố khách quan………………………………………………………… 28CHƯƠNG II: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA……………………………………………………………………… 292.1. Khái quát về công ty Kraze Vina………………………………………………. 292.1.1. Hình thành phát triển………………………………………………………… 292.1.2. Cơ cấu tổ chức ………………………………………………………………. 292.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………………… 322.2. Thực trạng huy động vốn của công ty TNHH Kraze Vina………………………… 322.2.1. Tình hình kinh doanh……………………………………………………… 322.2.2. Những hình thức huy động vốncông ty đã sử dụng…………………… 362.2.3. Thực trạng tình hình sử dụng vốn cố định………………………………… . 411 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng2.2.4. Thực trạng tình hình sử dụng vốn lưu động…………………………………. 422.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina…………………472.3.1. Kết quả đạt được………………………………………………………………472.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ……………………………………………………. 482.3.2.1. Hạn chế……………………………………………………………………. 482.3.2.2. Nguyên nhân……………………………………………………………… 49CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA………………………………………………………………… 503.1. Định hướng phát triển của công ty…………………………………………… . 503.1.1. Định hướng của ngành……………………………………………………… .503.1.2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp……………………………………. 58 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina ………………583.2.1. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn…………………………………. 583.2.2. Kiến nghị đến cơ quan chức năng……………………………………………. 66KẾT LUẬN ………………………………………………………………………… 67TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… . 682 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngLỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên, hướng dẫn và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Lê Đức Tố, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Tôi xin chân thành cám ơn thầy về những nhận xét quý báu, đóng góp đối với bản chuyên đề tốt nghiệp.Tôi xin chân thành cảm ơn!3 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngLÝ DO CHỌN ĐỂ TÀIĐể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định tùy thược vào quy mô, lĩnh vực doanh nghiệp đó hoạt động. Lượng vốn này bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các nguồn vốn chuyên dụng khác. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính và chấp hành pháp luật của Nhà nước.Khi nền kinh tế hàng hóa còn chưa phát huy hết chức năng của nó, sản xuất kinh doanh còn manh mún thì vốn đã nắm giữ vai trò quyết định đTôi lại sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay khi nền kinh tế hàng hóa đã thực sự hoàn thiện thì vai trò của vốn vẫn không có sự thay đổi, nó cũng có yếu tố con người và khoa học công nghệ góp phần vào sự tồn tại của doanh nghiệp và đất nước.Có thể nói rằng vốn là yếu tố quan trọng và quyết định tới sự tồn tại của doanh nghiệp. Nhưng điều mà các nhà quản lý và thực sự quan tâm đó là làm sao có đủ vốn để sản xuất kinh doanh.Là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty TNHH Kraze Vina cần một lượng vốn rất lớn để sản xuất kinh doanh và phát triển. Với tầm quan trọng của vốn, trong thời gian thực tập tại công ty Tôi chọn đề tài “Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina”. Bố cục đề tài gồm 3 phần:Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của doanh nghiệpChương II: Tăng cường huy động vốn của Công ty TNHH Kraze VinaChương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty TNHH Kraze Vina4 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngCHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP1.1. Khái quát về doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm doanh nghiệpDoanh nghiệp là thuật ngữ có nguồn gốc từ lĩnh vực kinh tế học. Doanh nghiệp như một cái áo khoác (phương tiện) để thực hiện ý tưởng kinh doanh. Muốn kinh doanh, thương nhân phải chọn lấy cho mình một trong số những loại hình mà pháp luật quy định.Về góc độ pháp lý, theo Khoản 1 Điều 4 Luật doanh nghiệp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Việt Nam, khái niệm về doanh nghiệp như sau: "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện ổn định các hoạt động kinh doanh." Trên thực tế doanh nghiệp được gọi bằng nhiều thuật ngữ khác nhau: cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp, hãng, .Như vậy, thuật ngữ “doanh nghiệp” được dùng để chỉ một chủ thể kinh doanh độc lập được thành lập và hoạt động dưới nhiều mô hình cụ thể với tên gọi khách nhau. Những chủ thể này có những đặc trưng pháp lý và trong việc thành lập và hoạt động, nó phải thỏa mãn những điều kiện pháp luật quy định.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp Có nhiều cách phân loại doanh nghiệp theo những tiêu chí khác nhau5 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngCăn cứ vào nguồn gốc tài sản đầu tư vào doanh nghiệp (theo hình thức sở hữu tài sản)Theo tiêu chí này, doanh nghiệp ở nước ta được chia thành những loại doanh nghiệp. Trong mỗi loại doanh nghiệp có những mô hình hoạt động cụ thể.• Công ty Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Công ty TNHH một thành viên Công ty hợp danh • Doanh nghiệp tư nhân.• Doanh nghiệp nhà nướcDoanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, được tổ chức và hoạt động dưới 3 hình thức: Công ty nhà nước- Công ty nhà nước độc lập- Tổng công ty nhà nước (Tổng công ty do Nhà nước quyết định thành lập và đầu tư; Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập, thường gọi là công ty mẹ - con; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước) Công ty cổ phần- Công ty cổ phần nhà nước (100% vốn nhà nước)- Doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước (Trên 50% vốn cổ phần)6 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn- Công ty TNHH nhà nước một thành viên- Công ty TNHH nhà nước hai thành viên trở lên (100% vốn nhà nước)- Doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước (Trên 50% vốn điều lệ)• Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài• Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (doanh nghiệp đoàn thể)Những doanh nghiệp đoàn thể ra đời từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước, khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi cơ chế kinh tế, trong một thời kỳ dài sử dụng quy chế pháp lý của doanh nghiệp nhà nước. Điều này, các doanh nghiệp này phải chuyển đổi sang hoạt động theo quy chế pháp lý chung.Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệpCăn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 thì hình thức pháp lý của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) là doanh nghiệp mà các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.  Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của 7 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngdoanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.  Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp doanh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trong công ty hợp danh còn có các thành viên góp vốn.  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài 1996 chưa đăng kí lại hay chuyển đổi theo quy định. Căn cứ vào chế độ trách nhiệmCăn cứ vào chế độ trách nhiệm có thể phân loại các doanh nghiệp thành có chế độ trách nhiệm vô hạn và chế độ trách nhiệm hữu hạn• Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạnDoanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình, khi doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó. Theo pháp luật Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.Thực chất chế độ trách nhiệm vô hạn của loại doanh nghiệp này là chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và của thành viên hợp danh công ty hợp danh. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về mọi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp mà không giới 8 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hànghạn ở phần tài sản chủ doanh nghiệp, các thành viên hợp dan đã bỏ vào đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Điều này có nghĩa là nếu tài sản của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh không đủ để thực hện các nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp khi các doanh nghiệp này phải áp dụng thủ tục thanh lý trong thủ tục phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp và các thành viên hợp danh phải sử dụng cả tài sản riêng không đầu tư vào doanh nghiệp để thanh toán cho các khoản nợ của doanh nghiệp.• Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạnTheo pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn cụ thể gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tiến hành đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP.Những doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi sốp vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là khi số tài sản của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.[5]Chế độ trách nhiệm hữu hạn của các loại doanh nghiệp trên thực chất là chế độ trách nhiệm hữu hạn của các nhà đầu tư - thành viên/chủ sở hữu công ty.Căn cứ vào tư cách pháp nhânNgoài ra còn có các thuật ngữ sau:9 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Nó gồm có các hình thức sau: công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh t ế .  Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn đi ề u lệ .  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. 1.2. Huy động vốn trong doanh nghiệp1.2.1. Khái quát về vốn của doanh nghiệpa. Khái niệm vốnTrong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm mục đích là tối đa hoá lợi nhuận . Nhưng để tiến hành sản xuất kinh doanh thì cần thiết phải có vốn."Vốn kinh doanh là giá trị của các tài sản hiện có của doanh nghiệp được biểu hiện bằng tiền".Dưới giác độ vật chất mà xTôi xét thì phân thành hai loại vốn là: vốn thực( công cụ lao động, đối tượng lao động) và vốn tài chính (tiền giấy, tiền kim loại, chứng khoán và các giấy tờ có giá trị như tiền). Theo hình thái biểu hiện chia ra: vốn hữu hình (công cụ lao động, đối tượng lao động, tiền giấy, tiền kim loại, chứng khoán ) và vốn vô hình (lợi thế trong kinh doanh, bằng phát minh sáng chế, chi phí thành lập doanh nghiệp .). Căn cứ vào phương thức luân chuyển chia ra: vốn cố định và vốn lưu động.10 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 [...]... Phần tăng, giảm.24.218 -14.363 -21.83038 Trần Thị Việt Hà - Lớp K1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàngdưới Luật khác, nhằm khuyến khích đầu tư, mặt khác đảm bảo thu hút vốn đầu tư vào các dự án, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.CHƯƠNG II: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA2.1. Khái qt về cơng ty Kraze Vina 2.1.1. Hình thành phát triển- Công ty TNHH KRAZE. .. chính - Ngân hàngĐể có được vốn hoạt động thì doanh nghiệp phải thực hiện huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Huy động vốn là hoạt động nhằm đáp ứng cầu về vốn của doanh nghiệp. Huy động vốn chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau hay nói cách khác là các ràng buộc khác nhau như:+ Hình thức pháp lý của doanh nghiệp: một doanh nghiệp Nhà nước khi huy động vốn phải chịu sự ràng buộc cuả... thấy tình hình biến động về tài sản của công ty là không ổn định, thể hiện: Năm 2008 tăng so với 1997 là 19,68% nhưng năm 2009 lại giảm so với 2008 là 11,27% và năm 2010 giảm so với 2009 là 8,53%. Tương đương với sự biến động về tài sản là sự biến động về nguồn vốn. Có thê năm 2009 và 2010 các nguồn vốn huy động của cơng ty giảm.Biểu 4: Tình hình biến động nguồn vốn của công ty. Chỉ tiêu Năm 2008... nhân viên quản lý cịn có trình độ chun mơn chưa cao, đáp ứng chưa đầy đủ yêu cầu của công việc.CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH KRAZE VINA3.1. Định hướng phát triển của công ty 3.1.1. Định hướng của ngànhCăn cứ Chỉ thị 07/CT-BBCVT ngày 7/7/2007 Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến... hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) là doanh nghiệp mà các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.  Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn- Công ty TNHH nhà nước một thành viên- Công ty TNHH nhà nước hai thành viên trở lên (100% vốn nhà nước)- Doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước (Trên 50% vốn điều lệ)• Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi• Doanh nghiệp của các tổ chức chính... một số cơng trình XDCB mà công ty đã cung ứng vật liệu nổ đã thanh tốn nhanh hơn cho cơng ty. So với năm 2009, các khoản vốn bị chiếm dụng trong năm 2010 là tăng lên 2.242.476.914 đồng tương ứng với 3,45% trong đó trả trước cho người bán là tăng lên nhiều nhất.b.Một số chỉ tiêu đáng giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Để đáng giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty người ta lần lượt xTôi xét... thuê ngoài chế biến.+ Vốn lưu động không định mức: là số vốn lưu động có thể phát sinh trong q trình sản xuất kinh doanh nhưng khơng có căn cứ để tính định mức được.- Căn cứ vào nguồn hình thành:+ Vốn lưu động tự có: là số vốn doanh nghiệp được Nhà nước cấp, vốn lưu động từ bổ sung lợi nhuận, các khoản phải trả nhưng chưa đến kỳ hạn + Vốn lưu động đi vay: đây là nguồn vốn quan trọng mà doanh... dự trữ và đưa vào sản xuất.+ Vốn trong sản xuất: là bộ phận vốn trực tiếp phục vụ cho giai đoạn sản xuất lưu thông như thành phẩm vốn tiền mặt.- Căn cứ vào phương pháp xác định vốn người ta chia vốn ra làm hai loại:+ Vốn lưu động định mức: là số vốn lưu động cần thiết tối thiểu thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm: vốn dự trữ, vốn trong sản xuất và thành phẩm,... tới hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty. Vì phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay ngân hàng lại bị chiếm dụng nên phải chịu lãi suất cho khoản vốn đó và hạn chế số vịng quay của vốn lưu động. Cơng ty nên tìm ra biện pháp để cân đối hợp lý giữa khoản phải trả và phải thu.b. Vay ngắn hạn ngân hàng.Trong mấy năm qua hoạt động tình hình vay ngắn hạn của ngân hàng của cơng ty như sau:Biểu 8: Tình . về huy động vốn của doanh nghiệpChương II: Tăng cường huy động vốn của Công ty TNHH Kraze VinaChương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn của công ty TNHH. nghiệp……………………………………. 58 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina ………………583.2.1. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn ………………………………. 583.2.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc, Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc, Tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Kraze Vina.doc, Phân loại doanh nghiệp, Huy động vốn trong doanh nghiệp 1. Khái quát về vốn của doanh nghiệp Khái niệm vốn Đặc điểm, Huy động vốn chủ sở hữu a. Vốn góp ban đầu, Vai trò của vốn kinh doanh Nguồn vốn từ lợi nhuận khơng chia Phát hành cổ phiếu, Nhân tố ảnh hưởng 1. Nhân tố chủ quan: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Uy tín và quan hệ giữa cơng ty với các tổ chức tài chính, Cơ cấu tổ chức trong công ty Kết quả hoạt động kinh doanh, Thực trạng huy động vốn của cơng ty TNHH Kraze Vina 1. Tình hình kinh doanh, Vay ngắn hạn ngân hàng. Các khoản phải trả CNV và phải trả khá Khấu hao TSCĐ, Định hướng phát triển của doanh nghiệp, Bảo toàn và phát triển vốn., Huy động vốn từ cản bộ, nhân viên trong công ty

Từ khóa liên quan