PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU.doc

1 350 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU BM 04/HD04 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 – 064.850091 Fax : 064 856205 Email : Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VN PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦUHọ và tên CBNV : Chức vụ : Nơi làm việc (phòng/bộ phận) STT Nội dung hướng dẫn Đã hướng dẫnXác nhận của người hướng dẫn1 Lòch sử phát triển Công ty2 Sản phẩm của Công ty3 Cơ cấu tổ chức của Công ty4Chính sách và mục tiêu chất lượng của Công ty5 Giới thiệu nơi làm việc6 Yêu cầu công việc7 Các quy trình liên quan8 Các nội quy của Công ty Ngày tháng năm Xác nhận của người được thử việc-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần sửa đổi:00 Ngày ban hành28/02/2005 Trang 1/1 . :HODECO.COM.VN PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦUHọ và tên CBNV : Chức vụ : Nơi làm việc (phòng/bộ phận) STT Nội dung hướng dẫn Đã hướng dẫnXác nhận. việc (phòng/bộ phận) STT Nội dung hướng dẫn Đã hướng dẫnXác nhận của người hướng dẫn1 Lòch sử phát triển Công ty2 Sản phẩm của Công ty3 Cơ cấu tổ chức của
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU.doc, PHIẾU HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU.doc